Sanlıurfa Harran Üniversitesi

Sanlıurfa Harran Üniversitesi

22 Aralık 2017,Cuma

 ZİKZAK KOŞU

Sınava girecek adaylar başlangıç ve bitişinde elektronik fotosel olan mesafeyi Şekil 1’deki gibi koşarlar. Tüm adaylara bu aşamada 2 hak verilir. Adayların koştukları en iyi derece değerlendirmeye alınır. Bu testin sınavdaki ağırlığı %20 dir.

Beceri Koordinasyon Testi Ölçüleri

İSTASYON (Basketbolda dripling ile slalom): Adaylar başlangıç fotoselinden geçerek kasa içerisinde bulunan basketbol topunu alır. Belirlenen başlama çizgisi öncesinde topu yere vurarak slalom çubukları arasından top sürmeye başlar. Son slalomda belirlenen bitiş çizgisi sonrasına, bir kez daha topu vurarak aldığı kasaya bırakır. Çizgi ihlalleri yapılması, çift elle top sürülmesi, adayın bitişte topu kasaya bırakmaması veya kasaya bırakılan topun geri çıkması durumlarında adaylar geri çevrilir.

İSTASYON (Zikzak Sıçrama): Basketbol slalomunu bitiren aday; yüksekliği 40cm ve uzunluğu 150 cm olan engel üzerinden sıçrama yapar. Adayın tercihine bağlı olarak sağ veya sol taraftan başlayarak çift veya tek ayak sağlı-sollu jimnastik barı üzerinden 8 kez sıçrama yapar. Girişte ve bitirişte çift ayak basma zorunluluğu yoktur.Hareket yapılırken adayların dikkat etmesi gereken nokta her iki ayağında yere temas etmesidir.

İSTASYON (Sağlık Topu Değiştirme): Erkeklerde 5 kg ve bayanlarda 3kg ağırlığındaki farklı renkte ikişer sağlık toplarının yerlerinin değiştirilmesinden oluşur. Bu kurala uymayan adaylar sınav görevlisi tarafından geri çevrilir.

İSTASYON (Ağırlıklarla Koşu): Aday orta merkezdeki kasadan dambılları alarak 20 metre gidiş ve 20 metre dönüş olmak üzere toplam 40 metrelik mesafeyi elinde ağırlıklarla (erkeklerde her elde 5 kg, bayanlarda her elde 3 kg dambıl) koşar. Adaylar koşuyu bitirir bitirmez ellerindeki ağırlıkları aldıkları kasaya koyarak istasyonu tamamlamış olurlar. Ağırlıkları bırakırken ilgili kasa dışına çıkarsa sınav görevlisi tarafından geri çevrilir.

İSTASYON (Öne takla): Ağırlıklarla Koşu istasyonunu bitiren aday, minderde serbest şekilde öne doğru bir takla atar. Bu istasyonda adayın dikkat etmesi gerek sırtının mindere temas etmesidir. Hareket yanlış veya eksik yapıldığı takdirde görevli öğretim elemanının uyarısı ile minderin başından taklayı tekrarlayacaktır.

İSTASYON (File üstü sağlık topu atma): Adaylar 5. İstasyonu tamamladıktan sonra kasa içinde bulunan sağlık topunu (erkelerde 5 kg., kadınlarda 3 Kg.) file üzerinden (erkelerde 2.50 m, kadınlarda 2.20m) 2 kez atarlar. Fileye takılması veya geçmemesi durumunda aday doğru atış yapana kadar devam eder ve bitirdikten sonra sağlık topunu aldığı kasaya geri koyar. Adayın bitişte topu kasaya bırakmaması veya kasaya bırakılan topun geri çıkması durumunda adaylar geri çevrilir.

 

İSTASYON (Karede Engel atlama): Kare şeklindeki 30cm yüksekliğindeki engellerin üstünden atlayarak 1. Engelden içeri girer. 2. veya 3. Engelden dışarı çıkıp tekrar içeri girer, içeriye giren aday diğer engel üzerinden sıçrar (2. Engelden sıçramış ise 3. Engelden sıçrar. 3. Engelden sıçramış ise2. Engelden sıçrar. Yani aday 1. ve 4. Engelden 1 kez, 2. ve 3. Engellerden 2 kez sıçramış olur). Son olarak 4. engelden sıçrayarak elektronik fotoselden geçip parkuru tamamlamış olur.

 

Sanlıurfa Harran Üniversitesi
Sanlıurfa Harran Üniversitesi
Sınav Tarihi

21 – 25 Ağustos 2017

Sınav Sistemi
Öğretmenlik 2 Aşamalıdır. 1.Aşama zikzak Koşu Testi %40. 2. Aşama Koordinasyon %45& Özgeçmiş %15 Antrenörlük 2 Aşamalıdır. 1. Aşama Zikzak Koşu Testi %20 2. Aşama Özgeçmiş %80
Özgeçmiş
Bölümler Kontejan

Beden Eğitimi Bölümü

30 Erkek 20 Bayan 4 Milli

Antrenörlük Bölümü

30 Erkek 20 Bayan

Antrenörlük Bölümü İ.Ö.

30 Erkek 20 Bayan

 

Baraj Puanı
180 Puandır. MS&SL 165 Puandır.
Kimler Düşünebilir
Sanlıurfa Üniversitesini düşünecek adaylar Öğretmenlik bölümü ve antrenörlük bölümünün değerlendirmeleri farklıdır bu yüzden Öğretmenlik Bölümünü düşünecek adayların hem Zikzak koşu testi hemde Koordinasyonu iyi olan adaylara önerilir.Antrenörlük Bölümünde işe Özgeçmiş %80 Etkili olduğu için Özgeçmişi iyi olan adaylara önerilir.
Düzenleyen
Ömer ÖZEN

www.besyohazirlikkurslari.com

BENZER KILAVUZLAR