• antrenor34@gmail.com
 • 0533 680 20 48

HABER DETAYI

17 Temmuz 2018 20:12

Akdeniz Üniversitesi Besyo Sınav Duyurusu 2018

Akdeniz Üniversitesi Besyo Sınav Duyurusu 2018

Akdeniz Üniversitesi Besyo Sınav Duyurusu 2018

Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

 

 

Koordinasyon Parkuru Madde 13-

 • Koordinasyon Parkuruna, Spor Bilimleri Fakültesine başvuran adayların tamamı katılacaktır.

 

 • Adaylar, Koordinasyon Parkuruna tek, tek alınacaklardır. Aday, parkurun 150 cm. gerisinde bulunan çıkış çizgisini geçmeyecek şekilde duracak ve hazır olduğunda teste başlayacaktır. Koordinasyon Parkurunda, adayın birinci elektronik kapıyı geçmesiyle beraber, elektronik kronometre de otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır. Adayın, testin sonunda, elektronik kapıyı ayakta geçmesiyle, test sona erecektir. Başlangıç ile bitiş arasındaki süre, kaydedilecektir. Kurallara uygun

 

şekilde yapılmayan istasyonlar, hakemlerin uyarısı ile istasyonun doğrusu tamamlanıncaya kadar tekrarlatılacaktır. Sınav Alt Kurulu tarafından diskalifiye edilenler ve sınavı terk edenler, hesaplamaya dâhil edilmeyeceklerdir. Koordinasyon Parkurunda, adaylardan iki (2) test değeri, birbirini takiben alınacaktır. Aday, sınav salonunu terk etmeden ve sınav sırasını kaybetmeden, iki hakkını da kullanmalıdır. Adayın “en iyi” derecesi, Koordinasyon Parkuru Puanı hesaplamasında kullanılacaktır. Koordinasyon Parkuru sırasında, parkuru hatasız tamamlama sorumluluğu adaya ait olmak üzere, herhangi bir hata yapıldığında hakem, adayı uyaracaktır. Aday, bu uyarıya uymak zorundadır.

 • Koordinasyon Parkurunun Uygulaması:

 

 1. İstasyon: Dengeden Geçiş: Aday, denge sırası üstünden (denge sırasının başında yer alan işaretli alanın üzerine ya da gerisine basarak başlayıp, denge sırasının sonunda yer alan işaretli alanın üzerine ya da daha ilerisine basarak bitirmek şartıyla), yürüyerek ya da koşarak geçer. Denge sırasının üzerinden erken (tamamlamadan) düşülmesi ya da belirlenen kurallara uyulmaması durumunda, başa dönülür ve hareket tekrar
 2. İstasyon: Engel Üstü Atış: Aday, kasa içinde bulunan basketbol topunu (7 numara) belirlenen engel üzerinden atıp, engelin altından geçerek diğer tarafta tutar. Tuttuğu topu, geri dönüp aldığı kasanın içerisine yerleştirir. Adayın engel üzerinden karşı tarafa attığı topu düşürmesi bir hata olarak kabul edilmez; ancak adayın, düşen topu alıp, kasanın içerisine yerleştirmesi zorunludur. Basketbol topunun, herhangi bir nedenle, kasa içinden çıkması durumunda, tekrar yerine yerleştirilmesi gerekir. Top, kasanın dışında kalırsa, aday, dışarıda kalan topu kasanın içerisine yerleştirmeden teste devam edemez.
 3. İstasyon: Duvar Pası: Aday, duvardan iki yüz yetmiş (270) cm. uzaklıkta ve kasanın içinde bulunan hentbol topunu (2 numara), duvara iki (2) kez (tek elle) atar ve tutar. Aday, atışlarını tamamladıktan sonra, topu kasanın içerisine yerleştirdiğinde, bu istasyon tamamlanmış olur. Hentbol topunun, herhangi bir nedenle, kasa içinden çıkması durumunda, tekrar yerine yerleştirilmesi gerekir. Top kasanın dışında kalırsa, aday, dışarıda kalan topu kasanın içerisine yerleştirmeden teste devam edemez. Atılan topun duvara değmemesi durumunda, top aday tarafından alınır ve atış yerinden tekrar atılır.
 4. İstasyon: Öne Takla: Aday, bu istasyondaki Cimnastik minderi üzerinde bir (1) kez öne doğru düz takla atar. Düz taklayı yapmayan aday, düz takla yapmak üzere, bu istasyonun başına tekrar döner.
 5. İstasyon: Sağlık Topu Taşıma: Aday, kasa içinde bulunan ve farklı renkte olan iki adet bir (1) kg. ağırlığındaki sağlık toplarını elleriyle taşıyarak üç buçuk (3,5) metre uzaklıktaki, topla aynı renkte olan kasalara yerleştirmelidir. Aday, top taşıma işlemine istediği renkli toptan başlayabilir. Aday, iki topu aynı anda taşıyamaz. Kasa içinden topun çıkması durumunda aday, topu tekrar yerine yerleştirdikten sonra diğer harekete geçebilir. Topların herhangi birinin kasadan dışarı çıkması ya da dışarıda olması durumunda, aday o topu kasaya yerleştirmedikçe teste devam

 

 

 1. İstasyon: Engel Üstü Çift Bacak Sıçrama: Bu istasyonda, dört (4) adet engel bulunmaktadır. İlk üç engelin yüksekliği, kırk (40) santimetredir, son (4.) engelin yüksekliği ise, elli (50) santimetredir. Engeller arasındaki mesafe ise doksan (90) santimetre olarak belirlenmiştir. Aday, engellerin üzerinden çift bacak sıçrayarak geçmek zorundadır. Tek bacak sıçrayan, engeli sıçramadan düşüren ve adım alarak geçiş yapan aday, sıçrama istasyonunda başa dönerek hareketleri tekrarlamak zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen aday, teste devam edemez.
 2. İstasyon: Sürat Koşusu: Engel üstü çift bacak sıçrama istasyonunu tamamlayan aday, belirlenmiş alan içerişinde, yüksek hızda koşu ile ileride bulunan bitiriş çizgisini geçerek, Koordinasyon Parkurunu
  • Koordinasyon Parkurunun Değerlendirmesi:

 

Standart Puan Formülü= 50 – {10 x (Değer-Ortalama / Standart Sapma)}

 

 

Sonraki aşamada, istasyonlardan elde edilen standart puanlar, 100 puana açma formülü uygulanarak, 0-100 arasında puana dönüştürülecektir.

Koordinasyon Parkur Puanı, aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır:

 

 

Açma Formülü ={(Değer – Minimum Değer) / (Maksimum Değer – Minimum Değer)} x100

Spor Özgeçmiş Puanı

 

Madde 14-

(1) Adayların spor özgeçmişleri, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Spor Özgeçmişi Değerlendirme Tablosuna göre değerlendirilerek, Sınav Alt Kurulu tarafından Spor Özgeçmiş Puanı hesaplanacaktır.

 

Genel Değerlendirme Madde 15-

 • Koordinasyon Parkuru tamamlandıktan sonra, bütün adayların Koordinasyon Parkuru dereceleri (kadın ve erkekler ayrı listeler halinde), en iyi dereceden en kötü dereceye doğru sıralanacaktır.
 • Koordinasyon Parkuru Puanı ve Spor Özgeçmişi Puanı birlikte hesaplandıktan sonra yapılan sıralamada, adaylardan en iyi dereceyi almış olanların 2/3’ü değerlendirmeye alınır. 2/3’lük dilime giremeyen adaylar, değerlendirmeye alınmazlar. Bu adayların Yerleştirme Puanları hesaplanmaz. Bu işlemin 2/3’lük dilim belirlenirken, teste hiç girmeyen, testi terk eden ve diskalifiye olan adayların sayısı dikkate alınmaz. 2/3’lük

 

dilime giren aday sayısı, o Bölümün kontenjanından daha az ise, kontenjan sayısı kadar aday, bu aşamayı geçmiş sayılır. Yine 2/3’lük dilim belirlenirken ortaya çıkabilecek küsurlu rakamlarda, virgülden sonraki ilk rakam 5 ve 5’den büyük ise, bu kişi de 2/3’lük dilime girmiş sayılır.

 

 • Sınavda, 2/3’lük dilime giren her adayın Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) hesaplanmasında, “Koordinasyon Parkur Puanı” ve “Spor Özgeçmişi Puanı” için, aşağıdaki tabloda yer alan katsayılar kullanılacaktır. Elde edilen ÖYSP, ÖSYM’nin belirlediği formülle ÖYSP Standart Puanına (ÖYSP-SP) dönüştürülecektir.

 

 

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) Bölümlere Göre Dağılımı

 

Spor Özgeçmişi Puanının Katkısı % Koordinasyon Puanının Katkısı %
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 30 70
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 70 30
Spor Yöneticiliği Bölümü 60 40
Rekreasyon Bölümü 60 40

 

 • Bölümlere göre hesaplanmış ÖYSP Standart Puanı, o yılın ÖSYM Kılavuzunda yer alan yerleştirme formülüne eklenerek, Yerleştirme Puanları hesaplanır. Yerleştirme Puanlarına göre, kontenjan sayısı kadar kadın ve erkek aday ayrı, ayrı “asıl” ve “yedek” listelerde ilan
 • Adayların Yerleştirme Puanlarının eşit olması durumunda, YGS Puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Bunun da eşit olması durumunda, Ortaöğretim Başarı Puanı yüksek olan aday tercih
 • Değerlendirme, Sınav Kurulu gözetiminde, Fakülte Öğretim Elemanları tarafından yürütülecektir. Sınav Üst Kurulu, puanlamadaki uygunluğu belirlemede tek yetkili
 • Değerlendirme, bilgisayar ortamında yapılacak; sonuçlar Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi veya Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü resmi internet sayfasında (www.akdeniz.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır.
 • Değerlendirmelerde kullanılacak (YGS ve OBP) veriler, ÖSYM’nin Aday Veri Tabanından alınacaktır. ÖSYM’nin Aday Veri Tabanından kaynaklanacak veri hatalarından Akdeniz Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.

 

 • Önceki yıllarda, merkezi sistemle veya özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylara, ilgili yılın ÖSYM Kılavuzuna göre işlem yapılacaktır.
 • Adaylar, Yerleştirme Puanlarına bakılarak, en yüksek puandan başlamak üzere, başvuru sırasında yaptıkları tercih sırasına göre yerleştirilerek sıralanır ve alınacak öğrenci sayısı kadar aday, sınavı kazanmış
 • Kazananlar listesinde, son sırayı alanlar arasında eşitlik olması durumunda, YGS Puanı yüksek olan aday seçilecektir. YGS Puanının eşitliği durumunda, Ortaöğretim Başarı Puanına bakılır.
 • Akdeniz Üniversitesi Akademik Takvimine göre belirlenen “kesin kayıt” tarihlerinde kaydını yaptırmayan adayların yerine, açıklanacak tarihlerde, sırayla, “yedeklerden” kayıt yapılır.
 • Adaylar, kesin kayıt sırasında, “tam teşekküllü resmi hastanelerden” aldıkları Sağlık Kurulu Raporunu vermek zorundadır.
 • Antrenörlük Eğitimi Bölümüne kesin kayıt yaptıran öğrencilere, Spor Özgeçmişi Puanı ile girdikleri spor dalında “uzmanlık eğitimi” verilmesi, zorunlu değildir.

kanı tarafından yürütülür.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.