• antrenor34@gmail.com
 • 0533 160 94 14

HABER DETAYI

5 Temmuz 2018 22:52

Yozgat Bozok Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018-2019

Yozgat Bozok Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018-2019

Yozgat Bozok Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

Yozgat Bozok Üniversitesi Besyo Sınavı 2018
Sınav Tarihi , Ön Kayıt Tarihi, Taban Puanı, Sınav Sistemi, Kontenjan ve Bölümler Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey Burada.

 

1.   2018-2019 ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAV

 TAKVİMİ

 

 

 TARİH  BAŞLANGIÇ  BİTİŞ  AÇIKLAMALAR
 

Ön Kayıt ve Belge Teslim

 

 

02 Ağustos 2018

 

09 Ağustos

2018

Tüm adaylar belirtilen tarihlerde ve mesai saatleri içerisinde ön kayıt işlemlerini yaparlar.
 

Kontrol Listelerinin

 

09 Ağustos 2018 (Kayıt Listeleri

İlanı Kontrol Listesi) İlan      edilen      kontrol      listelerine      göre
bilgilerinde hata olduğunu düşünen adayların
 

İtiraz Listeleri Kabulü ve Yayını

Sınav Bitiminden İtibaren Listeler Açıklanacak. İtirazlar kabul edilecektir. TC Kimlik Numarası ve Adı Soyadı bilgileriyle birlikte itiraz konusunu içeren dilekçeleri ile şahsen Yozgat Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek

Okulu            Müdürlüğüne           başvurması

gerekmektedir.
Özel Yetenek 10 Ağustos 2018
Sınavı (09:30)
Engelli Aday Özel Yetenek Sınavı 11 Ağustos 2018

(13:30)

Engelli adayların sınavları engel sınıflandırması ve aday sayısına göre belirlenecektir.
 

Sonuçların İlanı

 

19 Ağustos 2018

Özel Yetenek Sınav sonuçları Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünce http://besyo.bozok.edu.tr web adresinden ilan

edilir.

 

 DİKKAT: SINAV SÜRESİ VE SONUÇLARIN İLANI İLE İLGİLİ

BELİRTİLEN TARİHLERDE BAŞVURAN ADAY SAYISINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK OLABİLİR.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER VE KONTENJANLAR

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu “Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. Öğretim)”, “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” ve Spor Yöneticiliği Bölümü (I. ve II. Öğretim) bölümlerine alınacak öğrenciler için aşağıdaki hususlar göz önüne alınacaktır.

 BÖLÜMLER TYT BARAJI KONTENJAN
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü* 200 puan ( Diğer Lise Mezunları) 160 puan ( Milli Sporcu-Spor Lisesi)  

60

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (1. Öğretim)* 170 Puan ( Diğer Lise Mezunları) 160 Puan ( Milli Sporcu-Spor Lisesi) 60
Antrenörlük Eğitimi Bölümü (2. Öğretim)* 170 Puan ( Diğer Lise Mezunları) 160 Puan ( Milli Sporcu-Spor Lisesi) 60
Spor Yöneticiliği Bölümü (1. Öğretim) * 170 Puan ( Diğer Lise Mezunları) 160 Puan ( Milli Sporcu-Spor Lisesi). 60
Spor Yöneticiliği Bölümü (2. Öğretim) * 170 Puan ( Diğer Lise Mezunları) 160 Puan ( Milli Sporcu-Spor Lisesi).  

60

 

*Her bölüm için; 20 Kadın, 30 Erkek, 10 Milli Sporcu (5 Kadın- 5 Erkek) (3 Kadın, 3 Erkek Engelli Aday)

 

3.   YETENEK SINAVI

 

Sınav kapsamında ÖYSP (özel yetenek sınav puanı) Beceri-Koordinasyon testinden alacağı puan kullanılarak hesaplanacaktır. Testin hesaplanması kılavuzda yer alan “Beceri-Koordinasyon Değerlendirme Tablosu” üzerinden yapılacaktır. Beceri-Koordinasyon testi için iki hak verilecektir. İyi derece değerlendirmeye alınacaktır.

 • Özel Yetenek Sınavı   10   Ağustos   2018   tarihinde   saat:    30’da başlayacaktır.
 • Özel Yetenek Sınavı Yozgat Bozok Üniversitesi “Kapalı Spor Salonunda”

yapılacaktır.

 • Adayların özel yetenek sınavına giriş tarih ve saatleri web sayfamızdan ilan edilecektir. İlan edilen saatte adaylar spor malzemeleri, sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı ile birlikte kapalı spor salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • Adayların başvuru sırasına göre 20 kişilik gruplar halinde sınava alınacaklardır.
 • Sınav sırasında Nüfus cüzdanı veya geçerli pasaport getirmek
 • Bütün adayların, sınav başlangıç saatinden 30 dakika önce, sınavın yapılacağı salonda hazır bulunmaları ve internet sayfasında ilan edilecek “sınav programını” takip etmeleri
 • Sınavlar süresince, sınav salonuna, sırası gelen adaylar dışında, kimse alınmayacaktır.
 • Adayların, testler için tahmini giriş saat dilimleri (Aday Kayıt Numarasına göre sıralanmış şekilde), sınav öncesinde, resmi internet sayfasında ilan edilecektir. Kendi aday numarasının içinde bulunduğu saat diliminde sınava

 

gelmeyen adayın resmi mazereti ve durumu, Sınav Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

 • Sınav öncesinde ve sınav sırasında meydana gelebilecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar dikkate alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir.
 • Beceri koordinasyon sınavı esnasında, istasyonlarda yapılan hatalar sonucu kişi ‘’HATA’’ komutuyla uyarılır ve tekrar istasyon kurallarında belirtilen yerden devam
 • Koordinasyon Parkuru sırasında, spor ahlakına aykırı davranışlarda bulunan, kullanılan araç-gereçlere kasten zarar veren, görevli Öğretim Elemanlarına saygısızlık yapan adaylar, Sınav Kurulu tarafından diskalifiye edilir. Bu adayların sınav derecelerinin tamamı, iptal

 

 

 

 1. İSTASYON: Aday fotosel dikmelerinin arasından geçerek zamanı başlatır ve 3 metre koştuktan sonra yere yerleştirilmiş olan minder üzerinde öne takla hareketi yapar. Öne takla hareketi ayakta başlayıp ayakta

 

 1. İSTASYON: Takla hareketini bitiren aday daha sonraki istasyonda yerden 65 cm. yüksekliğindeki denge tahtasına çıkar ve 5 metre uzunluğundaki denge tahtasının tamamını kat ederek bu istasyonu tamamlar. Her aday bu istasyonu kat ederken denge tahtası üzerinde başlangıç ve bitiş için işaretlenmiş alanlara basmak zorundadır. Aday denge tahtasından düştüğü takdirde denge tahtasının başlangıç noktasına geri döner ve ilgili bölüme baştan başlar.

 

 1. İSTASYON: Denge aletinden inen sporcu, 6 metre koştuktan sonra yerden

40 cm. yüksekliği bulunan, 3 metre uzunluğundaki jimnastik sırasının üzerinden kapalı bacak olarak toplamda 5 adet sıçrama yapar. Sıçramaların çift ayak yapılması zorunludur. Sıçramaya başlama yeri ve sıçrama bölgesi jimnastik sırasının üzerinden olmak koşulu ile serbest bırakılmıştır.

 

 1. İSTASYON: Jimnastik sırasında sıçrama istasyonunu bitiren aday, yönlendirme çizgileriyle belirtildiği üzere huninin sağından dönerek bir sonraki istasyona geçer. Aday yerde hazır bulunan sağlık topu taşıma düzeneğinde, yan yana bulunan 2 halkanın içinde yer alan, 3 kg ağırlığındaki sağlık toplarından herhangi birini boş halkalardan birinin içine taşır. Daha sonra 2. sağlık topunu diğer boş halkanın içine taşır. Topların taşınmasında öncelik sırası yoktur. Aday ilk veya son bırakacağı topu kendi seçer ve yine kendi istediği iki boş halkadan birinin içine bırakır. Aday sağlık toplarının alındığı halkalara top bırakamaz.

 

 1. İSTASYON: Son topu bırakan aday, yönlendirme çizgileriyle belirtildiği üzere huninin sağından dönerek engel geçiş parkuruna doğru ilerler. Bu bölümde aday, 2 metre aralıklarla konulmuş 60 cm, 100 cm. ve 60 cm. yüksekliğindeki üç engelin birincisinin üzerinden, ikincisinin altından ve son engelin üzerinden geçmek zorundadır. Engel geçişi sırasında engellerden herhangi birisini deviren aday, engeli yerine koyar devirdiği yerden devam eder.

 

 1. İSTASYON: Son engelin üstünden geçen aday 3 metre boyunca bir sonraki istasyona doğru koşar. 2 metre aralıklarla, birbirine çapraz yönde dizilmiş hunilerin arasından slalom yaparak geçer. Adaylar bu bölümde hiç bir slalom

 

hunisini atlamadan tümünün etrafından geçmek zorundadırlar. Aday huni düşürürse, düşürdüğü huniyi düzeltip kaldığı yerden devam eder. Slalom bölümünü tamamlayan aday yönlendirme işaretleriyle belirtilen yönde, 12,30 metre koşarak bitiş fotosel direklerinin arasında geçerek parkuru bitirir. Adayların parkur bitiminde yer alan fotosel direklerinin arasından geçerek parkuru bitirmeleri zorunludur.

 

 

 

 

 7. SONUÇLARIN İLANI

Öğrenci alım sonuçları Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünce http://besyo.bozok.edu.tr web adresinden ilan edilir.

8-KESİN KAYIT TARİHLERİ VE GEREKLİ BELGELER

 

Yerleştirmeye hak kazanan asil adayların kesin kayıt tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) merkezi tarafından yurt genelinde yapılması planlanan tarihler esas alınarak belirlenecek ve kayıtlar Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Asil adaylardan kaydını yaptırmayanlar olduğu takdirde, yedek listesindeki sıralama esas alınarak yedek kayıt işlemleri yapılacaktır. Yedek kayıtlarının işleyişi ile ilgili bilgiler web sayfasından asil kayıt tarihlerinin bitmesinden sonra ilan edilecektir.

Kayıt Yeri: Yozgat Bozok Üniversitesi, Erdoğan Akdağ Kampüsü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu – YOZGAT

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.