Gaziantep Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı - Besyo 2018

Gaziantep Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı - Besyo 2018

20 Temmuz 2018,Cuma

Kayıt Tarihi: 06 Ağustos – 10 Ağustos 2018

Sınav Tarihi: 13 Ağustos 2018

Baraj Puanı: Normal Adaylar 250 Milli Sporcular 150 Engelli Adaylar 100 Puandır.,

Sınav Sistemi: Koordinasyon

Koordinasyon puanlaması sıralamaya göre yapılacaktır.

Kontejanlar

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

30 Erkek 20 Bayan

Antrenörlük Bölümü

20 Erkek 16 Bayan

Spor Yöneticiliği Bölümü

20 Erkek 16 Bayan

Gaziantep Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı

1.İstasyon: Takla

2.İstasyon: Denge aleti

3.İstasyon: Üst geçiş – alt geçiş – üst geçiş - alt geçiş

4.İstasyon: lastikler arası ayak geçiş

5.İstasyon: Çift ayak sıçrama

6.İstasyon: beygirden atlama

7.İstasyon: Paralel slalom koşu geçişi.

 

1. İstasyon Minderde Öne Takla: Bacaklar bitişik bir şekilde eller mindere konur ve gövdenin minderde öne doğru yuvarlanmasıyla yapılmalıdır. Minderin sağına veya soluna ayaklar taştığı zaman geçiş hatalıdır ve aday parkur görevlisinin uyarısıyla tekrar başa dönerek parkuru yeniden ve kurallara uygun bir şekilde yapacaktır.

2. İstasyon Denge aletinden geçiş: Harekete yerden 30 cm yükseklikte olan, denge aletinin üzerindeki işaretli noktanın gerisinden veya üzerine basarak denge aletine çıkar ve yürüyerek veya koşarak denge aletinin sonundaki çizgiye basarak veya çizginin ilerisine basarak istasyonu bitirir. Dengeye el ile temas etmek ve eller yardımı ile yürümek hata kabul edilir. Bitiriş noktasından önce dengeden düşen aday denge hareketine baştan başlar.

3. İstasyon Üst-alt-üst-alt Geçiş: Aday ilk engelin üzerinden ikinci engelin altından geçer. Engellerin yüksekliği üstten geçilen 50 cm, altından geçilen 100 cm’dir. Engel geçişlerinde başarılı olan aday diğer istasyona geçer, Eğer aday geçiş sırasında engelleri devirirse düzelterek devirdiği engelden devam eder. Aday geçişi kurallara uygun yapmadan istasyonu terk edemez.

 

4. İstasyon Lastik geçiş: Bu istasyondan geçme etabında adaylar 8 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) basarak geçecektir. Lastiklerin iç genişliği 16 inch (40.64 cm) olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır. Her lastik içerisine basmak zorunludur (ayak lastik içerisinden zemine temas etmek zorundadır). Basmadan geçen veya lastiğin üzerine basan aday parkur görevlisinin uyarısıyla tekrar başa dönerek parkuru yeniden ve kurallara uygun bir şekilde yapacaktır.

5. İstasyon Çift ayak dikey sıçrama: Aday 1 numaralı bölgeye gelerek yüksekliği 50 santimetre olan engelden 1 numaralı bölgeden öne doğru çift ayak sıçrayarak iki numaralı bölgeye geçer, iki numaralı bölgeden üç numaralı bölgeye çift ayak yan sıçrayarak geçer, üç numaralı bölgeden öne doğru çift ayak sıçrayarak dört numaralı bölgeye geçer, dört numaralı bölgeden beş numaralı bölgeye çift ayak yan sıçrayarak geçer. Sıçrama sırasında tek ayakla geçme, tek ayakla sıçrama, engelin üstüne basma ve el yardımı (dokunma-dayanma) durumları hata sayılıp hareket yeniden başlatılacaktır. Aday hatalı sıçrama yaptığı bölgeyi tekrarlayarak devam eder.

6. İstasyon Beygirden geçiş: Adaylar dikey konumda hazır olan atlama beygiri üzerinden atlayarak geçer. Tüm beden atlama beygirinin üzerinden geçmek zorundadır. Atlama beygirinin üzerine ayak tabanlarıyla temas edilirse hatalı geçiş kabul edilir. Aday tekrar doğru geçişi yapmak zorundadır. Adayların atlama beygirine ayak tabanlarının haricinde herhangi bir yeriyle temas etmesinde sakınca yoktur. Hatalı geçiş yapan aday parkur görevlisi tarafından uyarılır ve kurallara uygun geçiş yapmak üzere tekrar en baştan başlar.

7. İstasyon Paralel slalom geçiş: Aday, paralel barın direkleri arasından slalom geçişi yapar. Aday paralele öndeki sağ direğin sağından giriş yaparak başlar ve şekilde görüldüğü gibi direklerin etrafından-arasından dolaşarak parkuru tamamlar. Adayın Slaloma dokunmasında veya tutmasında sakınca yoktur. Hatalı geçiş yapan aday parkur görevlisi tarafından uyarılır ve kurallara uygun geçiş yapmak üzere tekrar en baştan başlar.

 

Not

*İstasyonlar arası mesafe 2 metredir.

*Koordinasyon parkurunda yapılacak sınavlar kamera ile kayıt edilecektir. Değerlendirme fotosel ve dijital süre ölçer ile gerçekleştirilecektir. Sistemin göstergesindeki zaman, adayın parkuru tamamlama süresi olarak sisteme ve adayın giriş kartına kaydedilir. Her iki hakta elde edilen en iyi derece değerlendirmeye alınır.

*Parkur içindeki istasyonlardan herhangi birinin istasyon görevlisinin uyarısına rağmen kurallara uygun olarak yapılmadan geçilmesi durumunda aday o hakkını kullanmış olacaktır, ikinci hakkında da kural ihlali yapması durumunda diskalifiye edilecektir.

*İstasyonların uygulanması sırasında masa hakemleri, hatanın gözden kaçtığı durumlarda, istasyon hakemlerine müdahale etme hakkına sahiptir.

Gaziantep Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Sınav Tarihi

 

13 Ağustos 2018

 

Sınav Sistemi
Koordinsayon
Özgeçmiş
Yok
Bölümler Kontejan

Spor Öğretmenliği Bölümü 

30 E 20 B

Antrenörlük Bölümü

20 E 16 B

Spor Yöneticiliği Bölümü

20 E 16 B
Baraj Puanı
NL 250 MS 150 Eng Adaylar 100 Puandır.,
Kimler Düşünebilir
Koordinasyonu çok ama çok iyi TYT'si düşük adaylara ve TYT'si normal Koordinasyonu sıralamaya girecek kadar iyi adaylara önerilir.
Düzenleyen
Ömer ÖZEN

www.besyohazirlikkurslari.com

BENZER KILAVUZLAR