• antrenor34@gmail.com
  • 0533 160 94 14

HABER DETAYI

6 Temmuz 2018 00:09

Ordu Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018-2019

Ordu Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018-2019

ORDU Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

Ordu Üniversitesi Besyo Sınavı 2018
Sınav Tarihi , Ön Kayıt Tarihi, Taban Puanı, Sınav Sistemi, Kontenjan ve Bölümler Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey Burada.

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hakkında Genel Bilgiler
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2547 sayılı kanunun 2880 kanunla
değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 2014 tarihinde öğrenci alım kabulüne karar verilmiştir.
Bölümün eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda, teorik ve uygulamalı
olmak üzere ‘Alan Bilgisi’, ‘Öğretmenlik Meslek Bilgisi’ ve ‘Genel Kültür’ derslerine yer
verilmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunları;
•Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim, ortaöğretim ve özel okullarda be den eğitimi
ve spor öğretmeni olarak,
• Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren programlarında öğretim elemanı
olarak çalışabilmektedirler.
Spor Yöneticiliği Bölümü:
Yükseköğretim Kurulu’nun 15.01.1996 tarih ve 55 -1114 sayılı yazılarında 2457
sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişiklik 43/b maddesine göre mezunlar “Spor
Yöneticisi” unvanını kullanacaklardır. İş tanımları ise, her türlü sportif fiziki yapılara
sahip, kamu ve özel kurumların tesislerini yönetmek ve sportif organizasyonları
koordine etmektir (YÖK, Sayı 2355, Tarih 07.04.2011).
2. Özel Yetenek Sınavı Uygulama
2.1. Kontenjan
Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü ile Spor Yöneticiliği Bölümü I. ve II. öğretim programlarına
alınacak kadın ve erkek öğrencilerin kontenjanları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi
ve Spor Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği Bölümüne alınacak öğrenci
kontenjanları
BÖLÜM
MİLLİ SPORCULAR* DİĞER ADAYLAR ENGELLİ****
TOPLAM
Olimpik**
Olimpik
Olmayan***
Kadın
(K)
Erkek
(E)

Beden
Eğitimi ve
Spor
Öğretmenliği
4 (2 E + 2 K) 2 (1 E + 1 K) 13 21 – 40
Spor
Yöneticiliği –
I. Öğretim
4 (2 E + 2 K) 2 (1 E + 1 K) 15 24 5 (3 E + 2 K) 50
Spor
Yöneticiliği –
II. Öğretim
4 (2 E + 2 K) 2 (1 E + 1 K) 15 24 5 (3 E + 2 K) 50
*Milli Sporcu Kontenjanı: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın 22.11.2010 tarih ve
5773 sayılı yazısına göre Bölümümüz için ilan edilen kontenjan içerisinden milli sporculara
kontenjan ayrılmıştır. Milli sporcular için ayrılan kontenjanlara yeterli başvuru olmaz ve
doldurulamaz ise bu kontenjanlar diğer adaylar için ilan edilen kontenjanlara aktarılır. Olimpik
olmayan sporlar için ayrılan milli sporcu kontenjanına başvuru olmaması durumunda bu
kontenjan olimpik sporlar milli sporcu kontenjanına aktarılır.
** Olimpik Sporlar: Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları’nda yarışması bulunan dallardır. 2012
Yaz Olimpiyat Oyunları 29 spor dalında gerçekleştirilmiştir. Kış Olimpiyat Oyunları ise 7 spor
dalında gerçekleşmektedir. Söz konusu sporlar her Olimpiyat Oyunları’na göre farklılık
gösterebilir. Günümüz Yaz Olimpiyat Oyunları’nın ‘Spor Dalları’ şunlardır: Atıcılık, atletizm,
badminton, basketbol, binicilik, bisiklet, boks, cimnastik, hokey, eskrim, futbol, güreş, golf,
halter, hentbol, judo, kano, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, plaj voleybolu,
rugby, sutopu, taekwondo, tenis, triatlon, voleybol, yelken, yüzme. Günümüz Kış Olimpiyat
Oyunları ise; kayak, kızak, kısa mesafe sürat pateni, artistik buz pateni, buz hokeyi, biatlon,
curling, bobsleigh dallarından oluşmaktadır. Detaylı bilgi için; http://www.olimpiyat.org.tr
internet sitesi ziyaret edilebilir.
***Olimpik Olmayan: Yukarda belirtilen Olimpik Spor Dalları dışında kalan spor
branşlarıdır. Detaylı bilgi için; http://www.olimpiyat.org.tr internet sitesi ziyaret edilebilir.
****Engelli: Yükseköğretim Kurul Başkanlığı’nın 15.02.2018 tarih ve 32625594-11624 sayılı
yazısına istinaden ENGELLİ öğrenci alımı Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nu belgelemeleri
kaydıyla, 2018 Yılı Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 100 ve üzeri olan adaylar kendi
aralarındaki SPORCU ÖZGEÇMİŞ puanlarına göre değerlendirilecektir. İlgili ENGELLİ
SPOR ÖZGEÇMİŞ TABLOSU kılavuzun sonundadır. Engelli sporcular için ayrılan
kontenjanlara yeterli başvuru olmaz veya adaylar değerlendirme dışında kalırlar ise bu
kontenjanlar diğer adaylar için ilan edilen kontenjanlara aktarılır.
2.2. Ön Kayıt Yeri ve Tarihi
Ön kayıtlar 01 – 13 Ağustos 2018 tarihleri arasında hafta içi mesai saatlerinde, Ordu
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Cumhuriyet Yerleşkesinde yapılacaktır.
Adayların ön kayıtlara şahsen başvurmaları gerekir posta veya vekâleten kayıt yaptırılamaz.
2.3. Sınav Yeri ve Tarihi
Tarih: 14-15-16 Ağustos 2018**
Saat: 9:00 – 21:00
Sonuçların İlanı: 17-18 Ağustos 2018
Koordinasyon: Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonu
** Sınavın nasıl yürütüleceğine ilişkin uygulama, sınavın yapılacağı ilk gün olan 14.08.2018
tarihinde saat 8.30’ da adaylara gösterilecektir. Başvuru sayısına göre sınav tarihleri
kısaltılabilir ya da uzatılabilir. Sınav programına adaylar web sayfasından
(http://besyo.odu.edu.tr/) ve sınav alanındaki ilan panosundan ulaşabilirler.
2.4. Başvuru Koşulları
a) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümüne ön kayıt
yaptırabilmek için, adayların 2018 yılına ait Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az
150 puan almış olmaları gerekmektedir.
c) Milli sporcular derecelerini belirten belgelerinin aslını ibraz etmek zorundadırlar. Bu belgeler
ilgili federasyonlar veya Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmalıdır. Milli sporcular kendi
aralarında değerlendirilecektir. Milli sporcular Koordinasyon testine katılmak zorundadır.
d) Engelli adayların Yükseköğretim Kurul Başkanlığı’nın 15.02.2018 tarih ve 32625594-11624
sayılı yazısına istinaden, 2018 yılına ait Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 100
ve üzeri puan alan aday başvuru yapabilecektir. Engelli adaylar kendi aralarında
değerlendirilecektir.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Spor Yöneticiliği Bölümü I. ve II.
Öğretim için adaylar başvuru formunda öncelikli tercihlerini belirtmek zorundadırlar.
Tercih işleminden sonra herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
2.4.1. Ön Kayıt Sırasında Gerekli Belgeler
a) 2018 TYT Sonuç Belgesi,
b) Ön Kayıt Formu (Ön kayıt sırasında verilecektir),
c) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet 4.5 x 6 cm boyutlarında vesikalık ya da biyometrik
fotoğraf,
d) Fotoğraflı T.C numaralı Nüfus Cüzdanı ve bir adet fotokopisi,
e) Mezuniyet belgesi ya da diplomanın fotokopisi (Belge veya diploma üzerinde
alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar,
üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru
yapabileceklerdir. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu
durumlarını belgeledikleri takdirde ön kayıt yaptırabilirler),
f) Yüksek şiddetli aktivite içeren bu sınava girmesinde sağlık açısından bir sakınca olmadığına
ilişkin doktor raporu (Doktor ’un ismi, diploma numarası ve imzası yer almalıdır)*, veya adayın
sınava girmesinde sağlık açısından herhangi bir sorununun olmadığına dair kendi beyanı.
g) Engelli Adaylar ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslını veya noter tasdikli suretini’ ön
kayıt sırasında teslim etmek zorundadır.
h) Milli sporcular için ilgili federasyon ya da Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü’nden alınmış Millilik belgesinin aslı ve fotokopisi (Özerk federasyonlar için
federasyon yetkilisi tarafından, özerk olmayan federasyonlar için Başbakanlık Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü’nden onaylı)**.
*Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği, Özel Yetenek Sınavı
yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümü’nde ve Spor Yöneticiliği Bölümü’nde sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek
şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su sporları gibi bazı kamp derslerini
içermektedir. Bu nedenle Özel Yetenek Sınavı’na başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse
eğitim/öğretim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü
sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.
**Milli sporcular, milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğe (Resmi Gazete, Sayı:
27932, 12 Mayıs 2011, EK) uygun olarak düzenlenmiş 01.01.2015 sonrası hak edilmiş
millilik belgesi ile sınava müracaat edeceklerdir. ENGELLİ SPORCULAR için Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne başvuru alınmayacaktır. Spor Yöneticiliği
Bölümü’ne Engelli Kontenjanına başvurması gerekmektedir.
2.5. Özel Yetenek Sınavı Genel Hükümleri
a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yayınladığı, ‘2018 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu’ndaki ‘Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi’ başlığı altında yer alan temel ilke ve kurallar ile TYT Puan katkısı ve OBP ağırlığına ilişkin hükümleri bu sınav için de geçerlidir. Bu dönem içerisinde YÖK ve ÖSYM tarafından yapılacak olan değişiklikler aynen uygulanır.
b) Sınav/değerlendirme sonunda toplam puanları eşit olan adaylardan, başvuruda kullanılan TYT Puanı daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Yine eşitlik olması durumunda, OBP’ si yüksek olan aday tercih edilir.
c) Sınav sonucunda asıl ve yedek aday listeleri Yüksekokul Müdürlüğü ve Rektörlük onayını takiben 48 saat içinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nca ilan edilir. Adaylar sonuçlara, listelerin ilan edilmesinden sonra 24 saat içinde 250 TL karşılığında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na şahsen dilekçe ile itiraz edebilirler. Bunun dışındaki itirazlar kabul edilmeyecektir.
d) Sınav sırasında ilgili teste ilişkin yapılacak itirazlar, 24 saat içinde dilekçe ve 250 TL karşılığında Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığı’na yapılır. Ücret ödenmediği takdirde dilekçeler dikkate alınmaz. Adayın itirazı haklı bulunduğu takdirde yatırılan ücret iade edilir, haksız bulunduğunda ise ücret iade edilmez.
Ordu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınav Üst Kurulu gerekli gördüğü durumlarda özel yetenek sınavının uygulanması ile ilgili tüm konularda gerekli değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
2.6. Özel Yetenek Sınavı Uygulama Koşulları
2.6.1. Sınav Belgesi
Adaylar ön kayıt sırasında kendilerine verilen Sınava Başvuru Belgesi ve Aday Sıra Numarası ile sınava gelirler. Adaylar bu belgeyi ve kendilerinin getirecekleri fotoğraflı, soğuk damgalı özel kimlik belgelerini (T.C. numaralı Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) tüm sınav boyunca yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Soğuk damgasız, fotoğrafsız, belirli olmayan ve özelliğini kaybetmiş kimliklerle hiçbir aday sınava giremez.
2.6.2. Sınav Kıyafeti
Adaylar, sınava girerken spor yapmaya uygun spor kıyafeti; genel olarak şort-tayt, tişört, spor ayakkabısı vb. giymelidir. Aday sınava girerken ön kayıt sırasında verilen numarayı sınav kıyafetine takmak zorundadır. Ayrıca öğrenci kıyafet yönetmeliğine uymak zorundadır.
2.7. Özel Yetenek Sınavına İlişkin Genel Kurallar
a) Sınavlar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından belirlenen Sınav Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. Sınav Yürütme Kurulunun görevleri; (a) adayların Özel Yetenek Sınav programları ile sınavın yer ve zamanının belirlenmesi, (b) sınav gözetmenleri ve jürilerinin oluşturulması, (c) sınav güvenliği için önlem alınması, (ç) sınavlarla ilgili araç-gereçlerin sağlanması ve (d) gerektiğinde alt kurullar oluşturma ve görevlendirmenin yapılmasıdır. Anlaşmazlık durumunda Sınav Yürütme Kurulu sorumlu ve yetkilidir. Sınav Yürütme Kurulu sınavla ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
b) Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 30 dakika önce ve yanlarında getirmeleri gerekli belge ve gereçlerle birlikte sınav yerinde hazır bulunmak zorundadırlar.
c) Adaylar sınava göğüs numarasına göre (önce kadın sonra erkek olmak üzere) alınacaklardır.
d) Adaylar sınava girişlerinde, Sınav Yürütme Kurulu tarafından verilen sınava başvuru belgesi ve geçerli bir kimlik belgesini (T.C. Nüfus Cüzdanı, pasaport veya ehliyet) getirmek ve sorulduğunda görevliye göstermek zorundadırlar. Bu belgeleri göstermeyen adaylar sınava alınmazlar.
Adaylar Özel Yetenek Sınavı’nda görev yapan öğretim elemanlarının uyarılarına uymak zorundadırlar. Sportmenliğe, centilmenliğe ve öğrenci disiplin yönetmeliğine aykırı hareket ettikleri, sınav parkurundaki cihazlara zarar verdikleri, hakemlere ve diğer görevlilere sözlü veya fiili saldırıda bulundukları durumlarda sınavdan İHRAÇ edileceklerdir. Sınav görevlilerinin şikâyetleri söz konusu olduğunda ilgili yetkili birimlere bildirilecektir.
2.7.1. Test Sonuçlarının Kaydedilmesi
Koordinasyon Testi:
Sınav salonuna alınması ile ön kayıt sırasındaki giriş belgesiyle Beceri Koordinasyon Testine geldiklerinde parmak izi alınır. Daha sonra ise Beceri Koordinasyon Testini tamamladıktan sonra adayın yapmış olduğu derecesi çıktı olarak verilir. Adaylar bu belge ile kontrollerini yapabileceklerdir.
3. Özel Yetenek Sınavında Uygulanacak Testler
Beceri Koordinasyon Testi adayın ilk istasyona girişi ile süreyi başlattığı, 7. istasyondan çıkışı ile bitiş noktasında süreyi durdurduğu bir test bataryasından oluşur. Giriş ve çıkış tamamıyla fotosel ile kontrol edilmektedir. Birinci istasyonu tamamlayan aday sırasıyla diğer istasyonları da tamamlayarak çıkış noktasından geçer ve süreyi durdurur. Böylece yedi istasyonun tek bir bitirme süresi vardır ve aday testin sonunda test süresini fotosel ekranında görür. Adayın tüm test bataryasına bir ( 1 ) giriş hakkı vardır. Aday başladığı testi tamamlamak zorundadır.
Ancak, teknik nedenlerden dolayı (elektrik kesintisi, teknik donanımın arızalanması vb.) test zamanı elde edilemeyen adaylara bir hak daha verilir.
3.1. Beceri Koordinasyon Testi:
Aday bu testte bir hakka (1) sahiptir.
1- Düz Takla: Aday, cimnastik minderinde kurallara uygun olarak ense ve iki omuzu yere temas edecek şekilde öne düz takla yapacaktır. Nizami olarak öne düz takla yapamayan aday istasyonu tekrarlayacaktır.
2- Çapraz Adımlama: Aday, çapraz yerleştirilmiş dairelerden hızlı bir şekilde adımlayıp geçerek istasyonu tamamlar. Aday herhangi bir daireyi atlarsa, herhangi bir daireye çift ayak basarsa ve herhangi bir dairenin dışına basarak geçerse hata yaptığı noktadan dönerek istasyonu tamamlar.
3- Hedefe Top Atışı: Aday hentbol kalesinin üst köşelerinde bulunan 2 ayrı hedefe birer atış olmak üzere toplam 2 isabetli atış gerçekleştirerek topları hedeflerden geçirmek zorundadır. Atış alanında 5 adet hentbol topu (erkekler 3, kadınlar 2 numara) bulunmaktadır. Atış alanındaki 5 adet hentbol topunun tamamını kullandığı halde, toplam 2 topu hedeflerden geçiremeyen aday, hedefe isabet ettiremediği toplardan alarak her bir hedefe birer isabetli atış yapana kadar atışa devam eder. Atışı tamamlayamayan aday bir sonraki istasyona geçemez.
4- Slalom: Aday, uzaklıkları işaretlenmiş 5 slalom çubuğunun her birinin arasından geçerek slalom koşusunu tamamlar. Aday slalom geçişi sırasında slalom kulelerini devirirse her kule için 1 saniye ceza puanı adayın toplam koordinasyon test süresine eklenir. Aday kuleleri sırasıyla geçmez veya kulelerin birini pas geçerse slalom istasyonunun başına döner.
5- Top Değiştirme: Aday, 3 farklı renkteki kutuda bulunan topları çapraz olarak birer birer (tektek) aynı renkteki kutuya taşıyarak yerlerini değiştirir. Bu istasyonda; topların yeri değiştirilmezse, top kasa içerisine girmezse, top kasadan çıkarsa veya top kasaya
götürülmek yerine uzaktan atılırsa hata olarak sayılacak ve adaydan hatasını düzeltmesi istenecektir.
6- Çift Ayak Sıçrama: Aday sırasıyla ileri-sağ-ileri-sol-ileri şeklinde dizilmiş olan belirlenmiş yükseklikteki 5 engeli çift ayakla sıçrayarak geçer. Devrilen her engel başına bir ceza puanı adayın toplam süresine eklenir. Aday herhangi bir engeli sıçramadan geçerse veya tek ayak sıçrarsa istasyon başına döner.
7- Dikey Sıçrama: Aday belirlenen yükseklikte bulunan hedefe sıçrayarak sağ veya sol elle dokunur. Dokunamayan aday tekrar dokununcaya kadar sıçramaya devam eder. Bu istasyonun bitimiyle beraber aday koşarak bitiş fotoselinden geçerek süreyi durdurur ve parkuru tamamlamış olur.
* Adaylar her istasyonu yukarda yazan kurallara uygun bir şekilde tamamlamak zorundadır. Herhangi bir istasyonu tamamlamadan fotoseli geçen ve süreyi durduran aday sınavdan ELENİR.
3.2. Sınav Parkuru Ölçüleri:
1- Başlangıç fotoseli ile minder arası uzaklık 200 cm.
2- Minder uzunluğu 200 cm.
3- Minder ile ilk çapraz adımlama dairesinin merkez noktası arasındaki uzaklık 350 cm.
4- Çapraz adımlama dairelerinin merkez noktaları arasındaki boylamasına uzaklık 130 cm., enlemesine uzaklık 80 cm.
5- Son adımlama çemberinin merkeziyle 3. İstasyondaki hedefe top atışının bulunduğu nokta arasındaki uzaklık 520 cm.
6- Topu hedeften geçirme istasyonunda atış mesafesi 400 cm, topun geçirileceği çember şeklindeki hedeflerin çapı 50 cm.
7- Hedeften top geçirme ile ilk slalom çubuğu arasındaki mesafe 520 cm.
8- Slalomlar arası boylamasına uzaklık 200 cm, slalomlar arası enlemesine mesafe 100 cm.
9- Son slalom çubuğu ile top değiştirme istasyonu bulunduğu ilk kutu arasındaki mesafe 450 cm.
10- Top Değiştirme arası uzaklık 250 cm, Toplar arası mesafe 150 cm.
11- Son top değiştirme kutusunun merkez noktası ile 6. istasyondaki ilk engel arasındaki mesafe 300 cm.
12- Çift ayak sıçrama engellerinin yerden yüksekliği bayanlarda 50 cm., erkeklerde 50 cm., engelleri enlemesine uzunluğu 100 cm.
13- Çift ayak sıçrama son engeli ile dikey sıçrama istasyonu arasındaki mesafe 350 cm.
14- Dikey sıçrama yüksekliği erkek adaylar için 270 cm, bayan adaylar için 240 cm.
15- Dikey sıçrama istasyonu ile bitiş fotoseli arasındaki mesafe 500 cm.
3.3. Beceri – Koordinasyon Parkuru Puanlaması
Özel Yetenek Sınavı için beceri – koordinasyon parkurunda toplam kontenjanın beş (5) katına kadar en iyi dereceyi (süre) yapmış olan adaylar değerlendirmeye alınacaktır. En iyi dereceye yapmış son adayların parkur sürelerinin eşitliği durumunda her iki aday da değerlendirmeye alınacaktır. Kontenjan dışında kalan diğer adaylar Özel Yetenek Sınavından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeye alınan derecelere, çan-eğrisi sistemine göre 0,1 –100 aralığında puan verilerek yerleştirilmeye esas puanları hesaplanacaktır.
Özel Yetenek Sınav Puanlarının (ÖYSP) Bölümlere Göre Hesaplanması
Tablo 2. Özel Yetenek Sınav Puanı Bileşenlerinin Yüzde Ağırlıkları
Özel Yetenek Sınav Bileşenleri
Ağırlık Beceri-Koordinasyon Testi-Standart Puanı (BKT) % 100
TOPLAM
%100
HESAPLAMA
* Tüm hesaplama ve yerleştirmede Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) vermiş olduğu formüller kullanılır.
* Yerleştirmeye esas olan puan
– ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
– Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
– 2017-TYT Puanı (TYT-P)
* Belirlenen toplam kontenjanın beş (5) katına kadar en iyi dereceyi (süre) yapmış olan adaylar için aşağıdaki (BİRİNCİ FORMÜL) kullanılarak Özel Yetenek Sınav Puanı – Standart Sapması (ÖYSP-SP) belirlenecek, daha sonra (İKİNCİ FORMÜL) kullanılarak yerleştirme yapılacaktır.
BİRİNCİ FORMÜL
Yerleştirmede Kullanılacak Puanın (YP) Hesaplanması (YÖK Formülü)
Adayların ÖYSP-SP puanları belirlendikten sonra yerleştirme puanları (YP) aşağıda verilen formüller yardımıyla Spor/alan kol bölümü mezunları ve Spor alan/kol bölümü dışında kalan adaylar için ayrı ayrı hesaplanır.
İKİNCİ FORMÜL
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)
Spor alan/kol bölümü mezunu adaylar için YP:
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa,
Spor alan/kol bölümü mezunları dışında kalan adaylar için YP:
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 TYT-P )
2017-ÖSYM’de merkezi sistemle veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına (açık öğretimin kontenjansız programları hariç) yerleştirilen adaylar 2018-TYT puanı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP ‘ye uygulanan katsayılar yarıya düşürülür. Adaylara ait tüm sınav bilgileri ÖSYM merkezi veri tabanından alınacak ve bu verilere göre hesaplamalar yapılacaktır.
4. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı
Özel Yetenek Sınav sonuçları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Rektörlük onayını takiben http://www.odu.edu.tr/- http://besyo.odu.edu.tr/ adresi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ilan panolarında duyurulur. Asıl adayların kesin kayıt işlemleri Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır.
Kontenjanın dolmadığı durumlarda boş kalan kontenjanların doldurulması için kesin kayıtların bitimini takip eden iş gününden itibaren yedek listedeki sıralamaya göre kayıt için istenen belgeleri eksiksiz/tam olan adaylar şahsen başvuruda bulunurlar ve mevcut adaylar arasından sıra ile boş kalan kontenjan kadar adayın kaydı yapılır.
Web sayfasında ve Yüksekokul ilan panosunda ilan edilen yedek listeden sırası gelen adaylar belirtilen sürede başvuruda bulunmamaları durumunda haklarını kaybetmiş sayılır. Yedek listeden de dolmayan kontenjanlara tercihlerine göre sırası ile kayıt yapılır.
Yedek Listesinde yer alan kayıt hakkı kazanan adayların mesai saatleri içerisinde iletişim numaralarına cevap vermemeleri veya ulaşılamaması durumunda hakkını kaybeder.
Tüm adaylara başarılar…
ENGELLİ ADAYLARIN SPOR ÖZGEÇMİŞ PUANI (BİREYSEL SPORLAR İÇİN) ENGELLİ ADAYLARIN SPOR ÖZGEÇMİŞ PUANI
(BİREYSEL SPORLAR İÇİN)
Paralimpik oyunlarında ilk üç dereceye girmiş sporcu
100
Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş sporcu
95
Paralimpik oyunlarında sporcu olarak görev almak
90
Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında sporcu olarak görev almak
85
Uluslararası en az 10 ülke veya 16 sporcunun katıldığı turnuvalarda ilk üçe girmek
75
Uluslararası en az 10 ülke veya 16 sporcunun katıldığı turnuvalarda sporcu olarak katılmak
65
Türkiye Şampiyonası ilk üç dereceye girmiş olmak
55
ENGELLİ ADAYLARIN SPOR ÖZGEÇMİŞ PUANI
(TAKIM SPORLARI İÇİN)
Milli Takımda yer alarak Takım halinde Dünya Kupalarında ilk üç dereceye girmiş olmak
100
Milli Takımda yer alarak Takım halinde Dünya Kupalarına yarışmacı olarak girmiş olmak
90
Milli Takımda yer alarak Takım halinde uluslararası turnuvalarda ilk üç dereceye girmiş olmak
80
Milli Takımda yer alarak Takım halinde uluslararası turnuvalara yarışmacı olarak girmiş olmak
70
Türkiye Süper Liginde oynamak
(Süper lig olmayan branşlarda en üst ligde oynamak) ve ilk üç dereceye girmek
65
Türkiye Şampiyonasında ilk üç dereceyi almak
60
Türkiye Süper Liginde oynamak (Süper lig olmayan branşlarda en üst ligde oynamak)
55
AÇIKLAMA:
*Başvuru yapacak adaylar yukarıda belirtilen kriterlerden kendilerini uyanları belgelemek zorunda olacaklardır. Herhangi bir özgeçmiş belgesi sunmayan adayın başvurusu kabul edilmeyecektir.
*Belgeler Spor Genel Müdürlüğünden, ilgili Spor Federasyonlardan, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden onaylı olması gerekmektedir. Onaylanmayan belgeler geçerli olmayacaktır.
*Sahte belgelerle başvuru yapanlar ilgili bölümü kazansalar da hiçbir hak talep edemezler.
*Adaylar kendilerine uyan en yüksek puanlı belgeyi teslim edebilirler.
ORDU ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAV PARKURU (2018)
80cm
300 cm
350 cm
500 cm
Engel yüksekliği: 50 cm
Engel çubuk uzunluğu: 100 cm.
Sıçrama yüksekliği (bayan): 240 cm
Sıçrama yüksekliği (erkek) : 270 cm
1
2
3
4
5
6
7
150 cm
250cm
400 cm
Çember çapı 50 cm
400 cm
200 cm
130 cm
Minder Uzunluğu:200 cm
Dikey Slalomlar arası
mesafe: 200 cm
Çapraz Slalomlar arası
Mesafe : 100 cm

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.