• antrenor34@gmail.com
 • 0533 160 94 14

HABER DETAYI

5 Temmuz 2018 22:05

İnönü Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

İnönü Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

İnönü Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

Malatya İnönü Üniversitesi Besyo Sınavı 2018
Sınav Tarihi , Ön Kayıt Tarihi, Taban Puanı, Sınav Sistemi, Kontenjan ve Bölümler Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey Burada.

 

SINAV GÜNÜ İSTENECEK BELGELER

 

 • Başvuru formu (https://oys.inonu.edu.tr/sbf internet adresi üzerinden yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, bölüm tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde her aday için kişisel olarak hazırlanarak imzalanmış olan başvuru formu).
 • Sağlık raporu (herhangi bir sağlık kurumundan, tek bir doktordan alınmış olması Tam teşekküllü rapora ihtiyaç yoktur. Rapor “İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına ve fiziksel olarak zorlayıcı bir teste girmesinde sakınca yoktur” ibareli olmalıdır. Raporda doktorun ismi, diploma numarası ve imzası mutlaka yer almalıdır).
 • Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu okul müdürlüğü tarafından onaylı nüshası).
 • Milli sporcu kontenjanına başvuran adayların, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Milli Sporcu belgesi verilmesi hakkında resmi gazetede yayınlanan 05.2011 tarih

 

 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 01-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında https://oys.inonu.edu.tr/sbf internet adresinden online olarak yapılacaktır. Otomasyon üzerinden başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonunda çıktısını aldıkları, kendilerine ait başvuru formunu imzalayıp ekinde istenen tüm belgeleri sınav günü ve saatinde sınav salonuna alınırken kimlik kontrol memuruna teslim edeceklerdir.

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

Fakültemiz bünyesinde bulunan Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümlerine Tablo 1’de belirtilen sayıda öğrenci alınacaktır.

 

Tablo 1. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Kontenjanları

 

Bölümler

Engelli Aday Kontenjanı  

Milli Sporcu Kontenjanı

 

Genel Kontenjan

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Toplam
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1 3 3 9 6 18 40
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 1 3 14 22 40
Engellilerde Egzersiz ve

Spor Eğitimi Bölümü

2 2 2 2 16 16 40
Toplam 3 5 6 14 36 56 120

 

Not: Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavında Engelli Aday ve Milli Sporcu kontenjanları dolmadığı takdirde, kontenjanlar normal adaylara aktarılacaktır.

 

SINAV YERİ VE TARİHİ

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi; Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümlerine alınacak öğrencileri belirlemek amacıyla 27-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Spor Bilimleri Fakültesi spor salonunda tek aşamadan (Labirent koşusu) oluşan Özel Yetenek Sınavı yapacaktır.

Not: Yabancı uyruklu adayların sınavı 16 Temmuz 2018 tarihinde Spor Bilimleri Fakültesi spor salonunda gerçekleştirilecektir.

 

ÖNEMLİ KONULAR

 • Her aday kendisine verilen göğüs numarası ile sınava katılmak zorundadır.
 • Adaylar kendilerine bildirilen sınav tarihinde sınav alanında bulunmak zorundadır. Kendi numara sırasına göre sınava katılamayan ve numarası anons edildiği halde sınav yerinde bulunmayan adaylar daha sonra sınava alınmaz ve sınavdan diskalifiye edilirler.
 • Sınav öncesi kimlik kontrolü ve evrak alımı yapılacağından, adaylar sınav süresince sınav giriş belgesi ile birlikte, nüfus cüzdanı veya ehliyet gibi özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
 • Sınav güvenliği için giriş kapılarında parmak izi okuyucu kullanılacaktır.
 • Sınav derecelerinin geçerli sayılabilmesi için elektronik süre ölçer sisteminin başlatılması ve durdurulması gerekmektedir. Elektronik süre ölçerin durması için adayın vücudunun tamamının bitişteki iki kapı arasından geçmesi gerekmektedir. Adayın bitişteki iki kapı arasından geçmemesi, alttan veya üstten geçmesi durumunda sistem durdurulmadığından elektronik süre ölçer çalışmaya devam edecektir. Bu tür durumlardan adayın kendisi sorumludur. Eğer süre durmaz ise aday hakkını kullanmış sayılarak,  süre  ölçerin  durduğu  andaki  test süresi adayın derecesi olarak kayıt
 • Gerekli hallerde sınav ile ilgili, tarih, yer ve uygulama değişikliğinde sınav üst komisyonu tam yetkilidir. Yapılan değişiklikler adaylara sınav sırasında duyurulur. Adaylar, yapılan değişikliklere itiraz
 • Özel Yetenek Sınavı kameralarla kayıt altına alınmaktadır. Adayların aileleri veya yakınları isterlerse sınavları https://oys.inonu.edu.tr/canli/ internet adresinden canlı olarak

 

 • Adayların, sınav üst komisyonunun sınav başlamadan önce veya  sınav  sırasında belirleyeceği kurallara ve yapacağı duyurulara uymaları
 • Özel Yetenek Sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla ilgili ihtilaflı konularda, sınav üst komisyonunun kararları geçerlidir.
 • Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar dikkate alınmaz, adaya daha sonra sınava girme hakkı
 • Özel Yetenek Sınavının tüm aşamalarında sınav uygulama kurallarını ihlal eden adaylar (sportmenliğe aykırı her türlü davranış, sınav komisyonu, görevliler ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, hakaret veya benzeri durumlar, sınav düzeneğine ve malzemelerine zarar verme vb durumlar) komisyon kararı ile sınavdan diskalifiye (ihraç) edilirler. Bunun  yanında  aday  hakkında  yasal işlem başlatılarak varsa vermiş oldukları maddi zararın bedeli tahsil
 • Özel Yetenek Sınavı tek aşamalı (Labirent koşusu) olarak yapılacaktır.
 • Sınava giren adaylara tek hak verilir. Sınavlarda parkuru tamamlamadan kendi isteği ile sınavı bırakan (terk) adaylara (teknik bir arızaya bağlı olmadığı takdirde) tekrar bir hak
 • Sınavda elektronik süre ölçerin kaydettiği dereceler Özel Yetenek Sınav programına otomatik olarak aktarılır ve değerlendirmeler bu program tarafından yapılır.
 • Adaylar, Labirent Koşusu parkurundan 30 puan ve üzerinde puan almaları durumunda değerlendirmeye hak kazanırlar.
 • Sınava başvuru yapan adaylar bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
 • Engelli adaylar Özel Yetenek Sınavına girmek zorundadır. Engelli adaylar kendi içerisinde değerlendirilecek olup, Labirent Koşusu parkurundan 30 puan ve üzerinde puan almaları durumunda değerlendirmeye hak kazanırlar. Parkuru belirlenen baraj derecesinin üstünde tamamlayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli Not: 2018 Özel Yetenek Sınavında adayların sıra numaraları dikkate alınacak ve sırasını kaçıran adaya, daha sonrasında kesinlikle sınava girme hakkı verilmeyecektir.

 

ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULANIŞI

LABİRENT KOŞU PARKURU

 

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2018 Özel Yetenek Sınavı Labirent Koşusu şeklinde tek aşamada gerçekleştirilecektir. Adaylar başlangıç ve bitişinde fotosel olan ve 8 kulvardan oluşan labirent içerisinde koşacaklardır. Adayın dönüşlerde konilerden tutması ve parkur düzeneğini bozması yasaktır. Koşu esnasında parkur düzeneğini bozan aday bozduğu kısmı düzeltmekle mükelleftir. Kulvar atlayan aday koşudan diskalifiye edilir.

Ø  Adaylara tek hak verilir ve elde ettiği süre değerlendirmeye alınır.

 

 • Labirent koşu parkuru baraj süreleri tüm adaylar için sınav günü ilan

 

SINAV SONUÇLARINININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 • Sınav verileri Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı analiz programına online olarak aktarılacak ve değerlendirmeler bu program tarafından yapılacaktır.
 • Adaylar toplam 100 puan üzerinden en az 30 puan almak zorundadır. Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 30 puanın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmayacaklardır.
 • Yabancı uyruklu adayların sınav başarısının değerlendirilmesinde YÖS puanı %70, ÖYSP puanı ise %30 oranında etki edecektir. Yabancı uyruklu adaylardan Yerleştirme Puanı 65 puan ve üzerinde olanlar başarılı sayılacaktır.
 • Özel Yetenek Sınav P uanı  (ÖYSP),  Orta  Öğretim  Başarı  Puanı  (OBP)  ve 2018 Y K S 1 . O t u r u m TYT Puanlarından hesaplanan yerleştirme puanı (YP) en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak asıl ve yedek aday listeleri oluşturulur. Adayların aldıkları yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, Özel Yetenek Sınavı Puanı yüksek olana öncelik tanınır. Bu puanın da eşit olması halinde TYT ve Ortaöğretim başarı puanı (OBP) yüksek olana öncelik tanınır. Söz konusu listeler, sınav üst komisyonunun onayını takiben ilan
 • Özel yetenek giriş sınavı puanlarının hesaplanması, 2018 Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslar ve talimatlar doğrultusunda yapılacaktır.

 

 

ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınavı Puanı – Standart Puanı) HESAPLANMASI

 

 

 

 

ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra, her aday için ÖYSP-SP hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılarak her adayın ÖYSP-SP belirlenecektir (Bu formüller, herhangi bir değişiklik olması halinde 2018 YKS Sınav Kılavuzuna göre düzenlenecektir).

 

 

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP – SP’ si olacaktır. ÖYSP – SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. Hesaplamalarda adayın Orta Öğretim  Başarı  Puanı (OBP)’nın ve 2018 YKS 1. Oturum TYT Puanının en yükseği kullanılacaktır.

 

YERLEŞTİRME PUANININ (YP) HESAPLANMASI

 

Adaylar YP’lerine göre, en yüksek puandan başlayarak sıralanacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Tüm bölümler için Tablo 2’de belirtilen kontenjanlar dikkate alınacaktır.

Yerleştirmeye esas olacak puan (YP), aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

 • Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve

 

öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacak, ilgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)

 

YP=(1,17xÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )

 

 • Aday diğer alanlardan geliyorsa

YP=(1,17xÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )

 

 

2017 yılında merkezi sistem veya özel yetenek sınavı sonucu herhangi bir yükseköğretim programına (açık öğretimin kontenjansız programları hariç) yerleştirilen adaylar 2018 YKS 1.oturum puanı ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP’ye uygulanan katsayılar yarıya düşürülür (2018 YKS Kılavuzu; https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KILAVUZ_05062018.pdf).

 

TERCİH İŞLEMLERİ

 

Tercih işlemleri adayların internet ortamında ön kayıt sırasında oluşturdukları sistem kayıtları (kullanıcı adı ve şifre) kullanılarak yapılacaktır. Yerleştirme puanı belirlenen adaylar 3-5 Eylül 2018 tarihinde https://oys.inonu.edu.tr/sbf internet adresinden girmek istedikleri bölümler için tercih yapacaklardır. Adaylar tercih ettikleri bölüm içerisinde en yüksek puandan en düşük puana doğru bilgisayar tarafından sıralama yapılarak kontenjan dâhilinde yerleştirmeye tabi tutulacaktır.

 

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE KESİN KAYIT

 

Sınav sonuçları; adayların tercihleri doğrultusunda en yüksek yerleştirme puanına göre sıralanarak yerleştirme işlemi tamamlanacak ve ilan edilecektir. Birinci tercihinde istediği bölüme giremeyen/kazanamayan adaylar ikinci tercih işlemlerini yapacaklardır. İkinci tercih işlemlerinin duyurusu İnönü Üniversitesi ana sayfası olan inonu.edu.tr internet adresinden duyurulacak ve adaylara yeniden tercih yapma fırsatı tanınacaktır. İkinci tercih işleminden sonra herhangi bir bölüme yerleşen/kazanan aday kayıt yaptırmadığı takdirde tekrar tercih işlemi yapamayacak ve kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. İkinci yerleştirme işleminden sonra eğer hala bölümlerde eksik kontenjan olursa adaylar yedek listeden sıralı olarak yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemlerinde adayların bölüm tercih

 

sıralaması dikkate alınacaktır. Yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda ise 2018 YKS

 1. Oturum TYT sınav puanı yüksek olan adaya öncelik

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları 10-11 Eylül 2018 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Boş kalan kontenjanlarla ilgili tercih, yerleştirme ve kayıt işlemleri İnönü Üniversitesi ana sayfası olan inonu.edu.tr internet adresi üzerinden duyurulacak ve adaylara yeniden tercih yapma fırsatı tanınacaktır.

Adayların sınavda elde ettikleri derece ve başarı puanları; İnönü Üniversitesi ana sayfası olan inonu.edu.tr internet adresinden, sınavın yapıldığı yerdeki ilan panosundan ve adayın bireysel otomasyon alanından ilan edilecektir. Adayların kayıt ile ilgili süreçleri İnönü Üniversitesi ana sayfası olan inonu.edu.tr internet adresinden takip etmeleri kendi sorumluluklarındadır.

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

 • Adayın 2018 YKS 1.oturum TYT Sonuç Belgesinin aslı ve beş adet onaysız fotokopisi,
 • Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi,
 • Nüfus Cüzdan Suretinin onaylı belgesi,
 • İkametgâh ile ilgili beyanı,
 • Erkek adaylar için Askerlik çağına gelmiş ise askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair askerlik durum belgesi,
 • l2 adet fotoğraf (4,5 x 6 ebadında, son altı ay içinde çekilmiş),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.