Munzur Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu - Besyo 2020

Munzur Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu - Besyo 2020

9 Ocak 2021,Cumartesi

Ön Başvuru (Online) 4-14 Ağustos 2020

Evrak Teslimi Son Gün 18 Ağustos 2020 Salı saat 17:00'a kadar

Evrak Kontrol ve Değerlendirme Süreci 19-23 Ağustos 2020

Adayların Sporcu Özgeçmiş Puanlarının Açıklanması 24 Ağustos 2020

Sporcu Özgeçmiş Puan İtirazları 25-26 Ağustos 2020 saat 17:00'a kadar

Sporcu Özgeçmiş Puan İtirazlarının Açıklanması 27 Ağustos 2020

Özel Yetenek Yerleştirme Puanlarının Açıklanması

28 Ağustos 2020 Bölüm Kesin Kayıtlarının Yapılması 2-11 Eylül 2020 

Özgeçmiş : Var 

Tunceli Munzur Üniversitesi
Tunceli Munzur Üniversitesi
Sınav Tarihi
Sınav Sistemi
Özgeçmiş
Özgeçmiş
Var (%100 etki)
Bölümler Kontejan

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 40 23 Erkek 15 Kadın 2

Antrenörlük Eğitimi 40 23 Erkek 15 Kadın 2

Rekreasyon 40 23 Erkek 15 Kadın 2

Spor Yöneticiliği 50 28 Erkek 20 Kadın 2

Genel Toplam 170 97 Erkek 65 Kadın 8 

Baraj Puanı
Kimler Düşünebilir
Özgeçmişi kuvvetli olan öğrenciler
Düzenleyen
Ömer ÖZEN

www.besyohazirlikkurslari.com