• antrenor34@gmail.com
 • 0533 160 94 14

HABER DETAYI

5 Temmuz 2018 16:26

Ardahan Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

Ardahan Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

Ardahan Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

Ardahan Üniversitesi Besyo Sınavı 2018
Sınav Tarihi , Ön Kayıt Tarihi, Taban Puanı, Sınav Sistemi, Kontenjan ve Bölümler Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey Burada.

1.  ÖN KAYIT

1.1.  Başvuru Tarihi ve Yeri

Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 16 Temmuz – 6 Ağustos 2018 tarihleri arasında Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu WEB sayfası üzerinden on-line olarak yapılacaktır (https://www.ardahan.edu.tr/besyobasvuru).

1.2.  Ön Kayıt Koşulları

 

3.2.  1. Başvuru Koşulları

 

 1. C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak,
 2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).
 3. 2018 TYT sınavında en az 150,00 puan almış olmak,
 4. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış
 5. Sağlık raporu (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda verilen uygulamalı ve teorik eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık problemi olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kayıt hakkı kazanan adaylardan işitme, görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık heyeti raporu istenecektir),
 6. 2017 ÖSYS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.
 7. 2017-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarının 2017-ÖSYS’de yerleştirilen adaylarına bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar durumlarını ön kayıt esnasında bildirmek zorundadır. Yanlış beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak kayıtları

 

 

3.2.2.  Başvuruda İstenecek Belgeler:

 

 1. Başvuru formu: (6 Ağustos 2018 Pazartesi mesai bitimine kadar web üzerinden online yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, bölüm tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanacak olan başvuru formu),
 2. Lise diploması fotokopisi: mezun olduğu okul müdürlüğü ya da noter tarafından onaylı,
 3. Bir (1) adet biyometrik vesikalık fotoğraf: Fotoğraflar 5 x 6 cm ebadında ve son altı ayda çekilmiş olmalıdır,
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi: Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi (T.C. kimlik numarası ve soğuk damgası bulunmayan veya özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya da fotoğrafı kendisine benzemeyen kimliklerle adayın ön kayıt işlemi yapılmayacaktır),
 5. 2018 TYT Sonuç Belgesi: OBP gösterir şekilde,
 6. 03.2012 tarihinden önce mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından (spor alanı) mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim gören öğrencilerin spor alan okullarına kayıt tarihini gösteren belge (kayıt tarihini gösteren belge mezun olduğu Okul Müdürlüğü tarafından onaylı olmalıdır),
 7. Millilik Belgesi: İlgili özerk veya resmi spor federasyonlarından alınmış ve Spor Genel Müdürlüğü’ne (en az Genel Müdür Yardımcısı) onaylatılmış (kaç ülkenin katıldığı ve yıldız, genç, büyükler vb. gibi millilik kategorisi belirtilen) Millilik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi (11.02.2006 tarihli ve 26077 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Milli Sporcu Belgesi verilmesi hakkında yönetmelikte yer alan yarışmalar esastır). Başvurduğu spor dalında, C Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olan adayın Milli Sporcu kategorisinde değerlendirilebilmesi için uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan ferdi branşlarda en az 5 ülke sporcusunun, takım sporlarında ise en az 3 ülke takımının katılımı
 8. Sağlık Raporu: Resmi veya özel sağlık kuruluşundan alınmış “Uygulamalı Beden Eğitimi ve Spor Özel Yetenek Sınavına Girmesinde ve Spor Yapmasında Sakınca Yoktur” ifadesi bulunan sağlık

 

ÖNEMLİ NOT: Önkayıt için istenen belgeler 6 Ağustos 2018 mesai bitimine kadar yukarıdaki sıralamaya göre mavi kapaklı dosya içerisinde BESYO (Ardahan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Çamlıçatak Kampüsü Yenisey Yerleşkesi 75000 Merkez/ARDAHAN)evrak kabul bölümüne elden, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile (posta ve kargo masrafı adaya aittir) ulaştırmak zorundadır.

 

3.3. Öğrenci Kontenjanları

 

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne ve Spor Yöneticiliği 1. ve 2. Öğretim Bölümlerine 2018-2019 eğitim öğretim yılı için aşağıda belirtilen sayıda ve koşullarda öğrenci alınacaktır.

 

 

 

Program

KONTENJANLAR
Erkek Bayan Milli Sporcu Toplam
Erkek Bayan Erkek Bayan
Beden    Eğitimi    ve    Spor

Öğretmenliği

21 13 4 2 25 15
Spor Yöneticiliği I. Öğretim 21 13 4 2 25 15
Spor Yöneticiliği II. Öğretim 25 15 25 15

 

Milli sporcular cinsiyete göre ve Yerleştirme Puanına göre sıralanacaktır. Milli sporcu kontenjanına giremeyen milliler, yerleştirme puanına göre diğer öğrencilerle birlikte değerlendirilir. Milli kontenjanın dolmaması halinde boş kalan kontenjanın başka bir kontenjana aktarım hakkı sınav komisyonuna aittir.

2012 ve sonrası milli olan adayların milli sporcu kontenjanına başvurmaları durumunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili Federasyonlarca onaylı A, B, C Millilik belgelerinden birini ibraz etme zorunlulukları vardır.

Kontenjanlara müracaat eden adayların TYT puanının en az 150 olması gerekmektedir.

 

1.3.  Önemli Tarihler

 

 

 

 

AÇIKLAMA TARİH SAAT YER
Online Kayıt 16 Temmuz – 6

Ağustos 2018

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Web Sayfası
Evrak Teslimi Son Gün 6 Ağustos 2018 17: 00’a kadar BESYO Kayıt Bürosu
Göğüs Numarası Dağıtımı 9 Ağustos 2018 Perşembe 08.00-09.00 ARÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kayıt Ofisi
Özel Yetenek Sınavı 9-11 Ağustos 2018 09.00-19.30
Yerleştirme Puanına Göre Aday Sıralama Listelerin İlanı 15 Ağustos 2018 08:30 – 17.30 Öğrenci      İşleri                  Daire Başkanlığı, Web Sayfası
İtirazların

Değerlendirilmesi

17 Ağustos 2018

Adayların var ise itirazı kabul edilir. Sınav komisyonu itirazları görüşerek karara                       bağlar, adaylara bildirir.

Cuma             17:00’a kadar
Sıralama Listelerin Kesin İlanı 27 Ağustos 2018

(ÖSYM’nin Orta Öğretim Başarı Puanı açıklama  tarihine göre değişebilir)

Öğrenci      İşleri                  Daire Başkanlığı, Web Sayfası
Kazanan Adayların Kesin Kayıtları YÖK Belirler Öğrenci      İşleri                  Daire Başkanlığı, Web Sayfası
Yedeklerden Asil Listeye Alınanların Kayıtları YÖK Belirler Öğrenci      İşleri                  Daire Başkanlığı, Web Sayfası

 

Önemli Not: Belirtilen tarihler gereklilik halinde sınav komisyonu tarafından değiştirilebilir.

 

1.3.1.  Özel Yetenek Sınavı Puanı Standart Puanının Hesaplanması (ÖSYP-SP)

 

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

 

 

 

ÖSYP Puan Dagilimi Ortalamasi =

ÖSYP Toplami

 

Aday Sayisi

 

 

 

 

 

ÖSYP Standart Sapma =

 

 

 

æ æ Adayin             ö   æÖSYP Puan             ö ö

ç ç                     ÷_ ç                                  ÷ ÷

ÖSYP Standart Puani (ÖSYP – SP) = 10´ç èÖSYP Puanıø èDagilimi Ortalamasıø ÷ + 50

ç
ç
÷

ç               ÖSYP Standart Sapma              ÷

è

÷

ø

 

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

 1. Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.

 

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )

 

 

 1. Aday diğer alanlardan geliyorsa veya 30.03.2012 tarihinden sonra aynı alandan gelen okula kayıt yaptırmışsa

 

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )

 

 • .

 

1.4.  Koordinasyon Parkuru Sınavı

 

Koordinasyon Parkuru, toplam sekiz (8) istasyondan oluşan ve zamana karşı yapılan bir parkurdan oluşmaktadır (Şekil 1). Adaylar, spor salonuna 10 kişilik gruplar halinde alınacaktır. Koordinasyon Parkuru testine ise adaylar tek, tek alınacaklardır. Aday, parkurun 100 cm gerisinde bulunan çıkış çizgisini geçmeyecek şekilde duracak ve hazır  olduğunda teste başlayacaktır. Süre, adayın fotoselden geçişiyle birlikte çalışmaya başlar, parkur sonunda

 

yer alan fotoselden geçtiğinde otomatik olarak kapanır ve ölçüm kaydedilir. Parkurun tamamlanma süresi, otomatik olarak kaydedilecektir. Sonuçlar, bilgisayar çıktısı olarak adaya verilecektir.

 1. “BAŞLA” komutu ile aday, beceri-koordinasyon testine fotosel aralığından geçerek başlar.
 2. Kurallara uygun şekilde yapılmayan istasyonlar, hakemlerin uyarısı ile istasyonun doğrusu tamamlanıncaya kadar tekrarlatılacaktır. Sınav Alt Kurulu tarafından diskalifiye edilenler ve sınavı terk edenler, hesaplamaya dahil
 3. Koordinasyon Parkurunda, sınava alınan 10 kişilik grup testi tamamladığında göğüs numarası sırasına göre adaylardan ikinci haklarını kullanmak üzere teste alınacaktır. Aday isterse ikinci hakkını kullanmayabilir. Aday, sınav salonunu terk etmeden ve sınav sırasını kaybetmeden, iki hakkını da kullanmalıdır. Adayın “en iyi” derecesi, Koordinasyon Parkuru Puanı hesaplamasında kullanılacaktır. Koordinasyon Parkuru sırasında, parkuru hatasız tamamlama sorumluluğu adaya ait olmak üzere, herhangi bir hata yapıldığında hakem, adayı uyaracaktır. Aday, bu uyarıya uymak zorundadır.
 4. Koordinasyon beceri parkuru testinde yapılacak hareketler (Şekil 1)’de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 

Buna göre;

 1. İstasyon: Öne Takla
 2. İstasyon: Denge Tahtasından Geçiş
 3. İstasyon: Çift Ayak Sağ-Sol Sıçrama
 4. İstasyon: Alt-Üst Engel Geçme
 5. İstasyon: Top Taşıma
 6. İstasyon: Hentbol
 7. İstasyon: Voleybol
 8. İstasyon: 30 m Sprint Koşusu

Aday

 1. İstasyon: Öne Takla, Aday, bu istasyondaki Jimnastik minderi üzerinde bir (1) kez öne doğru düz takla atar. Düz taklayı yapmayan aday, düz takla yapmak üzere, bu istasyonun başına tekrar döner.

 

 1. İstasyon: Denge Tahtasından Geçiş, Aday, denge sırası üstünden (denge sırasının başında yer alan işaretli alanın üzerine ya da gerisine basarak başlayıp, denge sırasının sonunda yer alan işaretli alanın üzerine ya da daha ilerisine basarak bitirmek şartıyla), yürüyerek ya da koşarak geçer. Denge sırasının üzerinden erken (tamamlamadan) düşülmesi ya da belirlenen kurallara uyulmaması durumunda, başa dönülür ve hareket tekrar

 

 1. İstasyon: Çift Ayak Sağ-Sol Sıçrama, Belirlenmiş engel üzerinden adayalar sağ-sol

beş (5) kezçift ayak ile sıçrama hareketini yapar.

 

 

 1. İstasyon: Alt-Üst Engel Geçme, Aday, başlangıç noktasından itibaren yön işaretlerine uymak şartıyla, sıçrayarak yüksekliği 50 cm olan engelin üzerinden geçer, yüksekliği 80 cm olan engelin altından geçer; yine aynı şekilde yüksekliği 50 cm olan engelin üzerinden geçer ve son olarak yine yüksekliği 80 cm olan engelin altından geçerek diğer istasyona devam

 

 

 1. İstasyon: Top Taşıma, Aday, belirlenen platform üzerinde; istediği kasadan topu alarak diğer taraftaki aynı renkli kasaya taşır. Bu işlem kasalardaki toplar yer değiştirene kadar ve aynı renk toplar aynı renk kasalarda oluncaya kadar devam eder. Aday, iki topu aynı anda taşıyamaz. Topların herhangi birinin kasadan dışarı çıkması ya da dışarıda olması durumunda, aday o topu kasaya yerleştirmedikçe teste devam edemez.

 

 1. İstasyon: Hentbol, Aday, duvardan gelen topu saymaya başlamak üzere işaretli bölgeden üç (3) adet duvarda pas yapar. Atışlar yerinden yapılmalıdır. Topun kaçırılması halinde aday atış bölgesine gelir ve kaldığı yerden saymaya devam eder. Aday 3 adet pası tamamladıktan sonra hentbol topunu aldığı kasaya geri koyarak istasyonu

 

 

 

 1. İstasyon: Voleybol, Aday, duvardan gelen topu saymaya başlamak üzere zeminden duvara olacak şekilde işaretli bölgeden toplam üç (3) adet smaç vuruşu yapar. Topun kaçırılması halinde aday atış bölgesine gelir ve kaldığı yerden saymaya devam eder. Aday 3 adet pası tamamladıktan sonra voleybol topunu aldığı kasaya geri koyarak istasyonu

 

 1. İstasyon: 30 m Sprint Koşusu, Aday, belirlenmiş alan içerişinde, yüksek hızda koşu 30 m koşusunu tamamlayarak bitiş çizgisinindeki fotoselden geçerek Koordinasyon Parkurunu

 

Şekil 1. Koordinasyon Parkuru

 

6. KESİN KAYIT

 

Ardahan Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının kayıtlar için belirdiği gün ve tarihlerde yapılacaktır. Kayıt için istenen belgeler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının diğer bölüm öğrencileri için istediği belgelerle aynı olacaktır.

 

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde Ardahan Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi tarafından yapılır. Duyurulan tarihlerde ilk olarak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün, daha sonra Spor Yöneticiliği 1. Öğretim Bölümünün ve son olarak Spor Yöneticiliği 2. Öğretim Bölümünün kayıtları yapılacaktır.

Kesin kayıt için verilen sure içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler bu haklarını kaybederler. Yerlerine, yerleştirme puanı (YP) başarı sıralamasına göre öğrenci kaydı yapılır. Ancak, yerleştirme puanına göre Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne kayıt hakkı kazanan aday, tercih ederse bu bölüme kayıt yaptırmayarak ilan edilen kayıt tarihlerinde Spor Yöneticiliği 1. Öğretim Bölümüne veya Spor Yöneticiliği 2. Öğretim Bölümüne kayıt yaptırabilir. Yerleştirme puanına göre Spor Yöneticiliği 1. Öğretim Bölümüne kayıt hakkı kazanan aday, tercih ederse bu bölüme kayıt yapırmayarak ilan edilen kayıt tarihlerinde Spor Yöneticiliği 2. Öğretim Bölümüne kayıt yaptırabilir. Herbir bölüm için boş kalan kontenjan sayısı kadar kayıt yaptıracak yedek aday Yerleştirme Puanı (YP) başarı sırasına göre belirlenerek  online                  başvuru                      sayfasından  ilan edilir https://www.ardahan.edu.tr/besyobasvuru.

 

Kesin kayıt için istenilen belgeler:

 

 

 1. Adayın 2018 TYT Sonuç Belgesinin aslı ve beş adet onaysız fotokopisi,
 2. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi
 3. Nüfus Cüzdan Suretinin onaylı fotokopisi
 4. İkametgâh belgesi
 5. Askerlik çağına gelmiş ise askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair askerlik durum belgesi
 6. 12 adet biometrik fotoğraf (4,5 x 6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş)
 7. Resmi sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık heyet raporunun aslı(Adayın Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda verilen uygulamalı ve teorik eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık problemi olmamalıdır. Bu nedenle kayıt hakkı kazanan adaylarişitme, görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık heyeti raporu almalıdır).

UYARI: Sınav başvurusu ve kesin kayıt esnasında istenen “belgelerin doğruluğu” ilgili kurumlar (ÖSYM, GSGM, Federasyonlar ve vb.) aracılığıyla özenle araştırılacaktır. Bu araştırmalar sonunda sahte belgenin ibrazı anlaşıldığı takdirde aday öğrenci olsa dahi hakkında yasal süreç başlatılacaktır.

“SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ”

 

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.