• antrenor34@gmail.com
 • 0533 680 20 48

HABER DETAYI

5 Temmuz 2018 16:49

Erzurum Atatürk Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

Erzurum Atatürk Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

Erzurum Atatürk Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

Erzurum Atatürk Üniversitesi Besyo Sınavı 2018
Sınav Tarihi , Ön Kayıt Tarihi, Taban Puanı, Sınav Sistemi, Kontenjan ve Bölümler Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey Burada.

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Spor Yöneticiliği Bölümü Rekreasyon Bölümü

 

 

Madde 6: Online Kayıt

 

 1. Başvurular http://www.ozelyetenek.com.tr/ web sayfası üzerinden online kayıt yoluyla belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.
 2. Adayların online kayıt esnasında biyometrik fotoğraf kullanmaları zorunludur. (Yeni nüfus cüzdanı veya pasaport için istenilen, beyaz fonda ve desensiz olmalıdır).
 3. Adaylar programlarda ilân edilen spor branşlarından sadece bir tanesinden başvuru yapabilir.
 4. Adaylar; Spor Bilimleri Fakültesinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Örgün Öğretim ve İkinci Öğretim), Rekreasyon Bölümü (Örgün Öğretim ve İkinci Öğretim) ve Spor Yöneticiliği Bölümü (Örgün Öğretim ve İkinci Öğretim) programlarında belirlenmiş branş ve kontenjanlara başvurabilirler.

 

4

 

 1. Her aday programlarda belirtilen branş ve cinsiyet kontenjanını gösteren tabloları da göz önünde bulundurarak kendi öncelik sırasına göre bölüm tercih veya tercihlerini
 2. Web üzerinden online olarak başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonunda alacakları ve kendilerine ait ıslak imzalı başvuru formunu ve ekinde istenen tüm belgeleri belirtilen tarihte mesai bitimine kadar Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Spor Bilimleri Fakültesi Kayıt Ofisine şahsen veya resmi vekili yoluyla teslim edeceklerdir.
 3. Online kayıt işlemlerinde doğabilecek aksama vb. durumlarda kayıtlar, belirtilen Ön Kayıt ve Evrak Teslimi süresinde, Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Spor Bilimleri Fakültesi Kayıt Ofisinde yapılacaktır.

h)   Aday Online Kayıt süresince, bölüm tercihlerinde değişiklik yapabilir fakat branş

 değişikliği yapamaz. Ön kayıt ve evrak tesliminden sonra bölüm tercihinde de

 değişiklik yapılmaz.

 

 

Madde 7: Ön Kayıt ve Evrak Teslimi

 

 • Ön Kayıt için Gerekli Evraklar:

 

 1. Aday Başvuru Formu (online kayıt sisteminden çıktısı alınmış ve adayın kendisi tarafından imzalanmış).
 2. Resmi veya özel sağlık kuruluşundan alınmış “Uygulamalı Beden Eğitimi ve Spor Özel

 Yetenek Sınavına Girmesinde ve Spor Yapmasında Sakınca Yoktur” ifadesi bulunan sağlık raporu. (Bedensel, işitme, görme, konuşma vb. engellerinden biri veya birkaçı bulunanlar engelli aday kontenjanı dışındaki branş ve kontenjanlara başvuramaz).

 1. Milli sporcu kontenjana başvuran adayların, 01 Ocak 2010 tarihi ve sonrasında milli olduğuna dair ilgili resmi kurumdan alınmış; A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı millilik belgesinin aslı ile evrak teslim tarihinde başvuruda bulunmaları zorunludur. KKTC ve Yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir.
 2. Engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri gerekmektedir.
 3. Milli adaylar hariç, Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Örgün Öğretim ve İkinci Öğretim) Programlarına başvuru yapacak adayların; sınava başvuracağı branşta son 5 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı spor yapmış olduklarını ilgili kuruluşlardan maç kâğıdı, lisans vb. belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 • Evrak Teslimi

 

 1. Ön Kayıt ve Evrak teslim belirtilen tarihlerde Atatürk Üniversitesi yerleşkesi, Spor Bilimleri Fakültesi Kayıt Ofisinde mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Evrak teslim ve kayıt onayına adayın kendisi veya noterden resmi vekâlet verdiği kişi (vekâletnamenin aslı ile) gelmek zorundadır. Belirtilen tarih ve saatler arasında gelmeyen adayların Online kayıtları geçersiz sayılacak ve başvuruları kabul
 2. Adaylar “Aday Başvuru Formu” nu ve yukarıda belirtilen diğer belgeleri Spor Bilimleri Fakültesi Binası kayıt bürosuna getirerek “Sınava Giriş Belgesi” teslim alacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Madde 8: Sınavla İlgili Tarihler Tablo. 1. Sınavla İlgili Tarihler

Başlangıç Bitiş Açıklamalar
 

 

Online Kayıt

 

 

01 Ağustos 2018

 

 

05 Ağustos 2018

Tüm adaylar http://www.ozelyetenek.com.tr/ web adresi üzerinden online kayıt işlemlerini yaparlar. Aday bilgilerini Ön Kayıt ve Evrak Teslimine kadar

güncelleyebilir.

 

Ön Kayıt ve Evrak Teslimi

 

 

06 Ağustos 2018

 

 

07 Ağustos 2018

Adaylar gerekli olan belgeleri Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Binası Kayıt Bürosuna

09.00-17.00 saatleri arasında teslim ederler.

Engelli Adaylar

Ön Kayıt ve Evrak Teslimi

 

08 Ağustos 2018

 

Saat 08.30 -12.00

Saatleri arasında

 

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Binası Kayıt Bürosu

Yetenek Sınav Tarihi ve Yerleri
Futbol Boks Karate

Taekwondo

 

09 Ağustos 2018

Atatürk Üniversitesi Futbol Sahası Atatürk Üniversitesi Spor Salonu Atatürk Üniversitesi Spor Salonu

Atatürk Üniversitesi Spor Salonu

Futbol

A. Cimnastik Voleybol

 

10 Ağustos 2018

Atatürk Üniversitesi Futbol Sahası

Atatürk Üniversitesi Spor Salonu Atatürk Üniversitesi Spor Salonu

Atletizm

Basketbol

11 Ağustos 2018 Atatürk Üniversitesi Atletizm Sahası

Atatürk Üniversitesi Spor Salonu

Buz Hokeyi Hentbol Güreş

Yüzme

 

12 Ağustos 2018

Buz Hokeyi 3000’lik Salon Atatürk Üniversitesi Spor Salonu Atatürk Üniversitesi Spor Salonu

GHSİM Yüzme Tesisi

Engelli Aday

Sınavı

13 Ağustos 2018 Atatürk Üniversitesi Spor Salonu
Beceri Koordinasyon

Parkur Sınavı

 

14 Ağustos 2018

 

Atatürk Üniversitesi Spor Salonu

 

 

 

Madde 9: (1) Sınava Giriş ve İtiraz

 

 1. Sınavlar AD veya SOYAD alfabetik sıralamasına göre yapılacaktır.
 2. Adaylar, sınav programında ilân edilen gün, saat 08.00’da sınav yerinde hazır bulunacaklardır.
 3. Özel Yetenek Sınavında adaylar Fakültemiz tarafından belirlenmiş, üzerinde aday numarası basılı olan kıyafetler ile sınava
 4. Fotoğraflı kimlik belgesi ile sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmazlar (Soğuk damgası bulunmayan, belirgin olmayan ve özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya da fotoğrafı adaya benzemeyen kimliklerle gelen aday sınava alınmaz).

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 1. Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce (2. Aşama Beceri Koordinasyon sınavını başarıyla tamamlamış adaylar temel alınarak) ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

Bu durumda her adayın bir ÖYSP – Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

 

 1. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır (2018-YKS Kılavuzu 6. Madde).

 

 1. Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.

 

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )

 

 1. Aday diğer alanlardan geliyorsa

 

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )

 

Madde 12: Yerleştirme Esasları ve Aşamaları

 

 1. Adayın; Spor branşı kontenjanlarına yerleştirilmesinde esas olacak Yerleştirme Puanı’nın (YP) hesaplanarak en yüksek puanlı adaydan başlayarak tercihlerine göre yerleştirilir. Adayların Yerleştirme Puanının (YP) aynı olması durumunda sırasıyla; 1. Aşama (branş) puanı, 2. Aşama (beceri koordinasyon parkuru) puanı, TYT-P Puanı, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)’na bakılır.
 2. Boş kontenjan oluştuğu durumda, branş tercihi ve cinsiyet ayırımına bakılmaksızın, Yerleştirme Puanı (YP) yüksek olan adaydan başlayarak Milli Yedek Listesi ve Diğer Branşlar Genel Yedek Listesi oluşturulur.
  • Milli Yedek Listesi’nden, boş kalan kontenjanlara Yerleştirme Puanı (YP) yüksek olan adaydan başlayarak yerleştirilirler.
  • Kontenjan yine dolmamışsa, Diğer Branşlar Genel Yedek Listesi’nden Yerleştirme Puanı (YP) yüksek olan adaydan başlayarak yerleştirilirler.

 

 

8

 

A.        Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

 

Madde 13: (1) Özel Yetenek Sınavıyla ilgili açıklama ve duyurular, Atatürk Üniversitesi Özel Yetenek Sınav Bilgi Sistemi sayfasından (http://www.ozelyetenek.com.tr/) yapılacaktır. Sınav sonuçları sınav bitimini takiben 3 işgünü içerisinde ilan edilecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir bunun dışında hiçbir duyuru geçerli değildir.

 

 

Madde 14: Kesin Kayıtlar ve Yedekten Yerleştirme

 

 1. Asıl listeden kazanan adayların; kesin kayıtları, Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirtilecek tarihlerde yapılacaktır. Belirtilen tarih içerisinde kayıt yaptırmayan adayların (sağlık raporu dâhil) hiçbir mazereti kabul edilmeyecektir.
 2. Asıl listeden kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listede yer alan (milli yedek listesi ve genel yedek listesi) adayların belirtilecek tarihlerde dilekçe ile bizzat Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuru yapmaları gerekmektedir. Dilekçe ile başvurusunu yapmış yedek adayların yerleştirilmesi madde 12/b bendinde belirtilen aşama takip edilerek yapılır.

 

 

Madde 15: Sorumluluk

 

 • Özel Yetenek Sınavında; adayların yaralanmasından, sakatlanmasından ve herhangi bir özel eşyaya gelebilecek zarardan sınav jürileri ve diğer görevliler sorumlu
 • Adaylar, sınav esnasında kendi hataları sebebiyle oluşacak zararlara ilişkin hukuki yola başvurmayacaklarını kabul

 

 

J.                              İlan Edilen Branş ve Kontenjanlar

 

 

Tablo 2: Spor Bilimleri Fakültesi Genel Öğrenci Kontenjan Dağılımı;

 

 

Bölüm Kodu

 

Bölüm

 

Kadın

 

Erkek

 

Toplam

 

A1

 

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Örgün Öğretim)

 

16

 

24

 

40

 

A2

 

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü (İkinci Öğretim)

 

16

 

24

 

40

 

BEÖ

 

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 

15

 

25

 

40

 

R1

 

Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü (Örgün Öğretim)

 

18

 

22

 

40

 

R2

 

Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü (İkinci Öğretim)

 

18

 

22

 

40

 

Y1

 

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği Bölümü (Örgün Öğretim)

 

20

 

20

 

40

 

Y2

 

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği Bölümü (İkinci Öğretim)

 

20

 

20

 

40

Genel Toplam 123 157 280

 

 

Tablo 3. Programlar ve Tercihler İçin Başvuru Örneği;

 

 

BÖLÜM

 

Kod

Tercih

Sırası

Branş

Kodu

 

Branş

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Örgün Öğretim) A1 6  

 

 

 

3

 

 

 

 

Basketbol

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (İkinci Öğretim) A2 1
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (Örgün Öğretim) BEÖ 5
Spor Yöneticiliği Bölümü (Örgün Öğretim) Y1 3
Spor Yöneticiliği Bölümü (İkinci Öğretim) Y2 2
Rekreasyon Eğitimi Bölümü (Örgün Öğretim) R1 4
Rekreasyon Eğitimi Bölümü (İkinci Öğretim) R2 7

 

 

 

 

 

 

10

 

Tablo 1.1: Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne (Örgün Öğretim) Alınacak Öğrencilerin Branş Kontenjan Dağılımı;

 

Branş Kodu Branşlar Kadın Erkek Toplam
1 Artistik Cimnastik 1 1 2
2 Atletizm 1 1 2
3 Basketbol 2 2 4
4 Boks 1 1
5 Buz Hokeyi 1 1 2
6 Futbol 2 2
7 Güreş 1 1
8 Hentbol 2 2 4
9 Karate
10 Taekwon-do
11 Voleybol 2 2 4
12 Yüzme
13 Engelli Kontenjanı 2 2 4
TOPLAM 11 15 26
14 Atletizm Milli Kontenjanı 1 1 2
15 Boks Milli Kontenjanı 1 1
16 Buz Sporları (Buz Hokeyi) Milli Kontenjanı 1 1 2
17 Buz Sporları (Curling) Milli Kontenjanı 2 2 4
18 Buz Sporları (Kızak) Milli Kontenjanı
19 Buz Sporları (Short Track) Milli Kontenjanı
20 Diğer Branşlar Milli Sporcu Kontenjanı
21 Güreş Milli Kontenjanı 1 1
22 Hentbol-Plaj Hentbol Milli Kontenjanı 1 1
23 Kar Sporları (Alp Disiplini) Milli Kontenjanı 1 1 2
24 Kar Sporları (Kayakla Atlama) Milli Kontenjanı
25 Kar Sporları (Snowboard) Milli Kontenjanı 1 1
26 Kar Sporları (Kuzey Disiplini-Biatlon) Milli Kontenjanı
27 Karate Milli Kontenjanı
28 Taekwon-do Milli Kontenjanı
TOPLAM 5 9 14
GENEL TOPLAM 16 24 40

 

*Antrenörlük Eğitimi Programlarını tercih edecek adaylar seçtikleri branşın uzmanlık alanında eğitim-öğretim görürler. Daha sonraki süreçte branş değişikliği yapamaz; her ne sebeple olursa olsun sağlık nedenleri de dahil öğrenim süresi içinde uzmanlık dalını değiştiremezler.

** Milli adaylar hariç, Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Örgün Öğretim ve İkinci Öğretim) Programlarına başvuru yapacak adayların; sınava başvuracağı branşta son 5 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı spor yapmış olduklarını ilgili kuruluşlardan maç kâğıdı, lisans vb. belgelendirmeleri gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Tablo 1.2: Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne (İkinci Öğretim) Alınacak Öğrencilerin Branş Kontenjan Dağılımı;

 

Branş Kodu Branşlar Kadın Erkek Toplam
1 Artistik Cimnastik 1 1 2
2 Atletizm 1 1 2
3 Basketbol 2 3 5
4 Boks 1 1
5 Buz Hokeyi 1 1 2
6 Futbol 2 2
7 Güreş 1 1
8 Hentbol 2 2 4
9 Karate
10 Taekwon-do
11 Voleybol 2 2 4
12 Yüzme
13 Engelli Kontenjanı 2 2 4
TOPLAM 11 16 27
14 Atletizm Milli Kontenjanı 1 1
15 Boks Milli Kontenjanı 1 1
16 Buz Sporları (Buz Hokeyi) Milli Kontenjanı 1 1 2
17 Buz Sporları (Curling) Milli Kontenjanı 2 2 4
18 Buz Sporları (Kızak) Milli Kontenjanı
19 Buz Sporları (Short Track) Milli Kontenjanı
20 Diğer Branşlar Milli Sporcu Kontenjanı
21 Güreş Milli Kontenjanı 1 1
22 Hentbol-Plaj Hentbol Milli Kontenjanı 1 1
23 Kar Sporları (Alp Disiplini) Milli Kontenjanı 1 1 2
24 Kar Sporları (Kayakla Atlama) Milli Kontenjanı
25 Kar Sporları (Snowboard) Milli Kontenjanı 1 1
26 Kar Sporları (Kuzey Disiplini-Biatlon) Milli Kontenjanı
27 Karate Milli Kontenjanı
28 Taekwon-do Milli Kontenjanı
TOPLAM 5 8 13
GENEL TOPLAM 16 24 40

 

*Antrenörlük Eğitimi Programlarını tercih edecek adaylar seçtikleri branşın uzmanlık alanında eğitim-öğretim görürler. Daha sonraki süreçte branş değişikliği yapamaz; her ne sebeple olursa olsun sağlık nedenleri de dahil öğrenim süresi içinde uzmanlık dalını değiştiremezler.

** Milli adaylar hariç, Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Örgün Öğretim ve İkinci Öğretim) Programlarına başvuru yapacak adayların; sınava başvuracağı branşta son 5 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı spor yapmış olduklarını ilgili kuruluşlardan maç kâğıdı, lisans vb. belgelendirmeleri gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Tablo 1.3: Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne Alınacak Öğrencilerin Branş Kontenjan Dağılımı;

 

Branş Kodu Branşlar Kadın Erkek Toplam
1 Artistik Cimnastik 1 1 2
2 Atletizm 1 1 2
3 Basketbol 2 3 5
4 Boks 1 1
5 Buz Hokeyi
6 Futbol 3 3
7 Güreş 1 1
8 Hentbol 1 1 2
9 Karate
10 Taekwon-do
11 Voleybol 2 3 5
12 Yüzme 1 1 2
13 Engelli Kontenjanı 2 2 4
TOPLAM 10 17 27
14 Atletizm Milli Kontenjanı 1 1 2
15 Boks Milli Kontenjanı 1 1
16 Buz Sporları (Buz Hokeyi) Milli Kontenjanı 1 1 2
17 Buz Sporları (Curling) Milli Kontenjanı 1 1 2
18 Buz Sporları (Kızak) Milli Kontenjanı
19 Buz Sporları (Short Track) Milli Kontenjanı
20 Diğer Branşlar Milli Sporcu Kontenjanı
21 Güreş Milli Kontenjanı 1 1
22 Hentbol-Plaj Hentbol Milli Kontenjanı
23 Kar Sporları (Alp Disiplini) Milli Kontenjanı 1 1 2
24 Kar Sporları (Kayakla Atlama) Milli Kontenjanı
25 Kar Sporları (Snowboard) Milli Kontenjanı 1 1 2
26 Kar Sporları (Kuzey Disiplini-Biatlon) Milli Kontenjanı 1 1
27 Karate Milli Kontenjanı
28 Taekwon-do Milli Kontenjanı
TOPLAM 5 8 13
GENEL TOPLAM 15 25 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Tablo 1.4: Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü’ne (Örgün Öğretim) Alınacak Öğrencilerin Branş Kontenjan Dağılımı;

 

Branş Kodu Branşlar Kadın Erkek Toplam
1 Artistik Cimnastik 1 1 2
2 Atletizm 1 1 2
3 Basketbol 3 2 5
4 Boks 1 1
5 Buz Hokeyi 1 1 2
6 Futbol 3 3
7 Güreş 1 1
8 Hentbol 3 2 5
9 Karate 1 1 2
10 Taekwon-do 1 1 2
11 Voleybol 3 2 5
12 Yüzme 1 1 2
13 Engelli Kontenjanı 2 2 4
TOPLAM 17 19 36
14 Atletizm Milli Kontenjanı 1 1
15 Boks Milli Kontenjanı 1 1
16 Buz Sporları (Buz Hokeyi) Milli Kontenjanı
17 Buz Sporları (Curling) Milli Kontenjanı
18 Buz Sporları (Kızak) Milli Kontenjanı
19 Buz Sporları (Short Track) Milli Kontenjanı
20 Diğer Branşlar Milli Sporcu Kontenjanı 1 1 2
21 Güreş Milli Kontenjanı
22 Hentbol-Plaj Hentbol Milli Kontenjanı
23 Kar Sporları (Alp Disiplini) Milli Kontenjanı
24 Kar Sporları (Kayakla Atlama) Milli Kontenjanı
25 Kar Sporları (Snowboard) Milli Kontenjanı
26 Kar Sporları (Kuzey Disiplini-Biatlon) Milli Kontenjanı
27 Karate Milli Kontenjanı
28 Taekwon-do Milli Kontenjanı
TOPLAM 1 3 4
GENEL TOPLAM 18 22 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Tablo 1.5: Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü’ne (İkinci Öğretim) Alınacak Öğrencilerin Branş Kontenjan Dağılımı;

 

Branş Kodu Branşlar Kadın Erkek Toplam
1 Artistik Cimnastik 1 1 2
2 Atletizm 1 2 3
3 Basketbol 3 2 5
4 Boks 1 1
5 Buz Hokeyi 1 1 2
6 Futbol 3 3
7 Güreş 1 1
8 Hentbol 3 2 5
9 Karate 1 1 2
10 Taekwon-do 1 1 2
11 Voleybol 3 2 5
12 Yüzme 1 1 2
13 Engelli Kontenjanı 2 2 4
TOPLAM 17 20 37
14 Atletizm Milli Kontenjanı
15 Boks Milli Kontenjanı 1 1
16 Buz Sporları (Buz Hokeyi) Milli Kontenjanı
17 Buz Sporları (Curling) Milli Kontenjanı
18 Buz Sporları (Kızak) Milli Kontenjanı
19 Buz Sporları (Short Track) Milli Kontenjanı
20 Diğer Branşlar Milli Sporcu Kontenjanı 1 1
21 Güreş Milli Kontenjanı 1 1
22 Hentbol-Plaj Hentbol Milli Kontenjanı
23 Kar Sporları (Alp Disiplini) Milli Kontenjanı
24 Kar Sporları (Kayakla Atlama) Milli Kontenjanı
25 Kar Sporları (Snowboard) Milli Kontenjanı
26 Kar Sporları (Kuzey Disiplini-Biatlon) Milli Kontenjanı
27 Karate Milli Kontenjanı
28 Taekwon-do Milli Kontenjanı
TOPLAM 1 2 3
GENEL TOPLAM 18 22 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Tablo 1.6: Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü’ne (Örgün Öğretim) Alınacak Öğrencilerin Branş Kontenjan Dağılımı;

 

Branş Kodu Branşlar Kadın Erkek Toplam
1 Artistik Cimnastik 1 1
2 Atletizm 1 1 2
3 Basketbol 3 2 5
4 Boks
5 Buz Hokeyi 1 1 2
6 Futbol 3 3
7 Güreş 1 1
8 Hentbol 1 1 2
9 Karate
10 Taekwon-do
11 Voleybol 3 2 5
12 Yüzme 1 1 2
13 Engelli Kontenjanı 2 2 4
TOPLAM 13 14 27
14 Atletizm Milli Kontenjanı 1 1
15 Boks Milli Kontenjanı 1 1
16 Buz Sporları (Buz Hokeyi) Milli Kontenjanı 1 1
17 Buz Sporları (Curling) Milli Kontenjanı 1 1
18 Buz Sporları (Kızak) Milli Kontenjanı
19 Buz Sporları (Short Track) Milli Kontenjanı
20 Diğer Branşlar Milli Sporcu Kontenjanı 1 1 2
21 Güreş Milli Kontenjanı
22 Hentbol-Plaj Hentbol Milli Kontenjanı
23 Kar Sporları (Alp Disiplini) Milli Kontenjanı 1 1 2
24 Kar Sporları (Kayakla Atlama) Milli Kontenjanı
25 Kar Sporları (Snowboard) Milli Kontenjanı 1 1 2
26 Kar Sporları (Kuzey Disiplini-Biatlon) Milli Kontenjanı 1 1
27 Karate Milli Kontenjanı 1 1
28 Taekwon-do Milli Kontenjanı 1 1
TOPLAM 7 6 13
GENEL TOPLAM 20 20 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Tablo 1.7: Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü’ne (İkinci Öğretim) Alınacak Öğrencilerin Branş Kontenjan Dağılımı;

 

Branş Kodu Branşlar Kadın Erkek Toplam
1 Artistik Cimnastik 1 1
2 Atletizm 1 1 2
3 Basketbol 3 2 5
4 Boks
5 Buz Hokeyi 1 1 2
6 Futbol 3 3
7 Güreş 1 1
8 Hentbol 1 1 2
9 Karate
10 Taekwon-do
11 Voleybol 4 3 7
12 Yüzme 1 1 2
13 Engelli Kontenjanı 2 2 4
TOPLAM 14 15 29
14 Atletizm Milli Kontenjanı
15 Boks Milli Kontenjanı 1 1
16 Buz Sporları (Buz Hokeyi) Milli Kontenjanı 1 1
17 Buz Sporları (Curling) Milli Kontenjanı 1 1 2
18 Buz Sporları (Kızak) Milli Kontenjanı
19 Buz Sporları (Short Track) Milli Kontenjanı
20 Diğer Branşlar Milli Sporcu Kontenjanı 2 2 4
21 Güreş Milli Kontenjanı 1 1
22 Hentbol-Plaj Hentbol Milli Kontenjanı
23 Kar Sporları (Alp Disiplini) Milli Kontenjanı
24 Kar Sporları (Kayakla Atlama) Milli Kontenjanı
25 Kar Sporları (Snowboard) Milli Kontenjanı
26 Kar Sporları (Kuzey Disiplini-Biatlon) Milli Kontenjanı
27 Karate Milli Kontenjanı 1 1
28 Taekwon-do Milli Kontenjanı 1 1
TOPLAM 6 5 11
GENEL TOPLAM 20 20 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

EK 1: BRANŞ SINAVLARI

 

EK 1.1:     ARTİSTİK CİMNASTİK EK 1.2:                  ATLETİZM

EK 1.3:     BASKETBOL

EK 1.4:     BOKS

EK 1.5:     BUZ HOKEYİ EK 1.6:                  FUTBOL

EK 1.7:     GÜREŞ

EK 1.8:     HENTBOL

EK 1.9:     KARATE

EK 1.10: TAEKWONDO

EK 1.11: VOLEYBOL

EK 1.12: YÜZME

EK 1.13: ENGELLİ YETENEK SINAVI

EK 1.14: BECERİ KOORDİNASYON SINAVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

EK 1: BRANŞ SINAVLARI

 

EK 1.1: ARTİSTİK CİMNASTİK BRANŞ SINAVI

 

Cimnastik sınavı toplam yedi hareket grubundan oluşan ve zamana karşı yapılan bir parkurdan oluşmaktadır (Şekil 1). Süre, adayın fotoselden geçişiyle birlikte çalışmaya başlar, parkur sonunda yer alan fotoselden geçtiğinde otomatik olarak kapanır. Parkurun tamamlanma süresi kaydedildikten sonra sonuç, adaya verilecektir. Adayların saniye cinsinden elde ettikleri en iyi değer yüzdelik puana çevrilecektir. Buna göre;

 • Birinci istasyon aşağıdaki koordinatif hareketlerin sırasıyla arka arkaya yapılmasından oluşmaktadır.

 

 1. Yunus Takla: Fotoselden geçen aday, 4m.’lik mesafeyi kat ederek engelin üzerinden aşarak (bayanlar 60cm., erkekler 80cm) yer minderi üzerine yunus takla

 

Hatalar:

 • Kollar yukarıda harekete başlamamak
 • Mindere ilk olarak eller ile değerek takla atmamak
 • Yunus takla öncesi kısa bir uçuş dönemi olmaması,
 • Sıçrama sonrası ayakların geriden yukarı savrularak yerden kesilmemesi,
 • Engelin üzerinden geçilmemesi veya düşürülmesi,
 • Her iki elin birlikte yere konmaması ve dayanmanın gösterilmemesi,
 • Takla esnasında    başın    göğse    çekilmemesi,    bacakların    dizlerden   bükülmemesi, yuvarlanmanın gösterilmemesidir (yanlara devrilme, tek omuz üzerinde yuvarlanma),
 • Düşürmesi durumunda ise engeli yerine koyarak harekete devam etmemesi.

 

Aday hareketin doğrusunu yapıncaya kadar maksimum 5 kez tekrar yapar. Beşinciden sonra aday sınava kaldığı yerden devam eder.

 

 

 1. Geriye Takla: Yunus Taklanın ardından aday; yarım burgu ile dönerek geriye takla atar ve yine yarım burgu ile dönerek parkura devam

 

Hatalar:

 • Geriye taklada her iki elin birlikte yere konmaması-değmemesi veya geç dayanması,
 • Bacakların karına çekilmemesi, yuvarlanmanın gösterilmemesi (yanlara devrilme, tek omuz üzerinde yuvarlanma),
 • Dönüşün geriye 360 derece olmaması (ayakların pozisyonunun başlangıç yönüne gelmemesi).

 

Aday hareketin doğrusunu yapıncaya kadar maksimum 5 kez tekrar yapar. Beşinciden sonra aday sınava kaldığı yerden devam eder.

 

 1. Tam Burgu (360 derecelik dönüş): Aday geriye taklanın ardından, yerde minder üzerinde bulunan 40 cm. yarıçapındaki çember içinde tam burgu

 

 

19

 

Hatalar:

 • Tam burgunun 360 derecelik düz ve dikey dönüş ile yapılmaması,
 • Hareketin başlangıç ve bitiriş yönünün aynı olmaması,
 • Çembere basılması ya da çemberin dışına çıkılması.

 

Aday hareketin doğrusunu yapıncaya kadar maksimum 5 kez tekrar yapar. Beşinciden sonra aday sınava kaldığı yerden devam eder.

 

 • Yan Çember: Tam burgunun ardından, aday aralığı 70 cm. olan ve şekildeki gibi yerleştirilen paralel iki puf minder arasında yan çember hareketini yapar. Doğru çember hareketinin minderler arasında başlanarak minderlerin dışında tamamlanması

 

Hatalar:

 • Ellerin; şekildeki gibi yerleştirilen paralel iki puf minder arasında belirlenen işaretli alana dokunmaması,
 • Çemberin bitiminde ayakların; şekildeki gibi yerleştirilen paralel iki puf minderin dışına çıkmaması,
 • Mindere düşme, minderi devirme, (devrilen minder veya minderler görevlilerce düzeltilecektir).
 • Bacakların yeterince açılmaması, ayakların aynı anda veya ayaklar bitişik bir şekilde yere inmesi (Kartvil gibi bitirme).

 

Aday hareketin doğrusunu yapıncaya kadar maksimum 5 kez tekrar yapar. Beşinciden sonra aday sınava kaldığı yerden devam eder.

 

 • Uberschlag (Dayanmalı parende): Aday, yan çemberden sonra parkur başlangıcına 22 m. uzaklıkta bulunan tek parça kasadan (1.20 cm uzunluk, 50 cm. genişlik, 35 cm. yükseklik), engeli düşürmeden (Engel çubuğu; Erkekler 80 cm, Bayanlar 60 cm. yükseklik), Uberschlag (Dayanmalı parende) yaparak geçer.

 

Hatalar:

 • Ellerin kasaya konulmaması,
 • Dayanma bacağı ve kolların yeri itmemesi,
 • Bacakların amuda gelmeden birleşmemesi,
 • Engeli düşürmesi,
 • Düşürmesi durumunda ise engeli yerine koyarak harekete devam etmemesi,
 • İki ayağın birlikte yere temas etmemesi,

 

Aday hareketin doğrusunu yapıncaya kadar maksimum 5 kez tekrar yapar. Beşinciden sonra aday sınava kaldığı yerden devam eder.

 

 • Denge Aleti Üzerinden Geçiş: Uberschlag (Dayanmalı parende) hareketinin ardından, 3. istasyondaki huninin dışından geçen aday, (80 yükseklik, 5 m. uzunluk, 10 cm. genişlik.

 

 

 

20

 

Denge aletinin harekete başlama ve bitirişinde 60 cm. mesafede çizilmiş iki ikaz çizgisi vardır) denge aleti üzerinden yürüyerek veya koşarak geçiş yapar ve “Kartvil” inişle hareketi bitirir.

 

Hatalar:

 • Adayın harekete başlangıç çizgisinin gerisinden başlamaması,
 • Başlangıç ve bitiriş için belirlenen çizgiler arasında düşmesi,
 • Bitiriş çizgisi ile belirlenen alana eller ile dayanmayı göstermemesi,
 • Bacakların Amut pozisyonuna gelirken kapanmaması,
 • Hareketin giriş yönüne göre 180 derecelik bir yön değişimiyle tamamlanmaması,
 • Kartvil ile iniş hareketinde ayakların birlikte yere temas

 

 

Aday hareketin doğrusunu yapıncaya kadar maksimum 5 kez tekrar yapar. Beşinciden sonra aday sınava kaldığı yerden devam eder.

 

 • Paralel Aletinde Yakın Uçtan Uzak Uca Kadar Ellere Dayanarak Yürüme: Aday Denge aletinden geçişin ardından, 5.5 m. uzaklıkta bulunan 4. İstasyondaki huni’nin dışından geçerek paralel aletinde yakın uçtan uzak uca kadar ellere dayanarak yürüme hareketini yapar. Hareket çift elle sıçrayarak da yapılabilir (130 cm. yükseklik, 360 cm. uzunluk).

Barların yakın ucuna 70 cm. uzak uca 50 cm. mesafede ve barların tam ortasına gelecek şekilde (yakın uca 180 cm. uzaklığında) ikaz çizgileri çizilidir. Bayanlar paralel aletinin ortasından başlarlar. Erkekler ise yakın uçtaki çizgiden başlayarak bitiriş çizgisine en az bir elleri temas edecek şekilde hareketlerini tamamlarlar.

 

Hatalar:

 • Bayan adaylar; orta çizgi ile bitiriş çizgisinin arasında düşmüşse tekrar başlar,
 • Erkek adaylar; başlangıç ile orta çizgi arasında düşmüşse başlangıç çizgisinden, orta çizgi ile bitiriş çizgisi arasında düşmüşse orta çizgiden tekrar başlar.

Aday hareketin doğrusunu yapıncaya kadar maksimum 5 kez tekrar yapar.

Beşinciden sonra aday sınava kaldığı yerden devam eder.

 

 

 • Paralel aletinde yakın uçtan uzak uca kadar ellere dayanarak yürümenin ardından,

(Bayanlar) Asimetrik Paralel Aletinde Karın Çıkışı ve İniş: Aday paralel aletine 2.30 cm. uzaklıkta bulunan 6. istasyondaki huninin dışından geçerek huniye 3.70 cm. uzaklıktaki asimetrik paralel aletinde karın çıkışı ve iniş hareketini yapar (Bu hareketi aday tek bacağını savurarak ya da elan alarak yapabilir, 130 cm. yükseklik).

21

 

 (Erkekler) Barfiks Aletinde Karın Çıkışı ve İniş: Aday paralel aletine 11.30 cm. uzaklıkta bulunan 6. istasyondaki huninin dışından geçerek huniye 3.50 cm. uzaklıktaki barfiks aletinde karın çıkışı ve iniş hareketini yapar (Bu hareketi aday tek bacağını savurarak ya da elan alarak yapabilir, 167 cm. yükseklik).

Hatalar:

 • Ellerin barı tutuşunda kolların omuz genişliğinde açık ve bükülü olmaması,
 • Bir bacak yeri iterken diğer bacağın barın üzerine savrulmaması,
 • Karın çıkışının     barın    üzerinde    sabit    kalarak    hareketin    tamamlanıp gösterilmemesi.

 

Aday hareketin doğrusunu yapıncaya kadar maksimum 5 kez tekrar yapar. Beşinciden sonra aday sınava kaldığı yerden devam eder.

 

 • (Bayanlar) Atlama Masasından Açık Bacak Geçiş: Aday asimetrik paralel aletinde karın çıkışı ve iniş hareketinin ardından, asimetrik paralel aletine 5 m. mesafede bulunan 7 no’lu istasyon işaretinin dışından geçerek 10 m.’lik mesafeyi kat edip atlama masasından açık bacak geçiş hareketi yapar (110 cm. yükseklik).

 (Erkekler) Atlama Masasından Açık Bacak Geçiş: Aday barfiks aletinde karın çıkışı ve iniş hareketinin ardından, barfiks aletine 2.50 cm. mesafedeki 6 no’lu ve 9.30 cm. mesafedeki 7 no’lu istasyon işaretinin dışından geçerek 10 m. ‘lik mesafeyi kat ettikten sonra atlama masasından açık bacak geçiş hareketi yapar (120 cm. yükseklik).

Bu istasyonda adaylar atlama masasına 50 cm. uzaklıktaki sıçrama tahtasını kullanırlar.

Hatalar:

 • Sıçrama tahtasının (tramplenin) kullanılmaması,
 • Geçiş sırasında ellerden birinin atlama masasına değmemesi,
 • Bacakların açık olmaması,
 • Dizlerin gergin olmaması,
 • Ayakların atlama masasına değmesi,
 • Yere konuşta önce ayakların yere temas

Aday hareketin doğrusunu yapıncaya kadar maksimum 5 kez tekrar yapar. Beşinciden sonra aday sınava kaldığı yerden devam eder.

 

Bütün istasyonları tamamlayan aday koşu ile fotoselden geçerek parkuru  tamamlar. Aday koşu yollarının belirlendiği işaretlere uyarak doğru koşu yolunu kullanmak zorundadır. Erkek adayların 60 sn. bayan adayların 90 saniyenin üzerinde parkuru tamamlamaları durumunda dereceleri hesaplanmaz diskalifiye olurlar.

22

 

Not: Adaylar hareketleri başarılı yapmak gayesi olmaksızın en az sürede 5 hatalı tekrar yaparak geçmeleri halinde diskalifiye olurlar. Aday hareketin doğrusunu yapıncaya kadar maksimum 5 kez tekrar yapar. Beşinciden sonra aday sınava kaldığı yerden devam eder.

Artistik Cimnastik sınavına girecek erkek ve bayan adayların Cimnastik branşına özgü kıyafet giymeleri gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil: Artistik Cimnastik Branşı Sınav Parkuru

 

24

 

EK 1.2: ATLETİZM BRANŞ SINAVI

 

Atletizm branş sınavında adaylar iki koşu, bir atma veya bir atlama olmak üzere üç ayrı dalda yarışacaklardır. Koşularda bayanlar 100 m ve 800 m, erkekler 100 m ve 1500 m koşacaklardır. Tüm adayların koşuları tamamladıktan sonra Atmalar-Atlamalar bölümüne geçilecektir. Bu bölümde adaylar başvuru esnasında kendilerine verilen Atletizm Branş Sınavı Müracaat Forumu’nda seçip işaretledikleri (Gülle Atma, Cirit Atma, Disk Atma, Yüksek Atlama, Uzun Atlama, Üç Adım Atlama dallarından sadece bir tanesini tercih etmek suretiyle) bir atma veya bir atlamadan sorumlu tutulacaklardır.

 

Uluslararası Yarışma Kurallarının uygulanacağı Atletizm Branş Sınavında  puanlama  IAAF

(Uluslararası  Amatör  Atletizm  Federasyonu)  2011  yılı  Değerlendirme  Cetveli’ne  göre  (Bu

 cetvelde atletizmin tüm dallarına ait her derecenin karşılığı bir ham puan bulunmaktadır. Bu

 ham puan standart puana çevrilerek adayın puanı hesaplanır) yapılacaktır. Buna göre bayanlarda 100 metrede en iyi dereceyi yapan aday 25 puan, 800 metrede en iyi dereceyi yapan aday 25 puan; erkeklerde 100 metrede en iyi dereceyi yapan aday 25 puan, 1500 metrede en iyi dereceyi yapan aday 25 puan alacak, diğer adaylar da buna göre puanlandırılacaklardır.

 

Atma-Atlamalarda da Atletizm Yarışma Kuralları geçerli olup; Atma-Atlamalarda her adaya seçtiği atma-atlama dalında 3 kez atma-atlama hakkı verilecek, bu haklardan herhangi birinde elde ettiği en iyi derece değerlendirmeye alınacaktır. Atma-Atlamalarda en iyi dereceyi yapan aday tam puan (50 puan) alacak, diğer adaylar da buna göre puanlandırılacaklardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

EK 1.3: BASKETBOL BRANŞ SINAVI

 

 

Tüm bölümlere basketbol branşından başvuran adayların branş sınavı aynıdır. Basketbol sınavı zamana karşı yapılan 100 tam puanlık bir parkur testinden oluşmaktadır.

Adaylar, basketbol parkur testi için sırayla sınav salonuna alınır. Sınav görevlileri tarafından sınav parkurları tanıtılır ve gerekli uyarılar yapılır. Adaylar, sınav esnasında görevlilerin uyarılarına ve bu kitapçıktaki sınav uygulama esaslarına uymak zorundadır. Aksi takdirde sınavları geçersiz sayılır. Sınavda erkek adaylar için 7 numaralı top, bayan adaylar için 6 numaralı top kullanılacaktır.

PARKUR TESTİ

Aday, parkurun başlangıcına kurulu olan fotoselli kronometreyi parkura girişle başlatacak  ve parkuru tamamladığında fotoselli kronometre otomatik olarak duracaktır. Parkurun tamamlanma süresi otomatik olarak kaydedilecektir. Sınavda en iyi dereceyi elde eden adayın puanı 100 tam puan olacak ve diğer adayların saniye cinsinden elde ettikleri değer bu puana göre değerlendirilecektir. Ancak aday sınav anında parkura ait şekil ve açıklamalarda belirtilen hareketlerin dışında herhangi bir hareket yaparsa veya belirtilen hareketleri eksik uygularsa sınavı iptal edilecektir. Hatalı her hareket adaya tekrar ettirilecektir. Sonuçlar, dijital çıktı olarak adaya verilecektir.

PARKUR SINAVI BARAJLARI

Adaylar aşağıda açıklamaları verilen parkur testinde belirlenen sürelerde parkuru bitiremezlerse sınavları geçersiz sayılacak ve diskalifiye edileceklerdir.

Bayan adaylar için üst sınır : 240 sn (4 dakika) Erkek adaylar için üst sınır     : 180 sn (3 dakika)

 AÇIKLAMALAR:

Aday BAŞLA komutuyla top sürerek fotoselden geçer ve kronometre otomatik olarak

çalışır.

 1. Dripling: Aday 10 m’lik dripling parkuruna şekilde gösterildiği gibi dikmenin sağından yüksek dripling ile git-gel-git-gel (4 tekrar) yaparak dripling istasyonunu tamamlar. Aday her dönüşünde bacak arası el ve yön değiştirme yapar. En son 4. dönüş driplinginde el ve yön değiştirme yapmaz, sağ elle ara vermeden aynı topla turnike istasyonuna geçer. Aday topu elinden kaçırırsa topu kendisi yakalar ve driplinge kaldığı yerden devam
 2. Turnikeler: Aday dripling istasyonundan sonra direk turnike atışına devam eder ve 3 adet sağ, 3 adet sol turnike atar. Turnikeler adımlama tekniğine uygun ve isabetli olmak zorundadır. Aday her turnikenin ribaundunu kendisi alır. Eğer turnikede isabet sağlanamazsa veya adımlama tekniğinde hata varsa ya da atış eli yanlışsa isabetli ve tekniğine uygun atış yapılana kadar şekildeki dikmenin etrafından dolaşarak turnike atışlarını tekrarlar. Turnikelerden herhangi

26

 

birini (herhangi bir el ile) smaçla isabetli tamamlayan aday diğer turnikeleri atmadan şut istasyonu başlangıcındaki sepetten top alarak parkura devam eder.

 • Şut: Turnikeler bittikten sonra şut istasyonuna devam edilir. Aday sepetten aldığı top ile belirlenen bölgelerin herhangi birinden tek veya çift zamanlı stop ile atışını yapar. Aday her şutta sepetten yeni bir top almak ve stop yapmak zorundadır. Potadan seken toplarla atış tekrarlanamaz. 2 ya da 3 sayılık atış tercihi adaya aittir ve tercih yapıldıktan sonra değiştirilemez. Aday 3 sayılık atışı tercih ederse; 1 isabet, 2 sayılık atışı tercih ederse; 2 isabet yapıncaya kadar atış yapar. Atışlar şut tekniğine uygun yapılmaz ve/veya atılan şut çembere ya da panyaya değmez ise sınav komisyonu tarafından sepete top ilavesi yapılarak doğru atış yapılıncaya kadar şuta devam

Son şut atıldıktan sonra aday şekilde gösterilen köşe noktadan top alarak driplingle el ve yön değiştirme istasyonuna devam eder.

 1. El ve Yön Değiştirmeler: Aday son şutu attıktan sonra şekildeki bölgeden top alarak el ve yön değiştirme (EYD) istasyonuna başlar. Sırasıyla sağ el top sürerek şekildeki 1. dikmelerin önünde bacak arası el ve yön değiştirme, sonra sol el top sürerek 2. dikmenin önünde sol bacak arası el ve yön değiştirme, 3. dikmenin önünde sağ arkadan EYD ve 4. dikmenin önünde sol arkadan EYD yaparak 5. dikmeye doğru yönelir ve etrafından dönerek pas istasyonuna geçer. Top sürüşler sola giderken sol el ile sağa giderken sağ el ile yapılacaktır. Yön değiştirmeler basketbol tekniğine uygun olarak yapılacaktır. Doğru yapılmayan top sürme ve yön değiştirme teknikleri tekrar ettirilecektir. El ve yön değiştirme hareketleri şekilde belirtilmiş dikmelerin önünde yapılacaktır. Aksi halde, hareketler adaya tekrar ettirilecektir.

 

 1. Pas: Aday el ve yön değiştirme istasyonunu bitirip 5. dikmeden döner ve aynı top ile pas istasyonuna başlar. Şekilde gösterilen bölgede Aday TEK ZAMANLI STOP yaparak pas levhasına pasını atar. Atılan pas sonucunda top pas levhasındaki boşluktan geçirilmelidir. Aday 1 başarılı pas yapmak için 6 pas atışı hakkına sahiptir, her pas atışında tek zamanlı stop yapmak ve sepetten yeni top almak zorundadır. Seken toplarla devam edilemez. Aday, 6 atıştan 1 başarılı pas yapar yapmaz parkura devam

 

 1. Çift el top sürme: Aday son pasını attıktan sonra çift el top sürmeye başlayacağı dikmeye doğru koşar ve dikmenin yanında bulunan 2 topu alarak top sürmeye başlar. Gidişte çift el top sürmeyi topları eş zamanlı sektirerek yapmalıdır. Diğer dikmenin etrafından döndükten sonrada çift el top sürmeye farklı zamanlı sektirerek devam eder, çift el top sürme parkurunun başlangıcına kadar topları sektirerek (Çift el top sürme koşu

 

27

 

temposunda yapılmalıdır, yürüyerek yapılan top sürmeler geçersiz sayılarak aday top

 sürme parkurunun başına çevrilir.) Aday daha sonra toplardan birini sepete bırakır ve diğer top ile pota altı şutlarını atmak için top sürerek pota altına gelir.

 • Pota altı şut: Pota altına gelen aday sırası ile (1 SOLDAN, 1 SAĞDAN OLMAK KAYDI

 İLE) önce sol taraftan başlayarak 3 adet sol el ile pota altı şut, sonra sağ taraftan 3 adet sağ el ile pota altı şut atar ve çıkışa yönelerek parkuru tamamlar. (Aday pota altı atışlardan herhangi

 birinde  başarısız  olursa,  başarılı  atış  yapana  kadar  atışı  tekrar  eder,  pota  altı atışlar

 belirlenen daire içerisinde, iki ayakta dairenin içerisinde olmak zorundadır. Aksi halde

 atış tekrar ettirilir).

 

 • Adaylar parkur çıkışını top sürerek geçmek zorundadır.
 • Tüm parkurda basketbol oyun kuralları geçerlidir.
 • Basketbol oyun kurallarına uymayan adaylar hata yaptığı istasyonun başına çevrilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

BASKETBOL BRANŞI SINAV PARKURU

Şekil 2: Basketbol Branşı Sınav Parkuru

 

 

 

29

 

EK 1.4: BOKS BRANŞ SINAVI

 

10 (on) İstasyonun bulunduğu Boks Beceri Koordinasyon parkurunda; adaylar zamana karşı yarışırlar. Zaman parkurun başlangıç ve bitişinde yer alan Fotosel cihazıyla ölçülür. Adaylar her istasyon için öngörülen kurallara uymak zorundadır. Kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılır ve sınav evrakına “geçersizdir” ifadesi yazılır.

 

Sınavın Uygulanması:

Sınava giren adaylar arasından, En iyi derece 100 tam puan alacak, diğer adaylar bu dereceye göre sıralanacaktır.

Sınavın uygulanması sırasında her adayın bir hakkı vardır, ancak; yarışma kuralları gereği yarışmada adayın iradesi dışında teknik bir arıza veya malzeme aksaklıklarından dolayı oluşacak olan durumlarda komisyon kararı ile adaya bir hak daha verilebilir.

Zaman ölçüm, fotoselli elektronik kronometre ile yapılacaktır. Adayın sınavda yaptığı derece yazılı olarak kendisine verilecektir.

Yarışma esnasında torba eldiveni takmak mecburidir. Eldiven, aday tarafın da temin edilebilir.

Not: 91 kg VE +91 kg ve Üzeri adaylar Boks Sınav Parkurundaki 1. Sıçrama İstasyonu, 6. Şınav İstasyonu, 7. Mekik İstasyonu ve 9. Sağlık Topu İstasyonu hareketlerini 4’ er sayı olarak uygulaması ağır sıklet dezavantajının önüne geçmek için sınav komisyonunca karar verilmiştir. Adayların sınav öncesi tartı kontrolleri sınav yerinde komisyonca ölçülecektir.

 

Parkurdaki İstasyonlar;

Adaylar boks torba eldivenlerini takarak Fotosel cihazına girişle Boks Beceri Koordinasyon Parkuruna başlar.

 

 • Sıçrama İstasyonu: Aday 40 cm yüksekliğine sahip oturma bankı üzerinden bitişik bacak sağlı ve sollu 5 (beş) sıçrayarak sıçrama tahtasını geçer. Bank üzerine basmak, bankı sıçramadan geçmek, tek adımla sıçrayarak geçmek kural dışı hareketler kapsamında olup bankın sıçrarken düşürülmesi durumunda aday bankı düştüğü noktada düzeltip kaldığı sayıdan istasyona devam eder ve aday 2 no.lu istasyona geçer. Hatalı teknik ve kural dışı hareketler yapılmamış sayılıp, komisyon tarafından aday uyarılarak hareketin kaldığı yerden tekrarlanması sağlanır.

 

 • Minderde Düz Takla: Adaylar bu istasyonda jimnastik temel tekniğine uygun olmak üzere minder de 5 (beş) adet düz takla atar. Adaylar düz takla istasyonunda cimnastik temel tekniğine

30

 

uygun teknikle ve istenilen sayıda hareketi gerçekleştirmeleri zorunlu olup, düz takla tekniğinin sağlı-sollu minder kenarlarına taşmaması gerekir.

Teknik ve kural dışı hareketler yapılmamış sayılıp, komisyon tarafından aday uyarılarak hareketin kaldığı yerden tekrarlanması sağlanır.

 

 • Gard-İskiv ve kombine yumruklar eşliğinde Slalom: Slalom dikmeleri, arası bir metre mesafede olan 9 dikmeden oluşmaktadır.

Aday 1. ile 4. dikme arasında sağ veya sol gard tekniğiyle slalom yapar. Sonra düz gardlılar sol direk ve sağ direk kombine vuruşunu ters gardlar ise sağ direk sol direk vuruşunu uygular, 5.9 dikmeler arasında çekili ip altından sağ veya sol gardlı iskiv tekniğiyle sırası ile kombine vuruşları boks temel tekniğine göre uygular. Slalom arasındaki kombine vuruş sıralaması aşağıdaki gibidir.

 DÜZ GARTLAR İÇİN

 1. ile 6. Slalom geçişi sonrası sol kroşe sağ apargat
 2. ile 7 slalom geçişi sonrası sağ kroşe sol apargat
 3. ile 8 slalom geçişi sonrası sol direk, sağ apargat, sol kroşe
 4. ile 9.slalom geçişi sonrası sağ direk, sol apargat sağ kroşe

 TERS GARDLAR İÇİN

 1. ile 6. Slalom geçişi sonrası sağ kroşe sol apargat
 2. ile 7 slalom geçişi sonrası sol kroşe sağ apargat
 3. ile 8 slalom geçişi sonrası sağ direk, sol apargat, sağ kroşe
 4. ile 9.slalom geçişi sonrası sol direk, sağ apargat sol kroşe

 

 

Boks temel tekniğine uygun kombine vuruşlar ile slalomu tamamlar.

Düz ve Ters gard boksörlerin yumruk vuruşları kendi gardı dizininde olmalıdır.!

Slalom da gard-iskiv ve yumruk hareketleri boks temel tekniğine, sırası ve sayısına göre uygulanması zorunludur. Hatalı teknik ve kural dışı hareketler yapılmamış sayılıp, komisyon tarafından aday uyarılarak hareketin kaldığı yerden tekrarlanması sağlanır. Slalom geçişlerinde adayların slalomları düşürmesi halinde aday slalomu kendisi düzeltip kaldığı yerden slaloma devam etmek zorundadır.

 

 • Torba İstasyonu: Adaylar bu istasyonda 1 numaralı huni etrafından boks torbası istasyonuna geçer.

Aday 3 farklı boks torbasının kendi gard tekniğinin yüzeyinde rakamlarla daireye alınmış  bölgelere 3 farklı 3’ lü kombine yumruk vuruşlarını uygular. 3 farklı kombine vuruş teknik sıralaması aşağıda ki gibi olcaktır.

 

31

 

 DÜZ GARDLAR İÇİN;

 • numaralı huni önünden 1. Kombine vuruşlar 1 nolu daireye sol direk, 2 nolu daiereye sağ apargat, 3 nolu daireye sol kroşe. 3 nolu huniye geçiş
 • numaralı huni önünden 1 nolu daireye üste sol direk 2 nolu daireye aşağı sağ direk 3 nolu  daireye üste sol kroşe. 4 nolu huniye geçiş
 • numaralı huni önünden 1 nolu daireye sağ direk, 2 nolu daireye sol apargat, 3 nolu daireye sağ kroşe. Vuruşları sonrası 5. İstasyona geçer.

TERS GARDLAR İÇİN;

 • numaralı huni önünden 1. Kombine vuruşlar 1 nolu daireye sağ direk, 2 nolu daiereye sol apargat, 3 nolu daireye sağ kroşe. 3 nolu huniye geçiş
 • numaralı huni önünden 1 nolu daireye üste sağ direk 2 nolu daireye aşağı sol direk 3 nolu  daireye üste sağ kroşe. 4 nolu huniye geçiş
 • numaralı huni önünden 1 nolu daireye sol direk, 2 nolu daireye sağ apargat, 3 nolu daireye sol kroşe. Vuruşları sonrası 5. İstasyona geçer.

Torba istasyonunda, yumruk vuruşları boks temel tekniğine, sırası ve sayısına göre uygulanması sınav kuralı olup, teknik ve kural dışı hareketler yapılmamış sayılıp komisyon tarafından aday uyarılarak hareketin kaldığı yerden tekrarlanması sağlanır.

Aday, torba istasyonu bitiminde ellerindeki boks torba eldivenlerini çıkararak ip istasyonuna geçer.

 

 

1.5 Tenis Topu Sektirme İstasyonu: Aday bu istasyonda 1m çaplı bir daire içerisinde her iki el eşit sayıda kullanılmak üzere 5 sağ el – 5 sol el ile toplam 10 kere tenis topu sektirilir. Tenis topu sektirilirken top kalça seviyesi yükseklikte sektirilmesi gerekir seviye düşüklüğü veya yüksekliği kural dışı hareket kapsamındadır. Daire dışına seken toplar sayıya dahil değildir. Topun daire dışına kaçırılması durumunda aday topu sınırlı alana getirip istasyona kaldığı yerden ve sayıdan devam eder. Hatalı teknik ve kural dışı hareketler yapılmamış sayılıp, komisyon tarafından aday uyarılarak hareketin kaldığı yerden tekrarlanması sağlanır.

 

 • Şınav İstasyonu: Aday nizami kurallar çerçevesinde bu istasyonda 5 (beş) adet şınav çekecektir, şınav hareketinde inişte göğsün yerle yakınlığı çıkışta ise dirseklerin kırık olmaması, , hatalı teknik ve kural dışı hareketler yapılmamış sayılıp, komisyon tarafından aday uyarılarak hareketin kaldığı yerden tekrarlanması sağlanır.
 • Mekik İstasyonu: Aday nizami kurallar çerçevesinde cimnastik minderi üzerinde mekik hareketi yapacaktır. Dizler bükük pozisyonda mekik çekilip göğsün dizlerle buluşması kural olup, hatalı teknik ve kural dışı hareketler yapılmamış sayılıp, komisyon tarafından aday uyarılarak hareketin kaldığı yerden tekrarlanması sağlanır

 

32

 

 • İp İstasyonu: Aday, aralarında 10 metre mesafe bulunan 5 ve 6 numaralı huniler arasında, ip atlayarak mekik koşusu uygular. İp atlama istasyonunda, ilk mekik turu ileri, ikinci mekik turu geri ve üçüncü mekik turu yine ileri ip atlayarak mekik koşusu tamamlanır.

Adaylar ip atlayarak söz konusu mesafeleri tamamlamak zorundadır. Adaylar ip atlarken ipin takılması – düşmesi vb. kural dışı hareketler yapılmamış sayılıp komisyon tarafından aday uyarılarak hareketin kaldığı yerden tekrarlanması sağlanır.

 

 • Sağlık Topu İstasyonu: Aday 7. huni yanında bulunan sandık içindeki 5 (beş) adet sağlık topunu atış bölgesindeki 2 no.lu boş sandık içerisine önce taşıyacak, taşıma, topların teker teker sırası ile olacaktır. Şayet taşıma sırasında top düşerse veya top sandık dışına düşer ise aday topu yakalayıp sandık içine koyduktan sonra istasyona devam edebilir. Toplar 2 no.lu sandığa taşındıktan sonra 5 metre mesafeden belirtilen çizgiyi geçmeksizin, hedef tahtası ortasındaki sağlık topunun rahatlıkla geçe bileceği büyüklükteki yuvarlak deliğe geçirilmek üzere hedefe yönelik sağlık topu atışlarını uygular. Atışlar boks temel tekniğine uygun sağ veya sol elle uygulana bilecek direk yumruk tekniğine göre uygulanması zorunludur. Atışlar isabetli 3 (üç) atışı buluncaya kadar devam eder.

Adaylar atışları uygularken 5 metrelik mesafeye uymak zorundadır, belirtilen çizgi gerisinden atışlar uygulanmalıdır. Sağlık toplarının hedef tahtasına değmesi bir kural olup tahtaya değmeyen toplar atış sayısından sayılmayacaktır. Atışların boks temel tekniğine, mesafesine ve sayısına göre uygulanması sınav kuralı olup teknik ve kural dışı hareketler yapılmamış sayılıp komisyon tarafından aday uyarılarak hareketin kaldığı yerden tekrarlanması sağlanır.

 • Mekik Koşusu İstasyonu: Adaylar mekik istasyonunda aralarında 15 metre mesafe bulunan
 1. ve 9. numaralı huniler arasında 3×15 (toplam 45 metre) mekik koşusu yaparlar. İlk 15 metre ileri mekik koşusu, 2. 15 metre geri mekik koşusu. 3. ve son 15 metre ileri mekik koşusu ile aday fotosel cihazından geçerek parkuru

Adaylar mekik koşusunu huniler etrafından dolaşarak uygulaması gerekir.

 

 

Aday mekik koşusu son turunu fotosel cihazı arasından geçerek sınavını tamamlar.

 

 

Not: Adaylar bu parkuru 130 saniye içinde bitirmek zorundadır. Sürenin aşılması durumunda aday diskalifiye ilan edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

BOKS BRANŞI SINAV PARKURU

Şekil 3: Boks Branşı Sınav Parkuru

 

 

 

34

 

EK 1.5: BUZ HOKEYİ BRANŞ SINAVI

 

 

Aday, başlama noktasında fotoselli kronometre önünden geçerek süreyi başlatır. İlk pilona doğru kayarak fren yapar ve sağ eliyle pilon üzerine dokunur. Sonra, sol ileride bulunan pilona kayarak fren yapar ve sol eliyle pilonun üzerine dokunur. Daha sonra, sağdaki pilona doğru kayar fren yaparak sağ eliyle pilonun üst kısmına dokunur. Toplamda, soldaki üç pilona fren yaparak sol eliyle; sağdaki iki pilona da fren yaparak sağ eliyle dokunur. Eğer aday, pilonlara dokunmadan geçerse, sınav görevlileri tarafından geri çağrılarak pilona dokunması istenir. Aday, her ne sebepten olursa olsun pilonları devirir ya da yerini kaydırırsa, pilonu kendisi düzeltip yerine koyar ve süre durmaksızın, sınava kaldığı yerden devam eder. Sağdaki pilonların boardtan (duvardan) uzaklığı 2 m ve pilonlar arasında oluşan holün genişliği 10 m’dir. Ayrıca, tekniğine uygun olmayan hareketler tekrar ettirilir.

 

Çapraz fren parkurunu bitiren aday, şekilde görülen bir sonraki pilona kadar düz kayar ve o pilondan itibaren geri kaymaya başlar. Geri kaymasını, gol çizgisi üzerinde bulunan pilona kadar sürdürür. Eğer aday düşerse, yardımsız kendi kalkar ve süre durmaksızın kaldığı yerden devam eder. Aday, her ne sebepten olursa olsun pilonları devirir ya da yerini kaydırırsa, pilonu kendisi düzeltip yerine koyar.

 

Gol çizgisine kadar geri kaydıktan sonra, daha önceden board kenarına bıraktığı sopasını alır. Kalenin karşısına doğru kayar. Kalenin karşısında bulunan 5 metre uzaklıktaki iki pilonun arasından kalede bulunan boşluğa (zeminden itibaren 40 cm genişliğinde 20 cm yüksekliğinde) 5 isabetli pas atışı yapar. Aday, 5 isabetli pas atışını tamamlayana kadar atış yapmaya devam eder. Ancak aday bu istasyonda, toplam 20 pak içerisinde 5 başarılı atış yapamazsa, diskalifiye olur.

 

Kaleye 5 m’den atış istasyonunu tamamlayan aday, kalenin diğer tarafında bulunan pilona kadar pak sürer, etrafından dolaşır ve düz pak sürerek slalom testine geçer. Slalom istasyonunun bitiminde, pakla beraber geri kaymaya geçer. Pakı sürerek ve geri kayarak şekildeki pilonun etrafından geçer ve düz kaymaya geçerek, kale önünde bulunan pilonların hizasına kadar düz pak sürer.

 

Kalenin karşısındaki 7 metre uzaklıktaki pilonların arasından kalenin alt kısmını kapatan 35 cm’lik satıh üzerinden, kaleye 5 isabetli şut atar. Kalenin üst kısmına 5 isabetli şutu gerçekleştirene kadar şut çekme hakkı vardır. Ancak aday bu istasyonda toplam, 20 pak içerisinde 5 başarılı atış yapamazsa, diskalifiye olur. 5 başarılı şuttan sonra aday sopayı yere bırakır ve fotoselden geçerek

 

35

 

parkuru tamamlanmış olur. Aday, süreyi fotoselin arasından geçerek kendisi durdurur. Aday, fotosel cihazının dışından ya da altından geçmemeye dikkat etmelidir. Aksi halde, süre durmayacaktır. Süreyi adayın kendisi durduracaktır.

Not: Aday, sınava malzemeleri (paten, dizlik, dirseklik, göğüslük, kask, eldiven vd.) ve sopasıyla katılmak zorundadır. Adaylara malzeme verilmeyecek, malzemesi eksik adaylar, sınava alınmayacaktır.

Not: Adaylar bu parkuru 100 saniye içinde bitirmek zorundadır. Sürenin aşılması durumunda aday diskalifiye ilan edilir.

 

BUZ HOKEYİ BRANŞI SINAV PARKURU

 

Şekil 4: Buz Hokeyi Branşı Sınav Parkuru

 

 

36

 

EK 1.6: FUTBOL BRANŞ SINAVI

 

 

FUTBOL BRANŞ SINAVI (ERKEKLER)

 • Hareket: İki etaptan oluşur.

(1. etap) Aday fotoselden start alarak 4,30 m mesafedeki sol tarafında bulunan topu ayağı ile araları 1,5 m olan üç engel arasından sürer ve sonrasında 4,20 m’lik mesafeyi dripling yaparak, sağ tarafta 1 m’lik sınırlı alanı ihlal etmeden (ihlal olursa aday etap başına döndürülür) 6,45 m mesafedeki 1,60 m en, 1,04 cm boyundaki kaleye sol ayak (sol ayak şarttır, sol ayak kullanılmadığı takdirde aday etap başına döndürülür) ile gol yapar. Gol olduğu takdirde aday 2. etaba geçer. Gol olmadığı takdirde aday 1. etap başlangıcındaki 1. yedek topu ayağı ile alarak hareketi tekrar eder. 1. yedek top da gol olmaz ise aday 1. etap başına tekrar döner. 2. yedek topu ayağı ile alır, hareketi tekrar eder 2. yedek top da gol olmaz ise aday 1. etap başına tekrar döner 3. yedek topu ayağı ile alır, hareketi tekrar eder 3. yedek top da gol olmaz ise aday 2. etaba geçer.

 

(2.etap) 4,20 m mesafedeki sağ tarafındaki topu ayağı ile araları 1,5 m olan üç engel arasından sürer ve sonrasında 4,20 m’lik mesafeyi dripling yaparak, sol tarafta 1 m’lik sınırlı alanı ihlal etmeden (ihlal olursa aday etap başına döndürülür ) 6,45 m mesafedeki 1,60 m en 1,04 cm boyundaki kaleye sağ ayak (sağ ayak şarttır, sağ ayak kullanılmadığı takdirde aday etap başına döndürülür) ile gol yapar. Gol olduğu takdirde aday 2. harekete geçer. Gol olmadığı takdirde aday

 1. etap başlangıcındaki 1. yedek topu ayağı ile alarak hareketi tekrar eder. 1. yedek top da gol olmaz ise aday 2. etap başına tekrar döner, 2. yedek topu ayağı ile alır, hareketi tekrar eder 2. yedek top da gol olmaz ise aday 2. etap başına tekrar döner, 3. yedek topu ayağı ile alır hareketi tekrar eder 3. yedek top da gol olmaz ise aday 2. harekete geçer.

 

 1. Hareket: Aday sağ tarafta 1,5 m2 (1×1,5m) ölçüsündeki platforma, 2 m mesafeden 3 kez ayağının içi ile isabetli vuruş yaptıktan (aday atışlarını alan içerisindeki sınırlı çizgiyi ihlal etmeden gerçekleştirecek, ihlal olursa atış tekrar ettirilir) sonra aynı top ile diğer istasyona (3. hareket) geçebilir. Eğer vuruş/vuruşlar isabetsiz olursa, aday en az üç isabetli vuruş sonrası diğer istasyona geçebilir. Kaçırılan top aday tarafından alınarak vuruşlara devam

 

 1. Hareket: Aday 2. hareketin bitiminden getirmiş olduğu top ile sağ tarafta 4,75 m mesafede değişik yönlerde dizilmiş 4 engel içerisinden (50 cm yükseklik ve 133 cm genişlik (1 ile 3. engel) ile 70 cm yükseklik 110 cm genişlik (2 ile 4. engel) aralarında 6 m’lik uzaklık bulunan) 2 engelin altından (1 ile 3. engel) aday topu ayağı ile engelin altından geçirir, kendisi üstünden sıçrayarak geçer; diğer 2 engelin üstünden (2 ile 4. engel) ayağı ile topu geçirir, kendisi engelin yan tarafından

 

37

 

geçerek topu yakalar. Adayın topları engel altından (1 ile 3. engel) ve üstünden geçirmesi ( 2 ile 4. engel) kendisinin de engel üzerinden (1 ile 3. engel) ve engel kenarından (2 ile 4. engel) geçmesi zorunludur. Adayın hareketi hatalı yapması halinde;

Örneğin, engelin düşürülmesi, harekete kontrolsüz bir şekilde başlarken, topun engel altından veya üstünden geçirilmemesi şartlarında engel düşürülmüş ise aday engeli kendi düzeltecek ancak aday topu (2 ile 4. engel) üstünden geçirirken topun şiddetiyle engel düşmüş fakat top engeli doğru bir şekilde aşmış ise kendisi de doğru bir şekilde dikmenin dış kenarından dönmüş ise harekete devam eder (dikmeyi dönüş esnasında düşürmesi halinde de aday harekete devam eder), aday 1 ile 3. engel hareketini yaparken topu engelin altından geçirip kendi üstünden geçerken ayağının takılıp engeli düşürmesi halinde aday harekete devam eder. Topu engel altından veya üstünden geçirmemişse geri dönüp hareketi hangi noktada yapamamışsa o noktada tekrar edecek.

 

 1. Hareket : Aday 3. hareketteki son engelin üstünden geçirmiş olduğu top ile 8 m mesafedeki dikmeyi geçmeden sol tarafta 2.5 m mesafedeki 50 cm eninde ve 1 m genişliğindeki panya ile duvar pası veya ver kaç yapar (topun panya ya değmesi şarttır, top panya ya temas etmediği zaman aday kendisi topu gider alır ve hareket hangi alan içerisinde gerçekleşiyor ise o alana tekrar geri döner ve harekete devam eder) dikmenin sağ tarafından geçerek top ile buluşur. Top ile buluştuktan sonra diğer 8 m mesafedeki dikmeye doğru dripling yapar, buradaki dikmeyi de geçmeden sağ tarafta ki

2.5 m mesafedeki 50 cm eninde ve l m genişliğindeki panya ile duvar pası veya ver kaç yapar dikmenin sol tarafından geçerek top ile buluşur (topun panyaya değmesi şarttır, top panyaya temas etmediği zaman aday kendisi topu gider alır ve hareket hangi alan içerisinde gerçekleşiyor ise o alana tekrar geri döner ve harekete devam eder). Adaylar her iki ayağını da kullanabilir.

 

5.  Hareket: iki etaptan oluşur

(1.etap-2.etap) Aday 4. hareketi tamamladıktan sonra 5. Hareketin 1. etabına doğru hareketlenir, belirlenen sabit noktadan dönerek ve sınırlı alanı ihlal etmeden sol veya sağ ayak ile penaltı noktasının üzerine yerleştirilmiş 2 m yüksekliğinde ve 5,5 m enindeki baraj üzerinden (2,44 cm yüksekliğinde ve 7,32 cm genişliğindeki) nizami kaleye gol vuruşu yapar. Aday topu gol yaparsa 5. hareketin 2. etabına geçmeden direk olarak 6. harekete geçer. Aday gol yapamaz ise (Hareketin 2. Etabına geçer, parkur şekline bakınız). 5. Hareketin 2. Etab eğer gol yapamazsa geriye dönerek bu etap için konulmuş 3 yedek toptan (yedek topların birinin baraj üzerinden geçip gol olması yeterlidir) birini ayağı ile alır ve atması gereken alan içerisine girerek atışını gerçekleştirir. Diğer atışlar gibi bu atışında geçerliliği baraj üzerinden topun geçmesi ve gol olmasıdır. Aday topu baraj üzerinden geçirmiş ve gol yapmış ise 6. istasyona geçer. Eğer aday gol yapamamışsa geriye doğru dönerek yedek topu ayağı ile alır atması gereken alan içerisine girerek

 

38

 

baraj üzerinden atışını gerçekleştirir. Aday gol yapmış ise 6.istasyona geçer. 1. yedek topu baraj üzerinden geçirememiş olan aday diğer 2. yedek topu geriye doğru giderek yedek topu ayağı ile alır atması gereken alan içerisine girerek baraj üzerinden atışını gerçekleştirir, baraj üzerinden geçirememiş, gol yapamamış ise 3. yedek topu aday kendisi geriye doğru dönerek ayağı ile alır atması gereken alan içerisine girerek, baraj üzerinden geçirmeye ve gol yapmaya çalışır. 3. yedek top da gol olmaz ise adayın sınavı sonlanmış olur. DİKKAT: Yedek topları da bitirdikten sonra gol

 atma başarısını gösteremezse aday diskalifiye olacaktır

 

 

 1. Hareket : Aday 5. hareketin 1. etabından veya 2. etabından başarı ile çıktıktan sonra kendisine göre sol arka, çapraza doğru 10 m mesafedeki sabit noktanın etrafından dönerek 3.40’lık mesafedeki top ile buluşur ve 3,40 m uzaklıktaki 1.25’er m aralıkla dizilmiş 5 dikmenin arasından toplu olarak slalom yapar. Slalom sonunda 1m2 mesafedeki kare içerisine ayak ile topu bırakır (top kare dışına çıkarsa aday geri döndürülür) dripling yaparak sabit noktanın etrafından döner ve diğer harekete (7. harekete) kendini yönlendirir.

 

 1. Hareket : Aday sabit noktanın etrafından döndükten sonra 3,65 m mesafedeki top ile buluşur, aday karenin içerisinden ayak ile almış olduğu topu 3.65 m ilk sabit A noktasının iç kısmından (sol) dripling yaparak 7,30 m’lik mesafedeki ikinci sabit B noktasının (dış) etrafından döner B ve C sabit noktalarının arasında bulunan 1m2’lik alana dripling yaparak getirmiş olduğu topu bırakır ve üçüncü sabit C noktasının etrafından topsuz olarak döner ve 1m2’lik alana bırakmış olduğu topu ayağı ile alır dripling ile birinci sabit A noktasının etrafından top ile dönerek B ve C sabit noktalar arasında ki kare alana topu bırakır. Topun kare (işaretli) alana bırakılması şarttır, aksi takdirde (top kare alanın dışına çıkarsa) aday geri çevrilir. Aday 7. hareketi doğru olarak uygulanması sonunda istasyonu fotosel cihazından çıkarak

 

ADAY FUTBOL SINAV PARKURUNU 85 SANİYEDE (1 DK.25 SN.) TAMAMLAMAK ZORUNDADIR. SÜRENİN AŞILMASI DURUMUNDA ADAY DİSKALİFİYE İLAN

EDİLİR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

FUTBOL BRANŞI SINAV PARKURU

Şekil 5: Futbol Branşı Sınav Parkuru 40

 

EK 1.7: GÜREŞ BRANŞ SINAVI

 

Tüm bölümlere başvuran adaylar, aynı güreş sınavına alınacaktır. Aday, parkurun (Şekil 2.1.) başlangıcına kurulu olan fotoseli harekete girişle başlatacak ve sonda yer alan koşu ile parkuru bitirdiğinde fotosel otomatik olarak kapanacaktır. Aday, fotosel cihazının dışından ya da altından geçmemeye dikkat etmelidir. Aksi halde, süre durmayacaktır. Süreyi, adayın kendisi durduracaktır.Parkurun tamamlanma süresi, otomatik olarak kaydedilecektir. Sonuçlar, bilgisayar çıktısı olarak adaya verilecektir.

Adayların saniye cinsinden elde ettikleri en iyi değer, 100 puan olmak üzere, yüzdelik puana çevrilecektir.

SINAV KURALLARI

 • Sınav 6 parkurdan oluşmaktadır.
 • Sınav da adaylar teknik oyunları bez mankene uygulayacaklardır.
 • Sınav da aday bez mankeni yerden kendisi kaldırır ve hareketleri
 • Sınav esnasında aday hata uyarısı aldığında o parkurda kaldığı yerden devam

-Aday sınav parkurunu 90 saniye içerisinde bitirmek zorundadır. Süreyi aşması durumunda, adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

SINAV PARKURU

 • Parkur -Mekik takla (5 tane)
 • Parkur – Çift salto (2 tane 90 derecelik açı ile direkt geriye grand teknik) 3.Parkur – Piolet – Öne arkaya köprü atma (3 tane)
 • Parkur – Halata tırmanma (75 Kg.’a kadar 7 metre – 75 Kg.ve üzeri 6 metre) 5.Parkur – Suplex (2 tane 90 derecelik açı ile direkt geriye grand teknik ) 6.Parkur – Alın kipesi (3 tane)

 

HATALAR

 • Parkur da adayın vücudunun herhangi bir yerinin (El,Ayak ,Kafa vs.) minder dışına temas etmesi 5 taneden eksik yapması
 • Parkur da adayın çift saltoyu 90 derecelik açı ile direkt geriye grand teknik yapmaması( sağa veya sola yapması) – mankenin kollarının biri içten biri dıştan tutulması(tek salto tekniği)

–   2 taneden eksik yapması

 • parkur da Pioleti doğru yapmaması (El,Ayak ,Kafa vs.) minder dışına temas etmesi – 3 taneden eksik yapması-tek ayak temas etmesi
 • parkurda adayın halattaki işaretli yerlere( çıkıştaki son nokta ve inişteki son nokta) temas etmemesi

 

 

41

 

 • parkurda adayın yerde teknik oyun (Suplex) 90 derecelik açı ile direkt geriye grand teknik

 yapmaması( sağa veya sola yapması) – 2 taneden eksik yapması

 • parkurda adayın alın kipesini yaparken sırtının yere temas etmesi – 3 taneden eksik

 yapması

 

 

 GÜREŞ BRANŞI SINAV PARKURU

 

 

Şekil 6: Güreş Branşı Sınav Parkuru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

EK 1.8: HENTBOL BRANŞ SINAVI

 

 

Hentbol sınavı, süreye karşı 4 bölümden oluşmaktadır. Adaylar süreye karşı tüm testleri ara vermeksizin yapmalıdır, erkekler 75 sn’de, kadınlar 90 sn’de parkuru tamamlamak zorundadırlar. Bu sure içinde parkuru bitiremeyen aday diskalifiye edilecektir. Erkekler 3 numara,

bayanlar 2 numara top ile sınava gireceklerdir.

 

 1. Top sürme

 

 1. Duvara iki defa Temel Pas ve bilek pas ( Bilek pasın biri içe biri dışa olacak şekilde) , Sıçrayarak Kale Duvarına Atış ve Atış Eline Göre Kanatlardan Sola – Sağa Yana ve Yana Bükülü Atış Testi Kanatlar dan kale atışı
 2. 6 Adımla Kale Atışı Testi

 

 1. Dayanma Adımlı Temel Atış Testi

 

 1. Top Sürme Testi: Sınava giren aday, fotoselden geçerek zamanı başlatır. Belirli aralıklarla bulunan (1.-2. çubuk arası 2 m, 2.-3. çubuk arası 4 m, 3.- 4. çubuk arası 1.5 m, 4.-5. çubuk arası 2 m, 5.- 6. çubuk arası 4 m, 6.-7. çubuk arası 2.5 m, 7.- 8. çubuk arası 2 m, 8.- 9. çubuk arası 3.5 m, 9.-10. çubuk arası 2 m) 10 adet slalom çubuğunun arasından top sürerek bu mesafeyi kat eder. Slalom içindeki çubuklar kavisli şekilde sıralanmış olup hentbol sınav parkuru şeklinde belirtilen yönlerde parkurdan geçiş sağlanacaktır. Son çıkıştan çıkan aday durmaksızın, duvara bilek pas- temel pas testine geçecektir.

Not: * Top sürme sırasında, topu elinde taşıyan, kepçeleme yapan veya kaçıran aday, hatayı yaptığı noktaya dönerek teste devam eder.

* Parkur dışı top sürüşlerde, hatayı yaptığı noktaya dönerek teste devam eder.

 

 1. Duvara Temel Pas ve Bilek Pas, Sıçrayarak Kale Duvarına Atış ve Atış Eline Göre Kanatlardan Sola – Sağa Yana ve Yana Bükülü Atış Testi: Aday top sürme testinden çıktıktan sonra, hatalı yürüme yapmaksızın yan duvardaki belirli bölgeye 2 adet temel pas 2 adet biri içe biri dışa olmak üzere Bilek pas yaparak ( Yapılacak Temel Pas ve Bilek paslar Tekniğine uygun olmadığı tespitinde tekrarlanacaktır.) aldığı top ile adımlamaya girerek kale arkası duvarındaki belirli bölgeye sıçrayarak atış yapar (hatalı yürüme, top sürme hatası yapan aday atış için tekrar döner). Duvardan sekerek gelen topu hatalı yürüme, top sürme hatası yapmaksızın kanat bölgesindeki kale çizgisinden 2 m. içeride olan bloğun kale çizgisi tarafından çizgi ihlali yapmadan kale sahası içine sıçrayarak atış eline göre sola-sağa yana ve yana bükülü atış tekniğine

 

43

 

göre atış yapar. Atışı kurallara uygun olarak gol olması durumunda diğer kanattaki aynı atış için harekete devam eder. Atışın gol olmaması veya yukarıda bahsedilen hatalardan birini yapması durumunda top sürme testinin bitimindeki yedek bekleyen 4 toptan birini alarak teste tekrar baştan başlar aynı kurallar dâhilin de teste devam eder. 2.Atışı kurallara uygun olarak gol olması durumunda diğer kanattaki aynı atış için harekete devam eder 2. Tekrarda da başarısız olursa hareketi doğru yapana kadar sepetteki diğer toplar bitene kadar seriye devam eder. 5. Tekrarı yarım ya da eksik yapmamak şartı ile tamamladıktan sonra gol olsun veya olmasın diğer kanattaki teste geçer. Diğer kanattaki yapılacak olan hareket serisi iki adet Duvara Temel Pas ve 2 adet Bilek Pas (içe bilek pas dışa bilek pas olacak şekilde), Sıçrayarak Kale Duvarına Atış ve Atış Eline Göre Kanatlardan Sola – Sağa Yana ve Yana Bükülü Atış Testi. Hatalı yapması durumda sepetteki 5 top bitene kadar devam eder.

 1. 6 Adımla Kale Atışı Testi: Sıçrama testinden gelen aday, kaleye 12m. Mesafede sepette bulunan 5 toptan birini alarak çift düşüş yapar (pas sonrası almış gibi değerlendirilir), karşısında bulunan kaleye üç adım alıp topu yere vurur ve tekrar 3 adıma girerek kaleye 8 m. mesafede bulunan 5 li blok adamın üzerinden sıçrayarak kale atışı yapar (6 adım). 6 adım kale atışını doğru olarak yapan aday topu (kale yan direklerinin iç alt kısmında bulunan) 80 cm çapındaki kare mini kaleye yerden sekmeden direk girdirmesi durumunda diğer teste geçer. Başarısız olması durumunda sepette yedek bekleyen diğer 4 toptan birini alarak harekete baştan başlar. 2. Tekrarda da başarısız olursa hareketi doğru yapana kadar sepetteki diğer toplar bitene kadar seriye devam eder. 5. Tekrarı yarım ya da eksik yapmamak şartı ile tamamladıktan sonra gol olsun veya olmasın dayanma adımlı temel atış testine geçer.

Not: Atışlarda, dayanma atış aldatmasını doğru teknikte yapamayan, top sürme hatası yapan, adımlama hatası yapan, çift düşmede stop yapmayan topu yere vurmadan 6 adıma geçen, adımlamayla birlikte sıçrayarak atış tekniğini yapamayan, kale atışlarında plase şeklinde yavaş atış yapan adayların atışları geçersiz sayılacak ve testi tekrar edecektir.

 1. Dayanma Adımlı Temel Atış Testi: 6 adım atış testini tamamlayan aday, temel atış testine girer. Erkek adaylar kaleye 15 m, bayan adaylar 13 m mesafede bulunan 3 adet top ile temel atış tekniğine uygun olarak, hatalı yürüme yapmadan isabetli 1 temel atış yapmaları gerekmektedir. Kalede, üst iki köşelerine doğru bölünmüş 1 m eninde ve 1 m yüksekliğinde kare bölgelerin herhangi birine 1 temel atış yapan aday sınavı bitirir ve fotoselden çıkış yapar. İsabet bölgelerinin içine ve çizgilerine değen toplar isabetli sayılacaktır. Atışlarda 1 isabet sağlayamayan aday diğer haklarını kullanarak toplam 3 topu bitirinceye kadar veya 1 isabet sağlayıncaya kadar atışlara devam edecek fakat atışlarda kural dışı hızlı yapmak amacıyla topu savurarak veya adımlamaları

 

44

 

gelişi güzel yapan aday diskalifiye edilir. Hareketlerde tekniği bozmamak esastır. Yukarıda bahsedilen kuralları doğru yapan aday sınavı bitirmek için fotoselden çıkış sağlayacaktır.

Not: Top sürme hatası yapan, adımlama hatası yapan, bayanlarda 13 m çizgisini erkeklerde 15 m çizgisini topuktan ileri doğru geçen adayın atışı geçersiz sayılacak ve diğer haklarına geçilecektir. Ayrıcı yere değdikten sonra isabet sağlayan atışlar, geçersizdir.

 

 

HENTBOL BRANŞI SINAV PARKURU

 

 

Şekil 7: Hentbol Branşı Sınav Parkuru

 

 

 

 

 

 

 

45

 

EK 1.9: KARATE BRANŞ SINAVI

Adayın Karate branşından sınava girebilmesi için Türkiye Karate Federasyonundan onaylı en az KAHVERENGİ kuşak seviyesinde olduğunu belgelendirmesi gerekir. Karate branş sınavı zaman esaslı olup parkuru bitirme süresi 165 saniye (02:45)’dir. Parkuru belirtilen sürede tamamlayamayan aday diskalifiye olur. Aday, parkurdaki tüm istasyonları sırasıyla takip etmek ve tamamlamak zorundadır. Karate parkur sınavında aday başlangıç fotoselinden geçtiği anda süre otomatik olarak başlar, bitiş fotoselinden geçtiği anda otomatik olarak durur. Aday, başlangıç fotoselinden geçtikten sonra parkura yeniden başlama talebinde bulunamaz. Aday sınava WKF (World Karate Federation) kurallarına uygun karate elbisesi ve mavi ya da kırmızı renk karate müsabık kemeriyle girecektir. Sınavda karate eldiveni kullanmak mecburidir. Ayaküstü ve kavallık kullanılmayacaktır. Karate parkurunun genel görünümleri Şekil A ve Şekil B’de verilmiştir. Şekil A ve Şekil B’de giriş-çıkış fotoselleri gösterilmiş ve istasyonlar numaralarla (1-7 arası) belirtilmiştir.

Tüm istasyonlarda kural dışı yapılan her hareket, sınav görevlisinin yüksek sesle “HATA” uyarısıyla duyurulacaktır. Karate tekniklerinin değerlendirilmesinde kumite müsabaka kuralları esas alınacak olup;

 

 • Karate tekniklerinin nizami olarak uygulanması zorunludur. Nizami olmayan tekniklerin kapsamında HATA uyarısını gerektiren hususlar:
  • Savurma şeklinde yapılan teknikler
  • El ve ayak tekniklerinde geri çekişin yapılmaması
  • Tekniğin uygulanması sırasında denge kaybı nedeniyle düşme
  • Tekniğin hedefe uzak kalması (müsabaka kuralları)
  • Tekniğin koşar adımla uygulanması (aday, hedefin önünde “dur” (stop) göstermek zorundadır)
 • Üstten ya da alttan geçme engelleri temas nedeniyle düşerse, aday engeli düzeltir ve parkura kaldığı yerden devam
 • İki kez ard arda tekniğin uygulandığı istasyonlarda iki teknik arasında geri çıkış yapmak (tai sabaki ile)
 • Kombine ataklarda ilk atak/ataklar boşa atılabilir, ancak son atak hedefe ulaşmalıdır.

 

 

Karate parkuru, yedi (7) istasyondan oluşmaktadır. Her istasyonun kuralı görseliyle birlikte detaylı bir şekilde altta açıklanmıştır.

 

 

 

 

 

 

46

 

Şekil A. Karate Parkuru – Tüm İstasyonlar (Görünüş 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

Şekil B. Karate Parkuru– Tüm İstasyonlar (Görünüş 2)

 

 

 1. İSTASYON (Şekil 1): Aday giriş fotoselinden geçerek 1. istasyona girer. 5 adet dikmenin etrafından slalom yaparak geçer. Atlama engeline gelen aday;
  • Çift ayak zıplayarak yer değiştirme + Gyaku tsuki
  • Çift ayak zıplayarak yer değiştirme + Gyaku tsuki
  • Çift ayak zıplayarak yer değiştirme + Oi mawashi geri jodan
  • Çift ayak zıplayarak yer değiştirme + Oi mawashi geri jodan
  • Çift ayak zıplayarak yer değiştirme + Kizami tsuki + Gyaku tsuki kombinasyonu
  • Çift ayak zıplayarak yer değiştirme + Kizami tsuki + Gyaku tsuki kombinasyonu

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

Şekil 1. Giriş Fotoseli ve Birinci (1.) İstasyon

 1. İSTASYON (Şekil 2): Aday ok yönünde ilerleyerek 2. istasyona girer. 5 adet huninin etrafında slalom yapar. Dikmenin bulunduğu hedefe doğru;
  • Sol guard: İki kez Gyaku tsuki (iki teknik arasında geriye çıkış zorunludur)
  • Sağ guard: İki kez Gyaku tsuki (iki teknik arasında geriye çıkış zorunludur)
  • Sol guard: İki kez Kizami mawashi geri jodan (aynı ayakla, öne basarak)
  • Sağ guard: İki kez Kizami mawashi geri jodan (aynı ayakla, öne basarak)

Şekil 2. İkinci (2.) İstasyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

3. İSTASYON (Şekil 3): Aday ok yönünde ilerleyerek 3. istasyona girer ve alttan geçme engeline ulaşır.

·       Engelin altından sağa geçerek,

iki kez Gyaku tsuki

(iki teknik arasında geriye çıkış)

·       Engelin altından sola geçerek, iki kez Gyaku tsuki

(iki teknik arasında geriye çıkış)

·       Engelin altından sağa geçerek,

Kizami mawashi geri + Oi mawashi geri jodan

·       Engelin altından sola geçerek,

Kizami mawashi geri + Oi mawashi geri jodan

Şekil 3. Üçüncü (3.) İstasyon

 

4. İSTASYON (Şekil 4): Aday ok yönünde ilerleyerek 4. istasyona girer ve atlama engeline ulaşır.

·       Engelin üstünden çift ayak zıplayarak yer değiştirme + Gyaku tsuki

·       Engelin üstünden çift ayak zıplayarak yer değiştirme + Gyaku tsuki

·       Engelin üstünden çift ayak zıplayarak yer değiştirme + Oi gyaku tsuki

·       Engelin üstünden çift ayak zıplayarak yer değiştirme +

Oi gyaku tsuki

Şekil 4. Dördüncü (4.) İstasyon

 

 

50

 

 

5. İSTASYON (Şekil 4): Aday ok yönünde ilerleyerek 4. istasyona girer ve atlama engeline ulaşır.

·       Engelin üstünden çift ayak zıplayarak yer değiştirme + Gyaku tsuki

·       Engelin üstünden çift ayak zıplayarak yer değiştirme + Gyaku tsuki

·       Engelin üstünden çift ayak zıplayarak yer değiştirme + Oi gyaku tsuki

·       Engelin üstünden çift ayak zıplayarak yer değiştirme +

Oi gyaku tsuki

Şekil 4. Dördüncü (4.) İstasyon

 

 

6.         İSTASYON (Şekil 6):

Aday ok yönünde ilerleyerek

6. istasyona gelir.

·  Sırasıyla (1), (2) ve (3) numaralı hunilere sırasıyla elle temas eder. Hedefe Gyaku tsuki uygular. Uygulama 4 kez tekrar edilir. Her teknikten sonra hunilere temas etmek zorunludur.

Şekil 6. Altıncı (6.) İstasyon

 

 

51

 

7. İSTASYON (Şekil 7): Aday ok yönünde ilerleyerek 7. istasyona gelir.

·      Kasadaki 4 adet sağlık topunu tek tek alarak boş kasaya bırakır. Topun yerini her değiştirmeden sonra hedefe bir kez Ura mawashi geri jodan uygular. Bu istasyonda teknik 4 kez yapılır.

·      Son topun yerini değiştirip tekniği tamamladıktan sonra (4. kez Ura mawashi geri jodan) çıkış fotoseline gider.

Şekil 7. Yedinci (7.) İstasyon

 

 

ÇIKIŞ (Şekil 8): Aday ok yönünde ilerleyerek Çıkış fotoselinden geçer ve karate parkurunu tamamlar. Şekil 8. Çıkış Fotoseli

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 

EK 1.10: TAEKWON – DO BRANŞ SINAVI

 

Adayın bu spor dalını seçebilmesi için en az Kırmızı-Siyah Kuşak I.GIP sahibi olduğunu belgeleyen ilgili “Kuşak Kimlik Kartı”nın aslı ve bir fotokopisini kayıt sırasında belgelemesi gereklidir (Federasyon onaylı Kuşak Kimlik Kartı veya Türkiye Taekwondo Federasyonu sicil kaydını gösteren federasyon onaylı belge).

Tüm başvuran adaylar aynı Taekwondo sınavına gireceklerdir. Sınav toplam 6 (altı) istasyondan ve zamana karşı yapılan parkurdan oluşmaktadır. Aday, parkurun başlangıcına kurulu olan fotoseli harekete giriş ile başlatacak ve sonda yer alan koşu ile parkuru bitirdiğinde fotosel otomatik olarak kapanacaktır. Parkurun tamamlanma süresi otomatik olarak kaydedilecektir. Sonuçlar adaya bilgisayar çıktısı olarak verilecektir. Elde edilen ham puan standart puana çevrilecektir.

Parkuru erkeklerde 180 saniyede, bayanlarda ise 240 saniyede tamamlayamayan adaylar diskalifiye olur.

 Sınavda uygulanacak teknikler:

A-B-C teknik uygulama noktaları için 1. grup ve 2. grup tekniklerden üç (3)’er adet teknik sınava giren adaylar tarafından kura sonucunda belirlenecektir. Teknikler her etapta 6 (altı) kez uygulanacaktır.

Uygulanacak hareketler aşağıdaki tekniklerden seçilecektir.

 

 Sınavda Uygulanacak teknikler:

 

 1. Grup Teknikler 2. Grup Teknikler
 1. Tollo Chagi Paldıng – Bandal Tollo chagi
 2. Burgu Paldıng Havada Paldıng-Tollo chagi
 3. Neryo Chagi Paldıng – Burgu Tollo Chagi
 4. Burgu Tollo Chagi Paldıng – Dwit chagi
 5. Paldıng Havada çift Paldıng
 6. Dwit chagi (adım Dwit chagi) Tollo Chagi – Bandal tollo chagi

 

Genel Kurallar:

 

 1. Tüm tekniklerde elliklere tam vuruş yapma zorunluluğu vardır. Tam vuruş gerçekleşmeyen teknikler (elliği ıskalama, ayağın tam vuruş yapması gereken yüzeyin elliğe vurmaması, ellik tutan partnerin eline vurulması, yapılması gereken tekniğin yerine benzer başka teknik uygulaması ve parkur yolunun şaşırılması) hata olarak kabul edilecek ve hatalı teknikler tekrar
 2. Ellikle gerileme çizgisi arası 1 metredir. Adayın her teknikten sonra gerileme çizgisine kadar geri gelmesi gerekmektedir. Havada (Havada Paldıng-Tollo chagi ) ve dönerek (Burgu Tollo Chagi- Burgu Paldıng) uygulanması gereken tekniklerde gerileme çizgisinin içine basmak ve yerde

53

 

uygulamak hata kabul edilecektir. Hatalı kabul edilen kombineler gerileme çizgisinin tekrar gerisinden başlamak zorundadır.

 1. Teknik uygulamalar sağ ayakla başlamak ve bir sağ- bir sol ayakla 6 (altı) tekrar olana kadar uygulanmak zorundadır.
 2. Tekniklerin uygulanmasında adaylar tarafından yapılacak hatalar görevli “JÜRİ” üyesi tarafından “HATA” komutu ile uyarılır. Her teknik/teknikler altışar kez uygulanacaktır. Görevli öğretim elemanının yüksek sesle 6 (altı) ikazından sonra diğer etapa geçilecektir. “Altı” ikazı yapılmamışsa aynı parkur devam ediyor anlamındadır ve aday aynı harekete devam etmelidir. Aksi takdirde aday parkuru geçmişse tekrar çağrılır ve hareketler “altı” ikazına kadar devam ettirilir. Teknik uygulamalar sağ ayakla başlamak ve bir sağ- bir sol ayakla 6 (altı) tekrar olana kadar uygulanmak zorunda olduğundan hata yapılan sayı hangi ayakla başlamış ise tekrarı da o ayakla (sağ veya sol) başlamak zorundadır.
 3. Teknikler seçilen sıra ile uygulanacaktır.
 4. Parkur sırası ABCABC’dir. Aday ilk olarak A etabında, ikinci olarak B etabında ve son olarak C etabında teknikleri uygulayacaktır. 1. grup tekniklerden Seçilen ilk üç teknik ABC turunda 2. grup tekniklerden seçilen üç teknik 2. ABC turunda yapılacaktır.
 5. Yukarıdaki kurallara uygun olmayan tüm davranışlar görevli öğretim elemanlarınca uyarılacak ve hatalar tekrar ettirilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

TAEKWON-DO BRANŞI SINAV PARKURU

 

 

Şekil 9: Taekwan-Do Branşı Sınav Parkuru

 

 

 

 

 

 

 

55

 

EK 1.11: VOLEYBOL BRANŞ SINAVI

 

 

Voleybol branş sınavı toplam dört istasyonun yer aldığı ve zamana karşı yapılan bir parkurdan oluşmaktadır. Adaylar, başlangıç fotoselinden geçerek zamanı kendileri başlatacaktır ve çıkış fotoselinden geçtiklerinde de zamanı durduracaklardır.. Adayların saniye cinsinden elde ettikleri en iyi değer, 100 puan olmak üzere yüzdelik puana çevrilecektir.

 1. İstasyon: Aday, üstten atılan servis prensibi içerisinde, topu başın üzerine yükselterek atışını yapacaktır. (Bunun dışında zaman kazanmak amacıyla yapılan prensip dışı atış ve fileyi geçmeyen toplar geçersiz sayılır ve de yinelenir). Aday, tenis servis (avuç içi) atışı yaparak (Yumrukla yapılan vuruşlar geçersiz sayılır) en az 4 tanesini hedef bölgeye düşürmek zorundadır. 4 tanesi hedefe isabet etmediği takdirde 4 isabeti sağlayıncaya kadar atışa devam edilecektir (Örneğin; aday 10 adet toptan ilk dört atışını hedef bölgeye düşürmeyi başarmışsa 2. istasyona geçer).

Not: Erkek adaylar için file yüksekliği 2.43 metre, bayan adaylar için file yüksekliği 2.24

metre olacaktır.

 

 

 1. İstasyon: Blok testinde aday belirli yükseklikteki 3 adet topa, tek tek, yana kayma adımla ya da çapraz adımla sıçrayarak çift elle blok yapacaktır. Tek elle yapılan blok (topa temas) geçersiz sayılır ve yinelenir. Başarılı olan aday 3. istasyona geçer.

Not: Erkek adaylar için topların yerden yüksekliği 2.70 metre, bayan adaylar için topların yerden yüksekliği 2.40 metredir.

 

 1. İstasyon: Parmak pas testinde ise; aday kontrol parmak pas ve ara vermeden 10 parmak pas atışını duvarda belirtilen bölgeye yapacaktır (sürekli). Belirtilen alana 10 vuruş gerçekleştikten sonra, test sona

Not: Aday, ilk topu eliyle hedefe atıp dönen topu başının üzerinde kontrol parmak pas yaptıktan sonra topu hedefe gönderecek ve parmak pas atışlarını sürekli gerçekleştirecektir. Adayın çizgi ihlalinde, yaptığı atışlar sayılmayacaktır. Vuruş yaparken topun hedefin dışına atılması ve elden kaçırılması durumlarında adayın o ana kadar gerçekleştirmiş olduğu sayı, sıfırlayacaktır. Bu durumda tekrar devam etmek isteyen aday topu kendisi alarak, işlemi tekrarlayacaktır.

Aday, bu testi (10 isabetli vuruş) tamamladıktan sonra, topu tutmadan, manşet pas testine geçebilir.

 

 

 

 

 

 

56

 

 1. İstasyon: Manşet testinde ise; aday kontrol manşet pas ve ara vermeden 10 manşet vuruşunu duvarda belirtilen bölgeye yapacaktır (sürekli). Belirtilen alana 10 vuruş gerçekleştikten sonra, test sona

Not: Aday, ilk topu eliyle hedefe atıp kontrol manşet yaptıktan sonra topu hedefe göndermeye çalışacak ve manşet vuruşlarını sürekli gerçekleştirecektir. Adayın çizgi ihlalinde yaptığı atışlar, sayılmayacaktır. Vuruş yaparken topun hedefin dışına atılması ve elden kaçırılması durumlarında adayın o ana kadar gerçekleştirmiş olduğu sayı, sıfırlayacaktır. Bu durumda tekrar devam etmek isteyen aday işlemi tekrarlayacaktır.

Aday şekilde gösterildiği gibi koşarak fotoselden geçer ve testi bitirir.

 

Not: Adaylar bu parkuru 120 saniye içinde bitirmek zorundadır. Sürenin aşılması durumunda aday diskalifiye ilan edilir.

 

VOLEYBOL BRANŞI SINAV PARKURU

 

Şekil 10: Voleybol Branşı Sınav Parkuru

 

57

 

EK 1.12: YÜZME BRANŞ SINAVI

 

 

Yüzme Branşından sınava girecek adaylar, 200 m. Bireysel Karışık yüzeceklerdir. Yüzme süresi erkek adaylar için maksimum 04:35 dk., bayan adaylar için maksimum 05:05 dk.’dır. Bu sürenin üzerinde yüzen ve doğru tekniği uygulamayan adaylar DİSKALİFİYE edilir.

 

 1. Bireysel karışık yüzmede yüzücüler dört stili şu sıraya göre yüzerler: Kelebek, sırt üstü, kurbağalama ve serbest
 2. Adaylar her bölümü o stilin kurallarına uygun olarak yüzmeli ve bitirmelidir. Yüzme uygulama sınavında FINA kuralları geçerli olacaktır.
 3. Kelebek yüzme sırasında adayın KURBAĞA AYAK VURUŞUNA İZİN VERİLMEZ.

 

 1. Sınav uzun kulvar havuzda ( 50 m. ) yapılacaktır.

 

 1. Adaylar sınava teker teker

 

 1. Adayın dereceleri kronometre ile tespit edilecektir. En iyi derece 100 puan üzerinden değerlendirilerek sıralama
 2. Yüzme branşının bayanlar ve erkekler için sınav kıyafeti BONE ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

 

EK 1.13: ENGELLİ YETENEK SINAVI

 

Engelli yetenek sınavı parkurunu tamamlayan adaylar kendi aralarında en iyi dereceye göre sıralanırlar. İlan edilen kontenjanlara; en iyi dereceden başlanarak, tercihlerine göre yerleştirilmeleri yapılır.

 

Adaylar aşağıda belirtilen istasyonları sesli komutlara da uyarak tamamlamaları gerekmektedir.

 

 

 1. İSTASYON: Aday süreyi başlatan fotoselden geçerek 1.5 m mesafe aralıklarla yerleştirilmiş olan 6 adet dikmenin arasından, dikmeleri devirmeden slalom yaparak geçer. Dikmelerin devrilmesi durumunda aday dikmeyi düzelterek kaldığı yerden devam ederek bir sonraki istasyona geçer.

 

 1. İSTASYON: Bu istasyonda 2 numara büyüklüğündeki hentbol topu ile duvarda belirlenmiş ve numaralandırılmış (1, 2, 3, 4, 5) kare alan içine öğretim elemanının sesli komutuyla; numarası sesli olarak söylenilen alana isabetli atış gerçekleştirilir. Aday, alan içinde bulunan toplarla, sınırlandırılmış çizgi dışından 2 (iki) isabet gerçekleştirdiğinde diğer istasyona geçer. İsabet sağlanamadığı takdirde alan içindeki toplarla atışına devam eder, toplam 5 (beş) topuda kullanan aday diğer istasyona geçer.

 

 1. İSTASYON: Üç engel geçiş istasyonu; aday 37 cm yükseklikteki 1. engelin üzerinden, 1 m yükseklikteki 2. engelin altından ve yine 37 cm yükseklikteki 3. engelin üstünden geçerek bir sonraki istasyona yönelir. Engellerin devrilmesi yada sürüklenmesi halinde aday engelleri düzelterek harekete devam

 

 1. İSTASYON: Aday, alan içindeki basketbol topunu aldıktan sonra birinci dikmenin solundan başlamak kaydıyla 1.5 m aralıklarla sıralanmış 6 dikme arasından top sürerek geçer.

 

 1. İSTASYON: Aday cimnastik minderinden öne takla atarak diğer istasyona geçer. Öne taklayı atamadığı durumda 3 tekrar hakkı verilir. Üç hakkında da başarılı olamayan aday diğer istasyona geçer.

 

 1. İSTASYON: Bu istasyonda alan içindeki futbol topu ile belirlenmiş çizginin dışından 80×80 cm büyüklüğündeki kaleye 2 (iki) isabetli atış gerçekleştirilir. 2 (iki) isabet sağlanamadığı takdirde alan içindeki toplarla atışına devam eder, toplam 5 (beş) topuda kullanan aday bitiş fotoselinden geçerek sınavını

 

Not: Bu parkuru erkek adaylar 35 saniyede, kadın adaylar 45 saniyede tamamlamak zorundadır. Sürenin aşılması durumunda aday diskalifiye edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

Engelli Aday Sınav Parkuru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

EK 1.14: BECERİ KOORDİNASYON SINAVI

 

 • Aday fotosele girişle parkura başlar.

 

 

 • 1 metre aralıklarla yere dizilen 10 cm. yüksekliğinde 20 cm. genişliğinde (6 adet) engelin üzerine basmadan, koşar adımla geçer ve slalom çubuklarına yönelir.

 

 • 10 adet slalom dikmesi arasından, dikmeleri devirmeden geçer. Slalom dikmeleri sırasını atlayan veya deviren adaylar HATA uyarısı aldıklarında devirdiği çubuğu kendisi düzelterek kaldığı yerden devam

 

 • Aday daha sonra sıçrama istasyonuna geçer. Bu test çift ayakla sürekli sıçrama biçiminde yapılır. Ancak ilk sıçramanın şekli serbesttir. (örneğin; ilk sıçrama tek ayakla yapılabilir ancak ikinci ve üçüncü sıçrama çift ayakla yapılmak zorundadır.) Engeller arası mesafe 1,5 metre ve yükseklikleri 60 ’dir.

 

 • Daha sonra aday 4 adet sağlık topunu bir kutudan diğerine taşır. Taşıma topların sırasıyla dolu kutudan alınıp boş kutuya konulması şeklinde olur. Eğer sağlık topu taşıma esnasında düşerse veya top boş kutunun dışına çıkarsa aday topu yakalayıp kutunun içine koymak zorundadır.

 

 • Aday buradan düz takla istasyonuna geçer. Cimnastik minderi üzerinde öne takla hareketi yapılır. Takla tekniğine uygun yapılmalıdır. Tekniğe uygun yapılmayan hareket görevli öğretim elamanının HATA uyarısıyla tekrar

 

 • Aday koşu testinde önce düz koşu ile ilk engele gelir ve engel etrafını dolaşarak geri-geri koşmaya başlar. Geri-geri koşusu, ikinci engele geldiğinde bitmiştir. Engelin etrafından dolaşıp düz koşu yaparak fotoselden geçer, süreyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

Beceri Koordinasyon Sınav Parkuru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.