• antrenor34@gmail.com
 • 0533 160 94 14

HABER DETAYI

11 Temmuz 2018 20:08

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu

 

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu

 

 

B:BÖLÜMLERE GÖRE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

 

Yüksekokul Anabilim Dalı/Programı Kontenjan

 

Beden

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Toplam Kontenjan Sayısı: 90
 

Antrenörlük Eğitimi

I. Öğretim Toplam Kontenjan Sayısı : 60
II. Öğretim Toplam Kontenjan Sayısı :60

 

 

 

BÖLÜMLERE GÖRE ALINACAK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI DAĞILIMI

 

BÖLÜMLER ÖĞRENCİ KONTENJANLARI SPOR DALLARI
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü  

Toplam:90

Erkek:58 Kadın:30 Engelli:2

(1.Kadın,1.Erkek)

Beden Eğitimi ve Spor

öğretmenliği için spor branşı sınavı bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrenörlük

Eğitimi Bölümü

 

 

 

 

 

I.Öğretim

 

 

 

 

 

Toplam:60

 

 

Erkek:35

Atletizm:   5

Futbol:      9

Voleybol: 5

Hentbol: 6

Basketbol: 5

Güreş: 4 Yüzme:1

 

 

Kadın:25

Atletizm:   4

Futbol:      3

Voleybol: 6

Hentbol: 5

Basketbol: 4

Güreş: 2 Yüzme:1

 

 

 

 

II.

Öğretim

 

 

 

 

Toplam:60

 

 

Erkek:35

Atletizm:   5

Futbol:      9

Voleybol: 5

Hentbol: 6

Basketbol: 5

Güreş: 4 Yüzme:1

 

 

Kadın:25

Atletizm:   4

Futbol:      3

Voleybol: 6

Hentbol: 5

Basketbol: 4

Güreş: 2 Yüzme:1

 ÖNEMLİ NOT:

 

 • Antrenörlük bölümü için ön kayıtta belirtilen spor branşları kesinlikle sınav esnasında değiştirilemeyecektir.
 • Antrenörlük bölümü için branşlara ayrılan kontenjanlar doldurulamadığı takdirde, boş kalan kontenjanlar, ön kayıtlarda spor branşlarında başvuru sayısı en çok olan branşa aktarılacaktır. Kadın ve erkek adayların kontenjanları ayrı ayrı aktarılacaktır.

 

 • Yabancı uyruklu öğrencilerin sınavı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, yabancı uyruklu öğrenci alımı yönergesine göre belirlenen tarihte yapılacaktır.
 • Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği için, engelli aday başvuru yapmadığı takdirde boş kalan kontenjan kadın ise kadın kontenjanına erkek ise erkek kontenjanına aktarılacaktır.

 

C:SINAV ŞEKLİ VE PUANLAMA

Özel yetenek giriş sınavı iki aşamadan oluşmaktadır.

 

1.  AŞAMA

 

 

Yetenek sınavına başvuruda bulunan adaylar;

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için; Sürat, beceri ve çabukluğu ölçen koordinasyon parkuru sınavına gireceklerdir.

Antrenörlük Eğitimi bölümü için; Sadece spor branşları uygulama sınavlarına alınacaklardır. Adaylar aşağıda yazılı olarak belirtilmiş spor branşlarından birini seçmek zorundadır (Aday seçtiği branşda en az üç yıl lisanslı olarak spor yapmış ve bunu belgelendirmiş olmalıdır).

Spor branşları🙁 Atletizm, Futbol, Voleybol, Basketbol, Hentbol, Güreş, Yüzme)

 

2.  AŞAMA

 

Beden eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümünün ikinci aşamasına parkur sınavından en iyi dereceyi almış olan kontenjanın 4 katı sayıda aday katılacaktır (232 erkek, 120 kadın). Kontenjanların son sıralarındaki adayların (erkek-kadın) puanı ile bu adaylardan daha aşağıdaki sırada yer alan adayların puanları eşit olursa puan eşitliği ortadan kalkıncaya kadar sayıda aday da kontenjana dahil edilir. Sıralamaya giremeyen diğer adaylar birinci aşamaya geçememiş olur ve beden eğitimi ve spor öğretmenliği sınavından elenirler.

Antrenörlük bölümü için adaylar branş sınavından aldıkları puanlarla kontenjan sınırlaması olmaksızın direk ikinci aşamaya dahil olurlar.

Hem öğretmenlik bölümü hem de antrenörlük eğitimi bölümünün ikinci aşamasına aşağıdaki işlemler ile devam edilir.

İkinci aşamada adayların yerleştirme işlemleri yapılır. Yerleştirme puanı (YP) özel yetenek sınavından aldığı puanı (ÖYSP), YÖK’ün 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme(ÖSYS)

 

kılavuzu Madde 7. da belirtilen özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi esasları ve formülüne göre hesaplanarak yapılacaktır. Adaylar yerleştirme puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjanlar sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Asil aday sayısı kadarda yedek aday sıralanacaktır.

 ÖNEMLİ NOT: Antrenörlük Eğitimi bölümü için, her bir spor dalı ( Branşlar) kendi içinde değerlendirilecektir. Adayların yerleştirme aşamasına alınması için spor branşı sınavından toplam 100 puan üzerinden en az 50 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Branş sınavından 50 puanın altında bir skor alan aday diğer puanlarına bakılmaksızın değerlendirme dışı kalır ve elenir.

Genel Değerlendirme Tablosu

 

 

1.Aşama

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Koordinasyon Parkuru 100 Puan
Antrenörlük Eğitimi Spor Branşları 100 Puan
 

2.Aşama

 

Yerleştirme

Sınav yerleştirme puanlaması (YP) ÖSYM’nin 2017 ÖSYS

kılavuzu 7. madde esaslarına göre yapılacaktır.

 

Ç:KESİN VE YEDEK KAYITLAR

 

Kesin kayıt 14-16-/08/2017 tarihlerinde yapılacaktır. Kesin kayıt tarihi bitiminde kontenjan dolmadığı takdirde 21-25/08/2017 tarihleri arasında yedek adaylar yedek sırasına göre çağrılacaktır. Yedek adaylar verilen 1(bir)günlük süre içerisinde kayıt yaptırmadıkları takdirde kayıt haklarını yitirirler. Tüm yedek adayların kayıtları bitiminde açık kontenjan kalsa dahi başka kayıt yapılmayacaktır. Yedek kontenjandan alınacaklar Yüksekokulumuz web sayfasında ilan edilecektir. Adaylar ilanları takip etmek zorundadır. Aksi takdirde her hangi bir hak talep edemez

D.   SINAVLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

 1. Sınava girecek tüm adaylar sınav kurallarını peşinen kabullenmiş sayılırlar, sınavın güvenliğini ihlal eden, sınav araç ve gereçlerine bilerek zarar verenlerden araç -gereç bedeli tahsil edilecektir. Eksik ya da sahte belge ibraz eden ve sınav sırasında sınav komisyonlarının ikazlarına uymayanlar sınavdan elenmiş sayılacaklardır ve gerektiğinde haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

 

 1. Adaylar başvuruda verilen fotoğraflı kimlikleri ile birlikte özel kimliklerini (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) sınav sırasında görevlilere göstermek zorundadır.
 2. Adaylar “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” için koordinasyon parkuru, “Antrenörlük Eğitimi” için spor branşı sınavına, BESYO web sayfasında ve duyuru panolarında belirtilen gün, yer ve saatte hazır bulunacaklardır.
 3. Her sınav öncesi adayların kayıt kontrolleri yapılarak sınava alınacaktır.

 

 1. Adaylar sınava ilan panosunda örneği gösterilen renkte ve biçim de tişört ve spor kıyafetleri ile katılmak zorundadır. Adayın göğüs numaraları kayıt esnasında BESYO tarafından verilecektir. Aday bu numaraları, temin ettiği tişörtün sol üst kösesine (Kalp üzerine) yapıştırarak sınava girmek zorundadır. Tişörtlerin üzerinde herhangi bir yazı ya da renkli boya veya adayı diğer adaylardan ayırıcı özellikte bir başka işaret olması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
 2. Sınav öncesinde ve sınav esnasında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar dikkate alınmaz ve adaya daha sonra sınava girme hakkı
 3. Tüm sınav aşamalarında adaylar cep telefonu, ses kayıt ve benzeri cihazları sınav yerinde bulundurmayacaklardır.

Sınav Sonucunun Duyurulması:

 

 1. Sınav sonuçları sınav bitiminden en geç 3 (üç) gün sonra BESYO Müdürlüğü tarafından yazılı, görsel ve elektronik ortamda ilgililere

 

 

 

 

 

 

 

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.