Beden Eğitimi Öğretmenliği

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği; genel kültür, spor alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi alanında ders ve uygulamalara yer veren, spora özgü öğretim yöntemlerini geliştirip kullanabilmeyi, farklı özelliklere sahip bireylerin özelliklerine göre bilgi ve beceri kazandırabilecek yeterlikte donanıma sahip öğretmen yetiştiren programdır.

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümün Amacı 
Bölümün amacı; belli bir spor dalında yetenekli, bireyin hem fizyolojik hem psikolojik olarak performans ve dayanıklılığını en üst düzeye çıkartabilmek için yönlendirici ve geliştirici çalışmaları yürütebilecek sporcuları ve spor eğiticilerini yetiştirmektir.

Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünün bir diğer amacı da üniversitelerimizde sayısı gittikçe artan Spor Bilimleri bölümlerine, gerekli lisans eğitiminden sonra yüksek lisans eğitimi vererek gerekli donanıma ve araştırma yeteneğine sahip akademik personel (öğretim elemanı) yetiştirmektir.

Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümlerinde temel olarak genel kültür, beden eğitimi öğretmenliği meslek bilgisi ve spor alan bilgisi kapsamındaki ders ve uygulamalar yer alır.

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Kariyer Olanakları

Mezunlar; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda, üniversitelerde, okullarda, spor kulüplerinde ve spor komplekslerinde antrenör, yönetici ya da öğretmen olarak görev alabilirler.