• antrenor34@gmail.com
 • 0533 160 94 14

HABER DETAYI

6 Temmuz 2018 12:38

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Sınavı 2018
Sınav Tarihi , Ön Kayıt Tarihi, Taban Puanı, Sınav Sistemi, Kontenjan ve Bölümler Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey Burada..

 

T.C.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

2018-2019

ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

 

SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

 

Bölüm  

Sınav

Online Kayıt
Beden Eğitimi Öğretmenliği Rekreasyon I. ve II. Öğretim Spor Yöneticiliği I. ve II. Öğretim  

01-04 Ağustos 2018

 

08-12 Ağustos 2018

Antrenörlük Eğitimi 01-04 Ağustos 2018  

08-12 Ağustos 2018

 

BÖLÜMLERİN KONTENJANLARI

2018-2019 Öğretim yılında üç bölüme alınacak öğrencilerin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 

Erkek Kadın Alt Toplam Genel Toplam
 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

27 18 45 normal sıralama  

54

4 5 9 milli sporcu
 

Rekreasyon Bölümü I. Öğretim

22 16 38 normal sıralama  

45

4 3 7 milli sporcu
 

Rekreasyon Bölümü II. Öğretim

22 16 38 normal sıralama  

45

4 3 7 milli sporcu
 

Spor Yöneticiliği Bölümü I. Öğretim

27 18 45 normal sıralama  

54

4 5 9 milli sporcu
 

Spor Yöneticiliği Bölümü II. Öğretim

20 18 38 normal sıralama  

45

4 3 7 milli sporcu

NOT: Milli sporcu ve engelli öğrenci kontenjanlarının dolmaması halinde boş kalan kontenjanlar normal kontenjana aktarılır. Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği bölümlerinde kontenjan dolmaması halinde kadın ve erkek aday kontenjanları arasında aktarım

 

Milli Sporcu Kontenjanı: Yükseköğretim Başkanlığının 5773 sayılı yazısına göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna yerleştirmede her bölüm için ilan edilen kontenjan içerisinden milli sporculara %15 kontenjan ayrılmıştır. İlgi yazıda bu kontenjanın %75’i olimpik spor branşlarından %25’i ise olimpik olmayan spor branşlarından oluşması gerektiği belirtilmektedir.

 

Görme ve İşitme engelli Engelli öğrenci kontenjanı,

BÖLÜMLER Erkek Kadın
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4 2
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Birinci Öğretim 5 3
Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim 5 3
Spor Yöneticiliği Bölümü Birinci Öğretim 4 2
Spor Yöneticiliği Bölümü İkinci Öğretim 3 2
Rekreasyon Bölümü Birinci Öğretim 3 2
Rekreasyon Bölümü İkinci Öğretim 3 2

 

olmak üzere toplam 43 öğrencidir.

Sınava yalnızca Görme ve İşitme engelli engelli adaylar (kılavuzda belirtilen düzeylerde) başvuru yapabilir. Diğer engel grubunda olan adayların başvuruları kabul edilmez.

 

 

BÖLÜMLERİN ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV HÜKÜMLERİ

 1. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde tüm sınav genel hükümleri uygulanır.
 2. Sınava girecek olan adaylar Uygulamalı Yetenek Sınavlarından en az 45 Puan almak zorundadırlar. (Kontenjanların dolmaması halinde bu baraj puanını değiştirme hakkı Sınav Yürütme Komisyonuna aittir.) 45 puan barajının altında kalan adayların sınav sonuçları değerlendirmeye alınmazlar. Milli sporcular için de bu kural geçerlidir.
 3. Sınava katılan adaylar Genel Yetenek Parkurundan elde ettikleri derecelere göre Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümleri kendi içerisinde olmak üzere en iyi dereceden en kötü dereceye göre sıralanırlar. Bu sıralamalar içerisinde erkek adaylar için 90sn, Kadın adaylar için ise 100sn barajının üzerinde yer alan adaylar sınavdan elenmiş sayılırlar ve bu adayların Yerleştirme Puanları

 

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Değerlendirme Tablosu

 

Açıklama Puan
Genel Yetenek Parkuru 50
Cimnastik 25
60 Metre Koşu 25
GENEL TOPLAM 100

 

NOT: Bu parkurlarda elde edilen ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) ile yerleştirme puanının hesaplanması genel hükümler bölümünde belirtilmiştir.

 

UYGULAMALI YETENEK SINAVI

 

 

1. CİMNASTİK SINAVI (25 Puan)

 

 

 

Erkekler Cimnastik Serisi Kadınlar Cimnastik Serisi Puan
A Açık bacak sıçrama (Graetsche) Ayakta esas duruştan adım alarak makas 3
B Planör – Yunus takla Planör – Yunus takla 2+2
C Ayaktan geriye erişme Ayaktan geriye takla ile gergin bacaklarla kalkış 4
D Gergin kollarla amut takla Gergin kollarla amut takla 7
E Koşarak çember Koşarak çember 7
Toplam Puan 25

 

Cimnastik Sınavı İçin Puan Kesintileri

Cimnastik serisi; esas duruş ile başlar. Hareketlerin uygulanmasında teknik uygulama ve düzgünlükle ilgili olarak; kolların, dirseklerin, ayakların, başın ve omurganın öngörülen pozisyonlardan sapması halinde hata olarak şu kesintiler uygulanır.

 

Açıklama Puan
Küçük hata (hafif) (15o’ye kadar sapma) 0,10
Orta hata (belirgin) (30o’ye kadar sapma) 0,30
Kaba hata (çok fazla) (45o’ye kadar sapma) 0,50
45o’nin üzerindeki sapmalarda 1,00
Düşüşlerde (her defasında) 1,00
Yapılamayan hareket tekrar edilebilir ancak yapılan her tekrarda kesinti yapılır 1,00
Bacakların kapalı olması gereken durumlarda istenmeyen bacak açıklıkları için her defasında

Omuz genişliğine kadar Omuz genişliğinden fazla

 

0,10

0,30

Seri içindeki tüm hareketler akıcı ve yumuşak yapılmalıdır. Akıcılık ve yumuşaklığın her

  defasındaki ihlalinden 0.30 puan, hareketler arasında 2 saniyeden fazla her beklemede                      

0,30

 

2.  GENEL YETENEK PARKURU                                                                         (50 PUAN)

 

 

Bu testte adayın giriş fotoselinden geçişiyle beraber elektronik süreölçer çalışır. Bitiş fotoselinden geçişiyle beraber süreölçer otomatik olarak durur. Adayın başlangıç ve bitiş arasındaki süresi kaydedilir. Beş istasyondan oluşan bu testte zamana karşı yarışan erkek adaylar için 90sn, kadın adaylar için ise 100sn barajının üzerinde yer  alan adayların dereceleri hesaplanmaya alınmayıp, adaylar elenmiş sayılırlar.

 

 

 1. İSTASYON: ENGEL GEÇİŞ

 

Aday bu istasyonda birer metre ara ile dizili 3 engelde sırasıyla; ilk engelin üstünden, ikinci engelin altından, üçüncü engelin üstünden geçiş yaparak istasyonu tamamlar. (Engel üzerinden geçişlerde her iki ayağın yerden kesilmesi zorunlu olup, (çift ayak ile sıçrama) engel atlamada ve kural dışı sıçramalarda hareket hatanın yapıldığı yerden tekrarlanır. Engel geçişleri sırasında engeli düşüren veya kıran aday engelini kendisi yerine takmak zorundadır. Bu durumda aday kaldığı engelden itibaren sınavına devam eder.

 

Engel Yükseklikleri;

1.  ve 3. Engel yüksekliği: Erkek: 70cm, Kadın: 60cm

 1. Engel yüksekliği : Erkek: 90cm, Kadın: 80cm

 

 

 1. İSTASYON: FUTBOL

Aday yerde sabitlenmiş durumdaki futbol topu ile 4 dikme arasından (dikmeler arası mesafe 1m’dir.) top sürerek pas çizgisine gelir. Adaylar hiçbir dikmeyi atlayamazlar, slalomların tamamlanmaması veya atlanması durumunda ya da topa elle temas durumunda aday “hata yaptığı yerden” tekrar eder. Duvardan erkekler 5m, kadınlar 4m mesafesindeki pas çizgisinin gerisinden ve

 

destek ayağı çizgiye basmadan belirtilen alana (platform) ayakla başarılı 4 pas  yapması gerekir. Her pas, topun atıldığı bölgede bulunan 90cm. yüksekliğinde 1,6m. genişliğindeki platforma ayak ile yapılmak zorundadır. Hedef dışına yapılan atışlar geçersiz sayılır. Topun kaçması veya elle temas durumlarında aday ayak ile topu taşıyıp kaldığı yerden itibaren sınavına devam eder.

 

 1. İSTASYON: BASKETBOL

 

Aday topu çemberi tam karşıdan görecek ve çemberden 6 m uzaklıkta bir noktadan ve yerden alacaktır. İhtiyacı kadar top süren (dripling) aday nizami bir turnike atacaktır. Nizami bir turnikenin ardından, bir(1) tane de pota dibi atışı atacak aday iki(2) atışın da başarılı olması durumunda istasyonu tamamlamış olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Nizami bir turnike atılmadan (atış sayı olsa dahi) pota altı atış(lara) geçilmeyecektir.
 • Tek adımla, fazla adımla (3-4 vb.) ve/veya top sürme (dripling) yapmadan atılan turnikeler ihlal (nizami olmayan turnike) sayılacaktır. Bu durumda adayın tekrar başlangıç noktasına dönerek nizami turnike atması
 • Nizami atılan turnike sayı olmadığı durumda, iki(2) pota altı atışla istasyon tamamlanır.
 • İstasyon görevlisi tüm atışları ‘sıfır, bir, iki’ diyerek sayacak ve bu sayede aday atışlarının başarılı ve geçerli olup olmadığını takip
 • Gerek turnike ve gerek ise pota dibi atış(lar) istenilen taraftan yapılabilir.
 • Olası ihtiyaç halinde kullanmak üzere bir(1) yedek top pota altında bulunacaktır.
 • Aday her atışın ribaundunu kendisi alacaktır. Sayı olan son atıştan sonra ise diğer istasyona geçecektir.

 

 

 1. İSTASYON: VOLEYBOL

 

Aday kasada bulunan topu alır, duvara 2m. uzaklıkta ve 40 cm yükseklikteki engeli aşmayacak şekilde pozisyonunu alır. Elindeki topu havaya atar, yerden yüksekliği kadınlar için 2.24mt, erkekler için 2.43mt ve eni 150cm, boyu 80cm duvarda alt ve yan sınırları çizilmiş alanda kesintisiz şekilde, önce 3 adet parmak pas; ardından 3 adet manşet pas yapar. Parmak pas veya manşet pas esnasında her hangi bir kesinti meydana geldiğinde, aday mevcut topu ya da yedek topu alarak havaya veya duvara atar ve kaldığı yerden parmak pas veya manşet pas yapmaya devam eder. Aday her iki topu kullandığı halde parkuru tamamlayamamışsa toplardan birisini alır ve parkura kaldığı yerden devam eder. Sesli olarak 3 adet parmak ve 3 adet manşet pasın parkur görevlisi tarafından doğru şekilde yapıldığının teyit edilmesinden sonra parkurun voleybol bölümünü tamamlamış olur.

 

 1. İSTASYON: HENTBOL

Duvara 6m uzaktan, kasanın (ya da belirlenen materyalin) arkasından çizgiyi geçmeden 4 defa atış yapılır. 6m çizgisi üstünde uzunluğuna duran kasanın içinde 1 adet sınav topu bulunur. Kasanın merkezinden 2m uzağında 2 adet yedek top bulunur. Aday kasanın içinden topu alarak, duvarda yere paralel çizilmiş ve yerden 1,5 m yüksekliğindeki 1.çizgi ile  yerden 3,5 m yüksekliğindeki 2. iki çizgi arasındaki mesafeye isabet edecek şekilde 4 defa paslaşır. Dördüncü pastan sonra topu tekrar kasanın içine koyarak testi bitirir. Topu tutamaz ve elinden düşürür

 

ise aynı topu alarak devam edebilir. Şayet top herhangi bir nedenle uzağa gitmişse, bu durumda yedek topu alarak kaldığı yerden atışlarına devam eder.

 

ÇIKIŞ

 

Aday çıkış fotoselinden geçerek sınavını sonlandırır. Fotosel çıkışı ile son istasyon arası mesafe 4m.’dir. Fotoseli hatalı kullanan adayın sınavı geçersiz olur.

 

3. 60 METRE KOŞU TESTİ (25 Puan)

 

Kadınlar 60 Metre Koşu Testi Değerlendirme Tablosu

 

Derece (sn) Puan Derece (sn) Puan Derece (sn) Puan Derece (sn) Puan
08:30 ve Altı 25.00 08:79 18.875 09:28 12.75 09:77 6.625
08:31 24.875 08:80 18.75 09:29 12.625 09:78 6.5
08:32 24.75 08:81 18.625 09:30 12.5 09:79 6.375
08:33 24.635 08:82 18.5 09:31 12.375 09:80 6.25
08:34 24.5 08:83 18.375 09:32 12.25 09:81 6.125
08:35 24.375 08:84 18.25 09:33 12.125 09:82 6
08:36 24.25 08:85 18.125 09:34 12 09:83 5.875
08:37 24.125 08:86 18 09:35 11.875 09:84 5.75
08:38 24 08:87 17.875 09:36 11.75 09:85 5.625
08:39 23.875 08:88 17.75 09:37 11.625 09:86 5.5
08:40 23.75 08:89 17.625 09:38 11.5 09:87 5.375
08:41 23.625 08:90 17.5 09:39 11.375 09:88 5.25
08:42 23.5 08:91 17.375 09:40 11.25 09:89 5.125
08:43 23.375 08:92 17.25 09:41 11.125 09:90 5
08:44 23.25 08:93 17.125 09:42 11 09:91 4.875
08:45 23.125 08:94 17 09:43 10.875 09:92 4.75
08:46 23 08:95 16.875 09:44 10.75 09:93 4.625
08:47 22.875 08:96 16.75 09:45 10.625 09:94 4.5
08:48 22.75 08:97 16.625 09:46 10.5 09:95 4.375
08:49 22.625 08:98 16.5 09:47 10.375 09:96 4.25
08:50 22.5 08:99 16.375 09:48 10.25 09:97 4.125
08:51 22.375 09:00 16.25 09:49 10.125 09:98 4
08:52 22.25 09:01 16.125 09:50 10 09:99 3.875
08:53 22.125 09:02 16 09:51 9.875 10:00 3.75
08:54 22 09:03 15.875 09:52 9.75 10:01 3.625
08:55 21.875 09:04 15.75 09:53 9.625 10:02 3.5
08:56 21.75 09:05 15.625 09:54 9.5 10:03 3.375
08:57 21.625 09:06 15.5 09:55 9.375 10:04 3.25
08:58 21.5 09:07 15.375 09:56 9.25 10:05 3.125
08:59 21.375 09:08 15.25 09:57 9.125 10:06 3
08:60 21.25 09:09 15.125 09:58 9 10:07 2.875
08:61 21.125 09:10 15 09:59 8.875 10:08 2.75
08:62 21 09:11 14.875 09:60 8.75 10:09 2.625
08:63 20.875 09:12 14.75 09:61 8.625 10:10 2.5
08:64 20.75 09:13 14.625 09:62 8.5 10:11 2.375
08:65 20.625 09:14 14.5 09:63 8.375 10:12 2.25
08:66 20.5 09:15 14.375 09:64 8.25 10:13 2.125
08:67 20.375 09:16 14.25 09:65 8.125 10:14 2
08:68 20.25 09:17 14.125 09:66 8 10:15 1.875
08:69 20.125 09:18 14 09:67 7.875 10:16 1.75
08:70 20 09:19 13.875 09:68 7.75 10:17 1.625
08:71 19.875 09:20 13.75 09:69 7.625 10:18 1.5
08:72 19.75 09:21 13.625 09:70 7.5 10:19 1.375
08:73 19.625 09:22 13.5 09:71 7.375 10:20 1.25
08:74 19.5 09:23 13.375 09:72 7.25 10:21 1.125
08:75 19.375 09:24 13.25 09:73 7.125 10:22 1
08:76 19.25 09:25 13.125 09:74 7 10:23 0.875
08:77 19.125 09:26 13 09:75 6.875 10:24 0.75
08:78 19 09:27 12.875 09:76 6.75 10:25 0.625
                                                                                                                                    10:26 ve Üstü   0.5      

 

NOT: Fotoselli kronometre ile ölçülecektir.

 

Erkekler 60 Metre Koşu Testi Değerlendirme Tablosu

 

Derece (sn) Puan Derece (sn) Puan Derece (sn) Puan Derece (sn) Puan
07:10 ve Altı 25.00 07:59 18.875 08:08 12.75 08:57 6.625
07:11 24.875 07:60 18.75 08:09 12.625 08:58 6.5
07:12 24.75 07:61 18.625 08:10 12.5 08:59 6.375
07:13 24.635 07:62 18.5 08:11 12.375 08:60 6.25
07:14 24.5 07:63 18.375 08:12 12.25 08:61 6.125
07:15 24.375 07:64 18.25 08:13 12.125 08:62 6
07:16 24.25 07:65 18.125 08:14 12 08:63 5.875
07:17 24.125 07:66 18 08:15 11.875 08:64 5.75
07:18 24 07:67 17.875 08:16 11.75 08:65 5.625
07:19 23.875 07:68 17.75 08:17 11.625 08:66 5.5
07:20 23.75 07:69 17.625 08:18 11.5 08:67 5.375
07:21 23.625 07:70 17.5 08:19 11.375 08:68 5.25
07:22 23.5 07:71 17.375 08:20 11.25 08:69 5.125
07:23 23.375 07:72 17.25 08:21 11.125 08:70 5
07:24 23.25 07:73 17.125 08:22 11 08:71 4.875
07:25 23.125 07:74 17 08:23 10.875 08:72 4.75
07:26 23 07:75 16.875 08:24 10.75 08:73 4.625
07:27 22.875 07:76 16.75 08:25 10.625 08:74 4.5
07:28 22.75 07:77 16.625 08:26 10.5 08:75 4.375
07:29 22.625 07:78 16.5 08:27 10.375 08:76 4.25
07:30 22.5 07:79 16.375 08:28 10.25 08:77 4.125
07:31 22.375 07:80 16.25 08:29 10.125 08:78 4
07:32 22.25 07:81 16.125 08:30 10 08:79 3.875
07:33 22.125 07:82 16 08:31 9.875 08:80 3.75
07:34 22 07:83 15.875 08:32 9.75 08:81 3.625
07:35 21.875 07:84 15.75 08:33 9.625 08:82 3.5
07:36 21.75 07:85 15.625 08:34 9.5 08:83 3.375
07:37 21.625 07:86 15.5 08:35 9.375 08:84 3.25
07:38 21.5 07:87 15.375 08:36 9.25 08:85 3.125
07:39 21.375 07:88 15.25 08:37 9.125 08:86 3
07:40 21.25 07:89 15.125 08:38 9 08:87 2.875
07:41 21.125 07:90 15 08:39 8.875 08:88 2.75
07:42 21 07:91 14.875 08:40 8.75 08:89 2.625
07:43 20.875 07:92 14.75 08:41 8.625 08:90 2.5
07:44 20.75 07:93 14.625 08:42 8.5 08:91 2.375
07:45 20.625 07:94 14.5 08:43 8.375 08:92 2.25
07:46 20.5 07:95 14.375 08:44 8.25 08:93 2.125
07:47 20.375 07:96 14.25 08:45 8.125 08:94 2
07:48 20.25 07:97 14.125 08:46 8 08:95 1.875
07:49 20.125 07:98 14 08:47 7.875 08:96 1.75
07:50 20 07:99 13.875 08:48 7.75 08:97 1.625
07:51 19.875 08:00 13.75 08:49 7.625 08:98 1.5
07:52 19.75 08:01 13.625 08:50 7.5 08:99 1.375
07:53 19.625 08:02 13.5 08:51 7.375 09:00 1.25
07:54 19.5 08:03 13.375 08:52 7.25 09:01 1.125
07:55 19.375 08:04 13.25 08:53 7.125 09:02 1
07:56 19.25 08:05 13.125 08:54 7 09:03 0.875
07:57 19.125 08:06 13 08:55 6.875 09:04 75
07:58 19 08:07 12.875 08:56 6.75 09:05 0.625
09:04 ve Üstü 0.5

 

NOT: Fotoselli kronometre ile ölçülecektir.

 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KONTENJANLARI

2017-2018 Öğretim yılında Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. ve II. Öğretime 80’er öğrenci alınacaktır. Bu öğrencilerin dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

Branş I. Öğretim II. Öğretim Açıklama
Futbol 20 (16 Erkek – 3 Kadın-

1 Engelli)

23 (19 Erkek – 3 Kadın-

1 Engelli)

(Kadın – Erkek)
Basketbol 11- 1 Engelli 13- 2 Engelli (Kadın – Erkek)
Voleybol 11- 1 Engelli 13- 2 Engelli (Kadın – Erkek)
Hentbol 9- 1 Engelli 9- 1 Engelli (Kadın – Erkek)
Tenis 4 8- 1 Engelli (Kadın – Erkek)
Yüzme 4- 1 Engelli 7- 1 Engelli (Kadın – Erkek)
Artistik Cimnastik 5- 1 Engelli (Kadın – Erkek)
Taekwondo 3- 1 Engelli (Kadın – Erkek)
Karate-Do 3 (Kadın – Erkek)
Masa Tenisi 3- 1 Engelli (Kadın – Erkek)
TOPLAM 80 80

 

 

KONTENJAN AKTARIMLARI

 • Öğretimde ilgili branşın boş kalan kontenjan açığı II. Öğretimin aynı branşından tamamlanacaktır.
 • Öğretim kontenjanı bulunmayan branşlarda yedek alımı genel yedek havuzunun ilgili branşından tamamlanacaktır.
 • Öğretimde ilgili branşın boş kalan kontenjan açığı öncelikle kendi branşından tamamlanacaktır. Kontenjan dolmaması halinde yedek alımı genel yedek havuzundan başarı puanına göre tamamlanacaktır. Bu tamamlama II. Öğretim kontenjanı olan branşlar için geçerlidir.
 • Futbol branşında cinsiyet kontenjanı göz önüne alınacaktır. Kadın kontenjanının dolmaması halinde erkek kontenjanına aktarım yapılacaktır.

 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BRANŞLARIN YETENEK SINAVLARI

 

FUTBOL BRANŞ SINAVI (100 Puan)

FUTBOL BRANŞI ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI

Futbol Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğrenci kabulü 60m. sürat testi (%10 etki) ve kariyer puanlarına (%90 etki) göre değerlendirilecektir. 60m. sürat testi derece ve puanları ile kariyer puan dağılımı Erkek ve Kadın adaylar için aşağıda verilmektedir.

Not: Kariyer puanlaması için aday oynadığı lige ait lisans bilgilerini veya müsabaka bilgilerini kayıt esnasında teslim edecektir. Bu bilgiler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylı olması gerekmektedir. Eğer aday birden fazla ligde oynamış ise en üst kariyer puanı dikkate alınacaktır.

 

1.  60m. Sürat Testi

 

 

 

Kadın 60 mt

08:30 ve Altı 100,00 8.79 75,50 09:28 51,00 9.77 26,50
08:31 99,50 8.80 75,00 09:29 50,50 9.78 26,00
08:32 99,00 8.81 74,50 09:30 50,00 9.79 25,50
08:33 98,50 8.82 74,00 09:31 49,50 9.80 25,00
08:34 98,00 8.83 73,50 09:32 49,00 9.81 24,50
08:35 97,50 8.84 73,00 09:33 48,50 9.82 24,00
08:36 97,00 8.85 72,50 09:34 48,00 9.83 23,50
08:37 96,50 8.86 72,00 09:35 47,50 9.84 23,00
08:38 96,00 8.87 71,50 09:36 47,00 9.85 22,50
08:39 95,50 8.88 71,00 09:37 46,50 9.86 22,00
08:40 95,00 8.89 70,50 09:38 46,00 9.87 21,50
08:41 94,50 8.90 70,00 09:39 45,50 9.88 21,00
08:42 94,00 8.91 69,50 09:40 45,00 9.89 20,50
08:43 93,50 8.92 69,00 09:41 44,50 9.90 20,00
08:44 93,00 8.93 68,50 09:42 44,00 9.91 19,50
08:45 92,50 8.94 68,00 09:43 43,50 9.92 19,00
08:46 92,00 8.95 67,50 09:44 43,00 9.93 18,50
08:47 91,50 8.96 67,00 09:45 42,50 9.94 18,00
08:48 91,00 8.97 66,50 09:46 42,00 9.95 17,50
08:49 90,50 8.98 66,00 09:47 41,50 9.96 17,00
08:50 90,00 8.99 65,50 09:48 41,00 9.97 16,50
08:51 89,50 09:00 65,00 09:49 40,50 9.98 16,00
08:52 89,00 09:01 64,50 09:50 40,00 9.99 15,50
08:53 88,50 09:02 64,00 09:51 39,50 10:00 15,00
08:54 88,00 09:03 63,50 09:52 39,00 10:01 14,50
08:55 87,50 09:04 63,00 09:53 38,50 10:02 14,00
08:56 87,00 09:05 62,50 09:54 38,00 10:03 13,50
08:57 86,50 09:06 62,00 09:55 37,50 10:04 13,00
08:58 86,00 09:07 61,50 09:56 37,00 10:05 12,50
08:59 85,50 09:08 61,00 09:57 36,50 10:06 12,00
08.60 85,00 09:09 60,50 09:58 36,00 10:07 11,50
08.61 84,50 09:10 60,00 09:59 35,50 10:08 11,00
08.62 84,00 09:11 59,50 9.60 35,00 10:09 10,50
08.63 83,50 09:12 59,00 9.61 34,50 10:10 10,00
08.64 83,00 09:13 58,50 9.62 34,00 10:11 9,50

 

08.65 82,50 09:14 58,00 9.63 33,50 10:12 9,00
08.66 82,00 09:15 57,50 9.64 33,00 10:13 8,50
08.67 81,50 09:16 57,00 9.65 32,50 10:14 8,00
08.68 81,00 09:17 56,50 9.66 32,00 10:15 7,50
08.69 80,50 09:18 56,00 9.67 31,50 10:16 7,00
08.70 80,00 09:19 55,50 9.68 31,00 10:17 6,50
08.71 79,50 09:20 55,00 9.69 30,50 10:18 6,00
08.72 79,00 09:21 54,50 9.70 30,00 10:19 5,50
08.73 78,50 09:22 54,00 9.71 29,50 10:20 5,00
8.74 78,00 09:23 53,50 9.72 29,00 10:21 4,50
8.75 77,50 09:24 53,00 9.73 28,50 10:22 4,00
8.76 77,00 9.25 52,50 9.74 28,00 10:23 3,00
8.77 76,50 9.26 52,00 9.75 27,50 10:24 2,00
8.78 76,00 9.27 51,50 9.76 27,00 10:25 1,00
10:24 ve Üstü 0,50

 

 

 

Erkek 60 mt
07:10 ve Altı 100,00 07:59 75,50 08:08 51,00 08:57 26,50
07:11 99,50 07.60 75,00 08:09 50,50 08:58 26,00
07:12 99,00 07.61 74,50 08:10 50,00 08:59 25,50
07:13 98,50 07.62 74,00 08:11 49,50 08.60 25,00
07:14 98,00 07.63 73,50 08:12 49,00 08.61 24,50
07:15 97,50 07.64 73,00 08:13 48,50 08.62 24,00
07:16 97,00 07.65 72,50 08:14 48,00 08.63 23,50
07:17 96,50 07.66 72,00 08:15 47,50 08.64 23,00
07:18 96,00 07.67 71,50 08:16 47,00 08.65 22,50
07:19 95,50 07.68 71,00 08:17 46,50 08.66 22,00
07:20 95,00 07.69 70,50 08:18 46,00 08.67 21,50
07:21 94,50 07.70 70,00 08:19 45,50 08.68 21,00
07:22 94,00 07.71 69,50 08:20 45,00 08.69 20,50
07:23 93,50 07.72 69,00 08:21 44,50 08.70 20,00
07:24 93,00 07.73 68,50 08:22 44,00 08.71 19,50
07:25 92,50 07.74 68,00 08:23 43,50 08.72 19,00
07:26 92,00 07.75 67,50 08:24 43,00 08.73 18,50
07:27 91,50 07.76 67,00 08:25 42,50 08.74 18,00
07:28 91,00 07.77 66,50 08:26 42,00 08.75 17,50
07:29 90,50 07.78 66,00 08:27 41,50 08.76 17,00
07:30 90,00 07.79 65,50 08:28 41,00 08.77 16,50
07:31 89,50 07.80 65,00 08:29 40,50 08.78 16,00
07:32 89,00 07.81 64,50 08:30 40,00 08.79 15,50
07:33 88,50 07.82 64,00 08:31 39,50 08.80 15,00
07:34 88,00 07.83 63,50 08:32 39,00 08.81 14,50
07:35 87,50 07.84 63,00 08:33 38,50 08.82 14,00
07:36 87,00 07.85 62,50 08:34 38,00 08.83 13,50
07:37 86,50 07.86 62,00 08:35 37,50 08.84 13,00
07:38 86,00 07.87 61,50 08:36 37,00 08.85 12,50
07:39 85,50 07.88 61,00 08:37 36,50 08.86 12,00
07:40 85,00 07.89 60,50 08:38 36,00 08.87 11,50
07:41 84,50 07.90 60,00 08:39 35,50 08.88 11,00
07:42 84,00 07.91 59,50 08:40 35,00 08.89 10,50

 

07:43 83,50 07.92 59,00 08:41 34,50 08.90 10,00
07:44 83,00 07.93 58,50 08:42 34,00 08.91 9,50
07:45 82,50 07.94 58,00 08:43 33,50 08.92 9,00
07:46 82,00 07.95 57,50 08:44 33,00 08.93 8,50
07:47 81,50 07.96 57,00 08:45 32,50 08.94 8,00
07:48 81,00 07.97 56,50 08:46 32,00 08.95 7,50
07:49 80,50 07.98 56,00 08:47 31,50 08.96 7,00
07:50 80,00 07.99 55,50 08:48 31,00 08.97 6,50
07:51 79,50 08:00 55,00 08:49 30,50 08.98 6,00
07:52 79,00 08:01 54,50 08:50 30,00 08.99 5,50
07:53 78,50 08:02 54,00 08:51 29,50 09:00 5,00
07:54 78,00 08:03 53,50 08:52 29,00 09:01 4,50
07:55 77,50 08:04 53,00 08:53 28,50 09:02 4,00
07:56 77,00 08:05 52,50 08:54 28,00 09:03 3,00
07:57 76,50 08:06 52,00 08:55 27,50 09:04 2,00
07:58 76,00 08:07 51,50 08:56 27,00 09:05 1,00
09:04 ve üstü 0,50

 

 

 1. Kariyer Puanlaması

 

KARİYER PUANLAMASI DAĞILIMI (ERKEK)

 

 

PRO UEFA A, UEFA B veya profesyonel kaleci antrenörlük diplomasına sahip olmak ve en az bir yıl sözleşmeli olarak çalışmış olmak ve profesyonel süper ligde oynamış olmak, yada herhangi bir kategoride milli olmak 100

puan

Profesyonel 1. Ligde oynamış olmak 95 puan
Profesyonel 2. Ligde oynamış olmak 90 puan
Profesyonel 3. Ligde oynamış olmak 85 puan
Super Lig U 21, Süper Lig A2, Super Lig Paf Liginde ilk 11’de veya yedekten oyuna girerek oynamış olmak 80 puan
TFF 1. Lig U21, TFF 1. Lig A2, TFF 1. Lig Paf Liginde ilk 11’de veya yedekten oyuna girerek oynamış olmak 77 puan
Bölgesel Amatör Ligde en az beş maç ilk 11’de veya yedekten oyuna girerek oynamış olmak 75 puan
TFF’nin düzenlemiş olduğu Türkiye Kupasına katılmış ve oynamış olmak 75 puan
Futsal veya plaj futbolunda milli olmak 70 puan
Amatör liglerde lisansı 8 yıl vize yaptırmış olmak 65 puan
Amatör liglerde lisansı 7 yıl vize yaptırmış olmak 60 puan
TFF’nin belirlediği şartlara uygunluğu kabul edilen ve TFF’nin resmi internet istesinde yer alan Coca Cola Gelişim U19 Ligi, U19 Elit Ligi veya başka bir isim altındaki liglerde ilk 11’de veya yedekten oyuna girerek 10 maç oynamış olmak 55 puan
Amatör liglerde lisansı 6 yıl vize yaptırmış olmak 50 puan
TFF’nin belirlediği şartlara uygunluğu kabul edilen ve TFF’nin resmi internet istesinde yer alan Coca Cola Gelişim U17 Ligi, U17 Elit Liginde ilk 11’de veya yedekten oyuna 45 puan

 

girerek 10 maç oynamış olmak
Amatör liglerde lisansı 5 yıl vize yaptırmış olmak 40 puan
Amatör liglerde lisansı 4 yıl vize yaptırmış olmak 35 puan
TFF’nin belirlediği şartlara uygunluğu kabul edilen ve TFF’nin resmi internet istesinde yer alan Coca Cola Gelişim U16 Ligi, U16- U15-U14 Liglerinde ilk 11’de veya yedekten oyuna girerek 10 maç oynamış olmak 30 puan
Amatör liglerde lisansı 3 yıl vize yaptırmış olmak 25 puan
Amatör liglerde lisansı 2 yıl vize yaptırmış olmak 20 puan
Amatör liglerde lisansı 1 yıl vize yaptırmış olmak ve aynı yıl içerisinde en az 5 maç oynamış olmak ve bunu belgelendirmek 5 puan
HİS lisansına sahip olmak 1 puan

*Amatör alt yapı organizasyonları amatör vize olarak sayılır. Coca Cola U14- U15-U16 alt yapı liglerinden Amatör liglere dönen sporcular için de bu liglerde oynamış olmak Amatör vize olarak sayılacaktır.

*Bölgesel Gelişim Geliştirme Liginde oynamış olmak Amatör lisanslı vize olarak kabul edilir.

 

 

KARİYER PUANLAMASI DAĞILIMI (KADIN)

 

Herhangi bir Kadın Milli Takımında yer almak 100 puan
Kadın 1.Liginde oynamış olmak 90 puan
Kadın 2. Liginde oynamış olmak 70 puan
Kadın 3. Liginde oynamış olmak 50 puan
Kadın diğer futbol organizasyonlarına katılmış olmak 30 puan
HİF Lisansına sahip olmak 1 puan

 

*Futbol branşı öğrenci kabul esasında kariyer puanı veya 60mt sürat testi parkuru puanı toplamının

%5’ini hak etmiş olmak. (Hak etmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaklardır).

* Milli sporcular hariç diğer tüm adayların 60mt sürat testine katılmaları zorunludur.

*Adayların kariyer özgeçmişlerini 60mt sürat testi sırasında getirmeleri gerekmektedir ve zorunludur.

 

BASKETBOL BRANŞ SINAVI (100 Puan)

 

 • BASKETBOL BECERİ PARKURU (50 PUAN)

 

 

Genel Bilgi:

Antrenörlük Bölümü Özel Yetenek Sınavı basketbol beceri parkuru, yön değiştirme sonrası farklı yönlerden atılan turnikeler, pota dipleri, yakın, orta ve uzak mesafe atışlardan oluşmaktadır. Parkur erkekler için 45, kızlar için 52 saniyedir. Daha iyi anlaşılması amacı ile parkur, aşağıda birbirini sırası ile takip eden ve yanında açıklamaları olan 3 şekil ile belirtilmiştir.

Açıklamalar

 1. Şekil 1 de gösterildiği gibi yarı sahanın 2 metre ilerisinde çizgi ile belirtilecek başlangıç noktasında 2 top olacaktır. İstenilen taraftaki top (sağ veya sol) alınarak başlanılabilir.
 2. Hangi taraftaki top ile başlanılmış ise o taraftaki elle (örn: sağ taraftaki top – sağ el) 1 veya 2 dripling

top sürülecek,    işareti ile aşağıdaki şekillerde belirtilmiş ve yaklaşık olarak faul çizgisinin ortasına bir metre mesafede olan yuvarlak alanda yön değiştirilecek, diğer el tarafına alındıktan sonra yine 1

ve/veya 2 dripling yapılarak ve turnike atılacaktır.

 1. İlk turnikeyi takiben ilk top bırakılacak (görevli tarafından yedek top olarak pota altına konulacaktır), hızlı bir şekilde başlangıç noktasındaki diğer topa ulaşılacak ve aday 2 no lu açıklamada bahsedilen hareketleri tekrarlayacaktır.

(Şekil 2):

İkinci turnike için alınan top da alındığı taraftaki elle (Örn: sol taraftaki top – sol el) 1-2 dripling top sürülecek,                                    işareti ile aşağıdaki şekillerde belirtilmiş ve yaklaşık faul çizgisinin ortasına bir metre mesafede olan yuvarlak alanda yön değiştirilecek ve diğer el tarafına alındıktan sonra yine 1-2 dripling yapılarak turnike atılacaktır.

 1. Son turnikenin (2. Turnike) bitimiyle sporcu attığı topu alıp parkurun şut bölümüne devam edecektir. Şutlar aşağıdaki sırayla atılacaktır. Bu sıra en yakından uzağa doğrudur ve aşağıda belirtilmiştir. (Şekil 3)
  • Pota altları (sağ ve sol taraf) P1 – P2
  • Üç saniye bölgesinin sol ve sağ köşeleri (çizgi dışından), K1 – K2
  • Faul çizgisinin sağ ve sol köşeleri ( 3 saniye bölgesi içinden),F1 – F2
  • Yön değiştirme () noktası                                                     T
  • 5 nokta içerisinde tercihi sporcuya bırakılan 2 adet 3 sayı noktası 3
 2. İlk atılmak istenen şutun (P1/P2, K1/K2, F1/F2 ve herhangi 2 adet 3) tarafını seçme turnikelerde de olduğu gibi sporcuya bırakılmıştır ve istenilen taraf ilk taraf olarak seçilebilir. 3 sayı için de aynı şekilde istenilen noktadan (aynı nokta dâhil) 2 adet atış yapılacaktır.
 3. 2 adet turnike, 2 adet pota altı, 5 adet orta mesafe atış ve 2 adet uzak mesafe (3 sayı) atış olmak üzere toplam 11 atışın her biri için sadece 1 deneme şansı bulunmaktadır. Bir noktadan ikinci veya daha fazla deneme geçersizdir.
 4. Şutlar için gerekli top ikinci atılan turnikenin topu olacaktır. Yani, sporcu 2.turnikesini takiben hemen istediği taraftan pota dibi, diğer taraftan pota dibi, istediği taraftan 3 saniye dışı köşeden şut olmak üzere sırasıyla 11 atışı süre içinde tamamlamak üzere devam edecektir.
 5. Sporcu her atışta kendi ribaundunu almak zorundadır. (Bir adet top ekstra olarak pota altında yedek olarak bekletilecektir).
 6. Eğer sporcu sırayı unutup farklı sıradan devam ederse atılan atış veya atışları başarılı dahi olsa geçersiz sayılacaktır. Böyle bir durumda atış sırasına geri dönülüp kalan zamanda sırasıyla devam etmeye çalışmalıdır. (Örnek: 2 başarılı turnike atışlarından sonra pota dibi ve köşeleri geçip direkt faul çizgisi köşelerinden basket atan sporcunun sadece turnike atışları başarılı sayılacaktır. Sporcunun hemen sırası

 

olan pota diplerine gitmesi gerekmektedir ve böylece kalan süre içinde başarılı atışları ile puan kazanmaya devam edebilecektir.)

 1. Kural ihlali yapılan veya zamanında yetişmemiş atışlar geçerli sayılmaz.

 

Kurallar ve tanımlar:

 1. Turnikeler
  1. Turnike; dripling ile hareketlenmiş sporcunun topu tutup iki adım attığı, ilk adımını attığı taraftaki ellini kullandığı ve attığı el tarafındaki dizini çekip sıçrayarak yaptığı atıştır. Sporcunun çemberin sağına doğru gitmesi halinde, sağ adımla başlaması, ikinci adımının sol olması ve sağ dizini sıçramak için çekerek sağ elle atması gerekmektedir. Sol turnike de aynı kurallar yapılacak; sol adımla başlayarak devam edip atış halinde sol dizin çekildiği ve sol elin kullanıldığı bir süreçten oluşmalıdır.
  2. SAYI OLMASI HALİNDE DAHİ GEÇERSİZ SAYILACAK TURNİKELER:
   1. Hatalı yürüme hali (dripling yapmadan turnike atmak veya Fazla adımla atılan turnikeler)
   2. Tek adımla atılan turnikeler,
 • Potayı geçerek atılan ters turnikeler,
 1. Yön değiştirme sonrası hiç dripling yapılmadan atılan turnikeler
 2. Atılan taraftaki elin atışta kullanılmadığı turnikeler (sol turnikede sağ elle atış yapmak gibi)
 1. Şutlar
  1. Şut stili konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır ve istenildiği takdirde panya kullanılabilir.
  2. SAYI OLMASI HALİNDE DAHİ GEÇERSİZ SAYILACAK ŞUTLAR
   1. Belirtilen sınırların dışından atılan şutlar (çizgi, dışarıda sayılmaktadır ve çizgiye basılması ihlal sebebidir)
   2. Aynı bölgeden 2. veya daha fazla deneme ile atılacak şutlar (tek şut deneme hakkınız bulunmaktadır)
 • Süre dolduktan sonra atılan şutlar.**

**Süre dolmadan elden çıkan şut geçerli, çemberden geçmesi halinde ise başarılı sayılır.

 

Puanlama

Kural ihlali yapılmadan, istenilen sırası ile ve verilen süre içinde başarılı sayılan atışların puanlaması aşağıda gösterilmiştir.

Atış Sırası
1 Turnike 1 4 puan
2 Turnike 2 4 puan
3 Pota dibi 1 2.5 puan
4 Pota dibi 2 2.5 puan
5 Köşe 1 5 puan
6 Köşe 2 5 puan
7 Faul köşe 1 5 puan
8 Faul köşe 2 5 puan
9 Tepe 5 puan
10 3 sayı 1 6 puan
11 3 sayı 2 6 puan
Toplam 50 puan

 

ŞEKİLLER VE AÇIKLAMALARI

 

= Dripling veya top sürme

= Atış

=Atış Bölgesi

= Yön Değiştirme Bölgesi

ÖRNEK:

*Aşağıda sağ taraftaki topla başlayıp, yön değiştirme sonrası sol turnike ile bitirip (Şekil 1), geri koşup, sol taraftaki topu alıp yön değiştirme sonrası sağ turnike ile (Şekil 2) şuta bölgelerine (Şekil 3) devam eden bir  örneğin çizimleri bulunmaktadır.

 

 

 

Sınava girecek aday öğrenciler boy uzunluklarına ve oynadıkları pozisyonlarına göre birbirleri ile eşleştirilir,  yarı sahada 3 er kişiyle oynadıkları maçtaki savunma ve hücum özellikleri değerlendirilir.

 

 

 

 

Hücum (25 Puan )                                                                                                                            Savunma (25 Puan)

 • Şut Stance
 • Turnike Müdafaası 1×1 Dribling
 • Pas Müdafaası 1×1 Topsuz Adam
 • Kat Müdafaası Yardım Müdafaası
 • Perde-Yuvarlanma Perde-Yuvarlanma
 • Pas-Kat Pas-Kat Müdafaası
 • Spacing (Oyuncular arası mesafe) Rebound

 

VOLEYBOL BRANŞ SINAVI (100 Puan)
5     3     1                     X

 

 

4m                T           4m 305cm

4m                T           4m

 

 

 

 

 

 

3        5      4     1

 

 

 

 

 

 

305cm              X           305cm

Voleybol beceri testlerinde toplam 4 beceri parkuru ve iki takım halinde oynanan maç değerlendirmesi yer almaktadır.

 

 

1. Baş Üstü Parmak Pas (10 Puan)
Sahanın bir  yarısında, filenin 60 cm uzağından başlamak üzere

5     3     1                     X               300×150  cm’lik bir  bölge  işaretlenir.  Yandaki şekilde verilen

ölçülere göre puan bölgeleri  hazırlanır.  Yine   fileden  305  cm

uzağında ve 305 cm yüksekliğinde bir ip uzatılır. Öğretim elemanı (T) aynı sahada servis çizgisinden 305 cm, kenar çizgilerden 4 metre uzağında durarak adaya (X) 3 metre çizgisinin 2 numaralı bölgesine top atar, her  top sonrası aday 3

4m                T           4m                        metre  çizgisinin  köşesindeki  koninin  etrafından  dönerek  bir

sonraki pas gelmeden pozisyonunu alır.  Adayın,  öğretim 305cm                                elemanından gelen topları voleybol teknik kurallarına uygun baş üstü parmak pas ile işaretli bölgelere atması hedeflenmiştir.

Adaya toplam 5 top atılır. İşaretli bölgeye çarpan topa bölge puanı kadar puan verilir. Alanın dışına çıkan parmak paslar yada  hücum  çizgisinin  üstündeki  ipin  altından  geçen toplara

puan verilmez.

 

 

2. Manşet Pas Parkuru (10 Puan)
 

 

 

 

4m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

4m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4     1

 

 

 

 

 

 

305cm

Sahanın bir yarısında servis çizgisinden 150 cm yan çizgilerden 305 cm uzağa 2 manşet pas pozisyonu işaretlenir. Fileden 3 metre uzaktaki hücum çizgisinin üstüne bir ip uzatılır. Karşı sahadaki öğretim elemanı (T) 3 metre  çizgisinin gerisinde yan çizgilerden 400 cm içerideki alanda bekler. Toplar karşı sahadan başlama komutu ile öğretim elemanı tarafından atılmaya başlar. Adayın (X) sahanın sağ  ve sol tarafına atılan toplam 5 topu file önünde manşet pas voleybol teknik kurallarına göre işaretli noktalara atması hedeflenmiştir. İşaretli bölgeye çarpan topa bölge puanı kadar puan verilir. İşaretli bölgelerin fileden uzaklığı 150 cm’dir. Alanın dışına çıkan manşet paslar yada 3 metre çizgisinin üstündeki ipin altından geçen toplara puan verilmez.

 

3. Servis Testi (20 Puan)
 

5

 

 

2

 

 

 

4

 

3

 

 

1

 

 

 

5

 

5

 

 

2

 

 

 

4

Filenin 120 cm üzerine gerilen ip ile file arasında geçmesi beklenen servis testi süresince adayların toplam 5 topu sırasıyla beklenen bölgelere smaç ve/veya tenis servis ile atmaları gerekmektedir. Attıkları bölgelerdeki puanlara göre servis voleybol teknik kurallarına göre atılan 5 top sonunda toplam puan hesaplanacaktır. Bölgelere göre puan dağılımı şekilde görülmektedir. Bölgeler bantlarla belirlenmiştir, iki bölge arasındaki çizgiye düşen servis hangi bölge puanı yüksek ise o puanı alacaktır. Fileyi geçemeyen ya da voleybol sahasının dışına düşen servis topları puan alamayacak, bunların yerine ilave servis hakkı tanınmayacaktır.
5              3              5

 

 

2              1              2

 

 

 

4              5              4

X

 

4. Smaç Testi (20 Puan)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Smaç testi boyunca adaylar (X) sırası ile 4, 3 ve 2 numaradan öğretim elemanının (P) attığı paslara smaç vururlar. Voleybol                             teknik kurallarına göre toplam 5 hücum                   yapılacaktır. Adaylardan 4,3 veya sol elini kullanan adaylar isterlerse 2’den smaç vurabilirler. Adayların smaç                                vurdukları bölgelerdeki puanlara göre 5 top sonunda aldıkları toplam puan

hesaplanacaktır.

Smaç vurulan bölgelere göre puan dağılımı şekilde belirtilmiştir. İki bölge arasındaki çizgiye düşen smaç hangi bölge puanı yüksek ise o puanı alacaktır. Smaç testi boyunca şu kurallar geçerlidir:

 • Smaç plaseler vurulan bölgenin puanı ne olursa olsun 1 puanla değerlendirilecektir.
 • Smaç testi boyunca adayın fileye değdiği ya da orta çizgiyi geçtiği smaçlara puan verilmeyecektir.
 • Öğretim elemanının (P) 4 numaraya ya da 2 numaraya attığı toplar yüksek, 3 numaradan ise adayın seçimine göre atılan toplar kısa veya metre top olacaktır.

 

Voleybol Maçı (40 Puan)

Adaylar göğüs sıra numaralarına göre takımlara bölünerek maç yapacaklardır. Bu maç içerisinde voleybol becerilerinin yanı sıra takım birlikteliğine uyumları, yardımlaşma becerileri, yarışmacılıkları, vücut dilleri ve saha içi davranışları değerlendirilecektir.

 

HENTBOL BRANŞ SINAVI (100 Puan)

100 puanlık hentbol özel dal giriş sınavı 2 bölümden oluşmaktadır.

 

1.      BÖLÜM (50 Puan)

Top sürme, aldatma, sıçrayarak atış ve düşerek atıştan oluşan temel tekniğin değerlendirildiği bölüm. Aday hentbol yarı sahasında kalenin tam karşısında serbest atış çizgisi bitiminden başlayan 1’er metre arayla yerleştirilmiş 4 adet slalom çubuğu arkasında sınava başlar.

 1. 3 adet çubuğun arasında aday top sürerek slalom yapar
 2. Çubukta aday aldatma hareketini gösterir
 3. Aldatma sonrası aday kaleye sıçrayarak atış
 4. Kasadan aldığı top ile aday pivot bölgesinden kaleye düşerek atış

 

2.      BÖLÜM (50 Puan)

Hentbol parkurunun 2. Bölümü aşağıda açıklandığı gibi zamana karşı uygulanır. Elde edilen değerler değerlendirme ölçeğinde belirtildiği gibi puanlanır.

Testin Uygulama Esasları

 1. Fotoselden geçtikten sonra 6 metre çizgisine basmadan (gerisinden) duvara hentbol temel pas tekniğinde pas atılır.
 2. Atış sonrası 4 metre çizgisini geçip duvardan dönen top tutulur (Duvardan dönen topu tutamama durumunda duvar dibindeki toplardan biri alınarak atış noktasından temel atış ile devam edilir).
 3. Kalenin üst köşelerine hentbol temel atış tekniğine uygun kale atışı yapılır.

*İsabet varsa, 4 metre köşesindeki çemberden top alınarak dikmeye doğru en az iki top sektirme ile slalom çubuğunun etrafından dönülür.

* İsabet yoksa duvar dibindeki kasadan yedek top alınarak atış noktasından temel atış tekniğine uygun 1 atış daha yapılır. İlave bir atış sonrası çemberden top alınır, en az iki top sektirme ile slalom çubuğunun etrafından dönülür.

 1. 6 metre çizgisine basmadan (gerisinden) duvara tekrar temel pas tekniğinde pas atılarak parkura devam
 2. Kadınlarda 4, erkeklerde 5 turun sonunda kale atışını isabet ettiren veya ilave atışını tamamlayan aday fotoselden çıkarak testini

Ödüller ve Cezalar

 1. Duvar önünde bulunan masadan alınan ikinci topun gol olması halinde aday -2” parkur zamanından düşülerek ödüllendirilir.
 2. Atış noktasına basmadan yapılan atışların her biri için; 2 saniye zaman cezası parkur zamanına eklenir.
 3. Temel atış tekniği dışında yapılan isabetli atışların her biri için; 2 saniye zaman cezası parkur zamanına
 4. 6 metre çizgisine basarak veya çizgiyi geçerek atış yapmak; 1 saniye zaman cezası parkur zamanına eklenir.
 5. 4 metre çizgisini topu tutarak geçmemek; 1 saniye zaman cezası parkur zamanına
 6. Dönüşte top sürmeden slalom çubuğu etrafından dönmek; 1 saniye zaman cezası parkur zamanına eklenir.
 7. Adım hatası yapmak; 1 saniye zaman cezası parkur zamanına
 8. Slalom çubuğu etrafından dönmemek; 1 saniye zaman cezası parkur zamanına
 9. Testi bitiremeyen ve test kurallarına aykırı hareket edenler parkuru terk etmiş sayılırlar.

 

Şeklin Numaralandırılmış Açıklaması:

 1. Numaralı Hareket: Başlangıç ve duvara pas atışı.
 2. Numaralı Hareket: Duvardan dönen topu tutma veya duvar dibinden yedek topu alma
 3. Numaralı Hareket: Atış noktasından atış; isabet yoksa duvar dibinden yedek top alıp, atış noktasında temel atışı tekrarlama
 4. Numaralı Hareket: Çemberden yeni top alma ve en az iki top sektirme ile slalomu dönme
 5. Numaralı Hareket: Duvara temel pas atma

 

Erkekler Hentbol Parkuru Değerlendirme Tablosu

Derece (sn) Puan
27:99 ve Altı 50
28:00 – 28:24 47
28:25 – 28:49 45
28:50 – 28:74 43
28:75 – 28:99 41
29:00 – 29:24 39
29:25 – 29:49 37
29:50 – 29:74 35
29:75 – 29:99 33
30:00 – 30:49 31
30:50 – 30:99 29
31:00 – 31:49 27
31:50 – 31:99 25
32:00 – 32:49 20
32:50 – 32:99 17
33:00 – 33:49 13
33:50 – 33:99 10
34:00 – 34:49 6
34:50 – ve Üstü 2

 

 

Kadınlar Hentbol Parkuru Değerlendirme Tablosu

Derece (sn) Puan
25:99 ve Altı 50
26:00 – 26:24 47
26:25 – 26:49 45
26:50 – 26:74 43
26:75 – 26:99 41
27:00 – 27:24 39
27:25 – 27:49 39
27:50 – 27:74 35
27:75 – 27:99 33
28:00 – 28:49 31
28:50 – 28:99 29
29:00 – 29:49 27
29:50 – 29:99 25
30:00 – 30:49 21
30:50 – 30:99 17
31:00 – 31:49 13
31:50 – 31:99 10
32:00 – 32:49 6
32:50 – 32:99 4
33:00 – ve Üstü 2

 

TENİS BRANŞ SINAVI (100 Puan)
1. Temel Vuruşlar (12 Puan)
 

 

 

 

 

 

2,20 m

Bu testin nasıl yapılacağı aşağıdaki şekilde gösterilmiş olup, P adayın, F ise top beslemesi yapacak kişinin bulunacağı yerleri göstermektedir. Testin uygulanmasında top besleyicisi (F), adayın (P) önünde bulunan “x x” harfleriyle gösterilen bölgeye doğru 10 adet top beslemesi yapacak, aday bu toplara dönüşümlü olarak 5 forehand ve 5 backhand vuruşu yapacaktır.

Aday, topun dışarı düşmesi ya da fileye takılması durumunda 0 puan, içeri düşmesi durumunda ise;

·         İlk düştüğü bölgeye göre 1, 2, 3 ya da 4 sayı,

·         2. düştüğü bölgeye göre

Ø  Tenis sahası içerisine düşerse 0 sayı,

Ø  Güç Alanı – 1 sayı Ekstra yazılı bölgeye düşerse 1 ekstra sayı,

Ø  Güç Alanı   – Çift Puan yazılı bölgeye düşerse aldığı sayı 2 ile çarpılacaktır.

Ø  Adayın bu bölümde yapabileceği skor en fazla 80’dir. (10x4x2)

2. Temel vuruş doğruluğu (12 Puan)
 

 

 

 

 

 

2,20 m

Bu testin nasıl yapılacağı yandaki şekilde gösterilmiş olup, P Adayın, F ise top beslemesi yapacak kişinin bulunacağı yerleri göstermektedir. Testin uygulanmasında top besleyicisi (F), adayın (P)  önünde  bulunan “x x” harfleriyle gösterilen yerlere doğru dönüşümlü, 1 forehand ve 1 backhand tarafına   toplam   6   top    (3    forehand    – 3 backhand) atar. Aday bu topları paralel vurur, sonrasında ise top besleyicisi (F), adayın (P) önünde bulunan “x x” harfleriyle gösterilen     yerlere     doğru      dönüşümlü, 1 forehand ve 1 backhand tarafına toplam 6

top (3 forehand-3 backhand) daha atar, aday bu topları çapraza vurur.

 

 

Aday, topun dışarı düşmesi ya da fileye takılması durumunda 0 sayı, içeri düşmesi durumunda ise;

 • İlk düştüğü bölgeye göre 1, 2 ya da 3 sayı,
 • düştüğü bölgeye göre
  • Tenis sahası içerisine düşerse 0 sayı,
  • Güç Alanı – 1 Ekstra Puan yazılı bölgeye düşerse 1 ekstra sayı,
  • Güç Alanı – Çift Puan yazılı bölgeye düşerse aldığı sayı 2 ile çarpılacaktır.
  • Adayın bu bölümde yapabileceği en fazla skor 72’dir (12x3x2)

 

3. Vole (12 Puan)
 

 

 

 

 

 

 

2,20 m

Bu testin nasıl yapılacağı aşağıdaki şekilde gösterilmiş olup, P adayın, F ise top beslemesi yapacak kişinin bulunacağı yerleri göstermektedir. Testin uygulanmasında top besleyicisi (F), adaya 8 adet, dönüşümlü olarak 1 forehand vole ve 1 backhand vole vuruşu yapacak şekilde top beslemesi yapar.

Aday topun dışarı düşmesi ya da fileye takılması durumunda 0 sayı, içeri düşmesi durumunda ise;

·         İlk düştüğü bölgeye göre 1, 2, 3 ya da 4 sayı,

·         2. düştüğü bölgeye göre

Ø  Tenis sahası içerisine düşerse 0 sayı,

Ø  Güç Alanı – 1 Ekstra Puan yazılı bölgeye düşerse 1 ekstra sayı,

Ø  Güç Alanı – Çift Puan yazılı bölgeye düşerse aldığı sayı 2 ile çarpılacaktır.

Ø  Adayın bu bölümde yapabileceği en fazla skor 64’tür ( 8x4x2)

4. Servis (12 Puan)
 

 

 

 

 

 

2,20 m

Bu testin nasıl yapılacağı aşağıdaki şekilde gösterilmiş olup, P adayın bulunacağı yeri göstermektedir. Testin uygulanmasında aday (P) 12 servis atar. 3 servis birinci servis kutusunun geniş alanına, 3 servis birinci servis kutusunun orta bölümüne, 3 servis ikinci servis kutusunun orta bölümüne ve 3 serviste ikinci servis kutusunun geniş bölümüne atılır.

Aday, topun dışarı düşmesi ya da fileye takılması durumunda 0 sayı, içeri düşmesi durumunda ise;

Ø  Sayılar topun birinci ve ikinci sekmesine göre verilir.

Ø  Eğer birinci servis doğru servis kutusuna atılırsa, ikinci servis gerekmez.

Ø  Let durumunda servis tekrarlanır.

Birinci Servis:

4 Sayı – Top doğru servis kutusunda hedeflenen alana atıldığında

2 Sayı – Top doğru servis kutusu alanına atıldığında

Servis Tekrarı:

 • 2 Sayı – Top doğru servis kutusunda hedeflenen alana atıldığında.
 • 1 Sayı – Top doğru servis kutusu alanına atıldığında.

Güç puanları aşağıdaki gibi verilir:

 • Güç Alanı – 1 Ekstra Sayı – Top doğru servis kutusuna atıldığında ve ikinci sekme güç çizgisi ile arka çizgi arasına düşerse, 1 ekstra sayı
 • Güç Alanı – Top doğru servis karesine atıldığında ve ikinci sekme güç çizgisinin arkasına düştüğünde aldığı sayı 2 ile çarpılır.
 • Adayın bu bölümde yapabileceği en fazla skor 96’dır (12x4x2)

 

5. Çeviklik (12 Puan)
Çevikliğin Değerlendirilmesi:

Bu değerlendirme adayın 5 tenis topunu tek tek toplayarak belirli bir noktaya geri getirmesinin ne kadar süre aldığının ölçümüdür.

·         Skor saniye olarak kaydedilir.

·         Puan bu çalışmanın tamamının aldığı süreye göre verilir.

·         Daha hızlı adaylar daha çok puan alırlar.

Kurallar:

Tenis raketi arka çizginin orta noktasının hemen arkasına yandaki şekilde gösterildiği biçimde yerleştirilir.

Beş tenis topunun yeri şekilde gösterildiği gibidir.

 

 

Arka çizginin ortasından çıkış yapılır, her bir top teker-teker alınır getirilir ve raketin üzerine konulur, sıradaki top saatin aksi istikametine göre alınır.

 • Aday kendini hazır hissettiğinde çeviklik testine başlar, zaman kronometre ile
 • En son top raketin üzerine konulduğu an kronometre
 • Zaman ölçümleri fotoselli düzenek ile de yapılabilir.

 

Çabukluk Değerlendirme Tablosu

 

Derece (sn) Puan Derece(sn) Puan
15.00 ve altı 12.00 27.01-28.00 6.28
15.01-16.00 11.56 28.01-29.00 5.84
16.01-17.00 11.12 29.01-30.00 5.40
17.01-18.00 10.68 30.01-31.00 4.96
18.01-19.00 10.24 31.01-32.00 4.52
19.01-20.00 9.80 32.01-33.00 4.08
20.01-21.00 9.36 33.01-34.00 3.64
21.01-22.00 8.92 34.01-35.00 3.20
22.01-23.00 8.48 35.01-36.00 2.76
23.01-24.00 8.04 36.01-37.00 2.32
24.01-25.00 7.60 37.01-38.00 1.88
25.01-26.00 7.16 38.01-39.00 1.44
26.01-27.00 6.72 39.01-40.00 1.00

Testi tamamlama süresi azaldıkça verilen puan artmaktadır.

 

6. Karşılıklı Oyun (40 Puan)

Her aday kayıt sıra numarasına göre eşleşerek karşılıklı olarak kortta oyun kurallarına uygun olarak müsabaka yaparlar. İki oyunluk bu karşılaşmada değerlendirme tamamen teknik değerlendirme olup, oyunu kazanmak sınavı kazanmak anlamını taşımamaktadır.

NOT: Karşılıklı oyun ve servis dışındaki temel tekniklerin kullanımında top karşı korttan, top fırlatma makinesi ile de atılabilir. Temel Vuruşlar- Temel Vuruş Doğruluğu-Servis Vuruşları file üzerine yerden yüksekliği 2.20 m olan ip ile file bandı arasından yapılarak gerçekleştirilecektir. Fileye takılan, alan çizgilerinin dışına düşen, file üzerine gerilen ipe temas eden toplara puan verilmez, puan alanını belirleyen çizgilere topun tamamının veya bir kısmının temas etmesi halinde vuruşun değerlendirilmesinde bir üst puan değerlendirmeye alınır.

 

YÜZME BRANŞ SINAVI (100 Puan)

 

 

I. Aşama (30 Puan)

Her aday, zorunlu olarak 100 metre serbest tekniği zamana karşı yüzecektir.

 

II. Aşama (30 Puan)

Her aday, 100 metre sırtüstü teknik, 100 metre kurbağalama teknik veya 100 metre kelebek teknikten herhangi birini zamana karşı yüzerek sınavı tamamlayacaktır.

 

Teknik Değerlendirme (40 Puan)

Adayın yüzdüğü branşın; “nefes – kol – ayak koordinasyonu ve çıkış – dönüşü”

değerlendirilecektir.

 

Sınav Kıyafeti:

Erkekler: Yüzme mayosu

Kadınlar: Tek parça yüzücü mayosu

 

Kadınlar Yüzme Branş Sınavı Değerlendirme Tablosu

 

Serbest Kurbağalama Sırtüstü Kelebek Puan
01:20,00 01:20,49 01:36,00 01:36,49 01:27,00 01:27,49 01:24,00 01:24,49 30,0
01:20,50 01:20,99 01:36,50 01:36,99 01:27,50 01:27,99 01:24,50 01:24,99 29,5
01:21,00 01:21,49 01:37,00 01:37,49 01:28,00 01:28,49 01:25,00 01:25,49 29,0
01:21,50 01:21,99 01:37,50 01:37,99 01:28,50 01:28,99 01:25,50 01:25,99 28,5
01:22,00 01:22,49 01:38,00 01:38,49 01:29,00 01:29,49 01:26,00 01:26,49 28,0
01:22,50 01:22,99 01:38,50 01:38,99 01:29,50 01:29,99 01:26,50 01:26,99 27,5
01:23,00 01:23,49 01:39,00 01:39,49 01:30,00 01:30,49 01:27,00 01:27,49 27,0
01:23,50 01:23,99 01:39,50 01:39,99 01:30,50 01:30,99 01:27,50 01:27,99 26,5
01:24,00 01:24,49 01:40,00 01:40,49 01:31,00 01:31,49 01:28,00 01:28,49 26,0
01:24,50 01:24,99 01:40,50 01:40,99 01:31,50 01:31,99 01:28,50 01:28,99 25,5
01:25,00 01:25,49 01:41,00 01:41,49 01:32,00 01:32,49 01:29,00 01:29,49 25,0
01:25,50 01:25,99 01:41,50 01:41,99 01:32,50 01:32,99 01:29,50 01:29,99 24,5
01:26,00 01:26,49 01:42,00 01:42,49 01:33,00 01:33,49 01:30,00 01:30,49 24,0
01:26,50 01:26,99 01:42,50 01:42,99 01:33,50 01:33,99 01:30,50 01:30,99 23,5
01:27,00 01:27,49 01:43,00 01:43,49 01:34,00 01:34,49 01:31,00 01:31,49 23,0
01:27,50 01:27,99 01:43,50 01:43,99 01:34,50 01:34,99 01:31,50 01:31,99 22,5
01:28,00 01:28,49 01:44,00 01:44,49 01:35,00 01:35,49 01:32,00 01:32,49 22,0
01:28,50 01:28,99 01:44,50 01:44,99 01:35,50 01:35,99 01:32,50 01:32,99 21,5
01:29,00 01:29,49 01:45,00 01:45,49 01:36,00 01:36,49 01:33,00 01:33,49 21,0
01:29,50 01:29,99 01:45,50 01:45,99 01:36,50 01:36,99 01:33,50 01:33,99 20,5
01:30,00 01:30,49 01:46,00 01:46,49 01:37,00 01:37,49 01:34,00 01:34,49 20,0
01:30,50 01:30,99 01:46,50 01:46,99 01:37,50 01:37,99 01:34,50 01:34,99 19,5
01:31,00 01:31,49 01:47,00 01:47,49 01:38,00 01:38,49 01:35,00 01:35,49 19,0
01:31,50 01:31,99 01:47,50 01:47,99 01:38,50 01:38,99 01:35,50 01:35,99 18,5
01:32,00 01:32,49 01:48,00 01:48,49 01:39,00 01:39,49 01:36,00 01:36,49 18,0
01:32,50 01:32,99 01:48,50 01:48,99 01:39,50 01:39,99 01:36,50 01:36,99 17,5
01:33,00 01:33,49 01:49,00 01:49,49 01:40,00 01:40,49 01:37,00 01:37,49 17,0
01:33,50 01:33,99 01:49,50 01:49,99 01:40,50 01:40,99 01:37,50 01:37,99 16,5
01:34,00 01:34,49 01:50,00 01:50,49 01:41,00 01:41,49 01:38,00 01:38,49 16,0
01:34,50 01:34,99 01:50,50 01:50,99 01:41,50 01:41,99 01:38,50 01:38,99 15,5
01:35,00 01:35,49 01:51,00 01:51,49 01:42,00 01:42,49 01:39,00 01:39,49 15,0
01:35,50 01:35,99 01:51,50 01:51,99 01:42,50 01:42,99 01:39,50 01:39,99 14,5
01:36,00 01:36,49 01:52,00 01:52,49 01:43,00 01:43,49 01:40,00 01:40,49 14,0
01:36,50 01:36,99 01:52,50 01:52,99 01:43,50 01:43,99 01:40,50 01:40,99 13,5
01:37,00 01:37,49 01:53,00 01:53,49 01:44,00 01:44,49 01:41,00 01:41,49 13,0
01:37,50 01:37,99 01:53,50 01:53,99 01:44,50 01:44,99 01:41,50 01:41,99 12,5
01:38,00 01:38,49 01:54,00 01:54,49 01:45,00 01:45,49 01:42,00 01:42,49 12,0
01:38,50 01:38,99 01:54,50 01:54,99 01:45,50 01:45,99 01:42,50 01:42,99 11,5
01:39,00 01:39,49 01:55,00 01:55,49 01:46,00 01:46,49 01:43,00 01:43,49 11,0
01:39,50 01:39,99 01:55,50 01:55,99 01:46,50 01:46,99 01:43,50 01:43,99 10,5
01:40,00 01:40,49 01:56,00 01:56,49 01:47,00 01:47,49 01:44,00 01:44,49 10,0
01:40,50 01:40,99 01:56,50 01:56,99 01:47,50 01:47,99 01:44,50 01:44,99 9,5
01:41,00 01:41,49 01:57,00 01:57,49 01:48,00 01:48,49 01:45,00 01:45,49 9,0
01:41,50 01:41,99 01:57,50 01:57,99 01:48,50 01:48,99 01:45,50 01:45,99 8,5
01:42,00 01:42,49 01:58,00 01:58,49 01:49,00 01:49,49 01:46,00 01:46,49 8,0
01:42,50 01:42,99 01:58,50 01:58,99 01:49,50 01:49,99 01:46,50 01:46,99 7,5
01:43,00 01:43,49 01:59,00 01:59,49 01:50,00 01:50,49 01:47,00 01:47,49 7,0
01:43,50 01:43,99 01:59,50 01:59,99 01:50,50 01:50,99 01:47,50 01:47,99 6,5
01:44,00 01:44,49 02:00,00 02:00,49 01:51,00 01:51,49 01:48,00 01:48,49 6,0
01:44,50 01:44,99 02:00,50 02:00,99 01:51,50 01:51,99 01:48,50 01:48,99 5,5
01:45,00 01:45,49 02:01,00 02:01,49 01:52,00 01:52,49 01:49,00 01:49,49 5,0
01:45,50 01:45,99 02:01,50 02:01,99 01:52,50 01:52,99 01:49,50 01:49,99 4,5
01:46,00 01:46,49 02:02,00 02:02,49 01:53,00 01:53,49 01:50,00 01:50,49 4,0
01:46,50 01:46,99 02:02,50 02:02,99 01:53,50 01:53,99 01:50,50 01:50,99 3,5
01:47,00 01:47,49 02:03,00 02:03,49 01:54,00 01:54,49 01:51,00 01:51,49 3,0
01:47,50 01:47,99 02:03,50 02:03,99 01:54,50 01:54,99 01:51,50 01:51,99 2,5
01:48,00 01:48,49 02:04,00 02:04,49 01:55,00 01:55,49 01:52,00 01:52,49 2,0
01:48,50 01:48,99 02:04,50 02:04,99 01:55,50 01:55,99 01:52,50 01:52,99 1,5
01:49,00 01:49,49 02:05,00 02:05,49 01:56,00 01:56,49 01:53,00 01:53,49 1,0
01:49,50 01:49,99 02:05,50 02:05,99 01:56,50 01:56,99 01:53,50 01:53,99 0,5

 

NOT: Tablodaki en düşük derecenin altında yüzen kadın adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Erkekler Yüzme Branş Sınavı Değerlendirme Tablosu

 

Serbest Kurbağalama Sırtüstü Kelebek Puan
01:13,00 01:13,49 01:27,00 01:27,49 01:20,00 01:20,49 01:17,00 01:17,49 30,0
01:13,50 01:13,99 01:27,50 01:27,99 01:20,50 01:20,99 01:17,50 01:17,99 29,5
01:14,00 01:14,49 01:28,00 01:28,49 01:21,00 01:21,49 01:18,00 01:18,49 29,0
01:14,50 01:14,99 01:28,50 01:28,99 01:21,50 01:21,99 01:18,50 01:18,99 28,5
01:15,00 01:15,49 01:29,00 01:29,49 01:22,00 01:22,49 01:19,00 01:19,49 28,0
01:15,50 01:15,99 01:29,50 01:29,99 01:22,50 01:22,99 01:19,50 01:19,99 27,5
01:16,00 01:16,49 01:30,00 01:30,49 01:23,00 01:23,49 01:20,00 01:20,49 27,0
01:16,50 01:16,99 01:30,50 01:30,99 01:23,50 01:23,99 01:20,50 01:20,99 26,5
01:17,00 01:17,49 01:31,00 01:31,49 01:24,00 01:24,49 01:21,00 01:21,49 26,0
01:17,50 01:17,99 01:31,50 01:31,99 01:24,50 01:24,99 01:21,50 01:21,99 25,5
01:18,00 01:18,49 01:32,00 01:32,49 01:25,00 01:25,49 01:22,00 01:22,49 25,0
01:18,50 01:18,99 01:32,50 01:32,99 01:25,50 01:25,99 01:22,50 01:22,99 24,5
01:19,00 01:19,49 01:33,00 01:33,49 01:26,00 01:26,49 01:23,00 01:23,49 24,0
01:19,50 01:19,99 01:33,50 01:33,99 01:26,50 01:26,99 01:23,50 01:23,99 23,5
01:20,00 01:20,49 01:34,00 01:34,49 01:27,00 01:27,49 01:24,00 01:24,49 23,0
01:20,50 01:20,99 01:34,50 01:34,99 01:27,50 01:27,99 01:24,50 01:24,99 22,5
01:21,00 01:21,49 01:35,00 01:35,49 01:28,00 01:28,49 01:25,00 01:25,49 22,0
01:21,50 01:21,99 01:35,50 01:35,99 01:28,50 01:28,99 01:25,50 01:25,99 21,5
01:22,00 01:22,49 01:36,00 01:36,49 01:29,00 01:29,49 01:26,00 01:26,49 21,0
01:22,50 01:22,99 01:36,50 01:36,99 01:29,50 01:29,99 01:26,50 01:26,99 20,5
01:23,00 01:23,49 01:37,00 01:37,49 01:30,00 01:30,49 01:27,00 01:27,49 20,0
01:23,50 01:23,99 01:37,50 01:37,99 01:30,50 01:30,99 01:27,50 01:27,99 19,5
01:24,00 01:24,49 01:38,00 01:38,49 01:31,00 01:31,49 01:28,00 01:28,49 19,0
01:24,50 01:24,99 01:38,50 01:38,99 01:31,50 01:31,99 01:28,50 01:28,99 18,5
01:25,00 01:25,49 01:39,00 01:39,49 01:32,00 01:32,49 01:29,00 01:29,49 18,0
01:25,50 01:25,99 01:39,50 01:39,99 01:32,50 01:32,99 01:29,50 01:29,99 17,5
01:26,00 01:26,49 01:40,00 01:40,49 01:33,00 01:33,49 01:30,00 01:30,49 17,0
01:26,50 01:26,99 01:40,50 01:40,99 01:33,50 01:33,99 01:30,50 01:30,99 16,5
01:27,00 01:27,49 01:41,00 01:41,49 01:34,00 01:34,49 01:31,00 01:31,49 16,0
01:27,50 01:27,99 01:41,50 01:41,99 01:34,50 01:34,99 01:31,50 01:31,99 15,5
01:28,00 01:28,49 01:42,00 01:42,49 01:35,00 01:35,49 01:32,00 01:32,49 15,0
01:28,50 01:28,99 01:42,50 01:42,99 01:35,50 01:35,99 01:32,50 01:32,99 14,5
01:29,00 01:29,49 01:43,00 01:43,49 01:36,00 01:36,49 01:33,00 01:33,49 14,0
01:29,50 01:29,99 01:43,50 01:43,99 01:36,50 01:36,99 01:33,50 01:33,99 13,5
01:30,00 01:30,49 01:44,00 01:44,49 01:37,00 01:37,49 01:34,00 01:34,49 13,0
01:30,50 01:30,99 01:44,50 01:44,99 01:37,50 01:37,99 01:34,50 01:34,99 12,5
01:31,00 01:31,49 01:45,00 01:45,49 01:38,00 01:38,49 01:35,00 01:35,49 12,0
01:31,50 01:31,99 01:45,50 01:45,99 01:38,50 01:38,99 01:35,50 01:35,99 11,5
01:32,00 01:32,49 01:46,00 01:46,49 01:39,00 01:39,49 01:36,00 01:36,49 11,0
01:32,50 01:32,99 01:46,50 01:46,99 01:39,50 01:39,99 01:36,50 01:36,99 10,5
01:33,00 01:33,49 01:47,00 01:47,49 01:40,00 01:40,49 01:37,00 01:37,49 10,0
01:33,50 01:33,99 01:47,50 01:47,99 01:40,50 01:40,99 01:37,50 01:37,99 9,5
01:34,00 01:34,49 01:48,00 01:48,49 01:41,00 01:41,49 01:38,00 01:38,49 9,0
01:34,50 01:34,99 01:48,50 01:48,99 01:41,50 01:41,99 01:38,50 01:38,99 8,5
01:35,00 01:35,49 01:49,00 01:49,49 01:42,00 01:42,49 01:39,00 01:39,49 8,0
01:35,50 01:35,99 01:49,50 01:49,99 01:42,50 01:42,99 01:39,50 01:39,99 7,5
01:36,00 01:36,49 01:50,00 01:50,49 01:43,00 01:43,49 01:40,00 01:40,49 7,0
01:36,50 01:36,99 01:50,50 01:50,99 01:43,50 01:43,99 01:40,50 01:40,99 6,5
01:37,00 01:37,49 01:51,00 01:51,49 01:44,00 01:44,49 01:41,00 01:41,49 6,0
01:37,50 01:37,99 01:51,50 01:51,99 01:44,50 01:44,99 01:41,50 01:41,99 5,5
01:38,00 01:38,49 01:52,00 01:52,49 01:45,00 01:45,49 01:42,00 01:42,49 5,0
01:38,50 01:38,99 01:52,50 01:52,99 01:45,50 01:45,99 01:42,50 01:42,99 4,5
01:39,00 01:39,49 01:53,00 01:53,49 01:46,00 01:46,49 01:43,00 01:43,49 4,0
01:39,50 01:39,99 01:53,50 01:53,99 01:46,50 01:46,99 01:43,50 01:43,99 3,5
01:40,00 01:40,49 01:54,00 01:54,49 01:47,00 01:47,49 01:44,00 01:44,49 3,0
01:40,50 01:40,99 01:54,50 01:54,99 01:47,50 01:47,99 01:44,50 01:44,99 2,5
01:41,00 01:41,49 01:55,00 01:55,49 01:48,00 01:48,49 01:45,00 01:45,49 2,0
01:41,50 01:41,99 01:55,50 01:55,99 01:48,50 01:48,99 01:45,50 01:45,99 1,5
01:42,00 01:42,49 01:56,00 01:56,49 01:49,00 01:49,49 01:46,00 01:46,49 1,0
01:42,50 01:42,99 01:56,50 01:56,99 01:49,50 01:49,99 01:46,50 01:46,99 0,5

NOT: Tablodaki en düşük derecenin altında yüzen erkek adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

ARTİSTİK CİMNASTİK BRANŞ SINAVI (100 Puan)
Atlama masası ve yer aleti zorunludur, kadınlarda asimetrik paralel veya denge aletinden, erkeklerde paralel veya barfiks aletinden bir tanesi seçime bağlı olarak yapılacaktır.

 

ATLAMA MASASI (Zorunlu): Kadınlar 115 cm, erkekler 125 cm yüksekliğindeki atlama masasından elli aşma (überschlag) yapılacaktır. Atlayışlarda trampolin kullanılır.

 

YER (Zorunlu): Yer serisi 12x12m alan içinde, aşağıda belirtilen hareketler sıra ile yapılacaktır.

 

Kadınlar Erkekler
Makas Makas
Çember Çember
Amut takla Amut takla
Öne veya geriye köprü geçişi Koşarak elli aşma
1/1 burgulu sıçrama 1/1 burgulu sıçrama
Planör duruşu (2 sn) Planör duruşu (2 sn)
Yunus takla Yunus takla
Koşarak kartvil + Flik flak veya salto Koşarak kartvil + Flik flak veya salto

 

ASİMETRİK PARALEL (Kadınlar Seçmeli): Kipe, karın dönüşü, ½ burgulu alt iniş serisi yapılacaktır.

 

DENGE (Kadınlar Seçmeli): Sırasıyla yandan açık bacak çıkış, planör, makas, ½ pivot dönüş, çember ve kartvil ile bitiriş serisi yapılacaktır.

 

PARALEL (Erkekler Seçmeli): Yaprak kipesi, omuz amudu, geriden çift kol çıkış ve ½ burgulu bitiriş serisi yapılacaktır. En az 170 cm yükseklikteki paralelde sıçrama tahtası kullanarak seri yapılır.

 

BARFİKS (Erkekler Seçmeli): Barfikste kipe, karın dönüşü, ½ burgulu bitiriş serisi yapılacaktır. Hareketler kesintisiz olarak birbirine bağlanacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Artistik cimnastik branşı için her alet Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) değerlendirme kurallarına göre yapılır. Kadın-erkek adaylar kendi aralarında sınav olurlar. Hareketlerin değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Sonuç notu her alet için100’er puan üzerinden değerlendirilip 3’e bölünerek hesaplanır.

 

TAEKWONDO BRANŞ SINAVI (100 Puan)

 

Taekwondo branşında sınav 3 ayrı uygulama bölümünden oluşacak olup, ayrıca adayın spor geçmişindeki başarılar bu bölümler için kariyer puanlandırma esası olabilecektir. Spor geçmişini gösteren belgeler ilgili Federasyonca onaylı olmalı ve belgelerin aslı kayıt esnasında diğer evrakla birlikte teslim edilmelidir. Resmi kurumlarca onaylı olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. Ayrıca başvuruda kullanılan belgeler ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Belgelerde oluşabilecek olumsuzluklar neticesinde aday sınavda başarılı olup kayıt yaptırsa dahi kaydı silinecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

1. Aşama: AYAK TEKNİKLERİ (30 Puan)

 • Ayak teknikleri bir partner tarafından tutulan ellik üzerinde uygulanacaktır.
 • Teknikler her iki ayak ile en az üçer defa uygulanacaktır.
 • Uygulanacak teknikler Palding, Tolyo Chagi, Neryo Chagi, Duit Chagi, Pande-Tolyo Chagi teknikleri olup, ayrıca adaydan istenilen kombine ayak teknikleri uygulanacaktır

 

1.      Aşama: POOMSE (30 Puan)

 • Adaya Yook Jang, Chil Jang veya Pal Jang poomselerinden bir tanesi çizdirilecektir.
 • Adaya kendi kuşak durumuna göre komisyon tarafından belirlenen bir Poomse çizdirilecektir.

 

2.      Aşama: KYORUGİ (40 Puan)

 • Aday, sınav komisyonu tarafından belirlenen partneri karşısında vuruşsuz gösteri müsabakası yapacaktır.
 • Müsabakada koruyucu kullanılmayacak ve temas yapılması yasak olacaktır.

 

MİLLİ SPORCULAR; Milli sporcular; Spor Genel Müdürlüğü’nden veya ilgili Federasyonlardan milli oldukları müsabakaların yer ve tarihlerini belirten resmi belge ile müracaat ettikleri takdirde Branş Uygulamalı Yetenek Sınavlarından TAM PUAN 100 (Yüz) almış kabul edilirler.

 

KARİYER PUANI;

 • Son 3 yıl içerisinde POOMSE Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 dereceyi elde edenler, 3. ve daha üzeri Dan derecesine sahip olanlar, ve daha üzeri kademede antrenör belgesine sahip olanlara bu bölümden 1. ve 2. aşamadan TAM PUAN verilecektir.
 • Son 3 yıl içerisinde KYORUGİ Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 dereceyi elde edenler, 3. ve daha üzeri Dan derecesine sahip olanlar, ve daha üzeri kademede antrenör belgesine sahip olanlara bu bölümden 1. ve 3. aşamadan TAM PUAN verilecektir.

 

 

NOT: Taekwondo branşında sınava girecek adaylar Taekwondo elbiseleriyle (dobok) sınava gireceğinden adayların bu elbiseleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

KARATE-DO BRANŞ SINAVI (100 Puan)

Adayın bu spor dalını seçebilmesi için en az “Kahverengi Kuşak” sahibi olduğunu belgeleyen ilgili federasyon onaylı “Kyu/Dan Kimlik Kartı’”nın aslı ve bir fotokopisini kayıt sırasında belgelemesi gereklidir. Karate branşında sınav 3 ayrı uygulama bölümünden oluşacak olup, ayrıca adayın spor geçmişindeki başarılar bu bölümler için kariyer puanlandırma esası olabilecektir. Spor geçmişini gösteren belgeler ilgili Federasyonca onaylı olmalı ve belgelerin aslı kayıt esnasında diğer evraklarla birlikte teslim edilmelidir. Resmi kurumlarca onaylı olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. Ayrıca başvuruda kullanılan belgeler ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Belgelerde oluşabilecek olumsuzluklar neticesinde aday sınavda başarılı olup kayıt yaptırsa dahi kaydı silinecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

1. Aşama: Temel Teknikler (30 Puan)
 • Ayak ve el teknikleri 3’er defa partnersiz ileriye- geriye şeklinde uygulanacaktır.
 • Uygulanacak teknikler:
 1. D. / Mae Geri – Mawashi Geri – Uraken – Gyaku Tsuki
 2. (Z.D./Soto Uke – (Kb.D. / Yoko Empi – Uraken Uchi – (Z.D. / Gyaku Zuki – Gedan Barai)
 3. (K.D. / Uchi Uke – (Z.D. / Kizami Tsuki – Gyaku Tsuki – Mae Empi Uchi
 4. SHIHO EMPİ UCHİ
 5. SHIHO MAE GERİ – GYAKU TSUKİ

 

2. Aşama: Kata (30 Puan)
 • Adaydan;
  • Shotokan, Shito-Ryu, Goju-Ryu stil katalarından birini çizmesi
 • Adaya kendi kuşak durumuna göre komisyon tarafından belirlenen bir kata çizdirilecektir.

 

3. Aşama: Müsabaka (40 Puan)
 • Aday, sınav komisyonu tarafından belirlenen partneri karşısında vuruşsuz gösteri müsabakası yapacaktır.
 • Müsabakada koruyucu kullanılmayacak ve temas yapılması yasak olacaktır.

 

MİLLİ SPORCULAR; Milli sporcular; Spor Genel Müdürlüğü’nden veya ilgili Federasyonlardan milli oldukları müsabakaların yer ve tarihlerini belirten resmi belge ile müracaat ettikleri takdirde Branş Uygulamalı Yetenek Sınavlarından TAM PUAN 100 (Yüz) almış kabul edilirler.

 

KARİYER PUANI;

 • Son 3 yıl içerisinde Türkiye Şampiyonalarında KATA kategorisinde ilk 3 dereceyi elde edenler,
 1. ve daha üzeri Dan derecesine sahip olanlar, 2. ve daha üzeri kademede antrenör belgesine sahip olanlara 1. ve 2. aşamadan TAM PUAN verilecektir.
 • Son 3 yıl içerisinde Türkiye Şampiyonalarında KUMİTE kategorisinde ilk 3 dereceyi elde edenler, 3. ve daha üzeri Dan derecesine sahip olanlar, 2. ve daha üzeri kademede antrenör belgesine sahip olanlara ve 3. aşamadan TAM PUAN verilecektir.

Kurallar: Karate branşında sınava girecek adaylar Karate–Gi ile sınava gireceğinden adayların bu elbiseleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

MASA TENİSİ BRANŞ SINAVI (100 Puan)
 1. Test Sınavı: (100 Puan)

 

 1. Forehand chop(kesme) vuruş: Robot tan veya karşıdan gelen topları masa üzerinden düz vuruş yaparak sırası ile bir çapraz bir paralel tarafa top atma. Çiftler çizgisi belirleyici taraftır. 25 vuruş üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Her isabet 1 puan. Toplam 25 puan. İstenilen tekniğe uygun olmayan vuruşlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 1. Backhand chop(kesme)vuruşu: Robot tan veya karşıdan gelen topları masa üzerinden düz vuruş yaparak sırası ile bir çapraz bir paralel tarafa top atma. Çiftler çizgisi belirleyici taraftır. 25 vuruş üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Her isabet 1 puan. Toplam 25 puan. İstenilen tekniğe uygun olmayan vuruşlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 1. Forehand Spin: Robot tan veya Top besleyiciden gelen topları spin vuruşu ile sırası ile bir çapraz bir paralel tarafa top atma. Çiftler çizgisi belirleyici taraftır. 25 vuruş üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Her isabet 1 puan. Toplam 25 puan. Spin tekniğine uygun olmayan vuruşlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 1. Backhand Spin: Robot tan veya Top besleyiciden gelen topları spin vuruşu  ile sırası ile bir  çapraz bir paralel tarafa top atma. Çiftler çizgisi belirleyici taraftır. 25 vuruş üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Her isabet 1 puan. Toplam 25 puan. Spin tekniğine uygun olmayan vuruşlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

B. Maç Puanı:

100 puan üzerinden yapılan Test puanlarına bakılarak puanı yüksek olan ilk 6 kişi aday numara sırasına göre eşleştirilip 1 set üzerinden maç yaptırılacaktır. Maç puanı 100 üzerinden 60 puandır. Maçlarda yenmek yenilmek değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınav komisyonu gerekli görürse adayları farklı oyuncular ile eşleştirebilir. Maç puanı teknik ve maç becerisi olarak komisyonca belirlenir.

 

AÇIKLAMALAR

Masa tenisi robotu veya Top besleyici partner kullanılarak isabet değerlendirmesi yapılacaktır.

 

MİLLİ SPORCULAR; Milli sporcular; Spor Genel Müdürlüğü’nden veya ilgili federasyonlardan milli oldukları müsabakaların yer ve tarihlerini belirten resmi belge ile müracaat ettikleri takdirde Branş Uygulamalı Yetenek Sınavlarından tam puan 100 (Yüz) almış kabul edilirler.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.