• antrenor34@gmail.com
 • 0533 160 94 14

HABER DETAYI

5 Temmuz 2018 15:43

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BESYO SINAV KILAVUZU 2018-2019

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BESYO SINAV KILAVUZU 2018-2019

Ankara Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu 2018

Ankara Üniversitesi Besyo Sınavı 2018
Sınav Tarihi , Ön Kayıt Tarihi, Taban Puanı, Sınav Sistemi, Kontenjan ve Bölümler Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey Burada.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU VE YÖNERGESİ

 

 

A.   2018-2019 ÖZEL YETENEK SINAV VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

 

 

TARİH FAALİYET
2 – 6 AĞUSTOS 2018 Ön Kayıt
7 AĞUSTOS – 10 AĞUSTOS 2018 Özel Yetenek Sınavı
10 AĞUSTOS 2018 Engelli Adaylar İçin Özel Yetenek Sınavı
11 AĞUSTOS 2018 Yerleştirme Puanları İlanı
12 – 14 AĞUSTOS 2018 İnternet Ortamında Tercihlerin Yapılması
15 AĞUSTOS 2017 Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

 

 

DİKKAT: Sınav süresi ve sonuçların ilanı, başvuru sayısına ve ÖSYM sınav sonuçlarının açıklanma tarihine bağlı olarak belirtilen tarihleri aşabilir. Her türlü değişiklik Fakültemiz internet adresinde tebliğ edilecektir.

 

 

 

Tablo 1: Bölümlere göre alınacak öğrenci sayıları:

 

BÖLÜM

KONTENJAN
KIZ (70) ERKEK (80) TOPLAM (150)
Antrenörlük Eğitimi 20 (2’si engelli) 30 (3’ü engelli) 50
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 25 25 50
Spor Yöneticiliği 20 (2’si engelli) 30 (3’ü engelli) 50

 

 

 

Tablo 2: Bölümlere göre alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayıları:

 

BÖLÜM

KONTENJAN
KIZ (6) ERKEK (9) TOPLAM (15)
Antrenörlük Eğitimi 2 3 5
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2 3 5
Spor Yöneticiliği 2 3 5

Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmemiş ham 2018 TYT puanlarının herhangi bir türünden;

 1. Herhangi bir spor dalında milli sporcu olan adaylar için asgari 000,
 2. Spor alan çıkışlılar ve spor liselerinden mezun adaylar için asgari 000,
 3. ”a” ve “b” maddesi dışında kalarak başvuracak adaylar için asgari 240.000.
 4. Ankara Üniversitesi tarafından kabul edilen minimum başvuru şartını yerine getiren yabancı uyruklu adaylar.
 5. “a, b, c ve d” maddeleri dışında kalan, engelli öğrencilerden [bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon), ile yaygın gelişimsel bozukluklar (otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)] durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla ilgili yıldaki TYT puanlarından biri 100 ve üzerinde olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 75850160-199-24304 sayılı kararı gereği özel yetenek sınavlarına başvurmaları uygun görülmüştür. Bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmayan raporlar kabul edilmez. Sağlık kurulu raporlarında belirtilen engel dereceleri, Sınav Üst Kurulu tarafından incelenecek, adayların engelleri nedeniyle ayrı bir seçme ve yerleştirme işlemine tabi tutulup tutulmayacakları bu incelemelerin sonuçlarına göre belirlenecektir. Bununla birlikte, engelli

 

Tablo 3. Bölümlere tercih işlemlerinde geçerli asgari TYT puanları.

 

 

BÖLÜM

ASGARİ TYT PUANLARI
 

Herhangi Bir Spor Dalında Milli Sporcu

Spor Lisesi veya Spor Alanı Mezunu  

Diğer Lise Mezunu

Antrenörlük Eğitimi 180.000 220.000 240.000
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği  

200.000

 

240.000

 

270.000

Spor Yöneticiliği 200.000 240.000 260.000

 

 

 

B.   ÖN KAYITLAR

 

Madde 7. Ön kayıtlar, 2 AĞUSTOS – 6 AĞUSTOS 2018 tarihleri arasında http://sporbilimleriyeteneksinavi.ankara.edu.tr/ internet adresinden elektronik ortamda başlayacaktır. Madde 5.e‘de belirtilen engelli kontenjanından başvuran adayların 2 AĞUSTOS – 6 AĞUSTOS 2018 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde Fakülteye şahsen başvurmaları gereklidir. Elektronik ortamda kayıt için izlenecek yolları bu maddenin “f” bendinde bulabilirsiniz. Elektronik ortamda ön kayıt işlemlerini yapan adaylardan;

 

 1. Liselerin spor alanlarından mezun olanlar (SPOR LİSESİ MEZUNLARI HARİÇ) Okul Müdürlükleri’nden “Spor Alan Çıkışlıdır” ibaresi bulunan belgeyi,

 

 1. Spor Özgeçmiş Puanı (SÖP) olan adaylar aşağıda detaylı olarak açıklaması yapılan belgeleri,

 

Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi, Spor Bilimleri Fakültesi’ne elektronik ortamda başvuru yapılan günün MESAİ SAATİ bitimine kadar şahsen getirmeleri gerekmektedir. Görevlilerin ilgili belgeleri (Spor Çıkışlı Belgesi ve SÖP Belgeleri) onaylamasıyla ön kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır. Onaylanmış SÖP puanları, Özel Yetenek Testi öncesinde ilan edilecektir.

 

 1. Diğer tüm adayların ön kayıt işlemleri, adayın elektronik ortamda gerekli işlemleri tamamladıktan sonra, 24 saat içerisinde merkezi sistemden kayıt onayını takiben alınacak “Ön Kayıt İşlemi Tamamlanmıştır” belgesi ile tamamlanacaktır. Bu adayların sınav için aldıkları randevu tarihine kadar fakültemize gelmelerine gerek yoktur.
 2. Yabancı uyruklu adayların başvuru koşulları aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Yabancı uyruklu adayların başvuruları Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na, http://oidb.ankara.edu.tr/files/2018/06/yurtd%C4%B1%C5%9F%C4%B1-ilan2018.pdf web adresinde belirtilen ilkeler çevresinde yapılacaktır. Detaylı bilgi Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın ilgili web sayfasından elde edilebilir.

 

e.                Engelli kontenjanından başvuran adayların 2 AĞUSTOS – 6 AĞUSTOS 2018 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde Fakülteye şahsen başvurmaları gereklidir.

 

Bu işlem sınav komisyonunca incelenerek kararlaştırılır. SÖP ve YTP, ÖSYP’nin hesaplanmasında kullanılır. Spor özgeçmişine sahip olanlar durumlarını (maç kağıdı, yarışma bireysel veya takım sıralamasını gösteren) T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü’nden aldıkları/alacakları ıslak imzalı resmi evrak ile belgelemeleri gerekmektedir. Adayların ön kayıt işlemini tamamlayabilmek ve SÖP puanı alabilmek için ilgili belgeleri internet ortamında ön kayıt işlemini tamamladıktan sonra başvuru yaptıkları günün MESAİ SAATİ bitimine kadar Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi, Spor Bilimleri Fakültesi’ne şahsen getirerek SÖP komisyonuna onaylatması gerekmektedir. Belgelerin asıllarının yerine ancak noterden tasdikli suretleri kabul edilir. Resmi evrakların özerk federasyonlar için Federasyon Başkanı, özerk olmayan federasyonlar için Spor Genel Müdürlüğü’nden en az Genel Müdür Yardımcısı onaylı olması gereklidir. Adaylar yalnızca bir branşta “SÖP” puanı elde edebilirler.

 

C.    ÖZEL KOŞULLAR

 

Madde 8. Özel yetenek sınav sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları, ÖSYM Kılavuzu Tablo 5’deki özel koşullar geçerlidir. Fakültemizde eğitim verilen her üç bölümde en az bir yıl olmak üzere SEÇMELİ İNGİLİZCE HAZIRLIK eğitimi verilmektedir.

 

D.   ÖZEL YETENEK SINAVI

 

Madde 9. Özel Yetenek Sınavı 7 AĞUSTOS – 10 AĞUSTOS 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Engelli adayların Özel Yetenek Sınavları ise 10 AĞUSTOS 2018 tarihinde yapılacaktır.

 

 1. Bu sınav kapsamında Yetenek Testi Puanı (YTP) elde etmek üzere Özel Yetenek Testi (ÖYT) yapılacaktır. ÖYT ve SÖP ile birlikte ÖSYP’nin hesaplanmasında kullanılacaktır. ÖYSP-SP, OBP ve TYT sonuçlarının bu kılavuzun H Maddesindeki formüle göre birlikte değerlendirilmesi ile elde edilecek YP adayların hem asıl, hem de ek yerleştirme işlemlerinde esas alınacaktır.
 2. Tüm adayların internet ortamında aldıkları “SINAV RANDEVU SAATİ”inden 45 dk önce sınavın yapılacağı Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Gölbaşı yerleşkesinde Kimlik Belgesi, Sınav Giriş Belgesi, Sınav Kayıt Belgesi ve Sağlık Raporu ibrası ve kontrolü ile göğüs numarası almak üzere hazır bulunmaları Engelli adaylara sınav süresince eşlik edecek bir kişi de sınav süresince hazır bulunabilir. Sınav Randevusunu kaçıran adaylar için; belgelendirilmek koşulu ile adayın birinci derece akraba vefat ve/veya hastaneye yatış gerektirecek nitelikte sağlık sorunu ve/veya adayın kendisinin bir sağlık problemi yaşaması durumunda adayın özel yetenek giriş sınavı son gün en son grupta yapılacaktır.

 

 

Özel Yetenek Testi (ÖYT): Adaylar parkurda zamana karşı tek hak kullanarak yarışırlar. Bu test, spor salonunda yapılır. Test sonucu, gözetmen tarafından adayın giriş kartına yazılarak kendisine bildirilecek ve imzalanacaktır (Şekil-1. Özel Yetenek Testi Parkuru). Özel yetenek sınavı sırasında adayların parkur üzerindeki araç-gerece kasti olarak zarar verdiğine kanaat getirilirse, adayın ilgili sınavı geçersiz sayılacaktır. Adayların salon zeminine uygun olmayan ayakkabı kullanmalarına izin verilmeyecektir.

Engelli adaylar için Özel Yetenek Testleri (E-ÖYT): Bu testler; MR (mental retardasyon), ile yaygın gelişimsel bozukluklar olan otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklara sahip adaylar ile sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklara sahip adaylar için, görme engelli adaylar için, işitme engelli adaylar için ve bedensel engelli adaylar için E-ÖYT 1 şeklinde hazırlanmıştır. Ancak bedensel engelli adaylardan tekerlekli sandalye ile hareket eden adaylar ve alt ekstremitelerinden birini kaybetmiş adaylar E-ÖYT 2’ye katılacaktır. Engel grubuna bakılmaksızın tüm adaylar zamana karşı tek hak kullanarak yarışırlar. Engelli adayların sınavı Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Performans Laboratuvarında yapılacaktır. Test sonucu, gözetmen tarafından adayın giriş kartına yazılarak kendisine bildirilecek ve imzalanacaktır. Özel yetenek sınavı sırasında adayların araç-gereçlere kasti olarak zarar verdiğine kanaat getirilirse, adayın ilgili sınavı geçersiz sayılacaktır.

 

Engelli adaylar için Özel Yetenek Testi 1’in (E-ÖYT 1’in) Uygulanışı: Bu test MR (mental retardasyon), ile yaygın gelişimsel bozukluklar olan otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklara sahip adaylar ile sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklara sahip adaylar için, görme engelli adaylar için, işitme engelli adaylar için ve bedensel engelli adaylar için Özel Yetenek Testidir. Test tek bölümden oluşur.

 

 1. Bölüm: Aday bisiklet ergometresine oturur. Diz açısı 5-10° arasında olacak şekilde oturma yüksekliği ayarlanır. Aday, kendisine verilen “başla” komutuyla, 120 watt dirence karşı 1000 m pedal çevirmeye başlar. 1000 m bittiğindeki süresi adayın derecesi olarak kaydedilir.

 

 

 

 

Engelli adaylar için Özel Yetenek Testi 2’nin (E-ÖYT 2’nin) Uygulanışı: Bu test tekerlekli sandalye ile hareket eden veya alt ekstremitelerinden herhangi birini kaybetmiş adaylar için hazırlanan Özel Yetenek Testidir. Test tek bölümden oluşur.

 

 1. Bölüm: Aday kol ergometresine oturur. Rahat bir oturma pozisyonu alması için oturma yüksekliği ayarlanır. Aday, kendisine verilen “başla” komutuyla, 100 watt dirence karşı 1000 m pedal çevirmeye başlar. 1000 m bittiğindeki süresi adayın derecesi olarak kaydedilir.

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Özel Yetenek Testi Parkuru.

 

 

İ.   SINAV SONUÇLARININ İLANI

 

Madde    15.    Sınav    sonucu    olan    yerleştirme    puanları    (YP)    11    AĞUSTOS   2018    tarihinde

 

SPOR ÖZGEÇMİŞ PUAN TABLOSU

 

50 PUAN
FUTBOL A milli, A2 milli veya Ümit milli olmak
BASKETBOL A milli, Genç milli veya Ümit milli olmak
VOLEYBOL A milli, Genç milli veya Ümit milli olmak
HENTBOL A milli, Genç milli veya Ümit milli olmak
YÜZME Milli olmak veya açık yaş, büyükler veya gençler kategorisinde Türkiye rekoru kırmış olmak
DURGUNSU KANO Milli Olmak veya Milli takımı temsilen herhangi bir uluslararası yarışmada madalya kazanmış olmak
KÜREK Milli Olmak veya Türkiye şampiyonasında madalya kazanmış olmak
TRİATLON Dünya Şampiyonasında Elit kategoride yarışmış olmak veya milli olmak
KAYAK Milli olmak
TAEKWON-DO A milli olmak veya herhangi bir kategoride olmak üzere, Olimpiyatlar, Dünya Şampiyonaları veya Avrupa Şampiyonalarına katılmış olmak
JUDO A milli olmak veya herhangi bir kategoride olmak üzere, Olimpiyatlar, Dünya Şampiyonaları veya Avrupa Şampiyonalarına katılmış olmak
GÜREŞ Olimpiyat oyunlarına katılmış olmak veya Büyükler, gençler ve yıldızlarda Dünya ve Kıtasal şampiyonalarda milli olmak
ATLETİZM A milli olmak
BİSİKLET Olimpiyat oyunlarına veya Dünya şampiyonalarına katılmış olmak veya A milli olmak
TENİS Milli olmak veya ATP/WTA Uluslararası Turnuvalarının Eleme/Ana tablosuna katılmış olmak, Gençler kategorilerinde (14,16,18 yaş) ve Büyükler kategorilerinin birinde Milli takımı temsilen herhangi bir uluslararası yarışmada madalya kazanmış olmak veya büyükler kategorisinde ferdi olarak Türkiye Şampiyonaları’nda final oynamış olmak veya ITF turnuvalarında final oynamış olmak
CİMNASTİK Küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler kategorilerinin birinde cimnastik milli takımında yarışmış olmak
OLİMPİK DİĞER BRANŞLAR A milli olmak veya Olimpiyat oyunlarına katılmış olmak veya Dünya şampiyonalarına katılmış olmak

 

45 PUAN
FUTBOL Profesyonel erkekler süper liginde en az 5 maç oynamış olmak veya Kadınlar 1. Liginde en az 5 maç oynamış olmak
BASKETBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak ve Süper ligde/en üst ligde en az 5 maç oynamış olmak
VOLEYBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak ve Süper ligde/en üst ligde en az 5 maç oynamış olmak
HENTBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak ve Süper ligde/en üst ligde en az 5 maç oynamış olmak
YÜZME Türkiye kısa kulvar veya yaz şampiyonasında açık yaş yarışmalarında ilk 8’e girmiş olmak
DURGUNSU KANO Türkiye şampiyonasında ilk 5’e girmiş olmak
KÜREK Türkiye şampiyonası veya Türkiye kupası yarışlarında finalde yarışmış olmak
TRİATLON Avrupa şampiyonasında veya Akdeniz Oyunlarında yarışmış olmak
KAYAK Kayak Federasyonu Türkiye Şampiyonası müsabakalarında ilk 5’e girmiş olmak
TAEKWON-DO Herhangi bir kategoride milli olmak
JUDO Herhangi bir kategoride milli olmak
GÜREŞ Büyükler kategorisinde uluslararası kategoride milli olmak
ATLETİZM Büyükler, yıldızlar, gençler kategorilerinde milli olmak veya Türkiye rekoru kırmış olmak
BİSİKLET Avrupa, Akdeniz veya Balkan şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak
TENİS Tenis federasyonun Büyükler kategorilerinde kulüplerarası veya ferdi müsabakalarda düzenlenen Türkiye Şampiyonaları’nda ilk 8’e içerisinde yer almış olmak ya da Federasyonun En Üst Seviye Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarında ilk 2’ ye giren takımların oyuncu listelerinde yer almak ve maçlarında oynamış olmak, ya da Gençler Kategorilerinde(14, 16, 18 Yaş) Milli Olmak ya da Gençler Kategorilerinde (14, 16, 18 Yaş) Uluslararası Turnuvalarında en az çeyrek final oynamış olmak veya ITF turnuvalarında ilk 8’e girmiş olmak
CİMNASTİK Türkiye şampiyonalarında cimnastik yarışmalarında toplamda veya aletlerde ilk 3’e girmiş olmak
OLİMPİK DİĞER BRANŞLAR Avrupa, Akdeniz ve Balkan şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak

 

40 PUAN
FUTBOL Profesyonel Erkekler 1. Liginde en az 5 maç oynamış olmak veya U-20, U-19, U-18, U-17 Kadın Milli takımlarında oynamış olmak
BASKETBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak ve 1. ligde en az 5 maç oynamış olmak veya yıldız milli olmuş olmak
VOLEYBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak ve 1. ligde en az 5 maç oynamış olmak veya yıldız milli olmuş olmak
HENTBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak ve 1. ligde en az 5 maç oynamış olmak veya yıldız milli olmuş olmak
YÜZME Uluslararası müsabakaya katılmış olmak
DURGUNSU KANO Elemesi de yapılan Türkiye şampiyonası veya Türkiye kupası yarışlarına katılmış olmak veya Elemesi de yapılan Herhangi bir ulusal yarışta madalya kazanmış olmak
KÜREK Elemesi de yapılan herhangi bir ulusal yarışta madalya kazanmış olmak veya Türkiye şampiyonası veya Türkiye kupası yarışlarına katılmış olmak
TRİATLON Yıldız ve genç Avrupa şampiyonasında, Büyükler ve Gençler Balkan şampiyonasında yarışmış olmak
KAYAK Puanlı 2. Etap yarışlarında ilk 10’a girmiş olmak
TAEKWON-DO Büyükler, ümitler veya gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında birinci olmak
JUDO Büyükler, ümitler veya gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında birinci olmak
GÜREŞ Büyüklerde Türkiye şampiyonasında klasmana girmek
ATLETİZM Büyükler, yıldızlar veya gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak
BİSİKLET Genç milli olmak
TENİS Tenis Federasyonu’nun En Üst Seviye Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarında 3. ve 4.olan takımların oyuncu listelerinde yer almak ve maçlarında oynamış olmak, Federasyonun Gençler Kategorisi (14, 16 ve 18 Yaş) Ulusal Müsabakalarında (Türkiye Şampiyonası / Kış Kupası / Yaz Kupaları) ilk 8 içinde yer almış olmak
CİMNASTİK Türkiye şampiyonalarında Gençler, büyükler kategorilerinin birinde cimnastik yarışmalarında toplamda veya aletlerde ilk 8 dereceye girmek
OLİMPİK DİĞER BRANŞLAR Ümit veya genç milli olmak
OLİMPİK OLMAYAN DİĞER BRANŞLAR A milli olmak

 

35 PUAN
FUTBOL Erkek Ordu Amatör Genç Milli veya U-20, U-19, U-18, U-17 milli olmak veya Kadınlar

2. Liginde en az 5 maç oynamış olmak veya U-16, U-15, U-14 Kadın Milli takımlarında oynamış olmak veya Futsal milli takımlarında oynamış olmak

BASKETBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak

ve 2. ligde en az 5 maç oynamış olmak

VOLEYBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak

ve 2. ligde en az 5 maç oynamış olmak

HENTBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak

ve 2. Ligde en az 5 maç oynamış olmak

YÜZME Türkiye yaz ve kış şampiyonalarında açık yaş kategorisinde derece almış olmak
DURGUNSU KANO Türkiye şampiyonası veya Türkiye kupası yarışlarına katılmış olmak
KÜREK Herhangi bir ulusal yarışta ilk 3’e girmiş olmak
TRİATLON Büyükler Türkiye şampiyonası veya Türkiye kupası yarışlarında ilk 5’e girmiş olmak
KAYAK Puanlı 1. Etap yarışlarında ilk 10’a girmiş olmak
TAEKWON-DO Büyükler, ümitler veya gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak
JUDO Büyükler, ümitler veya gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak
GÜREŞ Gençlerde uluslararası turnuvalarda milli olmak
ATLETİZM Büyükler, yıldızlar veya gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonalarında ilk 10’a girmiş olmak
BİSİKLET Yıldız milli olmak
TENİS Gençler (14, 16 ve 18 Yaş) ya da Büyükler kategorisinde herhangi bir uluslararası turnuvada madalya kazanmış olmak
CİMNASTİK Türkiye şampiyonalarında Gençler, büyükler kategorilerinin birinde cimnastik yarışmalarında toplamda veya aletlerde ilk 10 sırada yer almak veya aerobik cimnastik/trampolin yarışmalarında ilk 8’e girmek
OLİMPİK DİĞER BRANŞLAR Yıldız milli olmak

 

30 PUAN
FUTBOL Profesyonel Erkekler 2. Liginde veya Kadınlar 3.liginde en az 5 maç oynamış olmak veya Okul sporları federasyonu tarafından düzenlenen Dünya şampiyonalarına katılmış olmak
BASKETBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak ve Okul sporları federasyonu tarafından düzenlenen Dünya şampiyonalarına katılmış olmak
VOLEYBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak ve Okul sporları federasyonu tarafından düzenlenen Dünya şampiyonalarına katılmış olmak
HENTBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak ve Okul sporları federasyonu tarafından düzenlenen Dünya şampiyonalarına katılmış olmak
YÜZME Türkiye yaz ve kış şampiyonalarında açık yaş kategorisinde final yüzmüş olmak veya herhangi bir yaş grubunda ilk 3’e girmiş olmak
DURGUNSU KANO Herhangi bir ulusal yarışta final çekmiş olmak veya Türkiye şampiyonası ve Türkiye kupası yarışlarında yarışmış olmak
KÜREK Türkiye şampiyonası ve Türkiye kupası yarışlarında yarışmış olmak veya Tescilli bir spor kulübünde en az 2 yıl süreyle kürek sporu yapmış olmak, bu süre içinde en az 5 yarışa katılmış olmak ve bunu belgelemek
TRİATLON Yıldızlar Balkan şampiyonasında yarışmış olmak
KAYAK MEB Türkiye Şampiyonalarında kendi yaş grubunda ilk 5’e girmiş olmak.
TAEKWON-DO Yıldızlar veya minikler kategorilerinde Türkiye birincisi olmak
JUDO Yıldızlar veya minikler kategorilerinde Türkiye birincisi olmak
GÜREŞ Gençler kategorisinde Türkiye şampiyonasında klasmana girmek
ATLETİZM Süper ligde veya Birinci ligde ilk 5’e girmiş olmak
BİSİKLET Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen uluslararası tur/yarışlarda ve MTB cup yarışlarında etap ferdi klasmanda veya genel ferdi klasmanda puan almış olmak veya Türkiye şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak
TENİS Federasyonun En Üst Seviye Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarında Play-Off Oynamaya hak kazanmış takımların oyuncu listelerinde yer almak ve maçlarında oynamış olmak
CİMNASTİK Türkiye şampiyonalarında Yıldızlar kategorisinde cimnastik yarışmalarında toplamda veya aletlerde ilk 12 sırada yer almak
OLİMPİK DİĞER BRANŞLAR Türkiye şampiyonu olmak
OLİMPİK OLMAYAN DİĞER BRANŞLAR Ümit, genç, yıldız milli olmak veya kulüp liglerinin en üst kategorisinde müsabık olmak

 

25 PUAN
FUTBOL Profesyonel Erkekler 3. Liginde en az 5 maç oynamış olmak
BASKETBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak ve Bölgesel ligde en az 5 maç oynamış olmak veya Yıldızlar veya Gençler kategorisinde Türkiye şampiyonası finallerine katılmış olmak
VOLEYBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak ve Bölgesel ligde en az 5 maç oynamış olmak veya Yıldızlar veya Gençler kategorisinde Türkiye şampiyonası finallerine katılmış olmak
HENTBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak ve Bölgesel ligde en az 5 maç oynamış olmak veya Yıldızlar veya Gençler kategorisinde Türkiye şampiyonası finallerine katılmış olmak
YÜZME MEB Türkiye Şampiyonalarında ilk 8’e girmiş olmak
DURGUNSU KANO Tescilli bir spor kulübünde en az 2 yıl süreyle durgunsu kano sporu yapmış olmak, bu süre içinde en az 4 yarışa katılmış olmak ve bunu belgelemek
KÜREK Tescilli bir spor kulübünde en az 2 yıl süreyle durgunsu kano sporu yapmış olmak, bu süre içinde en az 4 yarışa katılmış olmak ve bunu belgelemek
TRİATLON Yıldızlar ve Gençler Türkiye şampiyonasında ilk 5’e girmiş olmak
KAYAK İl birinciliği müsabakalarında kendi yaş gruplarında ilk 5’e girmiş olmak
TAEKWON-DO Yıldızlar veya minikler kategorilerinde Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak
JUDO Yıldızlar veya minikler kategorilerinde Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak
GÜREŞ Yıldızlar kategorisinde uluslararası turnuvalarda milli olmak
ATLETİZM Süper ligde veya Birinci ligde ilk 10’a girmiş olmak veya ISF şampiyonasına katılmış olmak
BİSİKLET Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen uluslararası tur/yarışlarda ve MTB cup yarışlarında müsabık olmak veya Türkiye şampiyonalarında ilk 10’a girmiş olmak
TENİS Tenis Federasyonu tarafından Türkiye Şampiyonası / Kış Kupası / Yaz Kupaları veya Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası dışındaki federasyonun resmi organizasyonlarda ilk üç dereceye girdiğini resmi onaylı olarak belgelemek
CİMNASTİK Türkiye şampiyonalarında küçükler kategorisinde cimnastik yarışmalarında toplamda veya aletlerde ilk 12 sırada yer almak
OLİMPİK DİĞER BRANŞLAR Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak

 

20 PUAN
FUTBOL Erkekler Profesyonel takımının U-21 liginde(A2-Paf) en az 5 maç oynamış olmak veya Bölgesel Amatör ligde oynayan takımların A takımlarında en az 5 maç oynamış olmak veya Plaj futbolu milli takımlarında oynamış olmak veya U-19, U-18, U-17, U-16, U-15, U14 akademi liglerinde Türkiye şampiyonalarında ilk 4’e girmiş olmak veya Uefa B antrenörlük belgesine sahip olmak veya Üst klasman/Ulusal hakem/yardımcı hakem olmak
BASKETBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak veya 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya A klasman hakemi olmak
VOLEYBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak veya 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya A klasman hakemi olmak
HENTBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak veya 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya A klasman hakemi olmak
YÜZME 10-11-12 yaş grupları Türkiye şampiyonasında ilk 8’e girmiş olmak veya 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
DURGUNSU KANO Üç adet ulusal yarışta yarışmış olmak veya 3. Kademe durgunsu kano antrenörlük belgesine sahip olmak veya ulusal hakem olmak
KÜREK Üç adet ulusal yarışta yarışmış olmak veya 3. Kademe kürek antrenörlük belgesine sahip olmak veya ulusal hakem olmak
TRİATLON Avrupa kupası Yarışmasında ilk 3’e girmek ve /veya Avrupa kupası Yarışmasına Katılmak veya 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
KAYAK 3. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
TAEKWON-DO Büyükler, ümitler veya gençler kategorilerinde bölge müsabakalarında ilk 3’e girmiş olmak veya en az 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya en az bölge hakemi olmak
JUDO Büyükler, ümitler veya gençler kategorilerinde bölge müsabakalarında ilk 3’e girmiş olmak veya en az 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya en az bölge hakemi olmak
GÜREŞ 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya Yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonasında ilk 3’e girmek
ATLETİZM 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
BİSİKLET Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye şampiyonalarında müsabık olmak veya 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
TENİS Federasyonun En Üst Seviye Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarına katılmaya hak kazanmış takımların oyuncu listelerinde yer almak ve maçlarında oynamış olmak, Türkiye Deplasmanlı İkinci Seviye Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarında ilk 4’ e giren takımların oyuncu listelerinde yer almak ve maçlarında oynamış olmak veya 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya Uluslararası hakem olmak
CİMNASTİK En az 3 yıllık lisanslı sporcu olmak ve en az 8 müsabakaya katılmış olmak veya 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
OLİMPİK DİĞER BRANŞLAR Türkiye şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak veya Branşında 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
OLİMPİK OLMAYAN DİĞER BRANŞLAR Türkiye şampiyonalarında müsabık olmak veya 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak

 

15 PUAN
FUTBOL Süper lig veya 1. lig takımlarının altyapılarındaki takımlarda 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ve 2017/2018 sezonlarının herhangi biri içerisinde ya da bu sezonların toplamında en az 10 maç oynamış olmak veya Okul sporları federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak veya Süper amatör lig takımlarının, A takımlarında, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ve 2017/2018 sezonlarından herhangi birinde bir sezonda olmak üzere en az 10 maç oynamış olmak veya Tff Grassroots C belgesine sahip olmak veya Bölgesel hakem/yardımcı hakem olmak
BASKETBOL 2.kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya B klasman hakemi olmak
VOLEYBOL 2.kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya B klasman hakemi olmak
HENTBOL 2. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya B klasman hakemi olmak
YÜZME Bölgesel yarışmalarda ilk 8’e girmiş olmak veya 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
DURGUNSU KANO İki adet ulusal yarışta yarışmış olmak veya 2. Kademe durgunsu kano antrenörlük belgesine sahip olmak veya il hakemi olmak
KÜREK İki adet ulusal yarışta yarışmış olmak veya 2. Kademe kürek antrenörlük belgesine sahip olmak veya il hakemi olmak
TRİATLON Tescilli bir spor kulübünde en az 2 yıl süreyle Triatlon sporu yapmış olmak ve (Türkiye’de düzenlenen) Avrupa kupası Yarışmasına Katılmak veya 2.kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
KAYAK 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
TAEKWON-DO Yıldızlar veya minikler kategorilerinde bölge müsabakalarında ilk 3’e girmiş olmak veya hakemlik ya da 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya il hakemi olmak
JUDO Yıldızlar veya minikler kategorilerinde bölge müsabakalarında ilk 3’e girmiş olmak veya hakemlik ya da 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya il hakemi olmak
GÜREŞ Büyükler, gençler veya yıldızlar kategorisinde şehir veya bölge şampiyonalarında ilk 3’e girmek veya 2.kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
ATLETİZM Ulusal yarışmalara katılarak ilk 5’e girmiş olmak veya 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
BİSİKLET 2. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
TENİS Federasyonun Büyükler Kategorisi ya da Gençler Kategorilerindeki (14, 16, 18 Yaş) Ulusal Turnuvalarına en az 3 kez katılmış olmak veya 2.kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
CİMNASTİK En az 3 yıllık lisanslı sporcu olmak ve en az 5 müsabakaya katılmış olmak veya 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
OLİMPİK DİĞER BRANŞLAR Türkiye şampiyonalarında ilk 10’a girmiş olmak veya 2. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak

 

10 PUAN
FUTBOL 2. lig veya 3. Lig takımlarının altyapılarındaki takımlarda 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ve 2017/2018 sezonlarının herhangi biri içerisinde ya da bu sezonların toplamında olmak üzere en az 10 maç oynamış olmak veya Grassroots gönüllü lider belgesine sahip olmak veya il hakem/yardımcı hakemi olmak veya aday hakem olmak
BASKETBOL 1.Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya C klasman hakemi olmak
VOLEYBOL 1.Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya C klasman hakemi olmak
HENTBOL 1.Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya C klasman hakemi olmak
YÜZME 2 yıllık yüzücü lisansı sahibi olmak ve her sene 6 müsabakaya katılmış olmak veya 1. Kademe antrenör belgesine sahip olmak
DURGUNSU KANO Herhangi bir ulusal yarışta yarışmış olmak veya 1. Kademe durgunsu kano antrenörlük belgesine sahip olmak veya aday hakem olmak
KÜREK Herhangi bir ulusal yarışta yarışmış olmak veya 1. Kademe kürek antrenörlük belgesine sahip olmak veya aday hakem olmak
TRİATLON Herhangi bir ulusal yarışta yarışmış olmak veya 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
KAYAK 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya son 2 yılda lisanslı olarak yarışmalara katılmış olmak
TAEKWON-DO Herhangi bir kategoride bölge veya Türkiye şampiyonalarına katılmış olmak veya 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
JUDO Herhangi bir kategoride bölge veya Türkiye şampiyonalarına katılmış olmak veya 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
GÜREŞ Büyükler, gençler veya yıldızlar kategorisinde il veya bölge müsabakalarında klasmana girmek veya 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
ATLETİZM Son 2 yılda lisanslı olmak ve her yıl en az 5 müsabakaya katılmış olmak veya 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya en az 2 yıllık hakem olmak
BİSİKLET Branşında en az 3 yıllık sporcu lisansına sahip olmak ve en az 5 müsabakaya katılmış olmak veya 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
TENİS Türkiye Deplasmanlı İkinci Seviye Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarına giren takımların oyuncu listelerinde yer almak ve en az 5 maç oynamış olmak veya 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya en az 3 yıllık ulusal hakem olmak veya en az 3 yıllık lisanslı sporcu olmak ve tenis federasyonu tarafından düzenlenen en az 5 turnuvaya katılmış olmak
CİMNASTİK En az 3 yıllık lisanslı sporcu olmak ve en az 3 müsabakaya katılmış olmak veya 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
OLİMPİK DİĞER BRANŞLAR Branşında en az 3 yıllık sporcu lisansına sahip olmak ve en az 10 müsabakaya katılmış olmak veya 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
OLİMPİK OLMAYAN DİĞER BRANŞLAR Branşında en az 3 yıllık sporcu lisansına sahip olmak ve en az 10 müsabakaya katılmış olmak veya 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak

 

OLİMPİK DİĞER BRANŞLAR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaz Sporları

Okçuluk
Plaj Voleybolu
Boks
Badminton
Masa Tenisi
Eskrim
Golf
Hokey
Modern Pentatlon
Binicilik
Dalış
Rugby
Yelken
Atıcılık
Sutopu
Halter
Spor Tırmanış
Kaykay
Sörf
Karate
Beyzbol/Softbol
 

 

 

Kış Sporları

Bob-Kızak (Bobsleigh)
Curling
Artistik Buz Pateni
Buz Hokeyi
Luge-Tek kişilik Kızak
Kısa Mesafe Sürat Pateni
Skeleton (Buz Kızağı)
Snowboard
Kayakla Atlama

 

OLİMPİK OLMAYAN DİĞER BRANŞLAR
Korfbol
Bocce
Kriket
Dans
Oryantiring

 

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.