17 Aralık 2018,Pazartesi

Spor yapanlarla yapmayanlar arasında bir öz güven farkı var mı sizce? Sporla öz güven arasındaki ilişki nasıl?

Özellikle küçük yaşta spora başlayan çocuk bireylerin ergenlik çagını daha rahat atlattığı ve genç yaşta kendilerini daha dinamik , iş yapabilme kapasitesi açısından kendilerini daha özgüvenli hissetme gibi konularda başarılı oldugu gözle görülür bir farktır.Sedanter birey yani spor yapmayan bireylerle karşılaştırıldıgı konularda konuşmadan , beden dili haraketlerine kadar büyük fark gözetilmiştir.Çünkü spor yapabilmek, başarmaktan ve başarıya inanmaktan geçiyor.

Sporun sosyal yaşama etkisi varmıdır etkileri nelerdir ?

Öncelikle Spor Ve özgüven konusunda bahsedecegimiz bir konuda sporun sosyal yaşama etkisi , spor insanları sosyalleştirir ve sosyalleşmesini sağlar, insanın kötü alışkanlıklara yönelmesini engeller ve en önemliside spor toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi sağlar.Bu yüzden spor yapmayı hafife almamalı nedeni ise bir ülkenin sosyallik , kalkınma ve gelişmişlik düzeyinde sporun oldukça fazla yeri vardır.

Sporun Okul Başarısına Etkileri olumlumudur olumsuzmudur ?

Günümüzde spor sadece insanların fiziki ve psikososyal açıdan güçlendirilmeleri için sürdürülen bir faaliyetler bütünü olmaktan daha ileri gitmiştir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda spor ve fiziksel aktivitelerin okul çağı çocuklarında akademik başarıyı arttırdığına dikkat çekilmektedir. Spor özünde sistem, disiplin, hedef ve başarı kombinasyonudur. Spor yapan çocuk, disiplini hayatına uygulamaya, hedef koymaya ve başarmaya odaklanır. Çocukların okul başarısı ile ilgili endişe duyan veya sistemli çalışma ve disiplinle ilgili desteğin faydalı olacağı düşünülen çocuklara uzmanların da ilk önerisi spor eğitimidir. Bu yüzden spor okul başarısını olumlu etkiler