Adana Çukurova Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı - Besyo 2018

Adana Çukurova Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı - Besyo 2018

7 Temmuz 2018,Cumartesi

Kontejanlar

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 40

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 70

Engelli Öğrenci 7

Baraj Puanı: Milli Sporcu (MS) ve Spor Lisesi (SL) 180 puan, Normal Lise (NL) Antrenörlük Bölümü 200 puan Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 260 puandır.

Başvuru Tarihleri :

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü: 30 Temmuz -01 Ağustos 2018

Antrenörlük Eğitimi Bölümü: 30 Temmuz -01 Ağustos 2018

Özel Yetenek Sınavı Tarihleri:

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü: 07 Ağustos 2018

Antrenörlük Eğitimi Bölümü: 08 Ağustos – 09 Ağustos 2018

Başvuru Koşulları:

T.C. veya K.K.T.C. uyruklu olmak,

Milli Sporcu ve spor çıkışlı olan adaylar için 2018 YKS(Yükseköğretim Kurumları Sınavı)/TYT (Temel Yeterlilik Testi)’den 180 puan almış olmak,

Diğer alanlardan mezun olan adaylar için;  2018 YKS/TYT’den Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 200, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü için 260 puan almış olmaları gerekmektedir.

Adaylar her iki bölüme de ön kayıt yaptırabilirler. Ancak Antrenörlük Eğitimi Bölümünden sadece 1 branşa ön kayıt yaptırabileceklerdir.

Engelli adayların (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, eğitilebilir zihinsel engelli ve “yaygın gelişim bozukluğu” olan engelliler),Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvurabilmeleri için iletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama ve kavrama sorunu bulunmayan, Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranı %25-75 arası olan Ortopedik Engelliler Ön Değerlendirme Kurulu oluru gereklidir. Adaylar Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranını, T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu ilgili Gurup Başkanlığı veya Üniversitelerin Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığından belgeletmek zorundadırlar. Ayrıca, 2018 YKS/TYT Puan türlerinden en az birinden 100 puan almış olmaları kaydıyla yüksekokulumuz engelli kontenjanlarına başvuru yapabilirler.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne alacağı raporla başvuru hakkı kazanan engelli adayların, başvurduğu branşta en az 2 (iki) yıl lisanslı olarak spor yaptıklarını belgelemeleri gerekmektedir. Engelli adayların, sınava başvurusu ve sınavla ilgili ayrıntılı bilgileri sınav kitapçığında yer alacaktır.

Sınavın başvuru, uygulama ve sonuçlanmasıyla ilgili bütün kurallar http://besyo.cu.edu.tr de yayınlanan 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Özel Yetenek Sınav kitapçığında bulunmaktadır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Başvuru formu (Kayıt esnasında matbu olarak verilecektir),

2018 yılı YKS/TYT Sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı (Kayıt sırasında ÖSYM’nin internet sayfasından kontrol edilerek doğru olduğu imzalanarak onaylanacaktır),

Diplomanın aslı ile birlikte sunulan fotokopisi veya noter tasdikli sureti,

Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte sunulan fotokopisi veya noter tasdikli sureti,

Bir adet son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf,

Sportif başarı puanının değerlendirilmesini isteyen adaylar;

a) İlgili federasyon temsilciliklerinden ve kulüpten alınan belgeler SGM ya da illerde GHSİM’leri tarafından onaylatılmalıdır.

b) Lisansı olan sporcular katıldığı müsabakalarla ilgili onaylı 5 müsabaka cetveli veya belgesini getirmek zorundadır.

C) Ön kayıt esnasında ibraz edilmeyen belgeler geçersizdir.

d) Ön kayıt esnasındaki tercihlerde kayıt sonrası herhangi bir değişiklik yapılamaz.

12 Mayıs 2011 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Milli Sporcu Belgesi (2011 yılı öncesi milli olan adayların belgeleri A, B veya C sınıflandırması yapılmış olarak sunulmalıdır) ve/veya Futbol Federasyonundan alacakları ıslak imzalı veya Noter onaylı belgelerin aslına ait belge,

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca olmadığına dair Sağlık Raporu (Resmi Kurumlardan veya Hastanelerden).

İletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama ve kavrama sorunu bulunmayan, Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranı %75-25 arası olan engelli adayların, Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranını T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu ilgili Gurup Başkanlığı veya Üniversitelerin Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlıklarından alacakları ıslak imzalı belge.

Adayların e-devlet şifresi alarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri:

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü               : 30 Temmuz -01 Ağustos 2018

Antrenörlük Eğitimi Bölümü                            : 30 Temmuz -01 Ağustos 2018

Ön Kayıtlar:

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binası kayıt bürosunda 8:30 – 17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Ön kayıt sırasında adaylara parmak izi, yüz tanıma sistemi ve fotoğraf çekimi uygulanacağından dolayı başvuruyu adayın bizzat kendisi yapmak zorundadır. Posta ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sınav Tarihleri:

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü: 07 Ağustos 2018

Antrenörlük Eğitimi Bölümü: 08-09 Ağustos 2018

Sınav Yeri: Çukurova Üniversitesi ve GHSİ Müdürlüğü Spor Tesisleri

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda zorunlu ortak yabancı dil dersi sadece İngilizce’dir.

NOT: Yüksekokulumuzda başarılı öğrenciler için  Çift Anadal ve Yandal programı yanında, Uluslararası Değişim (ERASMUS),  Ulusal değişim  (FARABİ) program uygulamaları yapılmaktadır.

Yüksekokulumuz ve Özel Yetenek Sınavı ile ilgili her tür bilgi ve duyuruyu http://besyo.cu.edu.tr veya   (322) 3387001 numaralı telefondan edinebilirsiniz.

Adana Çukurova Üniversitesi
Adana Çukurova Üniversitesi
Sınav Tarihi

07 Ağustos - 09 Ağustos 2018

Sınav Sistemi
Branş
Özgeçmiş
isteğe bağlı
Bölümler Kontejan
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 40
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 70
 Engelli Öğrenci 7
Baraj Puanı
Milli Sporcu (MS) ve Spor Lisesi (SL) 180 puan, Normal Lise (NL) Antrenörlük Bölümü 200 puan Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 260 puandır.
Kimler Düşünebilir
Düzenleyen
Ömer ÖZEN

www.besyohazirlikkurslari.com

Adana Çukurova Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı - Besyo 2018

27 Temmuz 2018,Cuma

Sınav Tarihi: İnternet sistesinde yayınlanır.

Sınav Sistemi: Öğr. 20m mekik koşusu, 30m sürat koşusu Ant. Her branş için farklı
özgeçmiş: var

Baraj Puanı: Milli sporcu ve Spor lisesi 180 puan, Normal lise öğr. 260 ant. 200 puandır.

Ant. Bölümü 2 yıllık lisans zorunlu

Bayan Adaylar minumum 45 Erkek adaylar minumum 85 adet mekik koşusu koşmak zorundadırlar. Bayanlar 30m minumum 4.90 Erkekler 4.25’dir.

Kontejanlar

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü

17 Erkek 17 Bayan 6 Milli sporcu

Antrenörlük Bölümü

32 Erkek 29 Bayan 11 Milli sporcu

Çukurova Üniversitesi 20 Metre Mekik Koşusu

Aday test süresince 20 m’lik parkurun bir ucundan diğer ucuna devamlı koşmaktadır (Şekil 1). Test sırasında adayın koşu temposu cihazın verdiği sinyaller ile sağlanmaktadır. Öyle ki, başlangıçta 8 km/saat olan hız her dakika artmakta ve sinyallere adayın uyması istenmektedir. Bu uyum, adayın 20 m’lik parkurun bitiş çizgisine ulaşması ile cihazdan duyduğu sinyalin eş zamanlı olması anlamına gelmektedir. Adayın sinyalden önce en az bir ayağının havadan veya yerden 2 m’lik emniyet alanına girmiş olması gerekir. Sinyalin duyulduğu anda 2 metreden daha uzun bir mesafede kalan veya 20 m’lik alanın dışına her iki ayağın izdüşümü havadan veya yerden geçmeyen aday karşısındaki görevli tarafından kırmızı kart indirilerek 1. kez uyarılır. Aday 1. uyarı sonrası temposunu artırarak sinyalden önce karşı taraftaki 2 m’lik alana girdiğinde 1. uyarısı iptal edilir.

Üst üste 3 uyarı alan aday testi tamamlamış olarak kabul edilir. Sinyalle eş zamanlı olarak 2 m’lik emniyet alanına girmeyi başaran ve her iki ayağıyla bitiş çizgisi dışına çıkan aday herhangi bir uyarı almayacak ve dayanıklılık kapasitesinin elverdiği ölçüde testi sürdürebilecektir.

Sinyalden önce gelen aday sinyali beklemek zorundadır. Sinyal çaldığı sırada emniyet alanına girmeden veya içeriden dönerek 2 m’lik alanın dışına her iki ayağı ile çıkmadan devam etmek isteyen aday “dışarı çık” diye sözlü olarak uyarılır, uyarıya rağmen hatasını düzeltmeyen aday diskalifiye edilir. Adayın doğru olarak yaptığı en son mekik sayısı değerlendirilir.

 

Adana Çukurova Üniversitesi
Adana Çukurova Üniversitesi
Sınav Tarihi

İnternet sistesinde yayınlanır.

Sınav Sistemi
Öğr. 20m mekik koşusu, 30m sürat koşusu Ant. Her branş için farklı
Özgeçmiş
Ant. Bölümü 2 yıllık lisans zorunlu
Bölümler Kontejan

Öğretmenlik Bölümü 17 E 17 B 6 MS
Antrenörlük Bölümü  32 E 29 B 11 MS

Baraj Puanı
MS ve SL 180 puan, NL Öğr. 260 Ant. 200 puandır.
Kimler Düşünebilir
Öğretmenlik bölümüne başvuru hakkı olan Sınavlardan iyi puan toplayacak adaylar veya TYT'si yüksek sınavlarda ortalama puan toplayacak adaylar. Antrenörlük bölümünde TYT'si normal Branşı iyi olan adaylara önerilir.
Düzenleyen
Ömer ÖZEN

www.besyohazirlikkurslari.com

BENZER KILAVUZLAR