Mardin Artuklu Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı - Besyo 2018

Mardin Artuklu Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı - Besyo 2018

7 Temmuz 2018,Cumartesi

Baraj Puanı: Normal Lise (NL) 180 Puan, Spor Lisesi (SL) ve Milli Sporcu (MS) 150 Puan

Özgeçmiş : Var

Başvuru Tarihi: 01 Ağustos – 06 Ağustos 2018

Sınav Tarihi: 09 Ağustos – 12 Ağustos 2018

Kesin Kayıt Tarihi: 03 Eylül – 07 Eylül 2018

Yedek Adayların Kayıt Tarihi: 10 Eylül 14 Eylül 2018

Sınav Sistemi: Koordinasyon Parkuru ve Özgeçmiş

Sınav Ücreti: Tek Bölüm 50 TL 2 Bölüm 100 TL’dir.

Hesap Adı: Türkiye Halk Bankası Mardin ?ubesi Ba?vuru Hizmeti Ücreti

Hesap No: TR 1600 0120 0968 1000 0400 0089

Kontejanlar

Antrenörlük Eğitimi Bölümü: 30 Erkek 18 Kadın 6 Milli Sporcu

Antrenörlük Eğitimi Bölümü II. Öğretim 20 Erkek 12 Kadın 4 Milli Sporcu

Koordinasyon Parkurunda puanlama sistemi:

Erkek Adaylar için 25,09 saniye altı 100 puan 35,00 saniye ve üstü 0 puandır.

Bayan Adaylarda ise 31,09 saniye altı 100 puan 41,0 saniye ve üstü 0 puandır.

NOT: Özgeçmiş puanın etkisi %30’dur.

KOORDİNASYON PARKURU

İstasyon 1: Denge Tahtası

Aday hazır olunca fotosel aralığından geçerek süreyi ba?latır ve denge tahtası üzerinden ko?arak veya yürüyerek geçer. Ancak denge tahtasına çıkarken ilk adımını denge üzerindeki ilk çizgiden önce, son adımını ise ikinci çizgiden sonra basmalıdır. Aday çıkış ve ini?lerde denge üzerindeki çizgilerin üzerine HİÇBİR ?EKİLDE BASMAMALIDIR. Denge tahtasına çıkı? ve ini?ler yandan yapıldığı ve yukarıdaki kurallara uyulmadığı takdirde bu istasyon tekrar ettirilir. Aday denge tahtası üzerindeki herhangi bir yerden dü?erse tekrar hareketin ba?langıç noktasına gider ve hareketi tekrarlar. Dengenin sağına ve soluna yapılan temaslarda hareket tekrarlanır.

İstasyon 2: Sağlık Topları

Aday ana kasada bulunan 3 adet sağlık topunu hemen yan tarafında bulunan 3 adet lastik bölme içerisine birer birer ta?ır. Aday 3 adet lastik bölmeye taşıdığı topları, son bıraktığı topu ilk almamak ?artıyla tekrar ana kasaya birer birer ta?ır. Aday topu kaçırırsa tekrar kaçırdığı yere bırakmak zorundadır.

İstasyon 3:slalom

Aday slalom çubukları arasından slalom çubuklarını düşürmeden geçer. Aday slalom çubukları arasından geçerken herhangi birini dü?ürürse slalomu düzeltmek zorundadır. Herhangi bir slalom çubuğunun arasından geçmezse geri dönüp geçmediği yerden harekete devam etmelidir.

İstasyon 4: Sıçrama Tahtası

Aday sıçrama tahtasından çift ayak sıçrayarak ba?layıp, sağa ve sola olmak üzere 5 sıçrama hareketini tamamlar. Aday harekete çift ayakla ba?lar ve çift ayakla bitirir. Adayın sıçrama tahtasından diğer tarafa geçerken sıçrama tahtasına basması, tahtaya dokunması ve tahtayı tutması hata olarak kabul edilir. Adayın hatalı yaptığı sıçrama sayısı istasyon sayısına dahil edilmeyip aday harekete kaldığı yerden devam eder ve fini?e giderek parkur tamamlar.

Mardin Artuklu Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniversitesi
Sınav Tarihi

09 Ağustos – 12 Ağustos 2018

Sınav Sistemi
Koordinasyon Parkuru ve Özgeçmiş
Özgeçmiş
Var
Bölümler Kontejan
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 30 Erkek 18 Bayan 6 MS
Antrenörlük Eğitimi Bölümü II. Ö. 20 Erkek 12 Bayan 4 MS

 

Baraj Puanı
NL180 SL ve MS 150 Puan
Kimler Düşünebilir
5 Yıl Lisansı olan her adaya önerilir.
Sınav Ücreti: Tek Bölüm 50 TL 2 Bölüm 100 TL'dir.
Düzenleyen
Ömer ÖZEN

www.besyohazirlikkurslari.com

BENZER KILAVUZLAR