• antrenor34@gmail.com
 • 0533 680 20 48

HABER DETAYI

17 Temmuz 2018 20:44

Giresun Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

Giresun Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

 

Giresun Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

 

 


 1. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

 

Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından  01-06  Ağustos  2018  tarihleri arasında

Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesindeki Spor Bilimleri Fakültesi Binasında 09.00-

17.00 saatleri arasında yapılacaktır

Tablo 1. Özel Yetenek Sınavı ile ilgili ÖNEMLİ TARİHLER.

 

A Ş A M A L A R T A R İ H L E R
Sınav Tarihlerinin İlanı 16 Temmuz 2018
YKS sonuçlarının açıklanması 31 Temmuz 2018
Sınav Başvuruları 01-06 Ağustos 2018 (Cumartesi ve Pazar dahil)
Yetenek Sınavı Tarihi 08-10 Ağustos 2018 tarihleri arası
Sınav Yeri Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Ondokuz Eylül Spor Salonu

Sınav Sonuçların İlanı 13 Ağustos 2018
Kesin Kayıt Tarihleri
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ASİL 27 Ağustos 2018 Pazartesi, Saat 09.00-17.00
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği YEDEK 28 Ağustos 2018 Salı, Saat 09.00-17.00
Antrenörlük I. Öğretim ASİL 29 Ağustos 2018 Çarşamba, Saat 09.00-17.00
Antrenörlük I. Öğretim YEDEK 31 Ağustos 2018 Cuma, Saat 09.00-17.00
Antrenörlük II. Öğretim (GECE) ASİL 03 Eylül 2018 Pazartesi, Saat 09.00-17.00
Antrenörlük II. Öğretim (GECE) YEDEK 04 Eylül 2018 Salı, Saat 09.00-17.00
 

 

 

 

İLETİŞİM

 

Giresun Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Güre Mevkii Merkez /GİRESUN

 

Tlf      :  0454 310 14 26

Faks :  0454 310 14 27

http://sporbilimleri.giresun.edu.tr

 

 

2.  DEĞERLENDİRME

 • Birinci Aşama (Eleme): Engelli adaylar hariç Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünü tercih eden erkek ve kadın adaylar için ayrı ayrı beceri- koordinasyon testi dereceleri (saniye) en düşük olandan en büyük olana doğru sıralanır. Genel sıralamada ilk % 50’ye giremeyenler elenir. Koordinasyon parkurundan sıfır (0) çekenler veya diskalifiye olanlar sıralamaya dahil edilmez. Erkek ve kadınlarda ilk % 50’liye giren adayların Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksekten başlayarak bu bölümü tercih edenler kontenjan sayısınca yerleştirilir.

 

İkinci Aşama: Engelli adaylar ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne yerleştirilen adaylar hariç Antrenörlük Eğitimi I. Öğretim Programını tercih eden erkek ve kadın adaylar için ayrı ayrı beceri-koordinasyon testi dereceleri (saniye) en düşük olandan en büyük olana doğru sıralanır. Bu sıralamada ilk % 50’ye giremeyenler elenir. Koordinasyon parkurundan sıfır (0) çekenler veya diskalifiye olanlar sıralamaya dahil edilmez. Erkek ve kadınlarda ilk % 50’liye giren adayların Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksekten başlayarak sırasıyla Antrenörlük Eğitimi I. Öğretim Programını tercih edenler kontenjan sayısınca yerleştirilir.

Üçüncü Aşama: Engelli adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi I. Öğretim (gündüz) programlarına yerleştirilen adaylar hariç Antrenörlük Eğitimi II. Öğretim (gece) Programını tercih eden erkek ve kadın adaylar için ayrı ayrı beceri-koordinasyon testi dereceleri (saniye) en düşük olandan en büyük olana doğru sıralanır. Bu sıralamada ilk % 50’ye giremeyenler elenir. Koordinasyon parkurundan sıfır (0) çekenler veya diskalifiye olanlar sıralamaya dahil edilmez. Erkek ve kadınlarda ilk % 50’liye giren adayların Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksekten başlayarak sırasıyla Antrenörlük Eğitimi II. Öğretim Programını tercih edenler kontenjan sayısınca yerleştirilir.

 • Sınav sonunda Yerleştirme Puanı eşit olan adaylardan Beceri- Koordinasyon parkurunu daha kısa sürede tamamlayan aday tercih edilir. Yine eşitlik söz konusu ise YKS puanı daha yüksek olan adaylar ilgili kontenjanlara yerleştirilir. Buna rağmen eşitlik söz konusu ise, adayın OBP puanına göre en yüksek puanı olan aday tercih
 • Hem Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde hem de Antrenörlük Eğitimi I. ve II. Öğretim Programlarında kadınların kontenjanları dolmadığında boş kalan kontenjanlar erkeklere aktarılır. Engelli kontenjanları cinsiyet gözetilmeden kullanılır. Adaylar, kendi içindeki puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlanarak yerleştirilir. Bu kontenjanlar dolmadığında öncelikle ilgili programların normal aday kontenjanlarına aktarılır.
 • Her kontenjan grubu için asil ve yedek aday listeleri ile kesin kayıt hakkı kazananlara ilişkin listeler, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı onayından sonra Spor Bilimleri Fakültesinin resmi web sitesinden ilan

 

3.  ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrencilerin dağılımı aşağıda Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. BESYO Bölümlerine Alınacak Öğrencilerin Dağılımı.

NORMAL KONTENJANLAR Erkek Kadın Toplam
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 30 30 60
Antrenörlük Eğitimi I. Öğretim (gündüz) 27 27 54
Antrenörlük Eğitimi II. Öğretim (gece) 18 18 36
ENGELLİLER KONTENJANLARI
Antrenörlük Eğitimi I. Öğretim (gündüz) 6* 6*
Antrenörlük Eğitimi II. Öğretim (gece) 4* 4*
TOPLAM 160

*Engellilerde Cinsiyet ayrımı yoktur. Engelli kontenjanlar dolmadığında erkek ve kadınlara eşit sayıda kontenjanlar kadınlara öncelik verilmek kaydı ile aktarılır.

 

 

4.  SINAVIN GENEL KURALLARI

 

 

 • Adayların Özel Yetenek Sınav derecelerine ilişkin itirazları (koordinasyon testi), ilgili sınavın kontrol listesinin ilanını takiben en geç 24 saat içerisinde yapılmalıdır. Sınav yürütme kurulunun gerekli incelemesinden sonra kesin sonuç listesi ilan edilir. İtiraz eden adayların sınav sonuçlarının incelenmesi için yazılı müracaatları ile 100 TL ücret yatırmaları gerekmektedir. Adayın itirazının kabulü halinde yatırılan ücret iade
 • Her aday ilan edilen grupta ve kendi sırasında sınava girmek zorundadır. Belirtilen tarih, yer ve saatte hazır bulunmayanlar sınava girme haklarını kaybetmiş olur.

 

5.  SINAV BECERİ-KOORDİNASYON PARKURU 9.1.Beceri Koordinasyon Parkuru

Kasalardaki topu değiştirme, hentbol atış, Basketbol atış, futbol ayak vuruşu temel becerileri ile çeviklik, hareketlilik, reaksiyon süresi, yön değiştirme ve denge gibi temel motor becerilerin ve doğru karar verme yeteneğinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Aday 1, 2, 3, 4 ve 5’inci İstasyonların herhangi birinde başarılı olmadığı halde kendisine verilen hakkı kullanmaya teşebbüs etmeden  diğer istasyona geçerse, sınavda başarısız sayılır. Başarılı olduğunda elde ettiği derece ÖYSP puan hesaplamasında kullanılır.

Seçme ve eleme niteliğindeki Beceri Koordinasyon Testi parkuru aşağıda belirtilen 5 istasyondan oluşmaktadır.

1.   İstasyon (YER CİMNASTİK),

 

 1. İstasyon (SAĞLIK TOPU TAŞIMA-ÇEVİKLİK)
 2. İstasyon (HENTBOL YÜKSEK ATIŞ)
 3. İstasyon (BASKETBOL SIÇRAYARAK ATIŞ)
 4. İstasyon (FUTBOL AYAKLA VURUŞ)

 

Seçme ve eleme niteliğindeki Beceri Koordinasyon Testi Sınavı, aşağıda açıklanmıştır.

 1. İstasyon (YER CİMNASTİĞİ): Bu istasyonda temel cimnastik becerilerinin ölçülmesi hedeflenmektedir. Amut-düz taklayı takiben yarım burgudan sonra geriye erişme ve çember hareketlerinden oluşan serinin tamamlanmasından sonra adayların performans süresi fotosel kronometreler ile ölçülmeye başlanacaktır. Adayın her hareketteki başarısı 100 üzerinden 50 puanının altına düştüğünde 4 sn’lik ceza alır. Cimnastik serisinin 3 hareketinin her birini 50 puanın altında yapan aday, toplam 12 sn ceza alır (3 hareket (amut+takla, geriye erişme ve çember) x 4 sn = 12 sn). Bu zaman koordinasyon testinin süresine eklenir. Tüm hareketlerden tam puan (100) alan adayın koordinasyon süresinden 5 saniye düşülür.
 2. İstasyon (SAĞLIK TOPU TAŞIMA-ÇEVİKLİK): Cimnastik serisinden sonra 5 saniye içerisinde aday öndeki ayağı start çizgisini geçmeyecek şekilde hareketsiz yüksek çıkış pozisyonunda görevli öğretim elemanının “ÇIK” komutu ile fotosel kapısından geçer. Bu testte karşılıklı iki ayrı kasa içerisindeki iki farklı renkteki her bir kasada 2 olmak üzere toplam dört (4) sağlık topunun yerleri değiştirilir. Yani bir

 

kasadaki aynı renkteki sağlık topları diğer kasaya taşınır. Aday sağlık topu taşıma işlemine istediği taraftan başlayabilir. İki kasa arasında 10 metre mesafe vardır ve her bir kasanın içinde 2’şer sağlık topu bulunur. Hatalar: Sağlık toplarının kasaya bırakılıp alınması sırasında top kasanın dışına kaçarsa mutlaka getirilip kasanın içerisine konulması gerekir. Aday, aynı renkteki sağlık toplarını aynı kasaya taşıyana kadar uyarılır. Bu istasyonu doğru şekilde tamamlamayan aday diğer istasyona geçemez. Uyarılara rağmen bu istasyonu tamamlamadan geçen adaylar sınavdan diskalifiye edilir.

 1. İstasyon (HENTBOL): Aday kasa içerisinde duran toplardan birini alır ve çizginin üzerinde, bir ayağı çizgide belirli bölümleri file ile kapatılmış hentbol kalesine dayanma adımlı temel atış (yüksek) yapar. Sonra kasadan ikinci topu alarak kaleye dayanma adımlı temel atış yapar. İlk iki top sağ el ile, son iki top sol el ile kaleye atılacaktır. Sağ el ile 2 ve sol el ile 2 atış yapılmadığı durumunda aday kasadan yeni bir top alarak hareket serisini doğru el ile tamamlayacaktır. Gülle atar gibi veya sadece dirsek eklemi kullanılarak yapılan atışlar geçerli değildir. İsabet ettiremediği her şut için 3 (üç) sn ceza alır. Toplam isabetsiz dört şutta 12 sn ceza alacaktır. Tüm atışlarda isabet sağlandığında adayın koordinasyon süresinden 5 saniye düşülür.
 2. İstasyon (BASKETBOL): Aday serbest atış çizgisinden kasadaki 4 basketbol topunu kullanarak toplam 4 sıçrayarak atış yapacaktır. Aday her başarısız atıştan sonra kullanılan topu, top arabasına koymak koşulu ile toplam 4 topu kullanmak zorundadır. Aday başarılı atışlarında kullandığı topu, top arabasına koymak zorunda değildir. Adayın isabet sağlayamadığı her atış için 3 (üç) saniye koordinasyon testi süresine eklenir. Aday 4 atıştan hiçbirini isabet ettiremediğinde 12, bir tanesini isabet ettirdiğinde 9 saniye ceza alacaktır. İkisini isabet ettiremediğinde 6 (altı) ve 1’ini isabet ettiremediğinde 3 (üç) saniye ceza alır. Tüm atışlarda isabet sağlandığında adayın koordinasyon süresinden 5 saniye düşülür.
 3. İstasyon (FUTBOL): Aday, belirli bölümleri file ile kapatılmış kaleye duran toplar ile 4 (dört) şut atar. İlk iki topa sağ ayak ile son iki topa sol ayak ile vuruş yapılacaktır. Sağ ayak ile 2 ve sol ayak ile 2 vuruş yapılmadığı durumunda aday kasadan yeni bir top alarak hareket serisini doğru ayak ile tamamlayacaktır. İsabet ettiremediği her şut için 3 (üç) saniye ceza alır. Toplam isabetsiz dört şutta 12 sn ceza alacaktır. Tüm atışlarda isabet sağlandığında adayın koordinasyon süresinden 5 saniye düşülür.

 

 1. BİTİŞ: Aday 5 istasyonu tamamladıktan sonra 5 metre gerideki huninin etrafından koşarak dolanır ve bitiş çizgisindeki fotosellerden dikey pozisyonda koşarak geçer ve koordinasyon parkurunu tamamlar. Bitişte aday kendisini yere atarak parkuru tamamlar ise, koordinasyon testini bitirme süresine 5 saniye eklenir. Aday fotosellerin arasından geçmediğinde geriye döndürülerek fotosellerin arasından geçmesi sağlanır. Talimatlara uymayan adaylar sınavdan diskalifiye

10.    ENGELLİ SINAVI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Özel yetenek sınavına başvuracak olan engelli aday öğrenciler [bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)];

Özel yetenek sınavına başvuruda bulunacak engelli adayların paralimpik sporlarda 2013 ile 2017 (2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 dahil) yılları arasına ait sporcu lisansı (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince Spor Genel Müdürlüğü Lisans sisteminden çıktı alınmalıdır. Örneğin; 2016-2017 sezonu bir yıl vize sayılır.) olan engelli adaylar için, en az iki (2) müsabakaya veya yarışmaya katıldıklarına ilişkin ilgili kurumdan (Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu kurumların İl/İlçe Müdürlüklerinden /temsilciliklerinden) verilen resmi katılım belgesine (müsabaka listesi, müsabaka cetveli, müsabaka raporu, sonuç belgesi) sahip olmaları gereklidir. Bu koşulu yerine getirmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ayrıca,    Engelli   Kamu    Personel   Seçme    Sınavı    ve    Engellilerin   Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4/ç maddesinde: “Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyen engelli” sınav yürütme komisyonunun oluru ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü için başvurabilirler. Adaylar Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranını son altı ayda (6)

Üniversitelerin    Adli    Tıp     Anabilim    Dalı    Başkanlığından    veya     diğer    kamu hastanelerinden kurul raporu ile belgelemek zorundadırlar.

Engelli adayların Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanırken kullanılan Özel Yetenek Sınavı Puanın (ÖYSP) hesaplanmasında, engel düzey değerlendirme puanı

 

% 50 ve koordinasyon parkuru % 50 ağırlıklı olarak hesaplanacaktır. Sınava başvuru yapan engellilerinin engel türleri dikkate alınarak beceri-koordinasyon parkurunun istasyonlarının kullanılmasına Sınav Yürütme Kurulu karar verecektir. Engelli adayların koordinasyon parkurunun hangi istasyonlarından sorumlu tutulacağı başvuran adayların ortak özellikleri dikkate alınarak ilan edilecektir.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.