Bayburt Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı - Besyo 2018

Bayburt Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı - Besyo 2018

27 Temmuz 2018,Cuma

Online Kayıt Tarihi: 1 Ağustos – 5 Ağustos 2018

Evrak Kayıt Tarihi: 6 Ağustos – 10 Ağustos 2018

Sınav Tarihi: 14 Ağustos 2018

Baraj Puanı: Normal Lise 180 puan, Spor Lisesi 150 puan ve Milli Sporcu ve Sehit yakınıo 150 puanı Engelli 100 puandır.

Sınav Sistemi: Koordinasyon

Not: Bayan adaylar 140 saniye, Erkek adaylar 120 saniye üzerinde yaparlarsa elenirler.

Kontejanlar

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

24 Erkek 15 Bayan

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

45 Erkek 25 Bayan

Antrenörlük Eğitimi Bölümü İ.Ö.

45 Erkek 25 Bayan

Bayburt Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Parkuru

1. İSTASYON: BASKETBOL TOPU İLE SLALOM ÇUBUKLARINDAN GEÇME

2. İSTASYON: VOLEYBOL MANŞET PAS

3. İSTASYON: SAĞLIK TOPLARININ YERLERİNİ DEĞİŞTİRME

4. İSTASYON: ÖNE DÜZ TAKLA

5. İSTASYON: FUTBOL TOPU İLE DUVAR PAS

6. İSTASYON: SIÇRAMA TAHTASI ÜZERİNDEN ÇİFT AYAK SIÇRAMA

7. İSTASYON: HENTBOL TOPU İLE HEDEFE TEMEL ATIŞ

8. İSTASYON: 3X15 METRE MEKİK KOŞUSU

1- BASKETBOL TOPU İLE SLALOM ÇUBUKLARINDAN GEÇME

Adaylar 8 adet arka arkaya 1m aralıklar ile dizilmiş pozisyonda bulunan slalom çubukları arasından parkurun başında bulunan basketbol topu ile sağ veya sol elini kullanarak slalom çubuklarını devirmeden aralarından top sürerek geçmeye çalışır. Slalom çubuğunu deviren aday devirdiği çubuğu yerden kaldırıp; devirdiği çubuğun gerisinden başlayarak sınavına devam eder. Aday son slalom çubuğunu geçtikten sonra basketbol topunu belirtilen alan içerisine bırakmak zorundadır. Aksi takdirde topun bir sonraki parkur için adaya çıkarabileceği zorluklar sınav komisyonunun sorumluluğu dışındadır. Nizami şekilde istasyonu tamamlayan aday bir sonraki istasyona geçer.

2- VOLEYBOL MANŞET PAS

Aday manşet pas prensibine uygun olarak duvardan 2.5 metre uzaklıktaki vuruş alanından ve duvarda yerden 2 m yükseklikteki panoya 5 (beş) adet manşet pas yapar. Aday yerde belirli alan içerisinde bulunan voleybol topunu bulunduğu yerden alıp duvarda (panoda) belirli alan içerisine atar ve dönen top ile harekete başlar. Manşet pas uygulamasında verilen her bir ara, topu tutup tekrar devam ediş, topun yere teması, topun belirtilen alan (pano) dışına teması ve 2.5 metre alanını ihlal edilerek yapılan vuruşlar “HATA” olarak kabul edilecektir. Bir öğretim elemanı vuruşları sesli olarak sayacak ve hatalı vuruşları duyuracaktır. Hatalı vuruşlardan sonra adayın sayma işlemi kaldığı yerden devam edecektir. Aday son manşet pası yaptıktan sonra voleybol topunun bir sonraki parkur için adaya çıkarabileceği zorluklar sınav komisyonunun sorumluluğu dışındadır. Belirlenen kurallara göre nizami ve isabetli 5. vuruştan sonra aday bir sonraki istasyona geçer.

3- SAĞLIK TOPLARININ YERLERİNİ DEĞİŞTİRME

Adaylar 3 metre ara ile karşılıklı bulunan kasaların birisinde bulunan 3 adet sağlık topunu boş olan kasaya taşırlar. Topların üçünün de kasa içerisinde yan yana bırakılması gerekmektedir. Aksi takdirde aday geri çağrılacaktır. Nizami şekilde istasyonu tamamlayan aday bir sonraki istasyona geçer.

4- ÖNE DÜZ TAKLA

Aday yerde bulunan 2 adet jimnastik minderi üzerinden 2 adet öne düz takla atarlar. Her bir taklanın başlangıcı ve bitişi minder üzerinde olmalıdır. Aday takla esnasında minderin dışına düşerse yanlış yapılan takla tekrarlatılır. Kurallara uygun yapılan 2 takladan sonra bir sonraki istasyona geçilir.

5- FUTBOL TOPU İLE DUVAR PAS

Adaylar bu istasyona geldiklerinde atış alanında bulunan futbol topu ile 200 cm genişlik ve 120 cm yüksekliğindeki panoya ardı ardına 5 (beş) adet pas yapar. Atış çizgisinin panoya uzaklığı bayanlarda 4 m erkeklerde ise 6 m'dir. Vuruşlar belirlenen atış alanından yapılmak zorundadır. Kurallara uygun olarak yapılmayan (atış çizgisini ihlal edilerek yapılan vuruşlar ve panoya isabetli olarak yapılmayan vuruşlar hatalı vuruş olarak değerlendirilecektir. Hatalı olarak yapılan vuruşlar tekrarlanacaktır. Vuruşlar esnasında vuruş çizgisi ve vuruş panosu arasında kalan toplar vuruş çizisinin gerisine alınarak istasyona devam edilir. Aday 5. vuruşu yaptıktan sonra futbol topunun bir sonraki parkur için adaya çıkarabileceği zorluklar sınav komisyonunun sorumluluğu dışındadır. Belirlenen kurallara göre isabetli 5. vuruştan sonra aday bir sonraki istasyona geçer.

6- SIÇRAMA TAHTASI ÜZERİNDEN ÇİFT AYAK SIÇRAMA

Adaylar 40 cm yüksekliğinde engel üzerinden sağa ve sola çift ayakla bayan adaylar. 6 defa sıçrama, erkek adaylar 8 defa sıçrama yapar. Sıçramayı belirtilen tekrardan az veya tek ayakla yapan aday eksik ya da hatalı yaptığı yerden harekete devam eder. Nizami şekilde istasyonu tamamlayan aday bir sonraki istasyona geçer.

7- HENTBOL TOPU İLE HEDEFE TEMEL ATIŞ

Bu istasyona gelen adaylar belirli alan içerisinde bulunan hentbol topunu temel atış tekniğine uygun olarak 7 metre uzaklıkta bulunan panoya 5 kez pas yapar. Hentbol temel atış tekniğine uygun olmayan ya da atış alanı ihlali yapılarak yapılan atışlar başarılı olsa dahi “HATA” olarak kabul edilecektir. 5 başarılı ve nizami pas yapan aday bir sonraki istasyona geçerler. Her aday nizami 5 atışı tamamlamak zorundadır. Nizami şekilde istasyonu tamamlayan aday bir sonraki istasyona geçer.

8- 3x15 METRE MEKİK KOŞUSU

Hentbol istasyonunu tamamlayan adaylar 3X15 metrelik koşu alanında mekik koşusunu tamamladıktan sonra fotoselden geçerek sınavını sonlandırır.

NOT:

Kendi yaptığı hareketten dolayı fotoselden geçmeyen, fotoseli düşüren veya zamanı durduramayan aday geri dönerek fotoseli durdurur. Sınav görevlileri bu konuda adayları uyarmak zorunda değildir ve sorumluluk adayın kendisine aittir. Böyle bir durumda ortaya çıkacak süre kaybı adayın sınav süresi dâhilindedir.

Bayburt Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Sınav Tarihi

14 Ağustos 2018

Sınav Sistemi
Koordinasyon
Özgeçmiş
Bölümler Kontejan
Öğretmenlik Bölümü 25 E 15 B
Antrenörlük Bölümü 45 E 25 B
Antrenörlük Bölümü İ.Ö. 45 E 25 B
Baraj Puanı
NL 180 puan, SL 150 puan ve MS ve S. Yakını 150 puan ve Eng. 100 puandır.
Kimler Düşünebilir
Bayburt Üniversitesi puanı düşük koordinasyonu çok iyi puanı okul barajının biraz üstünde parkuru iyi adaylara önerilir.
Düzenleyen
Ömer ÖZEN

www.besyohazirlikkurslari.com

BENZER KILAVUZLAR