• antrenor34@gmail.com
 • 0533 160 94 14

HABER DETAYI

5 Temmuz 2018 02:48

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ BESYO SINAVI 2018

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ BESYO SINAVI 2018

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Üniversitesi Besyo Sınavı 2018
Sınav Tarihi , Ön Kayıt Tarihi, Taban Puanı, Sınav Sistemi, Kontenjan ve Bölümler Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey Burada.

Yer
Online Başvuru 04-10 Ağustos 2018 www.agri.edu.tr
Belge Kontrolü ve Kesin

Başvuru

06-10 Ağustos 2018 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Parkur Denemeleri ve

Tanıtımı

06-11 Ağustos 2018 15 Temmuz Şehitler Çok Amaçlı

Spor Salonu

Özel Yetenek Sınavı 13-17 Ağustos 2018 15 Temmuz Şehitler Çok Amaçlı

Spor Salonu

Asil ve Yedek Listelerin

İlanı

19 Ağustos 2018 www.agri.edu.tr

 

 

Parkur Tanıtımı ve Denemeleri Hizmeti (06-11 ağustos 2018) Genel Bilgiler:

BESYO Özel Yetenek Sınavına giriş başvurusu tamamlanan her aday, sınav komisyonu tarafından belirlenen ücret karşılığında parkuru tanıma ve iki (2) defa deneme hakkına sahip olacaktır.

Beceri-koordinasyon parkuru denemeleri ve tanıtım hizmeti 06-11 Ağustos 2018 tarihlerinde her gün 10.00 – 20.00 saatleri arasında 15 Temmuz Şehitler Çok Amaçlı Spor Salonu’nda verilecektir.

Beceri-koordinasyon parkurunu tanıma ve iki defa deneme hakkı ücreti 250,00 TL ve Parkur tanıma ve deneme hakkı kullanıldıktan sonraki her bir deneme ücreti ise 50.00 TL’dir.

Özel Yetenek Sınavı Belge kontrolü ve kesin başvuru işlemleri esnasında, adayların; 250,00 TL’lik ödeme yapıldığına dair banka dekontlarının bir nüshasını sınava başvuru için gerekli evraklar ile birlikte görevlilere ibraz etmeleri gerekmektedir. Parkur deneme hakkını iki kez kullanmış olmasına rağmen, tekrar deneme yapmak isteyen adayların ise fazladan her bir deneme için belirtilen hesap numarasına 50,00 TL yatırmaları ve ödeme yapıldığına dair banka dekontlarının bir nüshasını görevlilere ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Belge Kontrolü ve Kesin Başvuru işlemi tamamlanan her aday online başvuru esnasında aldığı randevuya uygun olarak parkur deneme ve tanıtımı hizmetinden faydalanabilecektir. Adayların aldıkları randevu günü ve saatlerinde hazır bulunmaları önem arz etmektedir.

Adayların Özel Yetenek Sınavı parkur denemeleri ve tanıtım hizmeti ücretini aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir. Banka dekontlarının üzerinde kesinlikle ad, soyadı ve T.C. kimlik numarası bulunmak zorundadır.

VAKIFBANK – Ağrı Şubesi, İBAN NO :TR71 0001 5001 5800 7299 7184 35

HESAP NO : 001 5800 7299 7184 35

 

 1. KONTENJANLAR

Programların kontenjan dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. Asil aday sayısı kadar yedek aday ilan edilecek ve ilgili kontenjanlara yerleştirilecektir.

 

Tablo 2: Program Kontenjan Dağılımı

 

 

BÖLÜMLER

Kontenjan  

Toplam

Erkek Kadın
40 20
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (37 + 2 Milli Sporcu + 1

Şehit Yakını, Gazi ve

(17 + 2 Milli Sporcu + 1

Şehit Yakını, Gazi ve

60
Gazi Yakını) Gazi Yakını)
33 17
(27 + 2 Milli Sporcu + 3 (12 + 2 Milli Sporcu + 2
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Engelli Engelli 50
+ 1 Şehit Yakını, Gazi ve + 1 Şehit Yakını, Gazi ve
Gazi Yakını) Gazi Yakını)
30 15
Antrenörlük Eğitimi Bölümü (İkinci Öğretim) (24 + 2 Milli Sporcu + 3

Engelli

+ 1 Şehit Yakını, Gazi ve

(10 + 2 Milli Sporcu + 2

Engelli

+ 1 Şehit Yakını, Gazi ve

 

45

Gazi Yakını) Gazi Yakını)
103 52
(88 + 6 Milli Sporcu + 6 (39 + 6 Milli Sporcu + 4
Toplam Engelli

+ 3 Şehit Yakını, Gazi ve

Engelli

+ 3 Şehit Yakını, Gazi ve

155
Gazi Yakını) Gazi Yakını)

 

* Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programının toplam kontenjanı; 40 erkek 20 kadın olmak üzere 60 öğrencidir. Toplam kontenjanın 4 ü milli (2 erkek – 2 kadın), 2 si ise şehit yakını, gazi ve gazi yakınıdır (1 erkek – 1 kadın).

 

 • Antrenörlük Eğitimi bölümü (I. Öğretim) Programının toplam kontenjanı; 33 erkek 17 kadın olmak üzere 50 öğrencidir. Toplam kontenjanın 4 ü milli (2 erkek – 2 kadın), 5 i engelli (3 erkek – 2 kadın) 2 si ise şehit yakını, gazi ve gazi yakınıdır (1 erkek – 1 kadın).
 • Antrenörlük Eğitimi Bölümü (II. Öğretim) Programının toplam kontenjanı; 30 erkek 15 kadın olmak üzere 45 öğrencidir. Toplam kontenjanın 4 ü milli (2 erkek – 2 kadın), 5 i engelli (3 erkek – 2 kadın) 2 si ise şehit yakını, gazi ve gazi yakınıdır (1 erkek – 1 kadın).

 

Not: Kız veya erkek milli, engelli ve şehit yakını, gazi ve gazi yakını kontenjanlarına yeterli sayıda başvuru olmaması veya adayların kontenjanları doldurmak için sınavda yeterli başarıyı sağlayamaması durumunda boş kalan kontenjanlar, Özel Yetenek Sınav komisyonunun kararı ile diğer kontenjanlardan tamamlanacaktır.

 

3.  BAŞVURU

 • Başvuru Koşulları ile İlgili Önemli Bilgiler

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir;

 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı
 2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına girmesinde sağlık açısından herhangi bir sakıncası
 3. Adaylar, “2018 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtilen taban puanları göz önünde bulundurularak, BESYO Özel Yetenek Sınavı komisyonu tarafından belirlenen taban puanlara göre müracaat edeceklerdir. Buna göre;

 

 

 

 

BÖLÜMLER

TYT Puanı
 

Genel

Spor Alan/Kol/

Bölüm

Milli Sporcu/ Şehit Yakını, Gazi

ve Gazi Yakını

 

Engelli

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 

 

230

 

 

180

 

 

150

 

 

X

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümleri

 

200

 

160

 

150

 

100

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programına, milli sporcu, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için en az 150, liselerin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır) adaylar için en az 180, diğer tüm adaylar için ise en az 230 TYT puanına sahip olan adaylar müracaat edebileceklerdir.

Antrenörlük Eğitimi Programlarıına, engelli adaylardan en az 100, milli sporcu, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için en az 150, liselerin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır) adaylar için en az 160, diğer tüm adaylar için ise en az 200 TYT puanına sahip olan adaylar müracaat edebileceklerdir.

 

 1. Kılavuzda ilan edilen millilik kontenjanlarına; 2016 yılı ve sonrasında milli sporcu olmuş olan adaylar (A Milli, B Milli, C Milli) 12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazete’ de yer alan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan EK-2’de belirlendiği şekilde düzenlenmiş Milli Sporcu belgeleri ile müracaat edebileceklerdir. Milli adaylar, ilgili kontenjanlar için kendi aralarında sınava tabi
 2. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için ilan edilen kontenjanlara, birinci derece şehit yakını olanlar, gaziler ve birinci derece gazi yakınları durumlarını belgelemek (SGK İl Müdürlüklerinden alınan hak sahiplik belgesi veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan ücretsiz seyahat kartı) koşuluyla müracaat Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarından herhangi bir ücret (Parkur denemeleri ve Tanıtımı) talep edilmeyecektir. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları, ilgili kontenjanlar için kendi aralarında sınava tabi tutulurlar.
 3. 2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Aynı kural Açık Öğretim Fakültelerinin kontenjanlı programları için de geçerlidir. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokullarına kayıt yaptıran, Açık Öğretim Fakültelerinin kontenjanı olmayan programlarına ve 2017-ÖSYS’den önceki yıllarda herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

3.2.   Başvuru için Gerekli Belgeler

 

 1. Başvuru Formu; AİÇÜ resmi internet sitesinden temin edilecektir (agri.edu.tr). (Başvuru formu içerisinde var olan sağlık durumu beyanının aday tarafından imzalanarak formun teslim edilmesi gerekmektedir).
 2. 2 Adet Fotoğraf: 5×6 cm boyutunda son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde, kılık kıyafet mevzuatına uygun çekilmiş fotoğraf (Fotoğrafların arkasına adayın T.C. Kimlik No’su, Adı ve Soyadı yazılmalıdır).
 3. C. Nüfus Cüzdanının Aslı veya Aslı ile Aynı Olduğuna Dair Tasdikli Bir Adet Fotokopisi (T.C. Vatandaşlık Numarası yazılı ve Fotoğraflı olma şartı vardır)
 4. Lise Diploması veya Aslı İle Aynı Olduğuna Dair Tasdikli Bir Nüshası; Farklı nedenlerle lise diploması bulunmayan adayların diploma yerine mezun oldukları okuldan aldıkları mezuniyet belgeleri, henüz mezun olamamış ancak mezun durumda olan adayların okul idaresinden onaylı durumlarını belirten öğrenci durum belgeleri başvuru esnasında kabul edilecektir. İbraz edilen mezuniyet belgesi veya diploma üzerinde kesinlikle adayın hangi alan, kol veya bölümden mezun olduğu belirtilmiş olmalıdır!

5.      2018 YKS Sonuç Belgesi

 1. Millilik Belgesi; Milli sporcular için(Milli Sporcu Belgesi, 12.05.2011 tarih ve 27932 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” e uygun olarak A, B ve C Sınıfı Milli Sporcu Belgesi).

 

 1. Engelli Sağlık Kurulu Raporu; Engelli adaylar için(Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun, Sağlık Bakanlığına bağlı Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından herhangi birinden alınmış olması gerekmektedir).
 2. Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını Belgesi; Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını adaylar için(SGK İl Müdürlüklerinden alınan hak sahiplik belgesi veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan ücretsiz seyahat kartı)

Önemli! Adayların, Özel Yetenek Sınavı parkur denemeleri ve tanıtım hizmeti ücretinin ödendiğine dair banka dekontunun (250,00 TL/ VAKIFBANK-Ağrı Şubesi, İBAN: TR71 0001 5001 5800 7299 7184 35 veya HESAP NO: 001 5800 7299 7184 35) bir nüshasını sınav başvuru için gerekli evraklar ile birlikte görevlilere ibraz etmeleri gerekmektedir.

Not: Tüm belgelerin nüshaları (fotokopileri), aslının görülmesi koşuluyla müdürlüğümüz tarafından onaylanabilmektedir. Çıktı ve fotokopi işlemleri de Belge Kontrolü ve Kesin Kayıt esnasında kayıt esnasında yapılabilmektedir.

 

3.3.   Başvuru İçin Gerekli Belgelerin Teslimi

Başvuru formu ve gerekli belgeler, 06-08 Ağustos 2018 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar bireysel olarak veya adayın bir yakını tarafından başvuru bürosuna teslim edilebilir. Bir kişi birden fazla aday için işlem yapabilir. Posta ile veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilemez.

Başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile başvuru belgelerindeki bilgilerin çelişmesi durumunda adayların başvurusu reddedilecektir.

Başvuru evrakları yarım kapaklı dosya içerisinde yukarıda belirtilen sıraya göre düzenlenmiş olarak teslim edilmelidir.

 

4.  ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL HÜKÜMLERİ

 • Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.

 

 • Özel yetenek sınavı gerektiren yükseköğretim programlarına başvurabilmek için 2018- TYT’ye girmiş ve 2018-TYT puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almış olmak gereklidir.

 

 • Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın

 

gelişimsel bozukluklar)) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.

 

 • Bu programlardan her birine, puan türünde sınırlandırma yapılmadan ve en az kaç puan almış olan adayların başvurabileceklerine başvuru öncesinde sınavı yapacak ilgili yükseköğretim kurumunca karar verilerek, bu karar basın-yayın organlarıyla adaylara

 

 • Yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanır, uygulanır ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilir. Bu puana Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP)

 

 • Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 2018 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunun 6. Maddesinde yer alan özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi hükümleri geçerlidir. YÖK ve ÖSYM tarafından yapılabilecek olan güncel değişiklikler aynen uygulanır.

 

 • Sınav sonuçlarının ilan edilmesinde, adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konur ve kontenjan sayısı kadar aday asil olarak sınavı kazanmış olur. Aynı sayıda yedek aday belirlenir, asil ve yedek aday listeleri kılavuzda belirtilen tarihlerde Sınav Üst Kurulunun onayından sonra ilan

 

 • Adaylar sınav sonuçlarına, listelerin ilan edildiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar ilgili birime şahsen dilekçe ile itiraz edebilirler. Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler işleme konulmayacaktır.

 

 • Kılavuzda belirtilmeyen konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde sınav programında, tarihinde, sınav yerinde ve yönteminde değişiklik yapmaya Sınav Üst Kurulu yetkilidir.

 

 • Özel Yetenek Sınavı hüküm ve kurallarına uygun davranmayan adayın sınavı geçersiz sayılır, sınav ile ilgili geriye dönük elde ettiği tüm hakları iptal

 

 

 1. SINAVIN UYGULANMASI

 

Özel Yetenek Sınavı, dokuz farklı istasyondan oluşan bir beceri-koordinasyon parkuru kullanılarak yapılacaktır. Her adaya iki deneme hakkı verilecek ve en iyi derecesi (saniye) geçerli kabul edilecektir.

Beceri-koordinasyon parkuruna giren tüm adayların elde ettiği dereceler değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Buna göre;

Adaylar değerlendirmeye tabii tutulurken, en iyi dereceye (saniye) sahip olan adaya 100 (yüz) puan verilerek, en iyi derece ile en kötü derece arasında ters orantı ile puanlandırma yapılır.

Beceri-Koordinasyon Parkurundan elde edilecek puan aynı zamanda adayın Özel Yetenek Sınavı Puanını oluşturur. Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) Ağırlıklı olarak 100 Puan üzerinden hesaplanacaktır.

Sınav 13-17 Ağustos 2018 tarihlerinde 09.00 – 19.00 saatleri arasında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 15 Temmuz Şehitler Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılacaktır.

Beceri – Koordinasyon parkuruna girecek olan adaylar; belirlenen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunacaklar, sınav listelerindeki sıraya göre sınava alınacaklardır. Sırası geldiğinde sınav yerinde bulunmayan aday sınav hakkını kaybederek diskalifiye edilecektir.

 

7.   ÖZEL YETENEK SINAVI BECERİ-KOORDİNASYON PARKURU

Beceri-Koordinasyon Parkurunda adayın giriş fotoselinden geçişiyle beraber elektronik kronometre çalışır ve bitiş fotoselinden geçmesiyle otomatik olarak durur. Komisyon tarafından adayın başlangıç ve bitiş arasındaki süresi kaydedilir. İki deneme hakkını kullanan adayın en iyi parkur derecesi geçerli kabul edilir ve değerlendirmeye alınır. Parkurda erkekler için 70, kadınlar için ise 90 saniye baraj olarak kabul edilir ve bu süreleri aşan adaylar diskalifiye edilir.

Beceri-Koordinasyon Parkurunda 9 (dokuz) istasyon bulunmaktadır. İstasyonlar sırasıyla;

 1. İstasyon: “Barfiks Merdiveni”
 2. İstasyon: “Engel Geçişi”
 3. İstasyon: “Sağlık Topu Taşıma”
 4. İstasyon: “Basketbol Slalom”
 5. İstasyon: “Futbolda Minyatür Kaleye Şut”
 6. İstasyon: “Asimetrik Paralel”
 7. İstasyon: “Hentbol Kale Atışı”
 8. İstasyon: “Öne Takla”
 9. İstasyon: “30m Sürat Koşusu”

 

 

BECERİ-KOORDİNASYON PARKURU:

 

—Başlangıç (Fotoselden giriş)

 

 1. İstasyon “Barfiks Merdiveni”:

Barfiks merdiveni istasyonunda; erkeklerde 2,43m, kızlarda ise 2,24m yüksekliğinde ve aralarında 40 cm mesafe bulunan 7 adet bar bulunmaktadır. Adaylar, barfiks merdiveninde bulunan her bir bara tek tek tutunmak şartıyla (En son bara tutunmak şartı gözetilmeksizin sadece temas edilmesi de geçerli kabul edilecektir) ilerleyerek istasyonu tamamlar. İstasyonu tamamlamadan yere temas eden ve barlardan herhangi birine tutunmadan veya sadece temas ederek ilerleyen aday istasyona yeniden başlamak zorundadır.

 

2.  İstasyon “Engel Geçişi”:

Engel geçişi istasyonunda sırasıyla; ilk engelin altından, ikinci engelin üstünden, üçüncü engelin altından ve dördüncü engelin üstünden geçiş yapılarak istasyon tamamlanır. Engeller arası mesafe 1,5 m’dir.

Not: İlk ve Üçüncü Engel Yüksekliği: Erkek: 90 cm, Kız: 80 cm;

İkinci ve Dördüncü Engel Yüksekliği: Erkek: 70 cm, Kız: 60 cm’dir.

Engel atlayan, geçişleri yanlış yapan ve engelleri yıkan adaylar geri çevrilir, yıktığı engeli kendi eliyle düzeltmesi istenir ve harekete kaldığı yerden devam ettirilir. İkazlara uymayan aday diskalifiye edilir.

 

3.  İstasyon “Sağlık Topu Taşıma”:

Aday, 40 cm yüksekliğindeki ahşap bank üzerinde bulunan 4 adet sağlık topunu (ağırlığı; erkeklerde 3 kg, kızlarda 2 kg) alarak 4,40 m mesafedeki diğer banka sıralama olmaksızın taşır. Sağlık topları bir banktan diğer banka birer birer taşınmalıdır. Toplar banktan düşerse, aday topu banka tekrar koyması için geri çevrilir.

 

4.  İstasyon “Basketbol Slalom”:

 

Adaylar, 1,20 m aralıklara aynı hizada sıralanmış olan 5 adet dikmenin arasından basketbol topu ile slalom yaparak geçerler. Tüm adaylar basketbol topunu dikmeler arasında en az bir kez çift veya tek elle yere vurmak zorundadır. Basketbol topu istasyon sonunda bulunan sepete bırakılmalıdır. Dikme atlayan, geçişleri yanlış yapan, dikmeleri yıkan ve topu sepete bırakmayan adaylar hata yaptıkları noktaya geri çevrilir. Hatanın düzeltilmesi istenir ve harekete kaldığı yerden devam ettirilir.

5.  İstasyon “Futbolda Kaleye Şut”:

 

Adaylar 5 m mesafedeki mini futbol kalesine futbol topu ile belirlenen vuruş bölgesinden vuruş yaparlar. İlk vuruşta gol yapan aday, bir diğer istasyona geçerek parkura devam eder. İlk vuruşun gol olmaması durumunda, aday ikinci topu yedek top bölgesinden alıp vuruş bölgesine koyarak ikinci vuruşunu gerçekleştirir. İkinci vuruşun gol olup olmaması durumuna bakılmaksızın, aday bir diğer istasyona geçerek parkura devam eder.

6.  İstasyon “Asimetrik Paralel Bar”:

Adaylar, yüksekliği kızlarda 1,35 m, erkeklerde 1,40 m olan barın altından geçerek; yüksekliği kızlarda 1,65 m, erkeklerde 1,70 m olan diğer barın üstünden atlayarak asimetrik paralel bar istasyonunu tamamlarlar.

7.    İstasyon: “Hentbol Kale Atışı”:

Asimetrik paralel bar istasyonunu tamamlayan aday, hentbol kalesinde belirlenen bölümlere kızlarda 7 m, erkeklerde 9 m mesafeden kale atışı gerçekleştirir. İlk atışta gol yapan aday bir diğer istasyona geçerek parkura devam eder. İlk atışın gol olmaması durumunda, aday ikinci topu yedek top bölgesinden alıp atış bölgesine gelerek ikinci atışını gerçekleştirir. İkinci atışın gol olup olmaması durumuna bakılmaksızın, aday bir diğer istasyona geçerek parkura devam eder.

8.    İstasyon “Öne Takla”:

Hentbol kale atışı istasyonunu tamamlayan adaylar, 3 m mesafede bulunan jimnastik minderinde öne takla atar (öne takla formu dışındaki bir başka takla formu kullanılamaz). Öne taklasını tamamlayan aday jimnastik minderinden 3m uzaklıktaki dikmeden belirtilen yönde dönüşünü yaparak istasyonu tamamlar.

9.    İstasyon “30m Sürat Koşusu”:

Öne takla istasyonunu tamamlayan adaylar, bitiş fotoseline 30 m mesafede bulunan dikmeden dönüşünü gerçekleştirir ve sürat koşusu yapıp bitiş fotoselinden geçerek parkuru tamamlar.

—Bitiş (Fotosel kapısından çıkış)

 Önemli Uyarı

 • İstasyonu tamamlamadan atlayan,
 • Sınav sırasında istasyon ve parkur görevlilerinin uyarılarını dikkate almayan,
 • Bitişte (fotosel kapısından çıkış) kendi hatasından dolayı süreyi durduramayan,
 • Sınav ekipmanlarına zarar veren aday diskalifiye

 

 

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.