Anasayfa

BESYO BÖLÜMLERİ

12 Tem

Beden Egitimi Öğretmenliği

Bölümün Temel Amacı, İlk Öğretim Ve Orta Öğretim Düzeyinde, Çağdaş Ve Nitelikli Beden Eğitim Öğretmenleri Yetiştirmektir. 

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünün Temel Hedefi Az Sayıda Öğrenci Alarak, Bu Öğrencilerin Her Yönden Gelişimlerini Sağlamaktır.

Böylece Erken Yaşta Ve Geniş Sayıda Ulaştıkları Çocuk Ve Genç Nüfusa Çok Çeşitli Alanlarda Sporu Sevdirerek, Sporun Hayatlarının Bir Parçası Haline Getirmeyi Öğretmeleri Sağlamaktadır.
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölüm Dersleri, Alanlarında Kendilerini Yetiştirmiş Nitelikli Öğretim Elemanları Tarafından Verilmektedir.
Öğretmenlik Formasyon Dersleri, Alan Bilgisi Ve Genel Kültür Derslerinden Oluşan Programı, Zorunlu Ve Seçmeli Olarak İki Bölümden Oluşmaktadır. Öğrencilere Zorunlu Derslerle Eğitimleri Verilirken, Seçmeli Derslerle De (Tenis, Basketbol, İstatistik, Bio-Mekanik, Spor Psikolojisi, Spor Sosyolojisi, Badminton, Ritmik, Jimnastik, Kaya Tırmanışı, Dağcılık, Yüzme Vb.) İlgi Duydukları Alanlara Yönlendirerek Gelişmeleri Sağlanır.

Beden Eğitimi Öğretmenlik Bölümünden Mezun Olan Öğrenciler: Devlet Ve Özel Okullarda Beden Eğitimi Öğretmenliği,Üniversitelerde Öğretim Üyeliği, Uzmanlık Alanlarında Antrenörlük, Çeşitli Alanlarda (Turizm, Belediyeler Vb.) Liderlik Yapma, Devlet Ve Özel Spor Örgütlerinde Çeşitli Pozisyonlarda Görev Yapma İmkanı Vardır.

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi Bölümünün Temel Amacı Ülkemizin Spor Alanında Büyük İhtiyacı Olan Spor Eğitimcileri Yetiştirmektedir. 

Bölüm Mezunları, Amatör Ve Profesyonel Spor Kulüplerinde, Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ve Taşra Teşkilatlarında, Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okullarda Antrenör Ve Yardımcı Antrenör Olarak Çalışırlar.

Ayrıca Özel Spor Salonlarında Ve Turizm Sektöründeki Sportif Aktivitelerin Öğretilmesi Ve Organizasyonlarda Görev Alabilirler.

Programda Hareket Ve Antrenman, Spor Sağlık Ve Sporda Psiko-Sosyal Alanlar İle Spor Yöneticiliği Gibi Spor Bilimlerindeki Teorik Derslere Ve Uygulamalara Yer Verilir.

Mezun Oldukdan Sonra Neler Yapabilirsiniz?

1. Ağustos 2014' te Değişen Yasa İle Antrenörlük Ve  Spor Yöneticiliği Mezunları Üniversitelerin Açtıkları Pedagojik Formasyon Eğitimlerine Katılarak Beden Eğitimi Öğretmenliği Yapma Haklarını da Kazanmışlardır.
2. Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okullarda Antrenörlük Ve Yardımcı Antrenörlük,
3. Gençlik Ve Spor Müdürlükleri'nde Antrenörlük Veya Memurluk
4. Her Türlü Spor Kulüplerinde Antrenörlük
5. Özel Spor Salonlarında Personal Trainer

Spor Yöneticiliği Bölümü

Spor Yöneticiliği Bölümü Temel Amacı, Gerek Devlete Bağlı, Gerekse Özel Sektör Spor Kuruluşları Ve Örgütlerinde Spor Yöneticisi İhtiyacını Karşılamaktadır. 

Spor Yöneticisi Olmak İsteyen Öğrenciler Üniversite Ortamının Sağladığı Sosyo-Kültürel Düzeyi Yüksek, Bilimsel Temellere Dayalı Bilgilerle, Evrensel Bir Program İçeriğinde Eğitim Göreceklerdir.

Çalışma Alanları: Spor Yöneticiliği Bölümü İş İmkânları Bakımından Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü 2005 Yılından İtibaren Merkez Ve Taşra Teşkilatlarına KPSS Atamaları İle Sportif Eğitim Uzmanı Kadrosu İle Spor Yöneticiliği Bölümü Mezunlarına Yer Vermeye Başlamıştır.
Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ve Taşra Teşkilatları Yanı Sıra Aşağıda Belirtilen Çalışma Alanlarına Sahip Kuruluşlarda İş İmkanı Bulabilmektedirler.

Mezunların Alacağı Unvanlar, İstihdam Alanları:

1. Ağustos 2014' te Değişen Yasa İle Spor Yöneticiliği Ve  Antrenörlük Mezunları Üniversitelerin Açtıkları Pedagojik Formasyon Eğitimlerine Katılarak Beden Eğitimi Öğretmenliği Yapma Haklarını da Kazanmışlardır.

2-GSGM Merkez Ve Taşra Teşkilatında Öğrenim Ve Uzmanlık Alanlarına Uygun Hizmet Birimlerinde,

3-Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Merkez Ve Taşra Örgütlerinde Yönetici Olarak,

4-Amatör Ve Profesyonel Spor Kulüpleri İdari Yapısı İçinde Değişik Düzeyde Yönetici Olarak,

5-Ülkemiz Turistik Otel, Motel Ve İşletmelerinde, Serbest Zamanı Değerlendirme, Spor Organizasyonları Düzenleme Hizmetlerinin Yürütülmesinde,

6-Özel Spor İşletmelerinde ?Ağlıklı Yaşam?Adıyla Toplumsal Yaşamımızda Yer Alan Faaliyetlerin Organizasyonu Ve Uygulamalarında,

7-Yerel Yönetimlerin İlgili Kadrolarında Yönetici Olarak Görev Alabileceklerdir

Rekreasyon Bölümü

Rekreasyon, İnsanın Yaşamında Yapması Zorunlu Olan(Örneğin Yemek, Uyumak, Çalışmak Vb.) Durumlar Dışında Kalan Serbest Zamanda Uygulanan Aktivitelerdir. 

Serbest Zamanın Toplumların Kültürel Ve Ahlaki Gelişimine Büyük Oranda Etkisi Vardır. Rekreasyon Serbest Zamanda Yapılır, Kişi Gönüllü Olarak Ve Tamamen Kendi Arzusu İle Katıldığı Etkinliklerde Bulunur.

Rekreasyon Faaliyetleri Kişisel Ve Toplumsal Faydalar Sağlar. Rekreasyon Bölümünün Temel Amacı; Öğrencileri, Rekreasyon Programlarını Uygulayabilecek Biçimde Genel Kültür, Alan Bilgisi, Yöneticilik Ve Eğiticilik Açısından Toplumun, Alanın Ve Bireyin İhtiyaçlarını Karşılayabilecek Nitelikte Yetiştirmektedir.

Rekreasyon Bölümünden Mezun Olan Öğrenciler; Turizm Alanında; Su Sporları Rekreasyon Aktiviteleri Animatörlüğü, Kara Sporları Rekreasyon Aktiviteleri Animatörlüğü, Sosyo-Kültürel Rekreasyon Aktiviteleri Animatörlüğü (Halk Oyunları, Dans, Müzik, Festival, Sergi Vb ), Sağlık Turizmi Tesislerindeki Rekreatif Aktiviteler İçin Animatörlük, Çocuk Rekreasyon Aktiviteleri Animatörlüğü, İş Sektörlerinde (Sanayi), Yerel Yönetimlerde (Belediyeler), Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Bünyesinde (Gençlik Kampları) Ve Üniversitelerde İstihdam Edilebilirler.