• antrenor34@gmail.com
 • 0533 160 94 14

HABER DETAYI

5 Temmuz 2018 22:24

Karabük Hasan Doğan Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

Karabük Hasan Doğan Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

Karabük Hasan Doğan Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

Karabük Hasan Doğan Üniversitesi Besyo Sınavı 2018
Sınav Tarihi , Ön Kayıt Tarihi, Taban Puanı, Sınav Sistemi, Kontenjan ve Bölümler Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey Burada.

SINAV YÖNERGESİ UYGULAMA ESASLARI VE KONTENJANLAR

2018 – 2019 Eğitim-Öğretim Yılında Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne Özel Yetenek Sınavı ile 50 öğrenci Antrenörlük Eğitimi bölümüne ise 40 öğrenci alınacaktır. Özel Yetenek Sınavı öğrenci kontenjanları dağılımı Tablo 1 de hazırlanmıştır.

Tablo 1: Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı Öğrenci Kontenjanları

Kategori Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Erkek 22
Kadın 18
Milli Sporcu 5
Engelli 5
Toplam 50
Kategori Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Erkek 20
Kadın 15
Milli Sporcu 5
Toplam 40

 

 

Tablo 2: Özel Yetenek Sınavı Öğrenci Alımına İlişkin Önemli Tarihler 

Tarih Açıklama Yer
01 – 07 Ağustos 2018 İnternet Üzerinden Ön Kayıt http://besyo.karabuk.edu.tr
06 –07 Ağustos 2018 Belgelerin Eksiksiz Teslimi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu (Demir Çelik Kampüsü)

08 Ağustos 2018 Koordinasyon

Testi Başlangıcı

Gökşen M. YÜCEL Kapalı Spor

Salonu (Merkez Kampüs)

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir;

 1. C. vatandaşı olmak.
 2. 2018 yılında YKS’ye girmiş olmak ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için en az 210,000 Puan almış
 3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne başvuracak, Liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun adaylar ve milli sporcular için; 2018 – YKS Aşama TYT sınavı puan türünden en az 150,000 puan almak.
 1. Antrenörlük Eğtimi Bölümüne başvuracak adaylar ve milli sporcular için; 2018 YKS I. Aşama TYT sınavı puan türünden en az 180,000 puan
 2. Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)

durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgeleyenlerin en az 100.000 veya daha yüksek puan almış olmak,

 

 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim görmesini engelleyecek herhangi bir sağlık, fiziksel ve/veya bedensel engeli bulunmamak. (Engelli adaylar hariç)

 

 

ÖN KAYIT KOŞULLARI

Adaylar başvurularını ön kayıt tarihlerinde http://besyo.karabuk.edu.tr adresinden İnternet üzerinden gerçekleştireceklerdir. Adaylar sınava girmek istedikleri programı veya programları internet üzerinden yapılan ön kayıt ta belirteceklerdir. 7 Ağustos 2018 günü saat 17:30 da başvuru sistemi kapatılacaktır, ilan edilen ön kayıt tarihleri içerisinde internet üzerinden ön kayıt işlemini tamamlamamış olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden ön kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar gerekli olan evrakları evrak teslim tarihlerinde Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ön kayıt masasına teslim edeceklerdir. Adayların belgelerini eksiksiz olarak kendisi ya da bir yakını tarafından teslim etmeleri gerekmektedir. Eksik evrak ile gelen adayların belgeleri teslim alınmayacaktır. Posta yolu ile başvuru ve kayıt kabul edilmeyecektir.

 

EVRAK TESLİMİNDE İSTENEN BELGELER

 1. 2 adet Ön Kayıt Başvuru Belgesi çıktısı.
 2. YKS – 2018 sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.
 3. Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (Belge teslim sırasında nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi karşılaştırılacaktır)
 4. 2 adet vesikalık fotoğraf: Fotoğraflar 4.5 x 6 cm boyutlarında ve kıyafet yönetmeliğine uygun olmalı, adayın son 6 aylık durumunu göstermelidir.
 5. Sağlık sorunu olmadığına ilişkin beyan belgesi: Bu belge ön kayıt sırasında doldurulacaktır( Engelli adaylarhariç).
 6. Resmi veya Özel Sağlık kuruluşundan alınmış “UYGULAMALI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖZEL YETENEK SINAVINA GİRMESİNDE VE SPOR YAPMASINDA SAKINCA YOKTUR” ifadesi bulunan sağlık raporu (Spor eğitimine mani olabilecek bedensel ve konuşma engellerinden biri veya birkaçı bulunanlar sınava başvuramaz. Kazansalar dahi sınavı iptal edilir). (Engelli kontenjanına başvuracak adaylar hariç)
 7. Engelli adaylar için “engelli sağlık kurulu raporu” aslı veya noter tasdikli fotokopisi( Başvuru tarihinden önce, son bir yıl içinde alınmış olmalı).
 8. Mezun olduğu kurumdan alınan diploma, mezuniyet belgesi veya lise son sınıf öğrencileri ise son sınıfta okuduğuna dair ilgili kurum belgesi (Kesin kayıtta diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ) istenir. Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru yapabileceklerdir.
 9. Milli sporcular için, ilgili spor branşının federasyonundan alınmış millilik belgesinin aslı ve

 

*Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler yanı sıra doğa sporları gibi bazı kamp derslerini içermektedir. Bu nedenle Yüksekokul giriş sınavına başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

 

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ve ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVINDA UYGULANACAK TEST KURALLARI

Koordinasyon Testi

Bitirme zamanının elektronik bir kronometre ile ölçüldüğü 7 farklı istasyondan oluşan bir testtir. Testte sırasıyla öne takla, tam burgu, slalom, engel üzerinden sağlık topu atıp – tutma, duvara top atma, bir bank üzerinden çift ayakla çift yönlü sıçrama ve engel geçme istasyonları yer almaktadır. Bu hareketleri sırası ile yapmayan ve eksik tamamlayan adaylar bu testten değerlendirmeye alınmayacaklardır. İstasyon bütünlüğünü bozacak şekilde hata yapan adaylar ilgili istasyonu kendisi düzeltip tekrar edecektir.

Aday, koordinasyon parkurunun başlangıç çizgisinin 50 cm gerisindeki çıkış çizgisini geçmeyecek şekilde ayağını yerleştirir ve hazır olduğunda teste başlar. Aday başlangıç kapısını geçerek 3 m ilerideki cimnastik minderi üzerinde öne takla atar ve kalkarak ayaklar karşıya parallel bakacak şekilde 360 derece tam burgu döner ve slalom çubukları arasından geçerek Engel Üzerinden Sağlık Topu Atıp – Tutma istasyonuna gelir. Yerdeki kasada bulunan sağlık topunu alarak düzenlenmiş engelin üst direğinin üstünden 2 defa atıp tututuktan sonra sağlık topunu yerdeki kasaya bırakır ve duvara top atma istasyonuna gelir. Yerde kasa  içinde bulunan iki basketbol topundan birisini alarak arka arkaya 3 kez duvara top atar ve tutar. Topu kasaya bıraktıktan sonra çift ayakla çift yönlü sıçrama istasyonuna gelir. Burada bankın her bir yanına sıçrayarak toplam 10 tane çift ayak sıçramayı yaptıktan sonra engel geçme istasyonuna gelir. Bu bölümde yer alan engellerden birincisinin üstünden, ikincisinin altından ve üçüncüsünün üstünden geçer. Bu test bitiş kapısı geçildikten sonra sonlanır.

Öğretmenlik Programı için; Parkuru, 45 saniyenin üzerinde tamamlayan erkek adaylar ve 55 saniyenin üzerinde tamamlayan kadın adaylar başarısız sayılıp değerlendirmeye alınmayacaktır.

Antrenörlük Programı için; Parkuru, 40 saniyenin üzerinde tamamlayan erkek adaylar ve 50 saniyenin üzerinde tamamlayan kadın adaylar başarısız sayılıp değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

Genel Uyarı ve İhlaller:
 • Aday, sınav uygulayıcıları (hakemler) tarafından söylenen “HATA” kelimesini duyduğu anda hata yaptığı istasyondaki hareketi tekrar eder ve tamamladıktan sonra bir sonraki istasyona geçer.
 • Adayın çıkış çizgisinden başlamaması, her bir istasyonda belirtilen kurallara uymaması, elektronik kronometreyi durdurmayacak şekilde kendini yere atarak testi bitirmesi veya isteyerek testi bırakması durumunda hakkını kullandığı kabul edilir ve test zamanı kaydedilmez. Sınav Giriş Kartındaki ilgili bölüme “Geçersiz” ibaresi yazılır.
 • Aday herhangi bir istasyonda hakemlerin uyarılarını dikkate almadan diğer istasyona geçerek parkuru tamamlarsa elenmiş kabul edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Koordinasyon Testi Parkuru

 

A-   Başlangıç Kapısı

 1. Öne Takla
 2. Burgu
 3. Slalom
 4. Engel Üzerinden Sağlık Topu Atıp – tutma
 5. Duvara Top Atıp – Tutma
 6. Çift Ayakla Çift Yönlü Sıçrama
 7. Engel Geçme

B- Bitiş Kapısı

 

 

İstasyon 1: Öne Takla

 

Eller minder üzerine yerleştirilip beden ayaklarla ittirilerek, sırt mindere temas edecek şekilde ayaklar hızla karna çekilerek öne takla tamamlanır.

 

İhlaller/Açıklamalar:
 • Öne taklada vücudun herhangi bir bölgesinin minderin sağından ve/veya solundan dışına taşması veya çıkması halinde adayın hareketi tekrar etmesi
 • Öne taklada eller ve sırt bölgesi mutlaka mindere temas etmelidir. Aksi taktirde adayın hareketi tekrar etmesi

 

İstasyon 2: Tam Burgu

İşaretli alan içerisinde ayak uçları karşıyı gösterecek şekilde 360 derece tam burgu yaparak ayaklar ilk pozisyona gelecek şekilde hareket tamamlanır.

 

İhlaller/Açıklamalar:

 

 • Burgu sağdan veya soldan dönerek yapılabilir.
 • Adayın ayaklarından birisi ya da her ikisi birden işaretli alanın dışına çıkarsa hareket tekrar

 

 

İstasyon 3: Slalom

Aday, çapraz olarak yerleştirilmiş 6 slalom çubuğunun etrafından sırayla slalom yaparak ilerler ve istasyonu tamamlar.

 

İhlaller/Açıklamalar:
 • Eğer herhangi bir slalom çubuğu atlanırsa ve/veya sırayla geçilmezse aday hatayı yaptığı noktaya döndürülür ve hatayı düzeltecek şekilde koşuyu yaparak hatayı yaptığı yerden parkura devam
 • Eğer slalom çubuklarının yeri değişirse, bütünlüğü bozulursa ve/veya devrilirse, aday devrilen slalomu düzelterek parkura hatayı yaptığı yerden

 

 

İstasyon 4: Engel Üzerinden Sağlık Topu Atıp – Tutma

Aday yerdeki kasada bulunan sağlık topunu alarak topu iki defa bu istasyon için hazırlanmış yüksekliği Kadın adaylar için 250, erkek adaylar için 350 cm olan engelin üstünden (üst direğin üstünden) geçirerek tutar, 2

tekrardan sonra sağlık topunu kasaya bırakır ve diğer istasyona geçer.

 

İhlaller/Açıklamalar:
 • Aday Sağlık topunu çift ya da tek elle atabilir
 • Aday harakete istediği yönden başlayabilir.
 • Aday sağlık topunu her defasında engelin üstünden (üst direğin üstünden) geçirmek zorundadır.
 • Aday topu düşürdüğünde yerden alır ve harekete kaldığı yerden devam
 • Haraketi tamamladıktan sonra mutlaka sağlık topu tekrar kasanın içine bırakılmalıdır. Eğer top kasanın dışına çıkarsa aday topu alarak tekrar kasanın içine
 • Haraketi iki tekrar şeklinde tamamlamadıkça aday bir sonraki istasyona geçemez.

 

 

İstasyon 5: Duvara Top Atıp – Tutma

Aday kasanın içinde bulunan iki adet basketbol topundan birini alır. Daha sonra duvara 2,5 metre mesafede yer alan çizginin gerisinde durarak, duvarda alt sınırı 1,85 metre olan çizginin üstünde herhangi bir yere ardı ardına 3 defa topu atıp tutar. Üçüncü tutuşundan sonra topu kasanın içine koyar ve istasyon tamamlanır.

 

İhlaller/Açıklamalar:
 • Aday topu duvara atarken duvardan 2,5 metre uzaklıkta bulunan yerdeki sınır çizgisine basması ya

 

da geçmesi durumunda ardı ardına 3 tam atıp-tutmayı tekrar etmek zorundadır.

 • Aday duvarda alt sınırı 1,85 metre olan çizginin üzerine topu isabet ettiremezse ardı ardına 3 tam atıp- tutmayı tekrar etmek zorundadır.
 • Aday hareketi yaparken topu kaçırırsa, kasada bulunan diğer topu alarak ardı ardına 3 tam atıp- tutmayı tekrar etmek zorundadır. Aday kasadan almış olduğu 2. topu da kaçırırsa, kaçırmış olduğu toplardan birini alarak ardı ardına 3 tam atıp-tutmayı tekrar etmek zorundadır.
 • Top atıp-tutma hareketi tamamladıktan sonra mutlaka en son kullanılan top tekrar kasanın içine bırakılmalıdır. Eğer top kasanın dışına çıkarsa aday topu alarak tekrar kasanın içine

 

İstasyon 6: Çift Ayakla Çift Yönlü Sıçrama

Bank üzerinden yapılan sıçrama ve konmalar çift ayakla olmalıdır. Hakem tarafından sayılan kurallara uygun 10 çift ayak sıçrama ve konma sonrası istasyon tamamlanır.

 

İhlaller/Açıklamalar:
 • Sıçrama ve konma esnasında banka elle temas etmek, oturmak, ayakla basmak ve dayanmak hatalı hareket olarak değerlendirilir ve aday kaldığı yerden devam
 • Her sıçrama ve konmadan sonra iki ayak da yere aynı anda temas etmediği takdirde hakem tarafından kurallara uygun oluncaya kadar sayılarak sıçrama ve konma devam ettirilir. Hakem kurallara uygun yapılmayan sıçramaları saymayacaktır.

 

 

İstasyon 7: Engel Geçme

Aday bu istasyonda 1,5 m’lik mesafelerle yerleştirilmiş ve sırasıyla 60, 80, 60 cm yüksekliğindeki engellerden birincisinin üstünden, ikincisinin altından ve üçüncüsünün üstünden istediği gibi geçer ve bitiş çizgisine koşar. Aday bitiş kapısını geçerek testi bitirir.

 

İhlaller/Açıklamalar:
 • Eğer engellerin yeri değişirse, devrilirse ve/veya bütünlüğü bozulursa, aday devrilen engelleri düzelterek hareketi baştan tekrar

 

Not: Koordinasyon parkuru ayakkabısız yapılmamalıdır. Ayakkabısız parkura katılan adayların başlarına gelebilecek her türlü sakatlık ve hastalık hallerinden yüksekokulumuz sorumlu olmayacakır.

 

 

Milli Sporcular

Adaylar, ilgili federasyon ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğine (Resmi Gazete, Sayı: 27932, 12 Mayıs 2011) uygun olarak düzenlenmiş millilik belgesi ile sınava müracaat edeceklerdir.

Millilik kontenjanı, Tablo 1’de belirtildiği gibi bölümlere dağıtılmıştır. K.K.T.C. uyruklu milli sporcular bu haktan yararlanamazlar.

 • Milli Sporcular Tablo 4’de belirtilen başarı durumlarını belge ile ibraz etmek zorundadırlar.
 • Her aday için Tablo 4’de yer alan durumlardan en yüksek puanı alacağı tek kategori değerlendirmeye alınacaktır.
 • Milli sporcu kontenjanına müracaat edecek adaylar istedikleri takdirde kayıt esnasında belirtmek şartıyla milli olmayan adayların kontenjanlarına da başvuru yapabilecek ve özel yetenek sınavına katılarak diğer adayların değerlendirme yöntemine tabi olabilecektir. Ancak sadece milli sporcu kontenjanına müracaat eden adaylar Özel Yetenek Sınavına katılmayacak olup Tablo 3’de belirtilen puanlarına göre yerleştirmeye esas puanları hesaplanacaktır.
 • Aşağıda isimleri yazılı olan olimpik spor dallarında milli olmuş sporcular Tablo 3’de belirtilen puanlamaya tabi tutulacaklardır, bunların dışında kalan spor dalları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Milli Sporcu Kontenjanına Kabul Edilen Olimpik Branşlar

Su Sporları (Yüzme, atlama, senkronize yüzme, sutopu), Okçuluk, Atletizm, Badminton, Basketbol, Boks, Bisiklet, Futbol, Cimnastik, Hentbol, Judo, Masa Tenisi, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Halter, Güreş

 

Engelli Adaylar

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği Programı için engelli öğrenci kontenjanı 5 tir. Engelli adaylar koordinasyon sınavına girmeyecek olup sportif kariyer puanı hesaplanarak sıralamaları oluşturulacaktır.

 

 

Engelli adaylar;

 • Koordinasyon Parkuru Testinden muaftır.
 • Engelli aday öğrencilerin Tablo 3’e göre belirlenmiş sportif kariyer puanları sıralamaya esas puanlarını oluşturacaktır.

 

Tablo 3. Engelli Sporcu Sportif Kariyer Puan Tablosu

Engelli Sportif Kariyer Puanı
MİLLİLER
A Milli olmak 100
B Milli olmak 95
Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak 95
C Milli olmak 90
Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak 90
Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak 90
Gençler Türkiye rekoru kırmış olmak 90
Büyükler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak 90

 

Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak 90
Genç milli olmak 85
Gençler Türkiye şampiyonasında ilk 3’e girmiş 85
Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak 85
Gençler kategorisinde Balkan Şampiyonasına katılmış olmak 85
Yıldızlar kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak 80
Yıldızlar Türkiye rekoru kırmış olmak 80
Yıldız Milli olmak 80
Yıldızlar kategorisinde Balkan Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak 80
LİGLER ( Ortak )
9-10 yıl ve üzeri aktif lisanslı sporcu olmak 70
7-8 yıl aktif lisanslı sporcu olmak 60
5-6 yıl aktif lisanslı sporcu olmak 50
3-4 yıl aktif lisanslı sporcu olmak 40
1-2 yıl aktif lisanslı sporcu olmak 30

 

Sonuçların İlanı

 • Özel Yetenek Sınavı sonuçları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun onayından sonra belirlenen bir tarihte açıklanır.
 • Özel Yetenek Sınav Sonuçları her iki bölüm ayrı ayrı puanlanarak öğretmenlik ve antrenörlük adı altında ayrı iki liste halinde yayımlanacaktır.

 

 • Özel Yetenek Sınav sonuçları Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun web adresi olan http://besyo.karabuk.edu.tr/ adresinden duyurulur. Adaylara ayrıca şahsen bir duyuru yapılmaz.

 

Kesin Kayıtlar

Asıl listeye giren adayların Kesin Kayıtları belirlenip duyurulacak olan tarihte mesai saati bitimine (saat 17:30’a) kadar yapılacaktır.

 • Özel yetenek sınavı sonunda, yerleştirme puanı (YP) olarak en yüksek puanı alan adaydan başlayarak sıralama yapılacaktır.
 • Zamanında kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkından feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde

kayıt hakkı talep edemez.

 • Kesin kayıt hakkı olduğu halde kayıt yaptırmayan asil listedeki adayların yerine; Sıralı yedekler listelerindeki puan sıralamasına (Kadın – erkek) göre, daha sonra açıklanacak olan asil adayların kesin kayıt tarihlerinin son günü saat 18:30’da “Yedek Kayıt Listesi” Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun web adresi olan http://besyo.karabuk.edu.tr/ adresinden

 Adaylara ayrıca şahsen bir duyuru yapılmaz.

 • Özel yetenek sınavı sonucunda özel yetenek sınav kılavuzu Tablo 1’de belirtilen milli kontenjanının dolmaması durumunda boş kalan kontenjan kadın ve erkek yedek aday listelerinin ilk sıralarından bir kadın bir erkek olmak üzere ardışık şekilde tamamlanır.
 • Özel yetenek sınavı sonucunda özel yetenek sınav kılavuzu Tablo 1’de belirtilen engelli aday kontenjanının dolmaması durumunda boş kalan kontenjan milli aday listesinden tamamladır. Bu listeden tamamlanamadığı taktirde kadın ve erkek yedek aday listelerinin ilk sıralarından bir kadın bir erkek olmak üzere ardışık şekilde tamamlanır.
 • Özel yetenek sınavı sonucunda; özel yetenek sınav kılavuzu Tablo 1’de belirtilen kadın ve erkek

 

(genel) kontenjanının dolmaması durumunda boş kalan kontenjan, milli sporcu yedek aday listesinin ilk sıralarından başlayarak tamamlanır.

 • İlan edilen yedek adaylara, daha sonra açıklanacak olan asil adayların kesin kayıt

tarihlerinden sonra başlamak üzere üç (3) gün kayıt süresi tanınacaktır. Bu süre üçüncü günün mesai bitiminde (saat 17:30’da) sona erecektir.

Kesin kayıt olma hakkı doğmuş yedeklerin kayıt işlemleri ilan edilen tarihte yapılır.

Kayıt yaptırmak isteyen yedek adayların tüm evrakı ile Fakültede hazır bulunmaları gerekir. Bu sırada kesin kayıt için gerekli belgeleri teslim ederek kayıtlarını yaptırmayan yedekler kayıt hakkından feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemezler. Kayıt hakkını kullanmayan adayın yerine başarı listesinde bir alt sırada bulunan adaya hak tanınır. Bu işlem kontenjan tamamlanana kadar tekrarlanır.

 

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler

 

 1. YKS sonuç belgesi,
 2. Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi,
 3. C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanının aslı, fotokopisi ve 2 adet onaylı sureti
 4. İkametgâh belgesi,
 5. Askerlik çağına gelmiş erkek öğrenciler için herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumuna kayıt olmasında sakınca olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınmış “Askerlik İlişiksiz Belgesi”,
 6. Onaltı (16) adet 4 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ve kılık kıyafet yönetmeliğine uygun),
 7. Heyet Raporu (“Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine Kayıt Yaptırmasında Sağlık Açısından Herhangi Bir Sakınca Bulunmamaktadır” ibaresi bulunan tam teşekküllü hastanelerden alınmış heyet raporu). (Engelliler Hariç

 

 

Önemli Not:

Giriş şartlarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge veya belgeler ile kaydını yaptırmış olanların bu durumları, eğitim–öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

 

Tablo 4: Milli Sporcu Puan Tablosu

 

 

Sıra

 

Özellik

 

İstenilen Belgeler

 

Puan

 

1

Milli Sporcular (A Sınıfı) İlk üç derece *  

100

 

2

Milli Sporcular (A Sınıfı) Katılma  

*

 

95

 

3

Milli Sporcular (B Sınıfı) Birinci  

*

 

90

 

 

4

Milli Sporcular (B Sınıfı) İkinci  

*

 

85

 

5

Milli Sporcular (B Sınıfı) Üçüncü  

*

 

80

 

6

Milli Sporcular (B Sınıfı) Katılma  

*

 

75

 

7

Milli Sporcular (C Sınıfı) Birinci  

*

 

70

 

8

Milli Sporcular (C Sınıfı) İkinci  

*

 

65

 

9

Milli Sporcular (C Sınıfı) Üçüncü  

*

 

60

 

10

Milli Sporcular (C Sınıfı) Katılma  

*

 

55

 

* Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğine uygun olimpik spor branşlarında ilgili Federasyondan alınan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmış, katıldıkları yarışma türüne göre A, B ve C sınıfı milli sporcu belgesine sahip olmak.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.