• antrenor34@gmail.com
 • 0533 680 20 48

HABER DETAYI

28 Temmuz 2018 22:49

Kırşehir Ahievran Üniversitesi Besyo Kılavuz 2018

Kırşehir Ahievran Üniversitesi Besyo Kılavuz 2018

Kırşehir Ahievran Üniversitesi Besyo Kılavuz 2018

 

 

 

2018-2019 ÖZEL YETENEK SINAVI USUL VE ESASLARI

 

  İŞLEMLER – SINAVLAR       TARİHLER / SAAT         YER    
                               
          Kayıtlar, 06- 10 Ağustos 2018              
                                           
  Ön Kayıt   (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) BESYO Binası    
    tarihleri arasında her gün (08: 30 -12: 00 ) ve (13: 30    
               
                     
          17: 00 ) saatleri arasında yapılacaktır.              
                         
                       
          11 Ağustos 2018 (Cumartesi) tarihinde sınava BESYO Binası    
                                           
  Sınava Gireceklerin İlanı   girecek adayların ilanı yapılacaktır.            
            BESYO Web Sayfası
                                       
                           
  Özel Yetenek Parkur   Sınav, 13-15 Ağustos 2018         Kırşehir  Ahi Evran
                                 
  (Pazartesi, Salı, Çarşamba) tarihleri arasında /
  Sınavları   Üniversitesi Spor
    (Tam Gün) Sabah 08.00 başlayıp sınav bitimine
          Salonu    
          kadar devam edecektir.            
                       
                         
          Kesin Kayıt, 27-29 Ağustos 2018                
  Asıl Liste Kesin Kayıt   (Pazartesi,  Salı,  Çarşamba)  tarihleri arasında BESYO Binası    
          mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.              
                             
                         
  Listeler       İlan Tarihi       Kayıt Tarihi / Yeri
                                     
                                  31 Ağustos -03 Eylül 2018
  1.Yedek Liste 29 Ağustos 2018 (Çarşamba) / Saat 18.00   (Cuma, Pazartesi) (2 gün)
  (BESYO WEB SAYFASI)   Mesai Saatleri İçerisinde
         
                                  (BESYO BİNASI)    
                                       
                                  04-05 Eylül 2018    
  2.Yedek Liste 03 Eylül 2018 (Pazartesi) / Saat 18.00   (Salı, Çarşamba) (2 gün)
  (BESYO WEB SAYFASI)   Mesai Saatleri İçerisinde
         
                                  (BESYO BİNASI)    
                                       
                                  06-07 Eylül 2018    
  3.Yedek Liste 05 Eylül 2018 (Çarşamba) / Saat 18.00   (Perşembe, Cuma) (2 gün)
  (BESYO WEB SAYFASI)   Mesai Saatleri İçerisinde
         
                                  (BESYO BİNASI)    
                                  10 Eylül 2018    
  4.Yedek Liste (Ad Okuma) 07 Eylül 2018 (Cuma) / Saat 18.00   (Pazartesi) (1 gün)    
  (BESYO WEB SAYFASI)   Saat: 11.00    
             
                                  (BESYO BİNASI)    
                                             

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Kontenjanlar

 

Madde 5- (1) 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için ÖYSP sonucuna göre öğrenci alınacak olan

 

bölümler ile öğrenci kontenjanları Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir.

 

 

Tablo 1: 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ÖYSP ile öğrenci alınacak birim, bölüm ve kontenjanları.

Birimi/Bölümü   Kontenjanı
       
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Genel   Toplam
       
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Kadın 20   55
Erkek 35  
     
       
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Kadın 20   50*
Erkek 30  
     
       
Spor Yöneticiliği Bölümü Kadın 20   55*
Erkek 35  
     
       

*Toplam kontenjanın %10’nu engelli öğrenci adaylara ayrılmıştır.

 

 

Tablo 2: Milli Sporcu Öğrenci Kontenjanlarının Dağılımları

 

Bölümü Kontenjanı
   
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Toplam
   
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 10
   
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 10
   
Spor Yöneticiliği Bölümü 10
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

4

 

Tablo 3:Birim/Bölümler itibariyle başvuru için gerekli asgari YKS (TYT) puanları

 

Birimi/Bölümü   Kontenjanı  
       
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Alan Dışı Alandan (*) Milli
       
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 180 180 150
       
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 150 150 150
       
Spor Yöneticiliği Bölümü 150 150 150
       

 

 

 

Sınav tarihi ve yeri

 

 

Sınav tarihi ve yeri

 

Madde 8- (1) KAEÜ-ÖYS tarihi: Sınavlar; 13-15 Ağustos 2018 (Pazartesi, Salı, Çarşamba)

 

tarihlerinde yapılacaktır.

 

 • KAEÜ-ÖYS yeri: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Bağbaşı Yerleşkesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Salonu.

 

 

adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebileceklerdir.

 

 • Sınavların belirtilen günde bitirilememesi durumunda, takip eden gün içerisinde devam edilecektir.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Sınavın uygulanması

 

Sınav

 

Madde 12- (1) Tüm adaylar koordinasyon sınavına gireceklerdir,

 

 • Tüm adaylar 13 Ağustos 2018 (Pazartesi) tarihinden itibaren randevu saatlerine göre koordinasyon sınavına girmek üzere sınav yerinde hazır bulunacaklar ve sınav listelerindeki sıraya göre sınava alınacaklardır. Sırası geldiğinde sınav yerinde bulunmayan aday kesinlikle sınava alınmayacak ve adayın bu aşamadaki sınav notu 0 (sıfır) kabul edilecektir. Sınava girmeyen adaylar değerlendirilmeye tabi tutulmayacaktır. Koordinasyon parkurundan 0 (sıfır) alan aday elenecektir. (Milli sporcular hariç)

 

 • Koordinasyon parkuru,

 

 1. İstasyon 1: Öne takla (Her türlü olabilir).

 

 1. İstasyon 2: Kendi etrafında 360 derece dönüş (sıçrayarak çift ayakla başlar çift ayakla biter) aksi takdirde 2 sn. ceza puanı alır. Burgu (iki ayakta içeride olmak kaydı ile) belirlenen çember içerisinde başlar ve bu alan içerisinde biter. Alanın dışına çıkan 2 sn ceza puanı alır.

 

 1. İstasyon 3: Bayanlar için 60 cm erkekler için 80 cm yüksekliğindeki ve koşu yönüne paralel olan engelin önce üzerinden sıçrayıp, daha sonra altından geçilip sekiz şeklindeki

 

 

 

 

 

 

7

 

hareketini bitirerek istasyon tamamlanır (Harekete sağ veya soldan başlanabilir). Aday dört hareketten yapmadığı her hareket için 2 sn. ceza puanı alır.

 

 1. İstasyon 4: Kasa içindeki sağlık topları birer-birer diğer kasaya taşınır. Topların taşınmasında belli bir sıra yoktur. Taşınan toplar mutlaka kasaya konulmak zorundadır. Aksi takdirde aday diskalifiye edilir.

 

 1. İstasyon 5: Kasa içinden alınan bir hentbol topu ile yüzü ve vücudu duvara dönük olarak üç atış yapılır, her atışın geçerli olması için yapılan atışın, atış çizgisinden 5 metre uzaklıktaki ve 2 metre yükseklikteki duvarda bulunan çizginin üzerinde olması gerekmektedir. Atış sırasında adayın ayağı çizgiyi geçemez. Ayak çizgiyi tamamen geçerse her atış için 1 sn. ceza puanı verilir. Kaçan top yakalanıp devam edileceği gibi kasadan yeni bir top alınarak da atışlar tamamlanabilir. Ancak, son atışın yapıldığı top kesinlikle kasanın içine konulmalıdır. Kasanın içine girip çıkan top, koyuldu sayılırken; kasanın kenarına çarpıp çıkan top kasaya koyuldu sayılmaz ve kesinlikle yakalanıp kasaya konulmalıdır.

 

 1. İstasyon 6: 40 cm. yüksekliğindeki banktan beş kez çift ayak sıçrama yapılır. (çift ayakla başlar çift ayakla biter) Her eksik sıçrama, tek ayak sıçrama ve el’in değmesi durumunda 2 sn. ceza puanı verilir.

 

Önemli Uyarı: 6. ve 7. İstasyon arasında bulunan ve geçiş yönü belirtilmiş olan koninin geçilmesinde belirtilen yön dışında, koninin solundan geçildiğinde 2 sn. ceza puanı, üstünden geçildiğinde 1 sn. ceza puanı verilir.

 

 1. İstasyon 7: Otomobil lastiklerinin içine tek ayakla basarak koşu. Her bir lastiğin içerisine basmayanlar için bir (1) sn ceza puanı verilir.

 

 1. İstasyon 8: Koşarak slalom geçme. Beş engel arasından slalom hareketi yapılır. 1 slalom atlayana 2 sn ceza puanı verilir, 2 slalom atlayana 4 sn ceza puanı verilir. Daha fazla slalom hareketi atlayan aday diskalifiye olur.

 

 1. İstasyon 9: 3 ve 6, m sprint. Aday 3 ve 6 m sprint koşularında huni etrafını dolaşmak zorundadır. 3m sprint atlayan 5 sn, 6m sprint atlayan 8 sn ceza puanı alır. Her iki kapıyı

 

atlayan aday diskalifiye olur.

 

 • İstasyon atlayan ve bitişte kendi yaptığı yanlış hareketten dolayı zamanı durduramayan adaylar diskalifiye edilir. Diskalifiye edilen adayların sınavın bu aşamasındaki notu 0 (sıfır) olarak kabul edilir.

 

 • Adaylar sınav esnasında yaptıkları eksik veya yanlış hatalardan dolayı hiçbir şekilde uyarılmayacaktır.

 

 • ve 5. fıkra dışında belirtilen konularda karar verme yetkisi sınav komisyonuna aittir (ceza puanı verme, diskalifiye etme veya sınavı tekrarlama gibi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

Sınavın değerlendirilmesi

Puan dağılımı

Madde 13- (1) KAEÜ-ÖYS puanlarının bölümlere göre dağılımı Tablo 2’te verilmiştir.

 

Tablo 3: Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) bölümlere göre dağılımı

 

BÖLÜMLER Koordinasyon YKS (TYT) Toplam
       
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi %40 %60 %100
       
Antrenörlük Eğitimi %60 %40 %100
       
Spor Yöneticiliği %30 %70 %100
       

 

 

 

11

 

Tablo 4: Koordinasyon sınavı puanlama tablosu

 

ERKEKLER BAYANLAR  
         
Derece(Sn) Puanı Derece(Sn)   Puanı
         
…-44.00 100 …-50.50   100
44.015-44.515 95 50.515-51.015   95
44.525-45.025 90 51.025-51.525   90
45.035-45.535 85 51.535-52.035   85
45.545-46.045 80 52.045-52.545   80
46.055-46.555 75 52.555-53.055   75
46.565-47.065 70 53.065-53.565   70
47.075-47.575 65 53.575-54.075   65
47.585-48.085 60 54.085-54.585   60
48.095-48.595 55 54.595-55.095   55
48.605-49.105 50 55.105-55.605   50
49.115-49.615 45 55.615-56.115   45
49.625-50.125 40 56.125-56.625   40
50.135-50.635 35 56.635-57.135   35
50.645-51.145 30 57.145-57.645   30
51.155-51.655 25 57.655-58.155   25
51.665-52.165 20 58.165-58.665   20
52.175-52.675 15 58.675-59.175   15
52.685-53.185 10 59.185-59.685   10
53.195-53.695 5 59.695-60.195   5
53.70-… 0 60.20-…   0

YKS (TYT) puanı

 

 

7

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.