• antrenor34@gmail.com
 • 0533 160 94 14

HABER DETAYI

5 Temmuz 2018 22:38

Özel Nişantaşı Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018-2019

Özel Nişantaşı Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018-2019

Özel Nişantaşı Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

Nişantaşı Üniversitesi Besyo Sınavı 2018
Sınav Tarihi , Ön Kayıt Tarihi, Taban Puanı, Sınav Sistemi, Kontenjan ve Bölümler Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey Burada.

 

BEDEN EĞİTİMİ VE

SPORYÜKSEKOKULU

 

ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ

 

ONLİNE KAYIT    : 03 Temmuz – 09 Ağustos 2018

EVRAK TESLİM : 01-09 Ağustos 2018 (Maslak 1453 Kampüsü) SINAV TARİHİ     : 10-11-12 Ağustos (Cumartesi-Pazar-Pazartesi) 2018 REZERV GÜN                    : 13 Ağustos (Pazartesi) 2018

 

 

SINAV (Koordinasyon Parkuru): Özel Yetenek Sınavı yeri olan NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MASLAK 1453 KAMPÜSÜ’dür. Her adayın sınava alınacağı gün ve saatlerin seçimi WEB sayfamızda sunulmuştur. Sınav randevu sistemiyle yapılacaktır, her aday Özel Yetenek Sınavına gireceği tarih ve saati öncesinde kendisi belirleyecektir.

 

Not: Özel Yetenek Sınavları her gün sabah 09.00’da başlayacaktır. Sınav Komisyonu sınav yeri ve zamanını değiştirebilir.

 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 

Bölüm Hakkında

Hızla gelişen ve giderek büyüyen bir öneme sahip olan spor bilimi alanında gereksinim duyduğu nitelikli antrenörler yetiştirme amacı ile yola çıkan bölümümüz, bu amaçlar doğrultusunda ders programı uygulamaktadır.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programında çağdaş felsefeye sahip ders programlarını teknolojik eğitim araç ve gereçlerinin yardımıyla yürütülerek, derslerin ve uygulamaların öğrencilerimiz için çok daha verimli ve etkili olması hedeflenmektedir.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölüm Hakkında

Hızla gelişen ve giderek büyüyen bir öneme sahip olan spor bilimi alanında gereksinim duyduğu nitelikli elemanları ve yöneticileri yetiştirmek için yola çıkan bölümümüz, bu bu amaçlar doğrultusunda ders programı uygulamaktadır.

Spor yöneticiliği Bölümü Programında çağdaş felsefeye sahip ders programlarını teknolojik eğitim araç ve gereçlerinin yardımıyla yürütülerek, derslerin ve uygulamaların öğrencilerimiz için çok daha verimli ve etkili olması hedeflenmektedir.

REKREASYON BÖLÜMÜ

Bölüm Hakkında

Hızla gelişen ve giderek büyüyen bir öneme sahip olan spor bilimi alanında gereksinim duyduğu nitelikli rekreasyon uzmanı yetiştirme amacıyla yola çıkan bölümümüz, bu amaca yönelik bir ders programı uygulamaktadır.

Rekreasyon, günümüzde şehir rekreasyonunun ayrılmaz bir parçası haline gelen sağlıklı yaşam ve zindelik merkezleri, fitness ve kondisyon salonları, açık ve kapalı spor tesislerinde görev alacak fitness yöneticisi, uzmanı, antrenörü ve kondisyoneri yetiştirilmesine odaklanan daldır. Tercih edecek olan öğrenciler bir yandan yönetim teori, ilke ve yaklaşımlarını irdelerken bir diğer yandan spor bilimlerinin önemli bir çalışma alanı olan antrenman teori ve yöntemlerini öğrenebileceklerdir. Bu sayede performans sporuyla ilgilenmekte olan meslektaşlarından farklı olarak, yetişen rekreasyon uzmanları, doğru hizmet verilen tesislerde katılımcıların yaşam kalitesinin arttırılmasını ve yaşam boyu spor veya herkes için spor yaklaşımını toplum geneline yaygınlaştırmakla görevli uzmanlara dönüşebileceklerdir.

Rekreasyon Bölümü Programında çağdaş felsefeye sahip ders programlarını teknolojik eğitim araç ve gereçlerinin yardımıyla yürüterek, derslerin ve uygulamaların öğrencilerimiz için çok daha verimli ve etkili olması hedeflenmektedir.

BAŞVURU VE GEREKLİ ŞARTLAR ADAY KABUL KOŞULLARI

 • C. yada K.K.T.C vatandaşı olmak
 • 2018 Yılı Temel Yeterlilik Testi (TYT)’den en az 150 puanı almış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların ön kayıt yaptırabilmesi için;

Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu resmi internet sitesi http://besyobasvuru.nisantasi.edu.tr/ adresinden ön kayıt başvuru formunu doldurdurarak Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 yerleşkesinde bulunan ön kayıt bürosuna makbuz karşılığı 150,00 TL (yüz elli TL) yatırmaları zorunludur.

 • Adaylar daha sonra aşağıda belirtilen belgeleri başvurusunu tamamlamak üzere öğrenci işleri kayıt bürosuna (Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Kampüsü Maslak/İstanbul) teslim
  • 2018 yılına ait TYT sonuç belgesi
  • Resmi bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık Sağlık raporu üzerinde TC Kimlik numarası yazılı, mümkünse fotoğraflı ve mutlaka “Beden Eğitimi ve

 Spor Yüksekokulu sınavlarına girmesinde ve/veya Spor yapmasında

 sakınca yoktur” ibaresi yer almalıdır. (Herhangi bir Sağlık Kuruluşundan alınabilir.)

 • C. Kimlik No yazılı, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile karşılaştırılacaktır).
 • Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış millilik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Spor Genel Müdürlüğü’nden en az Genel Müdür Yardımcısı onaylı, ilgili Federasyon Başkanı ve Genel Sekreteri imzalı) olması (Sadece Futbol branşı için Türkiye Futbol Federasyonundan alınan resimli ve onaylı millilik belgesi kabul edilecektir). İlgili belge için fotokopi veya faks kabul edilmeyecektir. Başvuru sırasında ilgili belgeyi teslim etmeyen adayların millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

Aday spor alanından geliyorsa(2015 ve öncesi mezunlar için geçerli);

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 YGS-P) + (0,03 x OBP)

Aday diğer alanlardan geliyorsa;

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 YGS-P)

Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

 

KONTENJANLAR

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’muza YÖK’ün açıklayacağı kontenjenlar dahilinde öğrenci alınacaktır.

 

Adaylara %100 ve %50 burs imkânı sağlanacaktır.

%50 burslu öğrenim bedeli: 15.000,00 TL (on beş bin TL) (KDV Dahil)

 

%100 ve %50 burs kazanıp kayıt yaptırmayanların yerine alttan kaydırma yapılabilecektir. Gerekirse tekrar sınav yapılacaktır.

 

Olimpik ve olimpik olmayan branşlarda milli sporculara, Türkiye şampiyonalarında ilk üçe girmiş ve lisanslı olarak elit düzeydeki performans sporcularına değerlendirmede mütevelli heyetinin ve Rektörlüğün belirleyeceği ayrıcalıklar tanınabilir. Adaylar, yerleştirme puanı, tercih sırası ve burs kazanma önceliğine göre yerleştirileceklerdir.

Adaylar burs önceliğinin dikkate alınmasını istemiyorlar ise yerleştirmeler için ayrı bir dilekçe verebilirler.

 

SINAVIN UYGULANMASI

 

Özel Yetenek Sınavı tek aşamada yapılacaktır. Aşama: Beceri-Koordinasyon Parkuru testi

Beceri-koordinasyon parkurunda en iyi dereceye tam puan verilerek sıralama yapılır, standart puanı hesaplanır. Sınav yapılacak olan salonun durumuna göre istasyonlar arası mesafeler 2-3 metre aralığında olacaktır. İstasyon duruşları salonun durumuna göre yön değiştirebilir.

 

BECERİ-KOORDİNASYON PARKURUNUN AÇIKLAMASI

 

 • ÖNE TAKLA: Gövdenin minder üzerinde öne doğru yuvarlanması ile tamamlanır. Gövdenin tamamen minder dışına çıktığı durumlarda takla hareketi tekrarlanır.

 

 • ÇAPRAZ SIÇRAMA: Yerden yüksekliği 35 cm olan denge aleti üzerine 70 cm aralıklarla yerleştirilmiş olan 120 cm uzunluğundaki engellerin üzerinden çift ayak olmak şartı ile belirtilen başlangıç noktasından çapraz ileri yöne doğru sıçrar, hareketi sonuna kadar tamamlar. Engeli düşüren aday engeli düzeltip o engelden tekrar geçerek / çift ayak (5 kez) sıçrayamayan aday çift ayak (5 kez) sıçrayana kadar devam ederek bu istasyonu

 

 • BASKETBOL TOPU İLE SLALOM: Basketbol topu el ile engeller arasından sürülür (dripling). Hareket sırasında engeli deviren aday, engeli yerine koyar ve kaldığı yerden harekete devam Adayın topu tek el ya da iki el ile taşıması hata olarak kabul edilir ve aday istasyonun başına dönerek istasyona yeniden başlar. Toplam dört (4) engel olup engeller arası uzaklık 120 cm’dir. Aday parkuru tamamladıktan sonra, basketbol topunu belirtilen alana bırakarak diğer istasyona geçer. Topun belirlenen alanın dışına çıkması durumunda aday topu tekrar belirlenen alana bırakmak zorundadır.

 

 • MİNYATÜR FUTBOL KALESİNE İSABETLİ ŞUT ATMA: Aday 8 m mesafeden

100×160 cm ebatlarında olan minyatür futbol kalesine isabetli atış gerçekleştirene kadar 3 şut hakkını kullanır, isabetli atıştan sonra parkura devam eder. Aday üç hak sonunda kaleye isabetli atış yapamaz ise de bir sonraki istasyona geçer.

 

 • HENTBOL TOPU İLE HEDEFE İSABETLİ ŞUT ATMA: Aday Hentbol kalesinin sağ ve sol üst köşelerine yerleştirilmiş olan 1m’lik hedeflerin herhangi birine 7 m’den tek elle ve sıçramadan isabetli atış gerçekleştirene kadar 3 top hakkını kullanır, isabetli atıştan sonra parkura devam Aday üç hak sonunda kaleye isabetli atış yapamaz ise de bir sonraki istasyona geçer.

 

 • VOLEYBOL TOPUNU SEKTİRME: Hedef tahtasının 120 cm gerisinde bulunan aday, yerdeki voleybol topunu alıp belirlenen çizginin arkasında durarak hedef tahtasına 5 kez pas yapar (tek ve ya çift elle). Hedef tahtasından yanlış sektirmeden dolayı kaçan top aday tarafından alınarak kalınan sayıdan itibaren devam Kare şeklindeki (55×55 cm) hedef tahtasının yerden yüksekliği 224 cm’dir.

 

 • ENGEL ÜZERİNDEN SIÇRAMA ve ALTTAN GEÇİŞ: Aday 40 cm yüksekliğinde olan birinci engelin üzerinden sıçrar ve 85 cm yüksekliğindeki ikinci engelin altından geçerek 40 cm yüksekliğinde üçüncü engel üzerinden sıçrar ve istasyonu Engeli deviren aday devirdiği engeli düzeltir ve o engelden tekrar geçerek istasyona devam eder.

 

 • ASİMETRİK PARALELDEN GEÇİŞ: Aday, alçak barın altından geçer, asimetrik paralelin içinden; kollarından ve ayaklarından destek alarak gövdesini yukarı çekmek sureti ile yüksek olan paralelin üzerinden geçerek istasyonu

Asimetrik parallel ölçüleri: 120×135 cm

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

Asil listeden kazananların kesin kayıtları; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen takvim çerçevesinde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından belirlenecek günlerde mesai saatleri içinde Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır.

Kontenjan açığı kaldığı takdirde kesin kayıt süresini takip eden ilk mesai günü Yedek Listesinden sırayla, kontenjan açığı kadar adayların müracaatları, kontenjan ilk gün tamamlanamadığında kalan kontenjan açığı kadar yedek listesindeki sıradan kazananların başvuruları alınarak, kayıtları yapılacaktır.

Bu işlem kontenjan tamamlanana kadar devam edecektir. Yedek kontenjan başvuru tarihleri üniversitemiz internet sitesinden belirli aralıklarla ilan edilecektir. Her yedek adaya 1 gün başvuru hakkı verilecektir. Gününde başvuru yapmayan yedek adaylar başvuru hakkını kaybedeceklerdir.

Asil ve yedek listeden kazananlardan yukarıda belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyenler kayıt haklarını kaybederler.

Adaylar kendi durumlarını üniversite internet adresinden takip etmek zorundadırlar. Sınav sonuçları adaylara yazılı olarak gönderilme

 

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.