• antrenor34@gmail.com
 • 0533 680 20 48

HABER DETAYI

26 Temmuz 2018 20:30

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Besyo Kılavuz 2018

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Besyo Kılavuz 2018

 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Besyo Kılavuz 2018

 

 

 

 

 

 ÖZEL YETENEK SINAV TAKVİMİ

 

Kayıt/ Evrak Teslim 06-09 Ağustos 2018
   
Spor Özgeçmiş Puanlarının 10 Ağustos 2018
Değerlendirilmesi  
Uygulama Sınavı 13-15 Ağustos 2018
(Koordinasyon Testi)
 
   
Yerleştirme Sınav Sonuçlarının 18 Ağustos 2018
Açıklanması
 
   
Uygulama Sınavı Yeri NEVÜ Spor Merkezi
 
   

 

 

 

 

 

 

 1. KONTENJAN

 

 

Tablo 1. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne alınacak öğrencilerin kontenjan dağılımı

 

    Genel Milli Kontenjan Milli Kontenjan * *Engelli Aday  
Bölüm   Kontenjan (Olimpik)* (Olimpik Olmayan) Kontenjanı  
                          TOPLAM
                           
                             
    Erkek   Kadın Erkek   Kadın Erkek   Kadın Erkek   Kadın  
                             
Antrenörlük   22   23 3   3 2   1 3   3 60
Eğitimi          
                             

 

 

 

 

 

 

 1. ÖZEL YETENEK SINAVI

 

 

 

Uygulama sınavına girecek olan adaylar, kadın-erkek şeklinde ilan edilen sınav programında

 

10

 

belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmakla yükümlüdürler.

 

 

 

 

 

5.1. Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) Hesaplanması:

 

 

 

Tablo 2. ÖYSP hesaplanırken kullanılacak olan oranlar aşağıdaki gibidir:

 

Özel Yetenek Sınavı Puanı(ÖYSP) Bileşenleri Ağırlık
   
1. Spor Özgeçmiş Puanı-Standart Puanı % 60
2.Uygulama Sınavı-Standart Puanı % 40
TOPLAM %100

 

Özel yetenek sınavıbileşenlerinden eldeedilenhampuanlarstandartpuanaçevrilir; yukarıda belirtilen oranlar dikkate alınarak ÖYSP hesaplanır.

 

 

 

5.3. Uygulama Sınavı

 

 

Uygulama Sınavı Başlama Tarihi ve Yeri:

 

 

Sınav Tarihi

: 13-15 Ağustos 2018

 

 

Sınav Saati

: 09:00-18:00

 

 

Sınav Yeri

: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi

 

 

Uygulama sınavı koordinasyon testinden oluşmaktadır. Koordinasyon testinde adaylara yalnızcabir (1) hak verilir ve bunun sonucunda elde ettiği derece adayın uygulama sınavı derecesi olur. Teknik nedenlerden dolayı (elektrik kesintisi, teknik donanımın arızalanması vb.) derecesi elde edilemeyen adaylara bir hak daha verilir.

 

Bitirme zamanının elektronik bir süreölçer ile belirlendiği uygulama sınavında kullanılacak olan koordinasyon testi10 farklı istasyondan oluşmaktadır. Koordinasyon parkurunda sırasıyla;

 

 • Koordinasyon merdiveni,

 

 • İp atlama,

 

 • Üstten atlayış-alttan geçiş,

 

 • Denge tahtası,

 

13

 

 • Duvara top (tenis topu) atıp yakalayış,

 

 • Slalom çubuğu etrafından geri geri koşu,

 

 • Sıçrama tahtası üzerinde engeller arasından geçiş,

 

 • Halat tırmanış,

 

 • Öne takla,

 

 • Basketbol topu ile slalom istasyonları yer almaktadır.

 

 

 

Şekil 1. Koordinasyon parkuruna ilişkin görsel açıklama

 

 

 

15

 

1.Koordinasyon Merdiveni:

 

Aday belirlenmiş boyalı alanlara göre tek veya çift ayak sıçrayıp, istasyondaki iki engel üzerinden atlayarak istasyonu tamamlar. Hata yaparsa istasyonun başına döner. (Ayak ritmi şu şekildedir; Sağ-Sol-Çift- Engelden Çift Ayak Sıçrama- Çift- Sağ- Sol- Çift- Engelden Çift Ayak Sıçrama- Çift-Sağ-Sol.

 

İhlaller:

 • Aday yukarıda açıklanan ayak ritmi sırasını bozar ise istasyonun başına döner.

 

 • Aday istasyondaki engelleri düşürür ise istasyonun başına döner.

 

 

 

 

 1. İp Atlama:

 

Aday belirlenen dairesel alan içerisinde bulunan ipi alarak, alanın dışına çıkmadan 3 defa art ardaöne doğru ip atlar ve ipi tekrar bulunduğu dairesel alanın içine bırakır.

 

3.Üstten Atlayış- Alttan Geçiş:

 

İkinci istasyondan çıkan aday,yedinci istasyondaki sıçrama tahtası üzerindeki ilk iki slalom çubuğunun arasından sıçrayarak geçer vesola dönerek üçüncü istasyona geçiş yapar. Üçüncü istasyondakiengel üzerinden sıçrayarak geçer,geriye dönerek engelin altından sürünerek geçiş yaparak istasyonu tamamlar.

 

 

 1. Denge Tahtası:

 

Üçüncü istasyondan çıkan aday, yedinci istasyondaki sıçrama tahtası üzerindeki ilk iki slalom çubuğunun arasından sıçrayarak geçer denge tahtasına ulaşır. Denge tahtası üzerinde belirlenmiş alanlara (başlangıç çizgisinin öncesi, bitiriş çizgisinin sonrası) basmak şartıylageçerekistasyonu tamamlar.

 

aşına dönmesi istenir.

 

 1. Duvara Top (Tenis Topu) Atıp Yakalayış:

 

Aday 4. istasyondan çıkarak yerde belirlenmiş olan dairesel alan içerisine gelir ve sepet içerisinden 1 adet tenis topunu aldıktan sonra duvara el ile 4 kez top atıp yakalama işlemini yapar. El ile duvara top atıp yakalama;öncelikle topun elden yere atılması, yerden seken topunduvara çarptıktan sonra diğer el ile yakalaması esasına dayanır. Top atıp yakalama işlemi sırasıyla şu şekilde yapılır: Top sağ el ile atılıp sol el ile yakalanır (1), sol el ile atılıp sağ el ile yakalanır(2), sağ el ile atılıp sol el ile yakalanır(3) ve son olarak sol el ile atılıp sağ el ile yakalanır (4). En son yakalanan top, ilk baştaalınan sepete bırakıldıktan sonra istasyon tamamlanır.

 

 

 1. Slalom çubuğu etrafından geri geri koşu

 

Aday beşinci istasyondan çıkar ve arkasında bulunan slalom çubuğunun sağından başlayarak, etrafındageri geri hareket ederek 1 tur döner, sonrasında belirlenmiş alana kadar geri geri koşarakistasyonu tamamlar.

 

 1. Sıçrama tahtası üzerinde engeller arasından geçiş:

 

Aday sıçrama tahtası üzerinde yer alan slalom çubukları arasından ileriye doğru (her boşlukta 1 adet) art arda beş adet sıçrama yaparakistasyonu tamamlar.

 

olarak kabul edilir ve istasyona baştan tekrar eder.

 

 1. Halat ile Tırmanış:

 

Adaybu istasyondatavandan sarkan halatatırmanarak,halattan bağımsız biçimde yukardan sarkıtılmış hedefe eliyle vurur. Hedefin yerden yüksekliği kadınlarda 4 metre, erkeklerde 5metredir.

 

Aday, halata durarak veya yukarı sıçrama yaparak tırmanmaya başlayabilir. Ancak tırmanış öncesi halata doğru yapılacak ilk hamle anında adayın her iki ayağı yere çizilmiş çember çizgisinin içinden olmalıdır. Tırmanış anında eller ve ayaklar istenildiği biçimde kullanılabilir. Aday hedefe vuruşu takiben ipten kayarak aşağı inmelidir.

 

 1. Öne Takla:

 

Adayın minder üzerinde öne takla yapması istenir. Adayın takla sırasında her iki elinin yere değmesi, yuvarlanma aşamasında sırt kısmının yere değmesi ve yere düşüşte iki ayağının üzerine inmesi gerekmektedir.

 

 

10.Basketbol Topu ile Slalom:

 

Aday sepetten/kasadan aldığı basketbol topu ile yedi tane slalom çubuğu arasından tek el ile (sağ el sol el geçişi yapabilir) geçerek istasyonu tamamlar, topu istasyon sonunda bulunan sepetin/kasanın içerisine bırakır, bitirme noktasından çıkış yaparak parkuru tamamlar.

 

 

Sınav parkurunda yer alan istasyonlar arasındaki mesafeler:

 

 • Start çizgisi ile koordinasyon merdiveni arası: 2m

 

 • Koordinasyon merdiveni ile ip atlama arası 5m

 

 • İp atlama ile sıçrama tahtası arası 4m 60cm

 

 • Sıçrama tahtası ile alttan-üstten geçiş istasyonu arası 3m 50cm

 

 • Sıçrama tahtası ile denge tahtası arası 2m 50cm

 

 • Denge tahtası ile duvara top atma arası: 3m 50cm

 

 • Duvara top atma ile slalom çubuğunun etrafından dönme arası 3m 50cm

 

 • Slalom çubuğu etrafından dönme ile sıçrama tahtası arası 7m 50cm

 

 • Sıçrama tahtası ile halata tırmanma arası 12m

 

 • Halata tırmanma ile öne takla arası 6m 70cm

 

 • Öne takla ile basketbol topu ile slalom arası 6m 70cm

 

 • Basketbol topu ile slalom ve bitirme noktası arası 6m 70cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 4. Spor Özgeçmişi

 

 

Sporcu özgeçmiş belgeleri ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler aşağıdadır:

 

 • Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından onaylı sporcu özgeçmiş belgeleri geçerlideğildir.

 

 • Spor İl Temsilcilikleri tarafından onaylı sporcu özgeçmiş belgeleri geçerlideğildir.

 

 • Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlerde; adayın bu müsabakada yer aldığını, yaptığıdereceyi gösterir belgeleri ilgili federasyonlardan onaylatarak aslını getirmesizorunludur.

 

 • Bireysel sporlarda ilk üçe giren sporcularda Federasyonun belirttiği baraj derecesini aşması gerekmektedir. Aday federasyon onaylı baraj derecesi çizelgesini başvuru dosyasına eklemelidir.

 

 • Okul sporlarıyla ilgili belgelerin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden onaylı olmasıgerekmektedir.

 

 

Okul takımları kategorisinden başvuran adaylariçin;

 

 1. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve imzalı lisans belgesi.

 

 1. Belgelerin aslı kabul edilir.

 

 

Tablo 3. Sınav Yürütme Kurulu, Spor Özgeçmiş puanının hesaplanmasında aşağıda spor branşlarına göre verilen tabloları dikkate alacaktır.

 

 

FUTBOL

 

A Milli, A2 Milli veya U21 Milli olmak 100
   
Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi maçlarında oynamış olmak 100
Türkiye Kupasında final oynamış olmak 100
Erkekler Süper Liginde lisanslı sporcu olmak 95
Türkiye Kupasında en az çeyrek final oynamış olmak 95
   
U17, U18, U19 veya U20 Milli olmak 95
Erkekler 1. Liginde lisanslı sporcu olmak ve en az 1 maç oynamış olmak 90
Kadınlar 1. Liginde lisanslı sporcu olmak ve en az 1 maç oynamış olmak 80
   
U14, U15 veya U16 Milli olmak 80
   
Erkekler 2. Liginde lisanslı sporcu olmak ve en az 1 maç oynamış olmak 80
Erkekler 3. Liginde lisanslı sporcu olmak ve en az 1 maç oynamış olmak 70
   
Futsalbranşında Milli olmak 70
   
Futsalbranşında Türkiye şampiyonasında ilk üçe girmiş olmak 65
Kulüp ve Okul takımları Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3’e girmiş olmak 65
Kızlar U17 Ligi Türkiye Şampiyonasında oynamış olmak 60
   
Erkekler U18 Bölgesel Gençlik Geliştirme Ligi Türkiye Finallerinde oynamış olmak 60
Bölgesel Amatör Liginde (BAL) lisanslı sporcu olmak ve en az 5 maç oynamış olmak 60
Erkekler  U14, U15, U16,  U17, U18, U 19 Bölgesel  Gençlik Geliştirme Liginde, Deplasmanlı  
Gençler 55
Liginde veya Akademi Liglerinde en az 5 maç oynamış olmak  
Kadınlar 2. Liginde lisanslı sporcu olmak ve en az 3 maç oynamış olmak 55
Uluslararası hakem olmak 50
Amatör 1.Lig veya 2. Ligde en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 40
Kulüp ve Okul takımları Türkiye Şampiyonası finallerinde oynamış olmak 40
Süper Lig veya 1. Ligde yer alan takımların alt yapısında lisanslı sporcu olmak 35
   
Ulusal Hakem olmak 35
   
Amatör 1.Lig veya 2. Ligde en az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30
Futsal Liglerinde lisanslı sporcu olmak (en az 2 yıl) 30
Kadınlar 3. Liginde lisanslı sporcu olmak ve en az 3 maç oynamış olmak 30
   
2. Lig veya 3. Ligde yer alan takımların alt yapısında lisanslı sporcu olmak 25
Kızlar U15, U16 veya U17 Liginde en az 3 maç oynamış olmak 20
İl Hakemi olmak 20
Amatör 1.Lig veya 2. Ligde lisanslı sporcu olmak ve en az 5 maç oynamış olmak 15
   
Okul Takımlarında lisanslı sporcu olmak 10
   
   
Plaj Futbolu Liglerinde lisanslı sporcu olmak 10

 

 

 

 

26

 

BASKETBOL, HENTBOL, VOLEYBOL

 

A Milli olmak 100
Büyükler kategorisinde en üst ligde lisanslı sporcu olmak 95
   
Genç milli olmak 95
Ümit milli olmak 90
Büyükler kategorisinde ikinci sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak 85
   
Yıldız Milli olmak 85
Büyükler kategorisinde üçüncü sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak 75
   
ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 75
Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 70
Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 65
Büyükler kategorisinde dördüncü sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak 60
En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 50
Uluslararası hakem olmak 50
Kulüp ve Okul takımları Türkiye Şampiyonası finallerinde oynamış olmak 45
Ulusal Hakem olmak 35
En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak (en az 3 maç oynamış olmak) 25
İl Hakemi olmak 20
   
Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak 10

 

 

 

           
ATLETİZM, CİMNASTİK, GÜREŞ, JUDO, BOKS,  
TAEKWONDO, KARATE, KAYAK, YÜZME, HALTER,  
ESKRİM, BİSİKLET, OKÇULUK      
A Milli olmak         100
Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak       90
Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak 80
Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 75
Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak       70
Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak     60
Genç milli olmak         60
ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak     60
Gençler Türkiye şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak     50
Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak 50
Yıldızlar Türkiye rekoru kırmış olmak       50
Erkek ve Kadınlar en üst liginde sporcu olmak (en az 5 maç oynamış olmak) 45
ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak     45
Yıldız milli olmak         40
Yıldızlar kategorisinde Dünya, Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak   40
Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak     30
En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak       25
Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak   25
Uluslararası hakem olmak       20
Büyükler   ve   Gençlerde,   kulüpler   veya   okullar   arası   Türkiye 20
şampiyonasına katılmış olmak (en az 3 maç oynamış olmak)    
         
En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak       20
Ulusal Hakem olmak         15
Lisanslı sporcu olmak (en az 3 maç oynamış olmak)     15
İl hakemi olmak         10
       
Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak     10

 

 

 

 

 

27

 

KANO, KÜREK, SÖRF, SUALTI SPORLARI, YELKEN, SU TOPU

 

A Milli olmak 100
Büyükler kategorisinde Olimpiyat, Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3’e girmek 95
   
Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak 90
Gençler kategorisinde Dünya, Avrupa Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak 85
Akdeniz oyunlarında ilk 3’e girmiş olmak 80
Milli Takım Düzeyi Gençler Kategorisinde, Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış 75
olmak  
Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak 70
Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak 65
Genç milli olmak 65
ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak 65
Gençler Türkiye şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak 55
Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak 55
Yıldızlar Türkiye rekoru kırmış olmak 55
Yıldız milli olmak 50
ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 50
En az 10 ülkenin katıldığı uluslararası turnuvaya katılmış olmak 50
Milli Takım Düzeyi Yıldızlar Kategorisinde, Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış 45
olmak  
Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak 45
En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 40
Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak 30
En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 30
Büyükler ve Gençlerde kulüpler veya okullar arası Türkiye şampiyonasına katılmış olmak 20
Ulusal hakem olmak 15
Lisanslı sporcu olmak 15
   
Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak 10

 

 

 

HALK OYUNLARI, SPOR TIRMANIŞ, DAĞCILIK, ORYANTİRİNG, AİKİDO, ATICILIK, BİLARDO, BİLEK GÜREŞİ, BOCCE, BOWLİNG, DART, GOLF, HAVA SPORLARI, ÇİM HOKEYİ, MOTOR SPORLARI, MUAY THAİ, SQUASH, WUSHU, SATRANÇ, KİCKBOKS

A Milli olmak 60
   
Büyükler kategorisinde Olimpiyat, Dünya, Avrupa Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak 60
   
Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak 55
Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak 50
Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 45
Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak 45
Genç milli olmak 40
Büyükler Türkiye şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak 40
ISF Dünya Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak 40
Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak 35
Yıldız milli olmak 30
En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 20
En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 15
Lisanslı sporcu olmak 10
   
Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak 10

 

 

 

 

 

 

 

28

 

  BEYZBOL, KRİKET, KORFBOL, KORUMALI FUTBOL, RUGBY,    
     
  SOFTBOL    
  A Milli olmak 50
  Büyükler kategorisinde en üst ligde oynamak (en az 2 yıl) 40
  Genç milli olmak 40
  ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 30
  Yıldız Milli olmak 30
  Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 30
  En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak 25
  Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ilk 4 takım arasına kalmak 20
  İkinci sıradaki ligde oynamış olmak (en az 2 yıl) 20
  En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak 15
  Lisanslı sporcu olmak 10
       
  Okul takımlarında lisanslı sporcu olmak 10
       
  BUZ HOKEYİ, PLAJ VOLEYBOLU, TRİATLON, BİNİCİLİK, BUZ    
  PATENİ, MODERN PENTATLON    
  A Milli olmak 50
  Türkiye kupasında final oynamak 45
  Büyükler kategorisinde en üst ligde lisanslı sporcu olmak (en az 2 yıl) 45
  Genç milli olmak 40
  Yıldız Milli olmak 30
  Büyükler kategorisinde ikinci sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (en az 2 yıl) 25
  ISF Dünya Şampiyonasına katılmış olmak 25
     
  Büyükler kategorisinde üçüncü sıradaki ligde lisanslı sporcu olmak (en az 2 yıl) 20

 

 

TENİS, BADMİNTON, MASA TENİSİ

 

Büyükler ve gençler kategorisinde milli sporcu olmak. 100
   
Yıldızlar kategorisinde milli sporcu olmak. 90
   
Okul Sporları Dünya Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak. Kulüplerarası Türkiye 80
şampiyona/ligi veya federasyon kupasında kendi yaş grubunda bireysel veya takım  
müsabakalarında ilk 4’e girmiş olmak.  
   
Kulüpler Türkiye şampiyonasında kendi yaş grubunda bireysel veya takım müsabakalarında 70
ilk 8’e girmiş olmak.  
   
Okullar arası Türkiye şampiyonasında kendi yaş grubunda bireysel veya takım 65
müsabakalarında ilk 4’e girmiş olmak ve müsabakada yer aldığını belgelemek.  
   
Tenis Branşında il düzeyinde, takımların tüm kategorileri veya okul takımlarında ilk 3 50
dereceye girmek ve en az 5 müsabakada yer aldığını belgelemek  
   
Başvurduğu branşta son 10 yıl içerisinde 7 yıl ve üstü lisanslı sporcu olmak. 4. kademe veya 45
üstü antrenörlük belgesine sahip olmak.  
   
Masa tenisi ve Badminton branşlarında il düzeyinde, takımların tüm kategorileri veya okul 40
takımlarında ilk 3 dereceye girmek ve en az 5 müsabakada yer aldığını belgelemek
   
Başvurduğu branşta son 10 yıl içerisinde 6 yıllık lisanslı sporcu olmak. 3. kademe 35
antrenörlük belgesine sahip olmak. Üst klasman hakemlik belgesi olmak.  
   
Başvurduğu branşta son 10 yıl içerisinde 5 yıllık lisanslı sporcu olmak. 2. kademe 20
antrenörlük belgesine sahip olmak. Ulusal veya klasman hakemlik belgesi olmak.  
   
Başvurduğu branşta son 10 yıl içerisinde 4 yıllık lisanslı sporcu olmak. 1. kademe 10
̇  
antrenörlük belgesine sahip olmak. Il düzeyinde hakemlik belgesi olmak,  
   
Başvurduğu branşta son 10 yıl içerisinde en az üst üste 2 yıllık lisanslı sporcu olmak. 5

 

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.